Védske poznanie

Na svete je veľa druhov poznania. Existujú rôzne náboženstvá, filozofie a človek je z toho potom zmätený a nevie čo si má vybrať a čomu vôbec môže veriť. Môže študovať len tak letmo jedno, potom druhé, potom tretie, štvrté, piate a tak ďalej. Môže si toho preštudovať veľa a môže získať nejaké poznanie. Môže zistiť, že jednotlivé učenia sa prelínajú a zvyčajne sa líšia len v detailoch. Môže študovať ďalej až kým nenarazí na učenie, ktoré ho osloví tak, že ho bude chcieť celé dôkladne preštudovať.

Védske poznanie (učenie Hare Krišna)

Ja som narazil na učenie Hare Krišna, ktoré ma najviac oslovilo. Píšem o ňom v ostatných článkoch v kategórii Hare Krišna. Toto učenie vychádza zo starovekých indických textov zvaných Védy, ktoré obsahujú hlboké poznanie o živote a vesmíre. Obsahujú astronómiu, astrológiu, fyziku, matematiku, medicínu, duchovno,… všetko čo chce človek o živote vedieť. Védy sú považované za manuál pre život. Slovo “Véda” znamená vedieť, poznať pravdu. Védske poznanie je staré tisíce rokov a dá sa aplikovať aj v súčasnej dobe.

Doba sa mení, ale podstata je stále tá istá. Stále sme duše v ľudskom tele ovplyvnené kvalitami nevedomosti, vášne a dobra. O týchto kvalitách si môžete prečítať v článku “Ľudia žijú v kvalite nevedomosti, vášne a dobra“.

Védy verzus viera

Mnohí ľudia si Védske učenie mýlia s vierou. Myslia si, že Védy sú akési náboženské písma, ktorým ľudia veria. Nedá sa vylúčiť, že niektorí ľudia Védam slepo veria. Ale poznanie a viera sú dve rozdielne veci. Je rozdiel vedieť a veriť. Véda znamená vedieť, vedomosť, poznanie pravdy. Védy nám prinášajú skutočné poznanie, ktoré je aj v nás samotných. Preto si v nich môžeme čítať svoje myšlienky, svoje realizácie. To nie je viera. To je osobná skúsenosť, vedomosť. Toto musím ľuďom vysvetlovať stále dokolečka, pretože sú zvyknutí na slepú vieru z náboženstiev a potom ju mylne spájajú aj s Védami a učením Hare Krišna.

Mnohí ľudia boli veľakrát oklamaní a tak sú skeptickí voči všetkému novému čo nepoznajú. Aj voči Védam. Ak by však dali šancu štúdiu Véd, pozerali by sa na ne inak.

Dôležitosť úrovne vedomia pri štúdiu Véd

Je rozdiel s akým vedomím človek Védy študuje. Keď som v roku 2014 ako zarytý materialista začal čítať Bhagavad-gítu, ktorá je súčasťou Véd, vôbec som jej nerozumel. Keď som sa neskôr začal aktívnejšie venovať duchovnému životu a dosiahol tak inú úroveň vedomia, začal som čítať Bhagavad-gítu znova a zrazu som v nej čítal svoje myšlienky, svoj pohľad na život. V roku 2014 mi tie verše vôbec nič nehovorili. Takže:

Je naozaj veľký rozdiel či Védy študuje zarytý materialista, alebo človek s určitou duchovnou realizáciou.

Každou jednou realizáciou v duchovnom živote dávajú Védy iný rozmer a človek im rozumie stále viac a viac.

Kritizovanie bez hlbšej znalosti

Všimol som si zaujímavý fenomén. Keď ľudia niečomu nerozumejú, automaticky to označia za výmysel, alebo to prinajmenšom spochybňujú bez toho, aby mali o tom hlbšiu znalosť. Nájdu sa všeliakí špekulanti, ktorí budú o hodnovernosti a hodnote Véd pochybovať bez toho, aby ich dôkladne preštudovali. Je jednoduchšie Védy v nevedomosti skritizovať ako si ich preštudovať. Preštudovať tisíce strán Védskych textov nie je len tak. Zaberie to pár rokov. A navyše im človek nemusí poriadne porozumieť, pretože sa nachádza na svojej úrovni vedomia. Pri štúdiu Véd naozaj záleží aké má človek vedomie a ako vníma realitu.

Človek pod nadvládou ega má tendenciu si myslieť, že všetko vie, všade bol a všetko videl. Že jeho poznanie je tak veľké, že už nepotrebuje študovať nejaké Védy. A tak ich jednoducho spochybňuje bez toho, aby o nich mal hlbšie poznanie. To je veľmi nerozumné. Ak sa chce inteligentný človek o niečom vyjadrovať, najskôr si o tom naštuduje a až potom sa o tom vyjadruje. Lenže pyšní ľudia pod nadvládou ega sa vyjadrujú o veciach bez toho, aby o nich mali hlbšie poznanie. A robia tak zo seba hlupákov. Ich pochybné argumenty neobstoja pred argumentami tých, čo majú určitú realizáciu a poznanie z Véd.

Védy a veľkí učenci

To nie je tak, že ja a pár ďalších fanatikov berieme Védy ako niečo úžasné. Védy študovali aj veľkí učenci ako Albert Einstein, Nikola Tesla, Herman Hesse, Mahátma Gándhí a mnohí ďalší… nespočetne veľa učencov z celého sveta, najmä z Indie. Všimnite si, že som použil slovíčko “študovali” namiesto “čítali”. Pretože len čítať Bhagavad-gítu a ostatné védske texty nestačí. Nestačí si text len raz prečítať a myslieť si, že už som osvietený, už všetko viem. Kdeže… Mnohí ľudia študujú Védy roky rokúce a stále v nich nachádzajú nové myšlienky, nové realizácie, nové pochopenie. Preto sú Védy tak obľúbené. Je v nich komplexné poznanie, ktoré by ste inde márne hľadali. Keď začnete študovať Védy, uvidíte sami čo všetko v nich nájdete. A to, čo vo Védach nájdete, môžete dôkladne kriticky preskúmať. No pri skúmaní si treba uvedomiť či sa nachádzate na takej úrovni vedomia, aby ste tomu poriadne porozumeli. Nie všetko je hneď jasné. Na pochopenie určitých vecí musí človek dozrieť. Musí dosiahnuť potrebnú úroveň vedomia, potrebné znalosti. Prváčik tiež hneď nezačne čítať šlabikár dvojku. Potrebuje sa najskôr naučiť abecedu z prvého šlabikára a precvičiť si písanie a čítanie, aby sa mohol posunúť na druhú časť šlabikára. A tak je to aj s Védami. Na pochopenie niektorých textov sú potrebné určité vedomosti, určité realizácie.

IMG_20160722_095718

Ak sa človek bude snažiť vykladať si Bhagavad-gítu bez potrebnej kvalifikácie, nikam sa neposunie. Úprimní hľadači poznania rozvíjajú poznanie v sebe a následne ho môžu čítať v múdrych knihách ako Bhagavad-gíta alebo Šrímad bhágavatam.

Védy nie sú len nejaký výmysel nejakých špekulantov. Védy majú hlavu aj pätu. Špeciálne v Bhagavad-gíte môžeme čítať svoje myšlienky, svoj pohľad na život a realizácie ak nejaké máme. Predpoklad k pochopeniu Bhagavad-gíty je rozvíjanie duchovnej inteligencie pomocou rôznych druhov jogy a meditácii. O joge pšíem v článku “Čo je yoga?“. O meditáciach v článku “Čo mi dala meditácia“. Védske texty môžeme tiež pochopiť vďaka rozvíjaniu vedomia Krišnu, o ktorom píšem v článku “Vedomie Krišnu“.

Védska kultúra

Súčasťou védskeho poznania je aj védska kultúra, ktorá zaručuje ľuďom šťastný život. Píšem o nej v článku “Védska kultúra a životný štýl“.

Pochybnosti

Mať pochybnosti, to je fajn. Keby ľudia nemali pochybnosti, nevznikol by tento článok. Chápem, že veľa ľudí nechce slepo prijímať nejaké učenie. To je správny postoj. Ale ak sa začnú úprimne venovať duchovnému rozvoju, pochybnosti sa rozplynú, pretože získajú hlbšie pochopenie a osobnú skúsenosť, ktorá je nad všetky filozofické špekulácie. Ja som zo začiatku učenie Hare Krišna vôbec nechápal. Nechápal som ani posvätnú knihu Bhagavad-gítu. Píšem o tom v článku “Prečo som nechápal Bhagavad-gítu“. Postupne ako som sa dozvedal viac a viac, mi toto učenie dávalo stále väčší zmysel. Védske poznanie je jednoducho úžasné. Z védskeho poznania vraj vychádza všetko ostatné poznanie na svete. Akurát sa toto ostatné poznanie trošku pokrútilo a vznikol z toho miš-maš, úplný guláš. Tak to dopadne keď ľudia začnú špekulovať a prispôsobovať si pôvodné učenie na svoj obraz. Ak chceme získať skutočne hodnotné poznanie, musíme ho najskôr objaviť.

Získavanie poznania

Mnohí ľudia si myslia, že na to, aby získali poznanie, stačí čítať Védy. Keď prečítame matematickú teóriu, to ešte neznamená, že vieme aj počítať. Potrebuejme prax. Takisto je to s védskym a prakticky všetkým poznaním. Bez praxe nemôžeme povedať, že máme poznanie. Môžem teoreticky vedieť ako postaviť dom, ale keď príde na lámanie chleba, keď budem potrebovať dom postaviť, tak ho bez predošlých skúseností pravdepodobne nepostavím dobre. Spadne mi na hlavu… Takisto ak niekto tvrdí, že prečítal Védy ale nemá ich realizované, nemá pravé poznanie. Nevie prakticky nič. Je nabitý teóriou, ale v praxi zlyháva. Teória bez praxe je prakticky nanič. Hlavne v tak komplexnej oblasti ako je duchovno.

Védske poznanie je ako chémia. Duchovní učitelia sú ako učitelia chémie. Najskôr si musia dané učivo dôkladne preštudovať a ak chcú učiť, musia si získané poznatky overiť aj v praxi a robiť pokusy podľa pokynov iných učiteľov, alebo učebníc. Takto získajú praktické skúsenosti a lepšie pochopia teóriu. A keď dokonale zvládnu dané učivo teoreticky aj prakticky a urobia skúšky, môžu začať učiť ostatných. Nemôžu si len tak vymýšľať. Všetko sú presne dané funkčné postupy.

Jadro učenia ostáva stále rovnaké. Dosiahnuté poznatky sú vždy rovnaké. Teraz aj pred 5000 rokmi. Pretože život funguje stále na rovnakom princípe. Podľa doby sa mení len spôsob akým sa vyučuje. Napríklad pre súčasný vek Kali yuga (vek hádky a pokrytectva) je odporúčaný spôsob sebarealizácie počúvanie a spievanie Hare Krišna mahá-mantry.

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Pre iné veky sú odporúčané iné spôsoby realizácie podľa podmienok daného veku. V tomto veku Kali je veľmi obtiažne praktikovať iné spôsoby sebarealizácie určené pre iné veky (Satya yuga, Treta yuga, Dwapara yuga).

Každý môže vyskúšať počúvať a spievať Hare Krišna mahá-mantru a pocítiť tak jej účinok na vlastnej koži. Je to zdarma, tak prečo to nevyužiť?

Praktické učenie

Védske poznanie nie je len teória. Zahŕňa veľa praktických činností, ktoré očisťujú srdce aj myseľ a život človeka tak môže byť oveľa kvalitnejší. O tom ako mi učenie Hare Krišna zmenilo život, píšem v článku “Ako mi učenie Hare Krišna zmenilo život“.

Ak by ste chceli študovať Védy, môžete ich čítať online na: http://www.vedabase.com/cs alebo si môžte cez môj e-shop objednať nejakú tlačenú knihu: http://eshop.hromnik.com/kategoria-produktu/knihy/duchovne/

Ak ste z Bratislavy, alebo z Prešova, môžete prísť na pravidelný nedeľný program Hare Krišna o 14:00, ktorého súčasťou je spievanie Hare Krišna mahá-mantry, prednáška z Bhagavad-gíty a hostina plná chutného indického duchovného jedla. Adresy chrámov a kazateľských centier nájdete na www.iskcon.sk.

Snáď ste pochopili čo sú Védy a načo sú dobré. Ak nie, tak sa pýtajte v komentároch pod článkom. Radšej sa spýtajte ako by ste si mali vytvárať odmnienky.

Prajem Vám veľa úspechov na ceste sebarealizácie.

Hare Krišna!


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥