Archívy kategórie: šťastie

Sme ovládaní chtíčom, čo s tým?

Kamarát mi napísal, že jeho priateľka podľahla dočasnému zamilovaniu a zamilovala sa do iného. Tak totiž funguje chtíč. Človek sa do niekoho zamiluje, ale po čase tá zamilovanosť vyprchá a hľadá ten istý stav zamilovanosti s iným objektom pôžitku, s iným partnerom. A tak stále dokola hľadá naplnenie tam, kde nie je.

Dočasnosť pôžitku

Každý v hmotnom svete je ovládaný chtíčom – dočasným zamilovaním. Je to najsilnejšia túžba živej bytosti – či už človeka, alebo zvieraťa. Keď tento chtíč po jednej osobe pominie, automaticky sa prenáša na druhého vhodného kandidáta, prípadne na viacerých. Tak to chodí. Živá bytosť chce byť šťastná a hľadá šťastie skrze tento chtíč. Avšak takto nikdy skutočné šťastie nedosiahne. Musí ovládnuť sexuálny chtíč a nenechať sa ním rozrušovať. Potom môže byť šťastná.
Jednoduchšie ako ovládnuť svoj chtíč, je presmerovať ho tam, kde bude mať naozaj úžitok – presmerovať ho na Boha. Treba sa pýtať “Kto je Boh?”, “Je možné dosiahnuť večnú, bezpodmienečnú lásku? Je možné rozvíjať vzťah s Bohom?”

Presmerovanie chtíču

Učenie Hare Krišna tento chtíč smeruje na Krišnu – Najdokonalejšiu božskú osobu, ktorá je popisovaná v písmach (Krišna, Šrímad Bhágavatam, Bhagavad-gíta, Brahma Samhita, Šrí Išopanišády,…). Krišna má také vlastnosti, ktoré každú živú bytosť prirodzene priťahujú. V Krišnovej spoločnosti je každý prirodzene blažený. V súčasnom veku sa Krišna inkarnuje v podobe Hare Krišna mahá-mantry. To znamená, že Hare Krišna mahá-mantra a Krišna samotný sa od seba nelíšia. Keď počujeme Hare Krišna mahá-mantru, nachádzame sa priamo v Krišnovej spoločnosti. Už len samotná prítomnosť Krišnu očisťuje živú bytosť od chtíču, hnevu, nenávisti, pýchy a všetkých ďalších zlých vlastností a závislostí. Každý kto počúva a spieva
Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare
sa (postupne) očisťuje. Spievanie Hare Krišna mahá-mantry funguje opačne ako hmotný chtíč. Hmotný chtíč je na začiatku ako nektár a na konci ako jed (Bg 18.38) . Spievanie Hare Krišna je na začiatku ako jed, takmer nikoho nebaví počúvať a spievať hodiny a hodiny Hare Krišna mahá-mantru, ale keď sa naše vedomie pomocou transcendentálneho zvuku mahá-mantry očistí, zrazu budeme cítiť nevysvetliteľnú chuť v počúvaní a spievaní Hare Krišna mahá-mantry a budeme chcieť spievať viac a viac. Budeme chcieť byť v spoločnosti Krišnu, pretože z neho pramení skutočná blaženosť. Krišna znamená “všepríťažlivý” – priťahuje všetkých. Počúvaním a spievaním Hare Krišna mahá-mantry rozvíjame svoju prirodzenú náklonnosť ku Krišnovi a zduchovňujeme svoje hmotné zmysly. Hmotnými zmyslami nie sme schopní vnímať Krišnu. Jedine keď sú zduchovnené, môžeme pociťovať transcendentálnu blaženosť.

Očistný účinok mahá-mantry

Keď človek nemá žiadnu skúsenosť s očistným účinkom Hare Krišna mahá-mantry, je tomu ťažké uveriť a porozumieť. Len s očisteným vedomím je možné chápať duchovné témy. Keď tomu nerozumiete, nič si z toho nerobte. Len spievajte Hare Krišna a čoskoro budete chápať viac a viac. Každý, kto má osobnú skúsenosť s očistným účinkom Hare Krišna mahá-mantry to môže potvrdiť.

Chceme lásku, ale máme chtíč

Prirodzenou túžbou živej bytosti je túžba po šťastí a láske. Ale v hmotnom svete je živá bytosť zmätená a ovládaná chtíčom túži po dočasnom pôžitku neuvedomujúc si, že keď tento dočasný pôžitok pominie, príde na rad utrpenie. Ak nechceme viac trpieť, musíme presmerovať svoj chtíč na Najdokonalejšiu osobu, ktorá nás nikdy nesklame a tou je Krišna – Najvyššia Božská Osobnosť.
krishna-syamasundara_1

Dosiahnutie dokonalosti načúvaním Šrímad Bhágavatam

O Krišnovi sa veľa píše v Šrímad Bhágavatam, ktorý obsahuje príbehy ľudí (svätcov), ktorí majú s Krišnom osobnú skúsenosť. Každý, kto pozorne načúva Šrímad Bhágavatam, môže dosiahnuť najdokonalejší stav bytia – lásku k Bohu (Prema Bhakti). Šrímad Bhágavatam je rozsiahle literárne dielo. Je to literárna inkarnácia Krišnu (SB 1.3.40). Obsahuje 18 000 veršov. Veľa veršov v Šrímad Bhágavatam pojednáva o tom, ako môže podmienená živá bytosť obnoviť svoj zabudnutý vzťah s Bohom a dosiahnuť tak večné postavenie plné poznania a blaženosti. Trefné výklady Šrílu Prabhupádu sú čerešnička na torte.
“Pravidelnou návštevou prednášok z Bhāgavatamu a službou čistým oddaným je všetko nepriaznivé v srdci takmer zničené. Láskyplná služba Osobnosti Božstva, Śrī Kṛṣṇovi, ktorý je ospevovaný transcendentálnými piesňami, sa tak stane nezvrátiteľnou skutočnosťou.” [SB 1.2.18]

Šrímad Bhágavatam môžete čítať online na: www.vedabase.com/cs/sb

Alebo si ho môžete objednať na: http://govindabutik.sk/

Prednášky zo Šrímad Bhágavatam bývajú každé ráno o 7:40 v chrámoch Hare Krišna – http://iskcon.sk/kontakt/

Presmerujte svoj chtíč po zmyslovom pôžitku → na dosiahnutie dokonalosti, spievajte Hare Krišna a buďte šťastní! Naozaj šťastní.

“O šťastí, ktoré je spočiatku ako jed a na konci ako nektár a ktoré motivuje k sebarealizácii, sa hovorí, že náleží do kvality dobra.” [BG 18.37]

Moja cesta ku šťastiu

Každý človek a vlastne aj každá živá bytosť prahne po šťastí. Každý chce byť šťastný. Zvieratá s tým problém nemajú. Tie sú prirodzene šťastné keď majú uspokojené základné potreby pre život – jedlo, spánok, brloh a občas rozmnožovanie. Horšie je to s ľuďmi. Niektorým ľuďom nestačí ku šťastiu ani jedlo, ani spánok, ani strecha nad hlavou a sex ich vie spraviť šťastnými len na chvíľku. Teda pokiaľ majú mať s kým sex. Ak nemajú, smola.

Dočasné šťastie

Ľudia hľadajú šťastie tam, kde je len dočasné šťastie – sex, majetok, vzťahy, jedlo, alkohol, drogy,… toto dočasné šťastie je len chvíľkové a rázom pominie. Ľuďom sa môže zdať, že sú šťastní keď majú veľa dočasného šťastia, ale keď pominie, šťastie strieda nespokojnosť a častokrát až utrpenie. Keď ľudia stavajú svoje šťastie na krehkých základoch, niet sa čomu čudovať, že po určitom čase sa základy rozpadnú a celé šťastie pominie.

Na to, aby sme boli naozaj trvalo šťastní, potrebujeme mať kvalitné základy, ktoré sa len tak nerozpadnú.

Trvalé šťastie

Nájsť trvalé šťastie v tomto hmotnom svete, kde je všetko dočasné, je pomerne náročné. Láskyplné vzťahy raz pominú. Milovaní ľudia raz zomrú. Prístup k dobrému jedlu tiež nemusíme mať vždy…

Ak chceme byť naozaj šťastní, nemali by sme hľadať šťastie len v hmotných veciach, ktoré sú dočasné.

Moja cesta ku šťastiu

Keď som mal 19 rokov (v roku 2007), bol som nešťastný, pretože som si neuvedomoval čo všetko mám. Mal som toho dosť, ale neuvedomoval som si to. Chcel som viac. Z toho pramenila moja nespokojnosť. Po prečítaní knihy “Raz aj v pekle vyjde slnko” som si uvedomil za čo všetko môžem byť vďačný. Mám čo jesť, mám kde bývať, mám rodinu, mám priateľov, nikto blízky mi neumrel,… uvedomil som si, že veľa ľudí sa má horšie ako ja, tak prečo by som mal byť nešťastný? Začal som si viac vážiť všetko čo mám a dával som menší dôraz na to, čo nemám.

Hare Krišna

V roku 2014 prišiel ďalší životný zlom. V Brne na ulici som viackrát stretol mnícha z Hare Krišna, od ktorého som si kúpil knihy a neskôr som sa dozvedel, že robia aj program pre verejnosť každú nedeľu, tak som si našiel čas a išiel sa tam pozrieť. Bolo to pre mňa niečo úplne nové a zaujímavé. O tom ako som prvýkrát navštívil krišňákov píšem v článku “Hare Krišna“. Z krišňáckeho chrámu som si odniesol knihu “Vědecké poznání duše“. Po jej prečítaní som zmenil svoj postoj k Bohu z ateistického na agnostický. Uvedomil som si, že popierať existenciu Boha môže len hlupák. A ja som taký hlupák bol. To, či niekto verí, alebo neverí, že Boh existuje je stále len viera. Vďaka Vedeckému poznaniu duše som si tiež uvedomil čo je mäso a postupne som ho vylúčil z jedálnička úplne v auguste 2014.

Duchovné prebudenie

Po pol roku nejedenia mäsa v januári 2015 som zažil svoje duchovné prebudenie. Píšem o tom v článku “Môj wake up call (uvedomenie sa)“. Zažil som bezpodmienečnú lásku ku všetkým a všetkému. Zbavil som sa predsudkov a je mi jedno či je človek vrah, róm, moslim, kresťan, buddhista, ateista, bezdomovec, či prezident. Všetci sú to ľudia ako ja, či ty. Na každého sa pozerám ako na človeka. Ku všetkým cítim rovnakú lásku bez podmienok. Pre mňa je každý človek a dokonca každá bytosť rovnocenná. Z tejto lásky tiež pramení šťastie. Keď človek cíti lásku, automaticky je šťastný.

Duchovno a meditácia

Po svojom duchovnom prebudení som začal študovať o duchovne a neskôr som začal praktikovať každodennú meditáciu. Po pár mesiacoch pravidelnej meditácie sa moje vedomie povznieslo na vyššiu úroveň a zistil som, že moje šťastie v značnej miere nezávisí na vonkajších okolnostiach. Či prší, či sneží, či svieti slnko, či som sám, alebo v spoločnosti, či ide internet, alebo nejde, stále dokážem byť šťastný. Moje šťastie je vo mne. No ešte nie som na takej úrovni, aby ma vôbec neovplyvňovali vonkajšie okolnosti. Keď napríklad svieti slnko, som šťastnejší ako keď je zamračené. No aj keď je zamračené, dokážem byť stále šťastný. Moje šťastie je ako plynový horák. Stále horí. Vonkajšie okolnosti môžu zväčšiť plameň horáka. No nemôžu ho uhasiť. Teda aspoň myslím. Odkedy som pocítil v sebe plameň šťastia, odvtedy ešte nezhasol. Intenzita šťastia sa mení, no šťastie nezaniká. Je to úžasné a prajem to zažiť každému.

Čo zvyšuje šťastie

Zmysluplná práca

Najšťastnejší som keď môžem robiť čo ma baví a keď mám okolo seba skvelých ľudí. Keby som robil niečo, čo ma nebaví, len ťažko by som bol šťastný. Ľudia nemôžu byť šťastní, keď robia niečo, čo ich nebaví. Odpor k práci blokuje prísun šťastia. Človek ku šťastiu potrebuje robiť zmysluplné činnosti, ktoré mu prinášajú uspokojenie.

Príjemná spoločnosť

Príjemná spoločnosť tiež zväčšuje môj horák šťastia. Keď som sám, môj horák šťastia horí malým plameňom. Keď som bol s milovanou osobou, ktorá vo mne zapálila oheň bezpodmienečnej lásky, môj horák šťastia pri nej explodoval a horel obrovským plameňom. Nikdy predtým som nebol taký šťastný. Príjemná spoločnosť môže zvýšiť šťastie, no šťastie by nemalo byť na spoločnosti závislé. Človek by mal v prvom rade zapáliť oheň šťastia v sebe a potom ho môže rozdávať ďalej. Keby bolo moje šťastie úplne závislé na jednej osobe a tá osoba by odišla z môjho života, šťastie by vystriedalo nešťastie. No ja som svoje šťastie objavil v sebe a aj keď milovaná osoba odišla z môjho života, nijako extra sa ma to nedotklo až na to, že plameň šťastia sa zmenšil na pôvodnú úroveň. Ale nezhasol.

Pokora

Akonáhle som sa naučil byť viac pokorný a menej pyšný, moje šťastie sa mnohonásobne zvýšilo. Pokora je akýsi katalyzátor šťastia a lásky. O pokore píšem v článku “Čo je pokora?

Nájdi trvalé šťastie

Kým naše šťastie závisí na externých zdrojoch a tie zdroje sa minú, bude nás čakať nešťastie. Ak chceme byť trvalo šťastní, musíme hľadať nevyčerpateľný zdroj šťastia. A prístup k tomuto zdroju má každý v sebe, len ho musí objaviť. Ja som ho objavil vďaka meditácii a životným situáciam. Tiež k tomu v značnej miere prispelo učenie Hare Krišna, o ktorom píšem v článkoch “Čo je Hnutie Hare Krišna?” a “Osobná skúsenosť s Hare Krišna“.

Ak chceš byť trvalo šťastný, začni počúvať svoje srdce a konaj podľa neho. Inak to nepôjde. Píšem o tom v článku “Rob čo cíti tvoje srdce, nie čo ti hovorí tvoja hlava“.

Veľa šťastia pri hľadaní šťastia.

Prečo sú ľudia nešťastní?

Keď sa zhováram s ľuďmi o živote, veľa z nich je v živote nešťastných. Veľa z nich vidí problémy tam, kde nie sú. Respektíve nevedia ako výjsť z toho, čo vidia ako problém. A to je problém.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (7 min):

Problém je v tvojej hlave

Problémy si ľudia vytvárajú sami v hlave. Ak ti niečo vadí, je to tvoj problém. Tvoja myseľ vďaka vedomiu interpretuje realitu a vníma veci ako dobré, či zlé. Niekto iný sa môže na tú istú situáciu pozerať ako na dobrú a niekto iný to môže vnímať ako zlé. Záleží od uhlu pohľadu. Záleží od úrovne vedomia. Ak je človek v bezvedomí, nič mu nevadí. Ale ak má vedomie a vníma realitu, zrazu mu vadí toľko vecí… Niekomu inému s iným stupňom vedomia nemusí vadiť nič.

Kedysi mi vadilo veľa vecí. Dokázal som sa rozčúliť pre hocijakú hlúposť. Stačila jedna malá iskra a už to vo mne vrelo. Vďaka meditácii sa mi očistilo vedomie a už sa len tak nedokážem rozčúliť. Keď vidím ľudí, ktorí sa rozčuľujú pre maličkosti, tak sa smejem, lebo viem, že si to robia sami. Je to smiešne kvoli čomu všetkému sa ľudia dokážu rozčúliť. Ale zároveň to chápem, pretože som bol rovnaký. Teraz vidím, že všetky reakcie na rôzne situácie sa odvíjajú od toho aké má človek vedomie.

Ľudia nie sú nešťastní pretože ľudia a situácie v ich živote sú zlé. Naše okolie len odzrkadľuje naše vnútro. Ak máme neporiadok vo vnútri, nemôžeme očakávať poriadok vonku. Najskôr si musíme upratať v sebe, očistiť svoje vedomie, až potom môžeme vidieť krajšiu realitu. Naše vedomie je ako zrkadlo. Ak máš špinavé zrkadlo, kvoli špine nevidíš čo odráža. Väčšina ľudí má špinavé zrkadlo a namiesto svojho odrazu vidia len špinu. Aby sme mohli vidieť čo zrkadlo odráža, musíme ho najskôr očistiť. Aby sme mohli vnímať krajšiu realitu, musíme očistiť svoje vedomie.

Ľudia sú nešťastní, pretože si sami vytvárajú negatívnu realitu. Situácie a ľudia nie sú dobrí, ani zlí. Všetko je neutrálne. Dobro a zlo vytvára naša myseľ vďaka nášmu vedomiu. Ak sa nám stane niečo “zlé”, v skutočnosti to zlé nie je. Iba my to vnímame ako zlé. Nie nadarmo sa hovorí “Všetko zlé je na niečo dobré“.

Keď ľudia zapracujú na očistení svojho vedomia, dokážu uvidieť realitu takú, aká je. Už viac si nebudú vytvárať “dobré” a “zlé”. Budú brať všetko také, aké to v skutočnosti je. Budú brať situácie ako lekcie vďaka ktorým sa majú niečo naučiť.

Formovanie vedomia

Naše vedomie formuje naše okolie. V akom prostredí sa pohybuješ, taký si. Ak sa dlhodobo pohybuješ medzi ľuďmi, ktorí fajčia a pijú, je dosť možné, že začneš piť a fajčiť aj ty ak nemáš dostatočne silnú vôľu nezačínať s tým.

Ak sa pohybuješ medzi ľuďmi, ktorí vidia svet negatívne, budeš ho aj ty tak vidieť, lebo nemáš kde získať inú perspektívu. Ak by si sa pohyboval medzi pozitívnymi ľuďmi, videl by si svet pozitívne.

Naše vedomie formuje aj televízia, hry, knihy, časopisy,… všetko čo nejakým spôsobom vstrebávame. Hovorí sa, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Preto televízia ovplyvňuje človeka viac ako rádio. Reklamy v televízii sú oveľa efektívnejšie a pôsobivejšie na vedomie a podvedomie človeka ako reklamy v rádiu. To čo vidíme, určuje z veľkej časti našu realitu. Ak vidíme v správach samé negatívne správy, vyvoláva to v nás dojem, že svet je veľmi zlý, že ľudia sú zlí. Potom si to zlo všímame aj v realite a kvoli tomu nevidíme to dobré. Prvý krok k očisteniu vedomia je prestať pozerať televíziu a vstrebávať negatívne správy. Jedným očkom môžete sledovať čo sa deje vo svete, ale nedávajte tomu príliš pozornosti pretože na čo zameriavate pozornosť, to rastie. Píšem o tom v článku “Na čo zameriavame svoju pozornosť, to rastie“.

Na vedomie človeka vplýva aj strava. Píšem o tom v článku “Vplyv stravy na vedomie“.

Pokiaľ sa človek pohybuje v rušnom prostredí a nedopraje si aspoň pár hodín týždenne samotu, jeho myseľ je zaprataná neporiadkom, ktorý vstrebáva zo svojho okolia. Ľudská myseľ je ako špongia, ktorá nasáva okolitú energiu. Táto energia výrazne vplýva na vedomie človeka. Ak sa pohybujem v prostredí, kde sú ľudia na seba zlí, nemôžem sa cítiť dobre. Naopak ak sa pohybujem v prostredí, kde sú samí usmievaví a milí ľudia, cítim sa príjemne. Na človeka veľmi vplýva okolie, v ktorom sa pohybuje.

Očistenie vedomia

Najlepšie na očistenie vedomia je samota. Keď je človek sám, dokáže sa očistiť od vonkajších vplyvov a má čas na rozmýšľanie. Prechádzky v prírode osamote veľmi priaznivo vplývajú na očistenie vedomia. Prechádzky naboso ešte viac. Je to akýsi druh meditácie. Ľudia sa od prírody až príliš vzdialili a vedomie ľudí, ktorí nechodia do prírody, je veľmi znečistené. Je dobré chodiť na prechádzky do prírody osamote čo najčastejšie. Príroda je liečivá. Samota takisto. Príroda je náš terapeut, ktorého máme dostupného zdarma a nonstop. Samota takisto. Stačí sa len zobrať a ísť do prírody.

IMG_20151230_072325

Keď skombinujeme prírodu a samotu, máme veľmi slušné kombo na očistenie vedomia. A keď pridáme do toho ešte vegetariánstvo, meditáciu, či yogu, je to ultra super kombo, ktoré prečistí vedomie človeka ako klystír črevo. Vážne, sám som chodil často na prechádzky osamote a vďaka tým prechádzkam sa moje vedomie očistilo. Uvedomil som si veľa vecí. Keď som prestal jesť mäso a začal praktikovať každodennú meditáciu, pocítil som ešte väčšiu očistu vedomia. O meditácii píšem v článku “Čo mi dala meditácia“. O vegetariánstve a vegánstve píšem v článu “Ako sa stať vegánom“.

Chodievaj na prechádzky do prírody čo najčastejšie, nejedz mäso, každý deň medituj, praktikuj yogu a tvoje vedomie sa veľmi rýchlo očistí. Stačí ak budeš robiť čo i len jednu odporúčanú činnosť na očistenie vedomia a už o pár mesiacov môžeš pocítiť pozitívne účinky. Tvoj život sa rapídne zmení k lepšiemu. Tvoje vedomie sa očistí. Ak by ľudia chodili na prechádzky do prírody, nejedli mäso, meditovali a praktikovali yogu, na svete by neboli vojny, vraždy, násilie, krádeže ba dokonca ani strach, hnev, či nenávisť. Svet by bol plný lásky, šťastia a hojnosti.

Preto si prosím očistite svoje vedomie a keď si ho očistíte, povedzte ostatným nech sa skúsia očistiť tiež. Len s čistejším vedomím prichádza šťastnejší život. Pokiaľ si ľudia neočistia svoje vedomie, na svete budú stále vojny, násilie, hnev, nenávisť a iné obludnosti. Ľudia budú stále trpieť.

Ak ti niečo vadí, je to tvoj problém

Aj keď sa to mnohým ľuďom nezdá a mnohí si to neradi priznávajú, všetky ich problémy si vytvárajú sami v hlave. To ako sa človek postaví k situácii, záleží od jeho vedomia. Ľudia s rôznym stupňom vedomia vnímajú tú istú vec odlišne. Niekto vidí tú istú vec ako dobrú, prípadne neutrálnu a iný ju vidí ako zlú. V skutočnosti je všetko neutrálne a na základe svojho vedomia tomu ľudia dávajú prívlastky ako “dobré” či “zlé”.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (10 min):

Ja za to nemôžem! Môže za to on!

“Ja za to nemôžem!” To je veľmi častá veta, ktorá prezrádza o človeku neschopnosť vziať svoj život do svojich rúk. Zvaľovať vinu na iného patrí medzi najväčšie slabosti človeka.

Ja za to nemôžem, že moja rodina je zadĺžená až po uši. Za to môže otec!

Ja za to nemôžem, že mám rakovinu, veď sa stravujem celkom zdravo, akurát zažívam občas stresy a bývam rozčúlený. Môže za to môj šéf!

Ja za to nemôžem… hmm, naozaj?

Tak vyplakávaj…

Ak za niečo nemôžeš, ale týka sa ťa to, máš dve možnosti:

  1. Zvaľuj vinu na iného, čo v konečom dôsledku nič nevyrieši.
  2. Snaž sa s tým niečo spraviť. Týka sa to predsa aj teba a ovplyvňuje to tvoj život. Nespoliehaj sa, že to vyrieši ten, kto za to môže. Nezvaľuj vinu na iného. Nezbavuj sa zodpovednosti za svoj život.

Ak mi niečo vadí

Ak mi niečo vadí, je to môj problém. Mne to vadí. Niekomu inému s iným stupňom vedomia rovnaká vec vadiť nemusí.

Ak mi vadí, že si pri mne niekto zapálil cigaretu, je to môj problém, nie toho, kto si ju zapálil. A ja môžem tento problém vyriešiť. Môžem jednoducho odísť z dosahu cigaretového dymu, požiadať fajčiara nech pri mne nefajčí, alebo to jednoducho znášať.

Ak mi vadí, že mi lezie po ruke osa, je to môj problém, nie tej osy.

Ak mi vadí, že je môj partner nervózny a každú chvíľu sa takmer bezdôvodne rozčuľuje, je to môj problém, nie jeho.

Ak mi vadí, že sa niekto usmieva a ja mám život plný problémov, kvoli ktorým sa mi nedá usmievať, je to môj problém. Ja tie problémy vnímam ako problémy.

Ak mi vadí… ak mi vadí čokoľvek, je to môj problém.

Zákon rezonancie

V Božom Zákone Rezonancie je každá vlastnosť frekvencia a platí, že keď sa dve rovnaké stretnú, nastane rezonancia. U každého človeka bez výnimky. To znamená, že ak máme rovnakú vlastnosť ako človek, ktorého sme práve stretli – tieto začnú rezonovať – čo zvýši intenzitu nášho emočného prežívania. Ak je vlastnosť pekná, začneme ju na tom druhom chváliť, ak škaredá, bude nás na tom druhom rozčuľovať. Ak nemáme takú vlastnosť ako má človek, ktorého sme práve stretli – rezonancia nenastáva – intenzita nášho emočného prežívania sa nezvýši a vlastnosti tohto človeka vieme v kľude pozorovať.

Neuvedomujeme si, že ten druhý človek je naším zrkadlom, že pred ním stojíme, ako pred zrkadlom a snažíme sa špinu, ktorú máme na svojom čele, utierať bezvýsledne na čele toho, kto je v zrkadle a nie na svojom.

Ak budeš k sebe naozaj úprimný, môžeš si všimnúť, že máš rovnaké vlastnosti, ktoré ti vadia na iných. Ak by si ich nemal, nevadili by ti.

Čokoľvek čo sa ti páči s tebou rezonuje. Takisto aj to, čo sa ti nepáči s tebou rezonuje. Ak ti niečo vadí, je to len a len tvoj problém. Niekomu inému to vadiť nemusí.

Ak ti napríklad niekto povie, že si sebec a v tebe to vyvolá negatívnu emóciu, tak môžeš zistiť, že sebec naozaj si. Stačí sa len úprimne nad sebou zamyslieť. Keby nie si sebec, asi by ti to niekto len tak nepovedal. A keby aj, tak by to v tebe nevyvolalo negatívnu emóciu, ak sebec naozaj nie si.

Kto to môže vyriešiť?

Všetky tvoje problémy môžeš vyriešiť jedine ty. Nikto iný to za teba nespraví. Taká je skutočnosť. Skutočnosť, za ktorú by si mal zobrať zodpovednosť a začať konať.

Ak zažívaš čokoľvek, čo ti vadí, môžeš to vyriešiť jedine ty.

Ale ako?

Začni sa pýtať “Prečo?“.

Prečo?

Pýtať sa otázky je v živote veľmi dôležité. Kto sa nepýta, ten sotva dostane odpoveď. Kto neklope, tomu sotva otvoria. Otázka “Prečo?” je jedna z najdôležitejších otázok vôbec.

Ak ma niekto nahnevá, pýtam sa “Prečo? Prečo sa hnevám? Mám sa naozaj prečo hnevať? K čomu je dobré, že sa hnevám? Neubližujem si tým? Prečo by som sa mal hnevať a ubližovať sebe aj ostatným?”. Hnev je jedna z najhorších emócií vôbec. Spôsobuje nepríjemnosti nie len nahnevanému človeku, ale všetkým naokolo. Keď človek dokáže zachytiť a spracovať svoj hnev včas, ušetrí tak veľa problémov sebe aj ostatným.

Prečo sa mi pokazilo auto? Pretože je staré. Prečo mám staré auto? Lebo nemám peniaze na nové. Prečo nemám peniaze na nové? Lebo mám slabo platenú prácu. Prečo mám slabo platenú prácu? Lebo nemám kvalifikáciu na lepšie platenú prácu. Prečo nemám kvalifikáciu? Lebo som lenivý naučiť sa niečo viac, vďaka čomu by som si mohol nájsť lepšie platenú prácu.

Vďaka neustálemu sa pýtaniu “Prečo?” prídeme až ku koreňu problému a tento koreň problému môžeme následne riešiť. Riešenie problémov od konca, riešenie dôsledkov v konečnom dôsledku nič nerieši. Kým nevyriešime príčinu, problém bude stále existovať.

Ako?

Keď už zistíš prečo máš problém, môžeš začať rozmýšľať ako ho riešiť. Bez objavenia skutočného pôvodu problému samotný problém nevyriešiš. Vyriešiš možno dôsledok, ale to nestačí.

Keď problém prestane byť problémom

Ak odstrániš príčinu problému, problém prestane existovať. Ak ti niečo vadí, pýtaj sa prečo ti to vadí. Hľadaj chyby v sebe, nie v iných. Skutočná príčina je vždy v tebe. Ostatní sú len zrkadlo, vďaka ktorému môžeš vidieť svoje vlastnosti a svoje vnímanie reality. Pozoruj vlastnosti, ktoré ti vadia na iných a skús ich nájsť v sebe. Buď k sebe úprimný, jedine tak dokážeš tie vlastnosti nájsť a odstrániť.  Pozoruj situácie, ktoré ti vadia a pýtaj sa prečo ti vadia. Opäť hľadaj chybu v sebe a rozmýšľaj nad tým čo môžeš spraviť preto, aby ti to nevadilo. Akonáhle svoje chyby odstrániš, prestanú ti vadiť na iných a budeš sa len nechápavo usmievať ako si mohol byť taký. Situácie, ktoré ti predtým vadili, budeš zvládať s kľudom mnícha. Stojí to za to.

Keď som začal žiť vedome a začal som sa pýtať “Prečo?” – “Prečo sa mi to deje, prečo sa tak cítim,…”, začal som prichádzať na to, že si vlastne sám sebe robím zle. Vnímal som situácie horšie ako v skutočnosti boli. Pochopil som, že nič nie je také zlé, aby nemohlo byť ešte horšie. Vždy môže byť horšie. A preto by sme nemali vnímať situácie ako najhoršie, pretože v skutočnosti najhoršie nie sú. Len my sami si ich tak v hlave vytvárame. My sami si spôsobujeme utrpenie. Myslíme si – och ako nám bolo ublížené. V skutočnosti nám mohlo byť ublížené oveľa viac. Život nám nepripraví nič, čo by sme nedokázali zvládnuť. Každému naloží len toľko, koľko unesie. Práve vďaka ťažkým životným situáciam sa môžeme v živote niečo naučiť a posunúť sa ďalej, postúpiť do ďalšieho ročníka v škole života. Môžeme sa naučiť nevytvárať si v hlave utrpenie. Keď sa toto naučíme, čaká nás krásny život. Budeme sa tešiť na ďalšie lekcie, lebo budeme vedieť, že sa vďaka nim stávame silnejšími.

Ak sa chcete naučiť nevytvárať si v hlave utrpenie, musíte si spraviť poriadok vo svojej mysli. Myseľ si upracete pomocou každodennej meditácie. Zo začiatku vám stačí meditovať len 5 minút denne a výsledky sa dostavia už po pár mesiacoch. Je lepšie upratať si myseľ za niekoľko mesiacov ako vôbec.

Keď som začal praktikovať každodennú meditáciu, moje vedomie sa očistilo a svet je pre mňa zrazu oveľa krajší. Každým dňom sa mi zdá byť svet krajší. Moje vedomie sa očisťuje stále viac a viac. Pochopil som, že to ako vnímam realitu, závisí od môjho vedomia. Zistil som, že utrpenie som si vytváral sám v hlave a veľa ľudí to stále robí. Zistil som, že všetko čo sa mi doteraz dialo, malo zmysel. Všetko. Píšem o tom v článku “Život nie je chaos a náhody neexistujú“. O meditáciach píšem v článku “Čo mi dala meditácia“.

Začni meditovať, uprac si svoju myseľ a buď šťastný!

Vedomie a vnímanie reality

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že jeden človek môže vnímať realitu inak ako druhý? Že pre niekoho sa zdá byť niečo zlé a pre iného to zlé nie je? Jeden sa môže kvoli niečomu trápiť a druhý nad tým len mávne rukou.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (11 min):

Vedomie

Vedomie má na starosti to, ako vnímame realitu. Vedomie je akýsi projektor v hlave, vďaka ktorému vidíme na plátne svet, v ktorom žijeme. Tento projektor nám premieta rôzne snímky.

Vďaka vedomiu si dokážeme uvedomovať svoju existenciu a vnímať okolitý svet. Ak je niekto v bezvedomí, je mu jedno čo sa okolo neho deje. Ale ak má človek vedomie, zrazu mu vadí veľa vecí. Ak má niekto určitý stupeň vedomia, dokáže sa rozčúliť pre hocijakú blbosť. Niekto iný s iným stupňom vedomia sa nedokáže len tak rozčúliť. Ak ti niečo vadí, je to preto, lebo to tak vnímaš vďaka svojmu vedomiu. Ak by si si dokázal vedomie zmeniť, nemusel by si sa rozčuľovať.

Celá naša realita ako ju vnímame, je akási projekcia vedomia. Ako je nastavené vedomie, tak vnímame realitu. Ľudia s rôznym stupňom vedomia vnímajú tú istú situáciu odlišne. Prečo sa niektorí ľudia dokážu rýchlo naštvať a iní nie? Majú rôzny stupeň vedomia. Dobrá správa je, že vedomie sa dá zmeniť, dá sa očistiť. Ľudia, ktorí sa rozčulujú pre hlúposti, si dokážu pomocou yogy a meditácie zmeniť vedomie tak, aby sa nerozčuľovali už vôbec. Ak človek dokáže zmeniť svoje vedomie, jeho vnímanie reality sa zmení.

Ako to viem? Sám som mal iné vnímanie sveta pred rokom ako dnes. Pred rokom som mal iný stupeň vedomia ako mám dnes. Dnes vidím svet úplne inak ako som ho videl pred rokom, alebo dokonca pred mesiacom. Každým dňom sa moje vedomie pomocou meditácie očisťuje a dokážem vnímať viac a viac. Dokážem sa tešiť zo života viac a viac.

Vplyv na vedomie

Vedomie a podvedomie ovplyvňuje prostredie, v ktorom žijeme, informácie, ktoré prijímame – televízia, rádio, internet, rozhovory s inými ľuďmi a strava. O tom ako ovplyvňuje strava naše vedomie píšem v článku “Vplyv stravy na vedomie“.

Očistenie vedomia

Ešte v roku 2014 som bol zarytý ateista. Nerozumel som tomu ako môže niekto veriť v Boha. Nedávalo mi to zmysel. Bol som obmedzený. Mal som obmedzené vnímanie sveta. Teda obmedzené vnímanie sveta mám aj teraz, ale o čosi menej. Dokážem vnímať a chápať oveľa viac ako som vnímal a chápal v roku 2014.

Začiatkom roku 2015 sa mi stala zvláštna vec. Vďaka jednej žene, nazval by som ju víla, alebo dokonca anjel, som spoznal a na vlastnej koži pocítil bezpodmienečnú lásku – lásku ku všetkým a všetkému. Bolo to niečo úžasné a stále je. Láska neprechádza, láska pretrváva.

V apríli 2015 som len tak zo zvedavosti začal meditovať každý deň. Chcel som vedieť aký účinok má meditácia na človeka, na jeho vedomie. Už po dvoch mesiacoch som cítil, že som akýsi kľudnejší, vyrovnanejší, šťastnejší a láskyplnejší. A toto sa neustále stupňuje. Asi po troch mesiacoch som začal cítiť akýsi tlak v hlave – otváranie korunnej čakry. Nevedomky som si odblokoval všetky čakry a začal som cítiť v sebe božskú tvorivú energiu Kundalini. Vďaka nej mám nutkanie neustále tvoriť. Neustále píšem a premieňam svoje myšlienky do textu a videí. Mám potrebu pomáhať ľuďom očisťovať vedomie. Cítim, že to je to najdôležitejšie v týchto dňoch. Len ak ľudia očistia svoje vedomie, len tak dokážu žiť život plný lásky, šťastia a hojnosti. A ja chcem aby tak ľudia žili. Všetci ľudia. Už len tá predstava takého sveta vo mne vyvoláva neskutočné šťastie.

Pomocou prechádzok v prírode osamote, yogy a meditácie ľudia dokážu očistiť svoje vedomie a pocítiť tak pozitívne účinky očisteného vedomia na vlastnej koži. Chcem aby si ľudia očistili vedomie aspoň tak, ako som si ho očistil ja. Je to niečo úžasné. O yoge píšem v článku “Čo je yoga?“. O meditácii píšem v článku “Čo mi dala meditácia“.

Kolektívne vedomie sa mení

Vedomie ľudí sa mení každým dňom. Je to akási evolúcia vedomia. Ľudia si uvedomujú čoraz viac a viac. Je to úžasné pozorovať ako sa postupne viac a viac ľudí odpája z Matrixu.

Mimochodom, film Matrix dokonale ilustruje súčasné dianie vo svete. Ľudia v Matrixe sú ovládaní médiami, peniazmi, strachom, vojnami,… ľudia v Matrixe si neuvedomujú, že žijú v Matrixe. Väčšina ľudí nie je na odpojenie od systému pripravená. Mnohí z nich sú tak na systéme závislí, že budú ochotní ho brániť.

No vedomie ľudí sa mení. Ľudia sa menia. Prebúdzajú sa z dlhého “zimného spánku” a začínajú si uvedomovať nezmyselnosť súčasného systému. Ľudia objavujú svoju moc. Čím viac ľudí si uvedomí svoju moc, tým lepšie.

Ľudia chcú žiť prirodzene v láske, šťastí a hojnosti. Ľudia pripojení v Matrixe tvrdia, že tak to nikdy nebude a máme sa zmieriť s tým ako to je. Máme sa zmieriť s tvrdou “realitou” Matrixu. Lenže mnohí ľudia cítia, že táto realita môže byť iná. Spoločne si môžeme vytvoriť krajšiu realitu. Čím viac ľudí sa odpojí z Matrixu, tým lepšie pre všetkých.

Odpojení ľudia z Matrixu sa nazývajú prebudení, alebo uvedomelí, pretože si uvedomujú oveľa viac vecí ako predtým. Ľudia pripojení v Matrixe ich vnímajú ako čudákov a často ich označujú pojmom “slniečkári” alebo “snílkovia”. Pretože prebudení vnímajú realitu inak ako ľudia pripojení v Matrixe. Prebudení vidia, že svet môže existovať bez vojen, násilia, strachu, hnevu, nenávisti a dokonca aj bez peňazí. Svet bez peňazí si ľudia pripojení v Matrixe nedokážu predstaviť. Nedokážu si predstaviť ani svet bez nenávisti, strachu, hnevu a iných obludností pretože sami v sebe živia tieto obludnosti.

Sám som sa za rok 2015 veľmi zmenil, moje vedomie sa zmenilo, vidím svet úplne inak. Ľudia pripojení v Matrixe ma považujú za čudáka a nedokážu ma pochopiť. Niet divu, keď nevidia svet mojimi očami. Som ale veľmi rád, že nie som sám a prebudených ľudí pribúda. Spoznávam stále viac ľudí, ktorí sú na rovnakej vlne ako ja. Už viac nechcú žiť vo svete plnom negativity. Chcú aby ľudia žili v jednote, mieri, šťastí, láske a hojnosti. Toto sú pravé hodnoty Nového vedomia. A spoločne to dosiahneme. Slniečkári zaplavia svet svojou láskou a pozitivitou. Ešte to chvíľu potrvá, ale zmena prichádza. Pozitívna zmena. Ľudia pripojení v Matrixe si môžu hovoriť čo chcú. Tí, ktorí si myslia, že zmenia svet, budú nakoniec tí, ktorí ho naozaj zmenia.

Nasleduj svoju vášeň

Veľa ľudí je dnes nešťastných, lebo nenasledujú svoju vášeň. Nasledujú rozum a to, čo do nich zasiali rodičia, učitelia a spoločnosť. Rozum nikdy nedokáže spraviť človeka šťastného. Nikdy. Kým sa budú ľudia riadiť rozumom, budú počúvať len to, čo do nich zasiala spoločnosť. Budú počúvať rodičov, ktorí im hovoria, aby išli na vysokú školu, že tak si zaistia dobrú prácu. Budú robiť len to, čo robí väčšina, pretože to je vraj normálne. Rozum to vyhodnocuje ako normálne. Normálne je pracovať aspoň 160 hodín mesačne, zarábať čo najviac peňazí a nahrabať si čo najviac majetku. Ak má človek veľký majetok, vtedy sa považuje za úspešného. A úspech patrí medzi najvyššie hodnoty spoločnosti.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (9 min):

Túžba

Každý človek chce žiť prirodzene v hojnosti. Každý človek má túžby a túži aj po materiálnej hojnosti. Na tom nie je nič zlé. Túžby sú potrebné. Túžby ženú ľudí vpred.

Túžby sú dvojaké:

1. Túžby prameniace z ega

Túžby prameniace z ega sú pre väčšinu ľudí rovnaké. Sú to práve túžby mať veľa peňazí, dobré auto, pekný dom… sú to hlavne materiálne túžby. Práve tieto túžby z ega človeka akoby zotročujú. Ak chce mať človek veľa peňazí, prirodzene si hľadá prácu, v ktorej zarobí veľa peňazí. Je mu jedno, či ho práca baví. Hlavne, že je dobre platená. Pre egoistické túžby sú primárne peniaze.

Postupom času človek možno zistí, že aj keď je práca dobre platená a môže si vďaka nej dovoliť žiť na vysokej nohe, tak mu stále niečo chýba. Stále mu chýba pocit naplnenia. Pocit, že jeho práca mu dáva zmysel.

Veľa ľudí robí prácu len pre peniaze. Ak by za prácu nedostávali peniaze, nerobiil by ju. Veľa ľudí ich práca nebaví, radšej by robili niečo iné, čo im dáva väčší zmysel. Aj keby mali za to možno menší plat, ale mali by aspoň pocit naplnenia.

2. Túžby prameniace zo srdca

Tieto túžby nemusia byť len túžby po materiálnych veciach a zvyčajne ani nie sú. Sú to túžby robiť prácu, ktorá ma baví, robiť niečo zmysluplné, túžby nasledovať svoju vášeň. Na rozdiel od túžob ega, ktoré sú pre väčšinu ľudí rovnaké, túžby srdca sú pre každého človeka individuálne. Každého baví niečo iné.

Vášeň pramení zo srdca. Ak nasledujem svoju vášeň, robím prácu, ktorá ma nesmierne baví a vidím v nej zmysel. Nemusím za ňu dostávať peniaze, aby som ju robil. Mám nesmierne potešenie už len z dobre vykonanej práce. Ak za ňu dostanem zaplatené, je to len príjemný bonus.

Je obrovský rozdiel keď človek robí prácu len pre peniaze a keď robí prácu, ktorá ho napĺňa. Je možné vidieť nie len výsledok práce, ale aj vnútorné rozpoloženie človeka. Ak človek robí prácu, ktorú z duše neznáša, hoci dostáva za ňu dobre zaplatené, odrazí sa to aj na jeho nálade a na jeho duševnom zdraví. Tiež sa to odráža na výsledku práce. Výsledok práce človeka, ktorý robí prácu len pre peniaze, nebude nikdy taký kvalitný ako výsledok práce človeka, ktorý robí prácu s radosťou, pretože ho to baví a teda robí všetko preto, aby svoju prácu spravil čo najlepšie.

Vidím to na sebe, keď som robil prácu, ktorá mi šla hore krkom, bolo mi jedno aká je moja práca kvalitná, len nech je už hotová a ja za ňu dostanem zaplatené. Jediná moja motivácia boli peniaze, nie výsledok a dobrý pocit z dobre vykonanej práce. No a predstavte si, že takto pracujú niektorí doktori, stavbári, učitelia, poľnohospodári a iní ľudia, na ktorých z veľkej časti závisí spoločnosť. Hrôza na to pomyslieť, no žiaľ to môžeme častokrát vidieť na vlastné oči. Môžeme vidieť, či človek robí prácu s radosťou, vášňou a láskou, alebo ju robí len pre peniaze. Ten rozdiel je viditeľný.

Ako začať robiť to, čo ma baví?

Viem, že pre veľa ľudí je ťažké vykašľať sa na prácu, ktorú robia len pre peniaze. Pretože peniaze sú potrebné v každodennom živote. Peniaze prakticky zotročujú človeka. Človek je jediný tvor na planéte, ktorý musí platiť za to, aby žil.

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je dôležité našetriť si dostatok peňazí, aby som vyžil aspoň 6 mesiacov bez príjmu, ideálne 10 – 12 mesiacov. Plus nejaké tie úspory na uskutočnenie svojej práce snov, ak si tá práca vyžaduje vstupné náklady. Ak už má človek nasporených dostatok peňazí, môže sa vykašľať na prácu, ktorá ho nebaví a môže začať nasledovať svoju vášeň, môže začať robiť to, čo ho baví a napĺňa. Za 6 mesiacov sa toho dá stihnúť celkom dosť keď človeka práca baví. Za 6 mesiacov si človek dokáže vybudovať vlastný biznis. Ak človek robí niečo, čo ho baví, kvalita jeho práce je automaticky oveľa vyššia ako keby to robil len pre peniaze a tým pádom je veľká šanca, že sa jeho práca bude páčiť iným ľuďom. Ľudia si vážia kvalitnú prácu a sú za ňu ochotní zaplatiť ak sa im to naozaj páči. Je jedno, či si rezbár, hudobník, spisovateľ, maliar, liečiteľ, učiteľ,… ak máš svoju prácu naozaj rád, tým pádom ju dokážeš robiť naozaj kvalitne a tým pádom sa bude tvoja práca ľuďom naozaj páčiť a budú ťa chcieť podporiť.

Každý z nás má v sebe pre niečo vášeň. Každý z nás môže zistiť, čo ho baví. Stačí sa len neustále pýtať “čo by ma bavilo? čo by ma bavilo? čo by ma bavilo?” a prídete na to. Ak objavíte svoju vášeň, zrazu viete čo chcete robiť a ako to chcete robiť. No keď chcete začať realizovať svoju vášeň, môžete naraziť na rôzne prekážky. Väčšinu prekážok si vytvárate vy sami vo svojej hlave: “Čo ak toto, čo ak hento,… a čo na to povedia rodičia, priatelia, partner,…”. Tieto prekážky najľahšie prekonáte tak, že si ich jednoducho prestanete vytvárať. Jednou z najväčších prekážok sú práve financie. To je skutočná prekážka, ktorá vám bráni v realizovaní svojej vášne. Ale aj táto prekážka sa dá pomerne jednoducho prekonať keď si dokážete vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu. Všetko ide keď sa chce. A o to ide, treba naozaj chcieť nasledovať svoju vášeň, pretože len vtedy dosiahnete svoj plný potenciál. Váš život, vaša práca, vaše vzťahy, všetko nadobudne zrazu iný rozmer keď budete nasledovať svoju vášeň.

A hlavne, keď objavíte svoju vášeň, budete chcieť pracovať každý jeden deň. Vaša práca nebude práca v pravom slova zmysle, že ísť do práce, odpracovať si 8 hodín a ísť domov. Odrobiť si 40 hodín za týždeň a mať 2 dni voľno. Nie. Keď robíte niečo s radosťou, chcete to robiť každý deň, chcete zažívať tú radosť každý deň. Nepotrebujete voľno. Môžete pracovať aj 14 hodín denne a budete sa tešiť z dobre vykonanej práce. Nerobíte preto, lebo musíte, robíte preto, lebo chcete. Motivácia nebudú zarobené peniaze, ale práve dobre vykonaná práca. Ja nemusím písať, ale chcem. A robím to od srdca. Môžem písať vkuse aj 7 dní v týždni a bude ma to stále baviť. A nemusím za to dostávať peniaze. Viete si predstaviť keby každý nasledoval svoju vášeň a robil by to, čo ho baví? Viete si predstaviť ako by to tu vyzeralo? Nádherne. Toľko kvalitných výrobkov, toľko dobrých učiteľov, liečiteľov a remeselníkov.

Ľudia, ktorí nasledujú svoju vášeň sú väčšinou umelci, maliari, spisovatelia, hudobníci. Pribúda aj podnikateľov v rôznych odvetviach, ktorí robia svoju prácu s vášňou a výsledky ich práce sú jednoducho úžasné.

Dúfam, že si sa zamyslel nad svojim životom, nad svojou prácou a začneš nasledovať svoju vášeň. Len tak dokážeš žiť svoj život na plné obrátky. Len tak začneš využívať svoj potenciál naplno. Gratulujem tým, ktorí už svoju vášeň nasledujú.

Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť?

Snáď všetci vedia čo je šťastie. Snáď každý človek zažil ten pocit šťastia. No veľmi málo ľudí vie čo je pravé, trvalé šťastie. V čom spočíva šťastný život? V peniazoch? V láske? V zdraví? Hah.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (7 min):

Dočasné šťastie

Ak si kúpim napríklad auto, môže ma to spraviť šťastným. Ale zo šťastia sa stáva nešťastie keď sa auto pokazí. A tak je to so všetkým šťastím v hmotnom svete. Je veľmi prchavé, je dočasné.

Aj šťastie vo vzťahoch je iluzórne. Môžem byť s partnerom šťastný, no jedného dňa sa môžeme rozísť a namiesto šťastia je tu zrazu utrpenie.

Môžeme milovať nejakého človeka a môžeme s ním byť šťastní. No v hmotnom svete je nástraha menom smrť. Smrťou milovaného človeka môže naše šťastie rázom pominúť a stáva sa z neho utrpenie.

Týmto nechcem povedať, že dočasné šťastie je nejako zlé. Len chcem ilustrovať jeho pominuteľnosť. Dočasné šťastie je v hmotnom svete potrebné a môže umocniť naše trvalé šťastie. Čo je teda trvalé šťastie?

Trvalé šťastie

Trvalé šťastie nenájdeme v externých zdrojoch. Nenájdeme ho v peniazoch, veciach ani vo vzťahoch.

Skutočné a trvalé šťastie môžeme nájsť len v sebe. Len my ho môžeme nájsť a udržiavať. Nikto iný. Hľadanie šťastia sa môže častokrát zdať ako hľadanie ihly v kope sena. To preto, lebo ľudia nevedia kde majú šťastie hľadať a hľadajú ho mimo seba.

IMG_20151023_163654 - profilovka

Skutočné šťastie môžeme pocítiť tu a teraz. Nie v minulosti, ani v budúcnosti. Skutočné šťastie nepotrebuje externé zdroje potešenia, nepotrebuje peniaze, veci ani ľudí aby sa prejavilo. Skutočné šťastie je vnútorný stav a môže byť pociťované nezávisle na tom či je človek bohatý, alebo chudobný, či má partnera, alebo nemá, či prší, či sneží, alebo svieti slnko.

Externé šťastie môže toto trvalé šťastie znásobiť. Ak mi príde do cesty partner snov, budem s ním šťastnejší ako sám. To je jasné. Ak by sme sa rozišli, hladina šťastia klesne, ale šťastie nezmizne. Nenahradí ho utrpenie. Je to ako s plynovým horákom. Predstav si, že máš nekonečne veľa plynu a tvoje šťastie je plameň plynového horáka. Ak nájdeš trvalé šťastie, tento horák sa zapáli s nastaveným malým plameňom. Ak nájdeš nejaké externé potešenie, tento plameň sa zväčší. Ak to potešenie stratíš, plameň sa zmenší na svoju pôvodnú úroveň, ale nezhasne. Ak by si nebol vnútorne šťastný, tento plameň by zhasol a musel by si trpieť.

Ako nájsť trvalé šťastie?

Ak chceš nájsť skutočné šťastie, musíš očistiť svoju myseľ a srdce. Treba sa zbaviť všetkého negatívneho a pochopiť zákony života a vesmíru. Život je jedna veľká symfónia a my sa môžeme stať jej dirigentom.

Cesta k trvalému šťastiu môže byť trnitá. Už teraz sa vám môže zdať, že dostávate od života viac kopancov ako pohladení a možno sa vám nebude chcieť vydať na túto trnitú cestu. Lenže ak túto cestu prejdete, čaká vás pohľad na krásnu záhradu, o ktorú sa budete starať. Budete zalievať záhony šťastia.

Pracuj s negatívnymi myšlienkami

Musíš začať pracovať s negatívnymi myšlienkami a emóciami. Ak sa hneváš, pýtaj sa “Prečo sa hnevám? Kde sa vo mne tento hnev vzal? Dala by sa situácia riešiť aj inak ako hnevom?”. Negatívne myšlienky a emócie bránia prežitiu skutočného šťastia.

Nepotláčaj tieto emócie. Pracuj s nimi. S každou jednou emóciou musíš pracovať ako so svojim dieťaťom. Každú jednu emóciu spracuj, analyzuj a vyhodnoť. Začni žiť vedome.

Veľa ľudí žije nevedome a myšlienky si preto nevyberá. Emócie ovládajú ľudí a nie ľudia emócie. Ľudia tak nemajú úplnú kontrolu nad svojim životom. Tým, že začneš s myšlienkami a emóciami vedome pracovať, tým sa naučíš ovládať svoje myšlienky a emócie. Keď ovládneš hnev, strach a všetky svoje negatívne pocity, vtedy môžeš povedať “Som sám sebe pánom”.

Prestaň jesť mäso

Mne k pocíteniu trvalého šťastia pomohlo vynechanie mäsa z jedálnička. Mäso nesie v sebe informáciu utrpenia a kým do seba dostávaš toto utrpenie, len ťažko nájdeš skutočné šťastie. Strava má veľký dopad na fyzické aj psychické zdravie človeka.

Môžem to potrvdiť z osobnej skúsenosti. Po pol roku nejedenia mäsa som dokázal pocítiť a pochopiť bezpodmienečnú lásku. Ak by som jedol mäso, myslím, že by to nebolo možné.

Nemusíš prestať jesť mäso zo dňa na deň. Môžeš obmedzovať príjem mäsa a postupne zistíš, že mäso vôbec k životu nepotrebuješ. Zistíš, že nemusíš podporovať veľkochovy, kde sa zvieratá umelo rozmnožujú a chovajú len na mäso. Zistíš, že nemusíš podporovať bitúnky, kde je koncentrácia utrpenia zvierat tak hustá, že by sa dala krájať.

Navštív prírodu

V prírode načerpáš pozitívnu energiu, ktorej v meste moc nie je. Keď sa ti aspoň raz za týždeň podarí na pár hodín vybehnúť do prírody, máš z polovice vyhrané. Prechádzky v prírode osamote sú očisťujúce a môžu ti veľmi pomôcť. Mne pomohli.

Medituj

Meditácia je veľmi dôležitá aby si mohol spoznať samého seba a následne zistiť aj iné zaujímavé veci. Ako na meditáciu sa dozvieš v článku “Čo mi dala meditácia“.

Študuj duchovno

Je dosť možné, že na to, aby si objavil svoje vnútorné šťastie, musíš sa dozvedieť viac o duchovnom svete. Duchovný svet je svet neobmedzených možnosti a teda neobmedzeného šťastia. Vyskúšaj moju “Príručku duchovna pre čerstvo prebudených“.

Ak očistíš svoju myseľ a srdce, ak nájdeš a spoznáš svoje JA, spoznáš čo je skutočné šťastie.

Rovnako ako so šťastím je to aj s láskou. Láska a šťastie idú so sebou ruka v ruke. O tom ale nabudúce.

Keď žiješ v tme, ako zistíš, že existuje svetlo?

Napadla mi krásna analógia so svetlom a tmou a životom niektorých ľudí. Všímam si, že niektorí ľudia žijú ten istý život už niekoľko rokov. Chodia do práce, po práci idú na pivko, večer si pozrú nejaký film, alebo seriál a idú spať. V piatok sa väčšinou opijú a keď vládzu, tak aj v sobotu. Prípadne idú cez víkend na výlet a na ňom sa opijú. V nedeľu rozdýchavajú prehýrený víkend a v pondelok zase do práce…

Tma

Tma, alebo temnota v človeku spôsobuje to, že nedokáže byť šťastný. Skutočne šťastný. Tma spôsobuje aj nadmerné požívanie alkoholu. Človek je tak zaslepený tým dočasným šťastím a radosťou, ktoré mu alkohol v daný moment poskytuje, že zabúda na to, že mu býva z alkoholu zle.

Človek žijúci v tme nepozná svetlo. Nepozná skutočnú radosť, lásku a šťastie. Pozná iba náhražky ako sú drogy. Požívaním drog uteká sám pred sebou, pred poznaním svetla, pred skutočným šťastím. Pozn.: medzi drogy patrí samozrejme aj alkohol.

Tma spôsobuje aj to, že človek trávi veľa času činnosťami, ktoré nemajú žiadny užitok. Napríklad trávi celé dni pitím alkoholu, hraním hier, pozeraním seriálov a filmov… takpovediac zaháňa nudu. Človek žijúci v tme sa dokáže nudiť, preto hľadá rôzne spôsoby ako nudu zahnať.

Ľudí žijúcich v tme si môžeme predstaviť ako ľudí žijúcich v jaskyni, ktorí nevychádzajú von. Pretože si myslia, že slnko je škodlivé a ublíži im. Myslia si, že by im ublížilo aj po psychickej stránke, že by sa zbláznili hneď ako by vyšli na slnko. Vedia, že existujú ľudia, ktorí žijú mimo jaskyne, na slnku. A myslia si o týchto ľuďoch, že sa zbláznili. Pretože ich občas navštívia v jaskyni a hovoria bláznivé veci.

Cesta ku svetlu

Občas sa stane, že jedinec žijúci v tme, v jaskyni, rozmýšľa aké je to žiť mimo jaskyne. Aké je to žiť na svetle. Aj keď sa mu zdajú reči ľudí žijúcich mimo jaskyne čudné, rozmýšľa nad ich významom. A tak sa začne pohrávať s myšlienkou, že skúsi nájsť cestu ku svetlu a skúsi sa nechať osvietiť slnkom. Veď nemá čo stratiť, prinajhoršom sa zblázni.

Jedinec z jaskyne po dlhom pátraní našiel cestu k svetlu. Vidí svetlo na konci cesty. Vie, že toto je tá správna cesta, ktorá ho dovedie k svetlu a tam si môže vyskúšať aké je to žiť na svetle. Cesta sa zdá byť dlhá a svetlo ďaleko, no jeho odhodlanie je také silné, že vykročí a už sa neobzrie späť. Chce sa dostať na svetlo za každú cenu.

Svetlo

Náš odhodlaný jedinec sa po dlhej a únavnej ceste dostáva ku vchodu jaskyne a svetlo ho tak oslepuje, že si musí zakrývať oči. Jeho oči nie sú zvyknuté na svetlo. Je unavený a má možno aj tak trochu strach zo svetla. Je iné ako si ho predstavoval. Bol zvyknutý na tmu a svetlo je niečo úplne iné. Je to niečo, čo doteraz nepoznal. Jeho strach mu spočiatku bráni výjsť z jaskyne na svetlo, no po dlhom rozmýšľaní a prehováraní sa urobí pár krokov a je tam. Dostal sa na svetlo. Je síce stále oslepený, ale jeho oči si pomaly na svetlo zvykajú a začína vidieť lepšie. Zatiaľ nezošalel. Zatiaľ sa nestalo to, o čom ľudia v jaskyni hovorili. “Keď vyjdeš na svetlo, zošalieš. Ľudia žijúci na svetle sú šialení”.

Pocítil akési teplo. Teplo zo slnka. Bol vystrašený, lebo tento pocit nikdy predtým nezažil. Keď sa mu zrak prispôsobil a začal vidieť lepšie, uvidel okolo seba ľudí. Ľudí žijúcich na svetle. Začali mu tlieskať. Jeden z nich vystúpil a povedal: “Gratulujem, prešiel si dlhú a náročnú cestu. Viem, že tá cesta nebola jednoduchá. No dokázal si ju zdolať a si tu. Tvoj život tu nebude taký, aký si žil v tme. Už nemusíš hľadať šťastie vo veciach, ktoré ti spôsobujú nevoľnosť. Vychutnávaj si teplo a svetlo zo slnka, neboj sa. Neublíži ti, nezošalieš. Práve slnko je zdroj svetla a potešenia, ktoré ste v jaskyni nepoznali. Ako sa cítiš?”. Náš jedinec neveriacky a s údivom pozeral na toho človeka, ktorý práve prehovoril a pokukoval aj po ostatných ľuďoch okolo neho. “Cítim sa zvláštne. To teplo zo slnka vo mne vyvoláva doteraz nepoznané pocity. Pocity nevýslovného šťastia a lásky. Mám pocit, že vás milujem, aj keď vás nepoznám. Mám pocit, že som zošalel”, prehovoril jedinec z jaskyne. “To je v poriadku, tak to má byť. Vitaj na svetle”, povedal mu svetelný hovorca.

Ako môžu byť ľudia šťastní?

Ako môžu byť ľudia šťastní keď robia veci preto, lebo musia a nie preto, lebo chcú?

Ako môžu byť ľudia šťastní keď im neustále niekto diktuje čo majú robiť?

Ako môžu byť ľudia šťastní keď majú nedostatok? Nedostatok peňazí. Nedostatok vedomostí, aby si našli lepšiu prácu. Nedostatok času, aby sa mohli venovať tomu, čo ich naozaj baví. Nedostatok lásky, nedostatok slobody.

Ako môžu byť ľudia šťastní keď sledujú správy a v nich samé negatívne veci?

Ako môžu byť ľudia šťastní keď sú prakticky stále s niečim nespokojní?

Len ťažko.

Kľučom ku šťastiu je zbaviť sa všetkých vecí, ktoré bránia človeku byť šťastným. Ako? To už nechám na vás.

Rozum verzus srdce

Sledujem vývoj svojho života a sledujem aj životy ostatných ľudí. Vypozoroval som jednu zaujimavosť.

Ľudia sa neusmievajú

Na Slovensku vládne taký fenomén. Asi 99% ľudí sa takmer vôbec neusmieva. Keď kráčam po ulici a všímam si tváre ľudí, vidím v nich zúbožených otrokov systému. Ľudia nemajú dôvod na úsmev pretože musia neustále niečo riešiť. Väčšinou riešia finančné problémy, rodinné problémy, medziľudské vzťahy,… dôvodov prečo zmizol úsmev z tváre ľudí je veľa.

Prečo veľa ľudí nie je naozaj šťastných?

Dôvod prečo veľa ľudí nie je naozaj šťastných je ten, že ľudia sa riadia viac rozumom ako srdcom. Keby sa riadili viac srdcom, boli by oveľa šťastnejší a mali by úsmev na tvári.

Rozum hovorí: Musíš zarobiť veľa peňazí, aby si si mohol kúpiť auto, postavať dom, zabezpečiť rodinu, žiť si “luxusne” a byť “šťastný”. Rozum prakticky zotročuje človeka.

Na druhej strane srdce hovorí: Nepracuj toľko, venuj sa viac priateľom, rodine, nepotrebuješ toľko peňazí, aby si mohol žiť spokojný a šťastný život. Tento hlas srdca u veľa ľudí prehlušuje hlas rozumu.

Rozdiel medzi rozumom a srdcom?

Rozdiel je jednoduchý. Rozum ťa nikdy nespraví šťastným. Srdce áno. Kým sa riadiš rozumom, nie je šanca, aby si pocítil naozajstné šťastie. Naopak, ak sa budeš riadiť viac srdcom, pocítiš šťastie veľmi intezívne. Ak sa budeš venovať tomu, čo máš naozaj rád napriek tomu, čo ti hovorí rozum a tvoje okolie, pocítiš pravé šťastie.

Sleduj svoje pocity, to je celá myšlienka, celá veda. Rozum ťa nikdy nespraví šťastným, na to pamätaj. Sleduj svoje pocity a riaď sa radami, ktoré v tebe vytvárajú pozitívne pocity. To je naozaj celá veda. Rady z rozumu v tebe väčšinou vyvolajú skôr negatívne alebo neutrálne pocity. Rady zo srdca spoznáš vďaka pozitívnym pocitom. A cítiť sa pozitívne predsa chceš. Chceš nasledovať rady, ktoré v tebe vyvolávajú pozitívne pocity.

Napríklad pre veľa ľudí v mojom okolí sú nepochopiteľné moje myšlienkové pochody, postoje k životu, chodenie naboso, robenie programátorských kurzov za dobrovoľný príspevok,… ľudia to nechápu, pretože sa riadia rozumom, ktorý im vraví, že je to hlúposť a to predsa nemôže tak fungovať! No moje srdce mi vraví, že to tak funguje a že sa mám naďalej venovať tomu, čo mám rád a v čom vidím zmysel napriek tomu, čo hovoria ľudia a čo by mi hovoril rozum. Rozumu nedávam toľko priestoru ako dávam svojmu srdcu, svojim pocitom, svojmu JA. Toto ma robí šťastnejším ako tých 99% ľudí, ktorí sa riadia z väčšej časti rozumom.

Raj na Zemi a raj vo svojom vnútri

Dovolím si požičať pár viet z článku http://pechac.blog.denik.cz/c/437933/Odhalenie-tajomstva-prvotneho-hriechu.html:

Človek mohol a môže žiť ako v raji a to vtedy, ak sa bude riadiť svojim cítením. Ak pôjde cestami, ktoré mu ukazuje jeho cítenie.

Naše cítenie je totiž hlasom našej najvnútornejšej podstaty, ktorá je dobrá a ktorá preto že je dobrá, nám nemôže ukazovať iné cesty, ako cesty dobra.

Znovu vybudovať raj na Zemi je ľuďom možné len vtedy, ak zostanú verní svojmu cíteniu a budú vo svojom živote sledovať len tie cesty, ktoré im práve ono ukazuje.

Keby som sa riadil rozumom…

Keby som sa riadil rozumom a radami racionálne založených ľudí, nebol by som tam, kde som dnes. Nerobil by som veci, ktoré robím. Nebol by som šťastný.

Nevykašľal by som sa na školu v poslednom 6. semestri. Pretože rozum vraví, že “veď už to doklepni, už iba 5 mesiacov, 1 000 000 000 nervov, 5 000 000 000 stresu a máš ten úžasný titul, ktorý ti vraj zabezpečí lepšiu prácu a lepšie peniaze”.

Nevenoval by som toľko času vlastným projektom a nevybudoval by som nič vlastné, lebo by som bol zaneprázdnený zamestnaním, v ktorom by som trávil minimálne 8 hodín denne a ako programátor by som zarábal mega veľa peňazí. Keď som bol istú dobu bez peňazí a bez práce, ľudia mi vraveli “Veď sa zamestnaj v nejakej IT firme, tam budeš zarábať super prachy”. No moje srdce vravelo, že sa mám ďalej venovať svojim projektom a nejakú prácu si už nájdem z domu. Nakoniec som si naozaj prácu našiel a za ešte lepšie prachy ako v nejakej IT firme :)

Nerobil by som programátorské kurzy za dobrovoľný príspevok, veď predsa rozum vraví, že čas sú peniaze, programátorské kurzy sú drahé, tak prečo si za 3 hodinový kurz nevypýtať aspoň 500,- Kč? A za 3 – 4 mesačnú web developerskú školu aspoň 18 000,- Kč? Prečo tráviť toľko času s niečim, čo mi nemusí priniesť žiadny finančný zisk? Toto rozumom pravdepodobne nepochopíte.

Nechodil by som naboso, nemeditoval by som, nerobil by som veľa prospešných vecí… nebol by som skutočne šťastný.

Počúvajte svoje srdce

Ak stlmíte hlas rozumu a začnete viac vnímať hlas srdca, je dosť možné, že objavíte svoje životné poslanie. Budete aspoň 1000x šťastnejší ako tých 99% rozumovo založených ľudí. Život sa vám zmení k lepšiemu a dosiahnete oveľa viac ako keby ste sa riadili rozumom. Budete robiť veci, ktoré by ste nerobili, keby ste sa riadili rozumom.

Ako stlmiť hlas rozumu a začať počúvať svoje srdce by bolo možno na ďalší článok. Tu len spomeniem, že myšlienky, ktoré vo vás vyvolávajú pozitívne pocity, pocity radosti, naplnenia, entuziazmu, to sú myšlienky zo srdca. Myšlienky, ktoré vo vás nevyvolávajú pozitívne pocity sú myšlienky rozumu.

Hľadajte kompromis

Občas sa mi stane, že moje srdce hovorí niečo, s čím rozum absolútne nesúhlasí. Rozum hovorí “Nebuď blbý, to je šialené, čo ak to nebude fungovať? Čo potom?…” V takých prípadoch treba hľadať kompromis medzi rozumom a srdcom. Treba nájsť cestu, s ktorou bude súhlasiť aj rozum, aj srdce. Je to zlatá stredná cesta.

Doplnkové čítanie

Po prečítaní nasledujúceho článku zistíte čo znamená prvotný hriech a prečo je ľudstvo tam, kde je: http://pechac.blog.denik.cz/c/437933/Odhalenie-tajomstva-prvotneho-hriechu.html.