Vedomie Krista

Nedávno som zistil čo je vedomie Krista. Kristovo učenie mi dáva dokonalý zmysel a plne sa s ním stotožňujem. Hovoriť a konať ako Kristus, to je vedomie Krista.

Je dobré poznamenať, že toto vedomie nemá nič spoločné s kresťanstvom ani náboženskou sektou. Je to prirodzený vývoj človeka (duše).

 

Vedomie Krišnu/Krista

Vedomie Krišnu a vedomie Krista je to isté. Ide o stav vedomia. Toto vedomie je niečo úžasné. Keby ho dokáže dosiahnuť väčšina ľudí, svet by vyzeral úúúplne inak. Kroky k dosiahnutiu vedomia Krišnu nájdete v článku “Vedomie Krišnu“.

Kristove slová

Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom.

“Miluj blížneho svojho ako seba samého.”

“Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.”

“Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.”

Bezpodmienečná láska

Pocit bezpodmienečnej lásky je jedným z hlavných príznakov Kristovho vedomia. Milovať všetko a všetkých bez akéhokoľvek dôvodu, to je bezpodmienečná láska. Je to niečo, čo veľa ľudí nedokáže pochopiť. Mám v tejto oblasti ešte menšie nedostatky, ale pracujem na ich odstránení.

Nadhľad

Človek s vedomím Krista sa pozerá na veci a situácie s nadhľadom, z vyššej, vtáčej perspektívy. Vidí riešenia na problémy, ktoré iní ľudia nevidia a často ani tieto riešenia nechápu a považujú ich za utópiu. Niet sa čomu čudovať keď nemajú vyvinuté vedomie Krista.

Pohľad na ľudí a iné živé bytosti

Neexistujú skutočné autority alebo celebrity, ktoré by som uznával a obdivoval. Prezident, politici, policajti, herci, muzikanti,… všetci sú stále ľudia. Každého človeka vnímam ako seberovného. Či je to bezdomovec, prezident, policajt,… Človek je stále človek, nech má akékoľvek postavenie v spoločnosti.

Zvieratá a rastliny vnímam tiež ako seberovných a mám k nim úctu. Sú veľakrát inteligentnejšie ako ľudia aj keď si to ľudia neuvedomujú.

Menší hlad, menej jedla

Ešte minulý rok (2014) som jedol každé 3 hodiny lebo som bol každé 3 hodiny hladný. Každý deň som jedol tak 5 stredne veľkých jedál, jednoducho primerané porcie.

Dnes mi stačí jedna porcia jedla a som najedený na 6 – 8 hodín. Takže potrebujem jesť o polovicu menej.

Potreba pomáhať

Mám potrebu pomáhať komukoľvek v akejkoľvek forme. Keď môžem, pomôžem.

(Ne)výhody vedomia Krista

Vedomie Krista je nádherné, no zároveň prináša so sebou isté nevýhody. Mám problém s porozumením klasických problémov ľudí ako sú vzťahové problémy, problémy v rodine a rôzne iné klasické problémy.

Človek s vedomím Krista má tieto problémy vyriešené a rieši úplne iné problémy. Väčšinou sú to problémy oveľa väčšieho rozmeru týkajúce sa veľkého množstva ľudí a nie len ľudí ale celej planéty. Človek s vedomím Krista má pocit, že nesie na chrbte kríž za všetky bytosti…

Vnímam všetko to zlé čo sa deje oveľa intenzívnejšie. Vidím všetko to svinstvo oveľa jasnejšie. Nedokážem sa len tak nečinne prizerať všetkému tomu zlému čo sa deje. Musím konať a pomáhať riešiť malé aj veľké problémy.

Moje bežné záľuby ako bicyklovanie, programovanie, hudba,… prestali mať pre mňa význam. Jediná moja záľuba a túžba je zlepšenie sveta.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

 • http://www.nazemi.sk Maťo Svorirad

  Ja by som nepovedal, že človek Krišnovho/Kristovho vedomia má ťažkosti s pochopením malicherných „problémov ľudí ako sú vzťahové problémy, problémy v rodine a rôzne iné klasické problémy.“

  Kľúč leží v pochopení kola života, v pochopení životných úloh, ktorými človek počas svojho dospievania, počnúc narodením, prechádza. Je tam viac prahov (sedem?), prejdúc jeden sa menia pravidlá, prejdúc všetkými, pravidlá (hádam) končia :) Každý prah sa rovná akoby malej smrti a znovuzrodeniu. Bežné ťažkosti v rodine a vzťahoch spočívajú v tom, že ľudia preskočili niektoré obdobia, telesne sú síce vyspelí, ale duchovne zaostávajú. Často sa nejakej polohe vyslovene bránia a bojujú s ňou. Poprípade si svoju vnútornú nutnosť niečím prejsť premietajú na druhých a týchto nútia do polohy, ktorá náleží vlastne im samým. Len ju nechcú prijať, pretože je z ich pohľadu úplne nemiestna, zvrhlá či podradná.

  Skrátka: rôzne podoby lásky. Dieťa sa začína uvedomovať a zažíva si lásku k sebe samému: prijímanie svojho tela, onania. Na prahu puberty človek spoznáva druhých, ale zatiaľ ho to prirodzene vedie k osobám rovnakého pohlavia, to je bezpečnejšie: kamarátska láska, homosexualita. Pokračuje to postupne až k láske muža a ženy v manželstve – ktorú v jej zdravej podobe vlastne skoro nepoznáme…

  Často je cesta zahataná, pretože prostredie či spoločnosť nejakú polohu odsudzuje, trestá či zakazuje, stačí že podvedome. Vtedy to človek preskočí, ale opakovane sa to vracia a vylieza v každom vzťahu, akonáhle sa vzťah prehĺbi a opustí povrchnosť. Vtedy býva výzvou rozpustiť tie predsudky a vzájomne si prežitie danej polohy dopriať. Niekdy v tom, napríklad v homosexualite, ľudia uviaznu, pretože, aj keď sa navonok tvária, že je to pre nich v poriadku – tak vnútri sa neprijímajú. Alebo skôr: časť ich vnútorného duchovného sveta to neprijíma a nie je teda prijatá – napríklad v duchu neprijímajú svoju matku, ktorá homosexualitu neprijíma.

  Takže očistenie sa od predsudkov! Aj keď sa napríklad jedná o zažitie si polohy bábätka v oddaní veľkej matke. Prostosť, čistota, nevinnosť. V Tantre jestvuje meditácia sania prsníka, v ktorej muž leží schúlený ako bábätko v lone ženy. Každý deň po sedem dní muž 15 minút saje ženin prsník, obaja sa pri tom uvoľnia a dovolia si to plne precítiť a prežiť. Pár sa v tom období prísne vyhýba sexu.

  Takže takto napríklad môže vyzerať riešenie bežného problému, keď je muž pod papučou, či keď vyžaduje, aby sa oňho žena starala ako mamička, či aby sa vyrovnala svokre :)