September 2015 podľa astrológie a duchovna

Astrológia a duchovno idú so sebou ruka v ruke. Dozviete sa čo hovorí astrológia a duchovný svet o najbližších dňoch aj o septembri 2015.

Upozornenie: Ak sa nezaujímaš o duchovný život, tento článok nie je pre teba vhodný.  Varoval som ťa…

Retrográdna Venuša

Z astrologického hľadiska je retrográdna fáza Venuše jedným z najdôležitejších období pre záležitosti lásky. Dochádza k nej každých 18 mesiacov. Je to obdobie kedy vyťahujeme na svetlo naše najbližšie vzťahy, podrobujeme ich skúmaniu a zisťujeme, kto v realite naozaj sme. Všetky blízke spojenia, ktoré máme s druhými ľuďmi začnú mať úplne nové významy.

Retrográdna venuša 2015 začína 25. Júla a končí 6. septembra 2015. Obvykle trvá 40 dní a 40 nocí. Číslo 40 je často zmieňované v Biblii. Ježíš bol pokúšaný satanom na púšti 40 dní. Veľmi zaujímavé na tom je, že krátko po fáze retrográdnej Venuše dôjde k zatmeniu mesiaca. To znamená, že mnohí ľudia v záveru leta začnú úplne nové cykly.

Aký je význam retrográdnej Venuše?

Počas retrográdnej Venuše sa neodporúča začínať nový vzťah, ani sa oddávať neviazaným sexuálnym radovánkam, pretože závislosť, ktorú si vytvoríte, bude extrémne ťažké prekonať. Neodporúča sa ani kupovať luxusné a drahé veci, pretože v konečnom dôsledku by ste mohli zaplatiť viac ako ste čakali a mohli by ste to ľutovať.

Počas týchto 40 dní pravdepodobne budete musieť odolávať rôznym lákadlám ako odolával Ježíš satanovým lákadlám na púšti. Lákadlá môžu byť práve sexuálne radovánky, alebo túžba kúpiť si nejakú drahšiu vec.

Počas retrográdnej Venuše by sme si mali urovnať vzťahy s bývalými priateľmi/priateľkami.

September 2015

V Septembri 2015 majú nastať udalosti, ktoré ľudstvo vo svojej histórii ešte nezažilo. Okrem kolapsu dolára (13. September) sa očakávajú rôzne prírodné katastrofy, 3. svetová vojna, príchod antikrista, Veľký podvod a iné šialenosti.

Keď som čítal, že vo fáze retrográdnej Venuše by si ľudia nemali kupovať luxusné a hodnotné veci, lebo by to mohli neskôr ľutovať, vynorila sa mi v hlave klasická otázka “Prečo?“. Neskôr som dostal odpoveď. Ak nastane celosvetový hospodársky kolaps, luxusné veci stratia svoju hodnotu. Nikto ich nebude chcieť, ani potrebovať. Za posledné peniaze sa budú kupovať zásoby jedla a vody. Za peniaze, ktoré by ste vrazili do luxusného tovaru, by ste si mohli kúpiť zásoby jedla na niekoľko mesiacov plus ďalšie užitočné veci.

V roku 2012 sme prešli z veku Rýb do veku Vodnára – Zlatého veku. Pre pochopenie prechodu do Zlatého veku musíte poznať tieto udalosti:

13. Septembra je očakávaný kolaps dolára a následný celosvetový hospodársky kolaps. Potrebné opatrenia pre zmiernenie následkov tejto udalosti budú predstavené 24. a 25. Septembra v americkom kongrese a zasadnutí OSN. Bude predstavený Nový svetový poriadok.

23. Septembra konšpirátori očakávajú pád asteroidu do Atlantického oceánu, prasknutie najväčšej priehrady na svete (najväčšia stavba 20. storočia) Hoover Dam, výbuch supervulkána v Yellowstone,… nastať môže čokoľvek, alebo aj nič. 23. Septembra sa má stretnúť pápež s Obamom v Bielom dome.

24. Septembra pápež navštívi americký kongres, kde bude rozprávať okrem iného aj o klimatickej zmene.

25. Septembra sa koná zasadnutie OSN, kde tiež vystúpi pápež. Predstavia celému svetu Nový svetový poriadok pod názvom “Sustainable development agenda” – program pre trvalo udržateľný vývoj.

28. Septembra má nastať hromadný prechod 1/3 populácie do Vyššieho vedomia, do 4. – 5. dimenzie počas zatmenia krvavého super mesiaca.

Viac o Septembri 2015 sa dočítate v článku “Predpovede na September 2015” a “Najšialenejšie konšpiračné teórie hovoriace o Septembri 2015“. Prípadne si vygooglite “September 2015”. Informácii o Septembri 2015 je veľa, nebudete vedieť čomu máte veriť a čomu nie.

Vek vodnára/Zlatý vek

Vek vodnára – nový vek, nový život. Viete čo je na tom úžasné? Že ľudia sa konečne prebudia, konečne nebudú žiť v ilúzii! Prechod z veku Rýb do veku Vodnára nastal v roku 2012, práve v čase kedy skončil Mayský kalendár a mnohí preto predpovedali koniec sveta. No nie je to koniec sveta, je to len koniec veku Rýb a začiatok veku Vodnára. Začiatok niečoho úplne nového, pre ľudí doposiaľ nepoznaného. Doteraz mnoho ľudí žilo v ilúzii, no vek Vodnára túto ilúziu rozpráši a začne Zlatý vek.

Slovami O. M. Äivanhova: “Vek Vodnára sa rýchlo blíži a ten zvrhne a rozmetá všetky staré formy a hodnoty, o ktorých si ľudské bytosti mysleli, že sú trvalé.”

Sme ešte len na začiatku veku Vodnára, v akejsi príprave na Zlatý vek. Prechod do Nového veku má vyvrcholiť v najbližších mesiacoch a rokoch. Od roku 2012 sa veľa ľudí uvedomilo a v nasledujúcich mesiacoch sa uvedomí ešte viac. Prvá vlna “uvedomenia” je očakávaná 23. – 28. Septembra 2015.

No nebude to také jednoduché a príjemné.

Podľa všetkých veľkých učiteľov a mudrcov vek Vodnára uvedie obdobie ohromného konfliktu a zmätku, aký zatiaľ zaznamenané dejiny nevideli. V “Láske a sexualite” Äivanhov poznamenáva: “Ľudské bytosti najprv potrebujú trpieť, než si začnú želať súlad, mier a nádheru nového života. Keby ich netlačilo dolu všemožné utrpenie, nikdy by nepochopili a nerozhodli by sa vyvíjať úsilie pre kráľovstvo božie.”

John White, uznávaný autor literatúry nového veku, si v knihe “Veda a duch” tiež všíma, že ak bude moderná civilizácia zničená, “niektorí ľudia to prežijú, ako hovoria predpovede a proroctvá. Veľké straty na životoch utvoria v prostredí výklenky, z ktorých sa budú môcť vynoriť nové životné formy. Tí, čo sú najlepšie naladení na kozmické procesy, budú predstavovať semenisko, z ktorého sa, ako sa vraví, zrýchleným tempom vyvinie potom nová rasa, vyššie ľudstvo.” Tí, čo prežiju “veľké trápenie”, uvádzajuce vek Vodnár, to budú tí muži a ženy, ktorí sa nedali chytiť do osídiel “mocných zvodov” umierajúceho starého poriadku.

Priatelia, je veľmi dôležité nedať sa chytiť do pasce, ktorá sa na ľudí chystá. Hovorí sa o tom v Biblii ako o Veľkom podvode. Nemusíte byť ani veriaci, aby ste pochopli, že situácia bude vážna.

Biblické predpovede

Matúšove evanjelium kapitola 24 hovorí o konci dní:

1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“ 3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ 4 Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú. 6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 8 Ale to všetko bude len začiatok útrap. 9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sabate, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred. 26 Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. 29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. 32 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 33 Tak aj vy; až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.

Celá Biblia je napísaná obrazne, neberte ju doslovne. Dáva nám vodítka, od ktorých sa môžeme odraziť a pochopiť tak čo sa zrovna deje.

V skratke: V týchto dňoch kresťania očakávajú druhý príchod Ježiša. Tomu majú predchádzať prírodné katastrofy, utrpenie, Veľký podvod a príchod antikrista. Antikrist sa bude javiť ako dobrý, bude hlásať jednotu a lásku. To je súčasť Veľkého podvodu. Tento antikrist bude požadovať od ľudí, aby prijali jeho značku na ruku, alebo na čelo. Kto neprijme túto značku, nebude môcť nakupovať, ani predávať a bude prenasledovaný. Vláda antikrista mala pôvodne trvať 7 rokov, no mala by byť skrátená [MAT 24, 22] a trvať približne 2 roky. Potom je očakávaný príchod pravého Ježiša, ktorý zabije antikrista, uvrhne do večného zatratenia tých, ktorí prijali antikristovu značku a spasí kresťanov.

Viac si o tom môžete prečítať tu: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/biblia-a-koniec-casov/

Biblia nás varuje pred Veľkým podvodom, ktorý sa na ľudstvo chystá.

Prechod do 4. a 5. dimenzie

Nasledujúce informácie týkajúce sa 4. a 5. dimenzie sú veľmi dôležité. Mnohí z vás majú pocit, že nepatria do tohto 3D sveta. Mnohí z vás cítia v sebe niečo (nad)prirodzené, čo vás vytrháva z tohto racionálneho sveta a možno si myslíte, že ste sa zbláznili. Mnohí z vás už prežili prebudenie/uvedomenie a ďalších mnohých to ešte len čaká. Všetko to súvisí s Novým vekom, vekom Vodnára. Príznaky zmien vnútornej transformácie nájdete tu: http://www.fromthestars.com/page81.html

Náš solárny systém sa dostáva do časti vesmíru, v ktorej bude prechádzať fotónovým pásom (svetelný pás) a ten spôsobí vzostup 2/3 obyvateľov Zeme do štvrtej až piatej dimenzie. Spôsobí akési hromadné uvedomenie. Zbytok (1/3) obyvateľstva ostane v tretej dimenzii, pretože nie sú pripravení na vzostup.

Prvá vlna vzostupu

Vzostup bude prebiehať v 2 vlnách. Prvá vlna má prebehnúť medzi 23. – 28. Septembrom 2015. 28. to bude najintenzívnejšie posilnené super krvavým splnom a zatmením mesiaca! Vtejto vlne vzostúpi 1/3 (zhruba 2.3 miliardy) ľudí, ktorí majú dostatočné vedomie na vzostup. Zaujimavosťou je, že zrovna 23. – 27. Septembra bude pápež na svojej prvej návšteve v USA. O tomto čase tiež hvorí veľa konšpiračných teórii. Super krvavý spln a zatmenie mesiaca môže súvisieť s biblickým proroctvom o vytržení (Rapture).

Tento vzostup nemusí byť taký jednoduchý ako sa môže zdať, pretože temné sily sa pokúsia odvrátiť túto vlnu uvedomenia všemožnými spôsobmi. Jeden zo spôsobov je vyvolať v ľuďoch strach. To môžu dosiahnuť napríklad fingovanou prírodnou katastrofou, ktorá zasiahne veľké množstvo ľudí. Strach je to, čo umožňuje temným silám ovládať ľudí. Strach je to, čím sa temné sily živia. Nenechajte sa zastrašiť!

Podľa niektorých zdrojov majú počas vzostupu niektorí ľudia “záhadne” zmiznúť zo Zeme. Bude to zaujímavé. Ľuďom sa má pri vzostupe aktivovať ostatných 97% DNA a budú tak mať 4D telo. Niektorí môžu dokonca postúpiť až do 5. dimenzie.

Druhá vlna vzostupu

Druhá vlna, ktorá ovplyvní ďalšiu tretinu ľudí, má prebehnúť koncom roku 2017. V tomto čase by mala Zem úplne vstúpiť do fotónovho pásu a prispôsobiť tak úplne podmienky pre život v 4. – 5. dimenzii.

Proces transformácie do 4. – 5. dimenzie je zaujímavý, ak viete anglicky, môžete si o ňom prečítať tu na spodu stránky http://www.thenewearth.org/newearth2.html Okrem toho tam nájdete množstvo iných veľmi zaujímavých informácii. Zdroj s menším množstvom informácii nájdete na http://www.informaceodjinud.estranky.cz. Odporúčam naštudovať si o fotónovom páse (Photon belt) a Schumannovej rezonancii.

Len si predstavte ten krásny svet, krásny život v 4. dimenzii. Život bez násilia, vojen, nenávisti, chudoby, ubližovania prírode, striktne racionálnych ľudí. Život plný svetla, rovnosti, lásky a porozumenia. Život v súlade s prírodou. Život v Zlatom veku bude naozaj zlatý! Vizualizujte si tento Zlatý vek už teraz. Dobre viete, že ste tvorcovia. Akonáhle prejde do 4. dimenzie väčšina ľudí, zlé sily už nebudú mať nad ľuďmi moc.

Šírte túto správu ako sa len dá. Nenechávajte si tieto informácie len pre seba. Veľa ľudí si bude myslieť, že ste sa zbláznili, to je v poriadku. Je to cena za vaše uvedomenie. Vytvorte komunity uvedomelých ľudí vo vašom okolí a buďte pripravení prekonať čokoľvek. Študujte o zmenách, ktoré majú nasledujúce mesiace nastať (hlavne September 2015). Nasledujúce mesiace vôbec nebudú pre ľudstvo jednoduché, no verím, že spolu zvládneme naplniť naše poslanie. Spolu zvládneme vstúpiť do 4. – 5. dimenzie a spolu pomôžeme ostatným čerstvo uvedomelým ľuďom zmierniť ich šok z náhlej zmeny.

Ak bude život v 4. a 5. dimenzii taký aký je opisovaný v tomto videu, už sa neviem dočkať!!!

Ale nespoliehal by som sa, že postúpime do 4. a 5. dimenzie. Už v roku 2012 boli podobné predpovede na 21. december. Jeden z dôvodov prečo vzostup nenastal je, že v roku 2012 nebola Schumannova frekvencia dostatočne vysoko. V roku 2015 je vraj táto frekvencia 16.3Hz a na vzostup je potrebná frekvencia aspoň 17Hz. Podľa niektorých zdrojov má Schumannova frekvencia stále 7.83Hz a je nemenná. Podľa iných zdrojov Schumannova frekvencia rastie spolu s frekvenciou vedomia ľudí. Každopádne sám cítim väčšiu frekvenciu, v meditácii je intenzívnejšia a každou ďalšou meditáciou sa zvyšuje.

Meditácia je dôležitá

Meditujte každý deň, aby ste pomohli ľudstvu zvýšiť spoločnú frekvenciu. 5 až 10 minút denne vás nezabije a ľudstvo to posilní 😉 Spočiatku vám meditácia nemusí dávať zmysel, no každodenným tréningom pocítite výsledky čoskoro. Buďte trpezliví a vytrvalí. Neskôr pocítite nutkanie meditovať dlhšie, to je dobré znamenie. Na internete nájdete množstvo návodov ako meditovať. Pamätajte: meditácia je dôležitá.

Blízka budúcnosť

Nech sa deje čokoľvek, jedno je jasné. Ľudia sa uvedomia. Skôr, alebo neskôr. Už teraz uvedomelí ľudia prekukli špinavosti najmocnejších ľudí na svete, ktorí spôsobujú všetko zlé na tomto svete a budú sa snažiť udržať si svoju moc. Budú sa snažiť udržať ľudí v ilúzii a strachu. No čím viac ľudí prekukne ilúziu a zbaví sa strachu, tým menšiu budú mať zlé sily moc až nakoniec pochopia, že prehrali. Ľudia budú môcť žiť opäť v harmónii, v 4. a 5. dimenzii. Vizualizujte si túto harmóniu a prispievajte tak k urýchleniu procesu uvedomenia.

Veľmi dôležité je neskočiť na Veľký podvod, ktorý sa chystá. Nový svetový poriadok, ktorý bude predstavený 25. Septembra 2015 môže byť súčasťou Veľkého podvodu. Bdejte a majte srdce otvorené. Vaše vnútro vás povedie správnou cestou.

Zdroje

Retrográdna Venuša: http://darkstarastrology.com/venus-retrograde/, https://tichemiesto.wordpress.com/2015/07/25/caka-nas-retrogradna-venusa-vztahova-karma-plnou-parou-vpred/

Zlatý vek: http://vaishnava.me/iskcon-organization/vedic-views-on-world-news/2012/12/golden-age-could-begin-in-2012/#.VdmRqJPh5z2

Úsvit veku Vodnára: http://prop.wz.cz/usvit_veku_vodnara.htm

Mimozemské správy: http://www.thenewearth.org/newearth2.html

Globálny hromadný vzostup 28. Septembra: http://www.informaceodjinud.estranky.cz/clanky/transformace—vzestup/globalny-hromadny-vzostup-28.-septembra-2015–kdyz-vlny-x-budu-bombardovat-zemi-.html


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥