Všetky životné cesty vedú k rovnakému cieľu

Na svete existuje veľa náboženstiev, veľa jógových systémov, veľa druhov meditácií, veľa kníh o osobnom rozvoji, ezoterike,… veľa ciest k rovnakému cieľu – k sebarealizácii a dosiahnutiu mierumilovného a láskyplného stavu bytia. Čo človek, to cesta k sebarealizácii. Keď počúvam životné príbehy ľudí, ktorí sú na podobnej vlne ako ja, každý jeden príbeh je jedinečný. Každý jeden má inú cestu a obľubuje iný spôsob sebarealizácie. Niekto obľubuje Hare Krišna, iný kresťanstvo, buddhizmus, islám, ezoteriku…

Moja cesta je tá správna!

Ak vám niekto bude tvrdiť, že tá jeho cesta je správna, v určitom zmysle má pravdu. Je správna pre neho. Pre iného to môže byť cesta, ktorá nie je príliš lákavá. Všimol som si, že ľudia vyznávajúci rôzne druhy náboženstiev a filozofii majú spoločné hodnoty. Od spoločných hodnôt je už len krôčik k spoločnému cieľu – k mierumilovnému a láskyplnému životu. Ten dosiahneme jedine tak, že dosiahneme mier a lásku v sebe.

Ako na to?

Ako som už spomenul, univerzálny spôsob neexistuje. Každý má svoju cestu v rámci svojich preferencií.  Niekomu vyhovuje to či oné náboženstvo, tá či oná filozofia, ale v konečnom dôsledku vedú, alebo aspoň by mali viesť k rovnakému cieľu. Ak človeku pomáha k sebarealizácii kresťanstvo, budiž. Ak mu pomáha islám, budiž. Ak buddhizmus, Hare Krišna, ezoterika, alebo niečo iné, budiž. V konečnom dôsledku by ľudia idúci rôznymi cestami mali dospieť k spoločným životným hodnotám. Keď počúvam životné príbehy ľudí vyznávajúcich rôzne náboženstvá a filozofie, ich cesty sa líšia. No životné hodnoty a spôsob života majú veľmi podobný. Dospeli k rovnakému bodu.

spolocny ciel

Dosť bolo

Dosť bolo rozdeľovania sa a tvrdohlavého obhajovania, že len to moje náboženstvo, moja životná filozofia je tá správna. Naozaj… stačilo. Ak človek vyznáva rovnaké hodnoty, žije v podstate rovnaký život ako ja, ale vyznáva inú filozofiu, to znamená, že je na zlej ceste? Ale prosím vás. Veď to je hlúposť na entú. Dosť bolo naťahovania sa: “Môj Boh je lepší ako tvoj Boh“, “Existuje len jediný Boh a ten má meno *** (doplňte). Ostatní Bohovia sú falošní, sú dielom diabla“. Takéto správanie je veľmi detinské. Každý človek so zdravým sedliackym rozumom usúdi, že človek vyznávajúci rovnaké hodnoty a dodržiavajúci rovnaké zásady nie je nič viac a nič menej. Ak máme rovnaké hodnoty, naše cesty sa v skutočnosti spojili a môžeme spolu káčať ruka v ruke. Môžeme zahodiť staré dogmy a predsudky voči iným náboženstvám a filozofiám. Môžeme vidieť skutočnú realitu.

Spoločná cesta

Poznám moslimov, kresťanov, oddaných Krišnu, buddhistov, ezoterikov a tiež pár ateistov, ktorí vyznávajú rovnaké, alebo veľmi podobné hodnoty. Už kráčajú spoločnou cestou a možno ani o tom nevedia.

Nedávno som spoznal kresťanskú komunitu Dvanásť kmeňov. Ľudia v tejto komunite žijú sebestačne v súlade s prírodou a ťahajú za jedno lano. Ako mravce, alebo včely pracujú pre spoločný cieľ, majú spoločné financie, spoločné všetko. Každý deň vstávajú o 4 ráno, aby sa postarali o zvieratá, potom majú ranný program, ktorý zahŕňa spievanie, prednášku a diskusiu. Po programe celý deň robia to, čo je zrovna potrebné a večer sa znova stretávajú, aby si mohli zaspievať a porozprávať sa. Prišlo mi to veľmi podobné ako fungujú ľudia v Hnutí Hare Krišna. Vďaka tomu som si uvedomil, že niet jedinej správnej cesty a každý narazí na to, čo mu je srdcu blízke. Každý nájde to, čo hľadal niekde inde. Môžete vysvetľovať buddhistovi filozofiu Hare Krišna, ale pravdepodobne ho to neosloví a bude ďalej pokračovať v buddhizme, pretože mu je bližší.

Každopádne všetky náboženstvá a filozofie vyznávajú veľmi podobné životné hodnoty. Toto si treba uvedomiť a môžeme na tom ďalej stavať.

Spoločný cieľ

Či už je to kresťan, moslim, oddaný Krišnu, všetci majú spoločný cieľ – vrátiť sa k Bohu. Buddhisti a ateisti sú samostatná kategória, ktorí spoločný cieľ síce nemajú, ale môžu aspoň vyznávať spoločné hodnoty a môžu spolunažívať v relatívnom kľude. A môžu tiež nájsť cestu k Bohu. Cesty sú rôzne, no cieľ je pre všetkých rovnaký.

Spoločný nepriateľ

Veriaci ľudia považujú za zdroj všetkého zla satana alebo démonov. No zdroj všetkého zla je oveľa bližšie ako si ľudia sú schopní pripustiť.

Ľudia majú spoločného nepriateľa a tým je silné ego, ktoré ľudí ovláda a spôsobuje konflikty. Ego je zdrojom všetkých (nie len) medziľudských konfliktov a problémov. Ak sa ma niečo dotkne, v skutočnosti sa to nedotkne mňa, ale môjho ega. Niektorí ľudia sa stotožňujú s falošným egom a keď do nich niekto čo i len trošku zarypne, už je oheň na streche, už je konflikt na svete.

Môžeme hovoriť o existencii Satana a démonov, ale to, že budeme zvaľovať vinu za zlo na nejaké externé entity znamená zbavovať sa zodpovednosti a nepripustiť svoje chyby.

To nie ja, to on!“. To je typická veta ľudí, ktorých ovláda ego. Kým nás ovláda ego, nedokážeme si priznať chybu. Človek pod nadvládou ega si myslí, že je dokonalý a neomylný. Priznať si chybu by znamenalo, že by ego utrpelo porážku. A ego nerado prehráva. Preto sa nás snaží presvedčiť, že chyby nerobíme. Ego je vďačná téma, na ktorú by sa dala napísať celá kniha a píšem o ňom v kategórii: “Ego“.

Ego samo o sebe nie je zlé. Ego je v určitej miere pre človeka potrebné. Problém nastáva vtedy, keď je ego príliš silné a človeka ovláda. Vtedy vznikajú tie najväčšie prúsery. Ľudia, ktorí ovládli svoje ego, sú mierumilovní, pokorní a láskyplní. Naopak ľudia, ktorých ovláda ego, sú konfliktní a pyšní. Ľudia pod nadvládou ega sú jednoducho nepríjemní. A život pod nadvládou ega nie je tiež žiadna výhra.

Je zbabelé vyhovárať sa, že za zlo na Zemi môže Satan, alebo démoni. Môžu za to ľudia ovládaní egom, ktoré je zdrojom chamtivosti, pýchy, hnevu a nenávisti. Ľudia ovládaní egom majú v podstate démonské vlastnosti.

Ovládnutie ega

Jedna z prvých zastávok na ceste k sebarealizácii je naučiť sa ovládať svoje ego. Len tak môže človek postúpiť na ceste k sebarealizácii ďalej. Ak to zvládnete, potom už vás srdce povedie ďalej. Môžete si o tom prečítať v článku “Ego verzus srdce“. Ak si človek uvedomí, že je pod nadvládou ega a dokáže sa z tejto nadvlády dostať, otvorí sa mu nová dimenzia láskyplného a mierumilovného života.

Spôsobov pre ovládnutie ega je tiež veľa a každý má svoju cestu, svoj prirodzený spôsob. Niekomu vyhovuje buddhizmus, inému kresťanstvo, Hare Krišna, islám a niekto si vyšlapáva vlastnú cestu. Základom pre všetky cesty je uvedomenie si, že nás ovláda ego. Bez tohto uvedomenia nie je možné s egom pracovať. Až keď posuniete úroveň bytia z podvedomej na vedomú úroveň, vtedy môžete s egom pracovať a sebarealizovať sa. Dočítate sa o tom v článku “Vedomé žitie“.

Keď sa viac ľudí naučí pracovať s egom, budeme vidieť pozitívny účinok v celej spoločnosti.

Prajem vám veľa šťastia na vašej ceste k ovládnutiu ega a k sebarealizácii, teda k slobodnému, šťastnému, láskyplnému a mierumilovnému stavu bytia.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥