Rôzne stupne uvedomenia

Existuje mnoho stupňov uvedomenia. Niekto je uvedomelý viac, niekto menej, niekto vôbec. Človek musí na sebe makať, aby dosiahol určité vedomie. Racionálne založení ľudia, akým som bol kedysi aj ja, nedokážu pochopiť ezoteriku a duchovný život. Poďme si vysvetliť prečo.

Triedy v škole

Predstavte si život ako školu s nekonečným množstvom tried. Keď sa človek narodí, dostáva sa do prvej triedy. Učí sa chodiť, rozprávať, neskôr písať, čítať a mnoho iných vecí, ktoré bude v živote potrebovať. Počas života sa mu udejú situácie, vďaka ktorým sa dostane do vyšších tried. Nazvime tieto situácie životné skúšky. Tak ako sú skúšky v škole, sú skúšky aj v živote. Život nás skúša a zisťuje, či sme pochopili základné princípy, ktoré by mali prváci ovládať. Ak ich neovládame, budeme musieť čeliť týmto skúškam znova a znova, až kým životu neukážeme, že sme sa naučili a pochopili dané učivo. Ak pochopíme, môžeme postúpiť do ďalšej triedy, v ktorej nás čakajú ďalšie, možno ešte ťažšie skúšky.

Tried je nespočetne veľa a ľudia sa nachádzajú na rôznych stupňoch, v rôznych triedach. Druháci môžu machrovať a dávať prvákom príklady z veľkej násobilky, ale prváci nebudú vedieť, ktorá bije pretože sa učili iba malú násobilku. Alebo môžeme dať čítať škôlkárovi text, lenže ho nebude vedieť prečítať, pretože sa to ešte neučil. Keď niekto nedokáže pochopiť duchovný život, znamená to, že je v nižšej triede. Že sa ešte nenaučil určité veci a nepostúpil do triedy, kde sa preberá duchovný život. Niektorí ľudia prepadávajú a ostávajú v rovnakej triede celý život. Žiaľ aj to sa stáva.

Uvedomelí vs. neuvedomelí

Uvedomelí ľudia môžu márne vysvetľovať neuvedomelým ako funguje život a vesmír. Neuvedomelí to nedokážu pochopiť a dokonca označia uvedomelých ľudí za bláznov, či podvodníkov. Je to prirodzený obranný mechanizmus ega, ktoré človeku nedovolí priznať si, že by sa v niečom mohol mýliť, že by mohla existovať aj iná pravda ako je tá jeho jediná a neoblomná pravda. Nie sú ochotní pripustiť, že existuje aj niečo za hranicami rozumu.

Existuje 7 miliárd ciest pre uvedomenie sa (duchovné prebudenie)

Ciest pre uvedomenie sa je toľko, koľko je ľudí na svete. Každý musí svoju cestu objaviť sám. Neexistuje univerzálny recept. Môžme sa inšpirovať a učiť sa od druhých skúsenejších uvedomelých, no cestu si už musíme nájsť sami. Niekomu môže vyhovovať vedomie Krišnu, niekomu Budhizmus, inému New age a inému jeho vlastná cesta, ktorá je zvyčajne kombináciou všetkých dostupných zdrojov poznania.

Svitá na uvedomelé časy

Sám som sa uvedomil len nedávno. V roku 2014 som začal navštevovať Krišňákov a dá sa povedať, že odvtedy som si uvedomil veľmi veľa vecí a zmenil som sa na nepoznanie od svojho bývalého JA. Túto zmenu hodnotím nanajvýš pozitívne a doprial by som ju každému.

Mám pocit, že stretávam stále viac a viac uvedomelých ľudí a svitá na uvedomelé časy. Nie len noví ľudia, ktorých stretávam, ale aj moji priatelia začínajú objavovať svoju cestu, svoje JA. Je to úžasné pozorovať a počúvať ich príbehy.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥