Je žiarlivosť prejavom lásky?

Stretol som sa s rôznymi názormi na žiarlivosť. Niekto tvrdí, že žiarlivosť patrí k láske, iní zas tvrdia, že žiarlivosť nemá s láskou nič spoločné. Tak ako to je? Aby sme to zistili, musíme najskôr vedieť čo je láska. Nie láska ako ju pozná väčšina ľudí, teda ako chtíč, ale skutočná, nefalšovaná bezpodmienečná láska.

Jednoducho láska

Láska si nekladie podmienky – budem ťa milovať keď budeš taký a taký.

Láska je slobodná.

Láska nie je majetnícka a nenárokuje si na nič. Je to práve chtíč, ktorý má veľké nároky a ľudia ho mylne považujú za lásku.

V skutočnej láske neexistuje nedôvera. Milujúci človek má absolútnu dôveru vo svojho milovaného. Ak vo vzťahu nie je absolútna dôvera, nie je v ňom láska. Je to jednoduchý indikátor. Ak niekto miluje celým svojim srdcom, prečo by mal mať nedôveru v partnera a podozrievať ho z nevery?

Žiarlivosť

Žiarlivosť je v podstate potreba vlastniť. Ak nie si môj, nebudeš nikoho. Je to vyslovenie nedôvery vo svojho partnera. Neustále podozrievanie nie je prejavom lásky. Je to prejav strachu.

Žiarlivosť je nedostatok sebaúcty.

Žiarlivosť je extrémnym sebectvom.

Je tiež prejavom toho, že človek veľmi túži po láske, ktorú nenachádza v sebe, ale hľadá mimo seba.

Žiarlivosť ako súbor viacerých negatívnych emócií, hnevu, nenávisti, závisti, pocitu krivdy, trpkosti, nedôvery, pochybnosti je vysoko toxická a sebadeštrukčná.

Žiarlivosť nie je iba v partnerskom vzťahu, ale už aj deti môžu byť žiarlivé na súrodencov a podobne. Táto žiarlivosť sa potom prenáša aj do partnerského vzťahu.

Príčina žiarlivosti

Príčinou žiarlivosti je pocit menejcennosti. Tiež nízke sebavedomie a sebadôvera. Ak rodičia dieťa málo chválili, stále kritizovali a porovnávali s niekým lepším, sebavedomie takéhoto dieťaťa zostalo otrasené. Preto žiarliví ľudia sa cítia nemilovaní, stále pochybujú o láske partnera voči nim, príčinou je, že sa sami nemajú radi. Ich neschopnosť akceptovať samých seba, nedôvera v to, že sú hodní lásky a úcty, je hlavnou príčinou ich žiarlivého chovania.

Tento strach môže tiež pochádzať z hlbokej rany v srdci z predošlých vzťahov. Ak je srdce ranené, nemožno sa do neho úplne ponoriť a cítiť lásku. Najskôr je potrebné ranu uzdraviť. Pokiaľ druhý z partnerov nie je ranený a je citlivý, dokáže svojho partnera previesť až k uzdraveniu rany v srdci. (Tento odsek pochádza od veľmi citlivej duše Marie).

Niektoré výstižné vety boli prebraté z článku “Žiarlivosť” na stránke: https://www.advaita.sk/etikoterapia/teoria/zdravie-poskodzujuce-myslienky-emocie/103-zoznam-vlastnosti/174-ziarlivost

V uvedenom článku je krásne vysvetlené prečo a ako žiarlivosť vzniká a čo sa s tým dá robiť. Žiarlivý človek by mal v prvom rade zvýšiť svoju sebahodnotu a sebaúctu a stať sa menším sebcom aby mohol zažiť skutočnú lásku bez podmienok, v ktorej neexistuje nedôvera a už vôbec nie strach a žiarlivosť. Strach, nedôvera a žiarlivosť sú práve absenciou lásky.

Niektorí ľudia si svoju žiarlivosť stále obhajujú, že je súčasťou ich lásky, ale keď človek skutočne pochopí čo je žiarlivosť a čo je láska, pochopí, že žiarlivosť nemá absolútne nič spoločné s láskou.

Ak vám niekto tvrdí, že vás miluje a zároveň žiarli, klame.

Ak to ešte stále nie je niekomu jasné, uvediem jednoduchý príklad:

Ako sa cítite v prítomnosti milujúceho človeka? Je to veľmi príjemný pocit však? A ako sa cítite v prítomnosti žiarlivca? Je to príjemné? Už len na základe týchto indikátorov môžeme zistiť, že láska a žiarlivosť sú dve odlišné emócie, ktoré cítime odlišne. Jedna je veľmi príjemná a druhá až nepríjemná. Môže byť naozaj jedna súčasťou druhej? Môže milujúci človek vysielať tak negatívnu emóciu ako je žiarlivosť?

Osobne sa necítim milovaný a necítim sa vôbec príjemne keď na mňa partnerka žiarli a podozrieva ma z toho, že ju chcem vymeniť za niekoho iného. Ako ste na tom vy? Považujete žiarlivosť za súčasť lásky? Alebo chápete aká obrovská priepasť je medzi láskou a žiarlivosťou?

 


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

 • silvester

  Jestli jsi někdy cítil, že žárlivost je bolestí lásky, čti dál. Muka žárlivosti jsou vedlejším produktem sexu, ne lásky..

  Žárlivost není primární emoce. Je to druhotná část sexu. Žárlivost přichází, protože nemiluješ. Když miluješ, žárlivost nikdy nepřijde.

  Když jsi spojen se ženou nebo mužem sexuálně, pořád se bojíš, že mohou jít k někomu jinému. Využíváte jeden druhého; nemilujete a víte to, a proto se bojíte. Z tohoto strachu se stává žárlivost. Provedeš všechna bezpečnostní opatření, aby se tento muž nemohl podívat na jinou ženu. Dokonce pohled se stává nebezpečným znamením. Neměl by mluvit s jinou ženou, protože mluvení? a ty máš strach, že by mohl odejít.

  Ale nyní vyrůstá problém. Nejprve uděláš bezpečnostní opatření, a poté se ten druhý stává mrtvým objektem, který je hlídán, ovládán, kontrolován. A čím víc kontroluješ, tím víc zabíjíš – protože svoboda je ztracena. Ten druhý člověk může zůstat z jiných důvodů, ale ne z lásky. Jak můžeš milovat člověka, který tě vlastní?

  Sex vytváří žárlivost. Otázka není, jak zahodit žárlivost; nemůžeš ji zahodit, protože nemůžeš zahodit sex. Otázka je, jak přetvořit sex v lásku; potom žárlivost zmizí.

  Když člověka miluješ, věříš, že nemůže jít k nikomu jinému. A když jde, jde. Co můžeš dělat? Můžeš toho člověka zabít, ale mrtvý člověk nebude k ničemu. Jestliže jde, není tu láska a nic se nedá dělat. Láska přináší toto porozumění. Takže když je tu žárlivost, uvědom si, že tu není láska. Hraješ hru; láska je jenom namalované slovo, realitou je sex.

  V Indii, protože láska není povolena – manželství je sjednáno – existuje velká žárlivost. Muž i žena, oba ví, že jejich manželství je dohoda. Rodiče sjednali, astrologové sjednali, společnost sjednala. Muže a ženy se nikdo nikdy neptal. V mnoha případech se manželé před sňatkem nepoznali, nikdy jeden druhého ani neviděli, a proto je tu strach. Oba se bojí a oba se navzájem špehují. Ztráta je v lásce velmi pravděpodobná.

  Jak může láska vyrůstat ve strachu? Mohou spolu žít, ale pouze tolerují jeden druhého. Je to pouze užitečnost a z užitečnosti nemůže vzniknout extáze. V takovém vztahu nemůžeš oslavovat, nemůže se stát radostným, bude to jen obtížná záležitost. Jsou tu pouze dva mrtví lidé, kteří se mstí jeden na druhém, protože každý z nich si myslí, že ten druhý ho zabil. Pomsta, vztek, žárlivost – celá ta věc se stává odpornou.

  Na západě se setkáme s druhým extrémem. Zde zahodili ujednané manželství, a to je dobře. Taková instituce nestojí za udržování. Ale tím, že ji zahodili, nevyrostla láska; pouze sex se uvolnil. A když sex je volný, máš stále strach, protože je to pouze přechodná záležitost. Dnes v noci jsi s touhle dívkou, která bude zítra s někým jiným a včera byla také s někým jiným. Jak může být tohle intimní a hluboké?

  Sex se stane všední záležitostí, ve které se setkávají dvě oddělené bytosti jenom na povrchu a jejich hlubiny zůstanou nedotčené. Něco významného postrádáš, nějaké velké mystérium. Protože tvé vlastní hloubky, tvého vnitřního bytí, jsi si vědom jen tehdy, když se jich dotýká někdo jiný. Jenom v hlubokém vztahu se v tobě rozezní něčí láska a přiměje tvé hlubiny k bytí. Jenom skrze někoho jiného objevuješ sám sebe.

  Jsou dvě cesty objevování. Jednou je meditace, kdy bez druhého hledáš svou hloubku. Druhou cestou je láska, kdy s druhým hledáš svou hloubku. On se stává cestou k dosažení tebe. S tím druhým vytváříš kruh a dva milenci tak pomáhají jeden druhému. Čím hlouběji jde láska, tím více z jejich vnitřních já se odhaluje. Ale nyní zde není žádná žárlivost. Láska nemůže být žárlivá, to je nemožné.

  Důvěra se nedá vynutit. Žárlivost se ji snaží znásilnit: všemožně se snažíš, abys udržel důvěru. Ale důvěra není nic, co by mohlo být udržováno. Buď tu je anebo není, proto se nic nedá udělat. Jestliže tam je, pokračuj dále, jestli tam není, je lepší se rozejít. Ale nikdy se ji nesnaž vybojovat, protože tak akorát ztrácíš čas, plýtváš životem.

  Jestliže někoho miluješ a tvé hlubiny mluví s jeho, setkáváte se v bytí, je to krásné. Jestliže se tak neděje, rozejděte se. Jestliže tu není žádná důvěra, rozejděte se. Čím dříve, tím lépe.. abyste ještě nebyli zničeni, aby vaše schopnost milovat zůstala svěží a vy jste mohli milovat někoho jiného. Toto není to místo, ten muž nebo ta žena pro tebe. Pohněte se, ale neničte jeden druhého.

  Neplýtvejte svou energií v bojování, žárlení, konfliktech. Pohybujte se, pohybujte se v přátelské atmosféře. Hledejte někde jinde člověka, který existuje, který vás bude milovat. Neupínejte se na někoho, kdo pro vás není ten správný. Nezlobte se, to nemá žádný smysl. Pohybujte se. Buď důvěřujte nebo se pohybujte.

  Láska vždy důvěřuje, a když pozná, že důvěra není možná, jednoduše se pohybuje dál v přátelské atmosféře. Není tu žádný konflikt nebo boj. Sex dává vzniknout žárlivosti. Objevuj lásku, nedělej ze sexu hlavní věc, není jí.

  Skrze sex Západ postrádá lásku; skrze manželství ji ztratil Východ. Ale když jsi bdělý, nepotřebuješ být z Východu nebo ze Západu.

  Láska není ani z Východu, ani ze Západu.Pokračuj v objevování lásky v sobě. A když budeš milující, dříve nebo později potkáš toho druhého, protože milující srdce přichází k milujícímu srdci – to se vždy stává. Najdeš toho pravého. Ale když jsi žárlivý, nenajdeš lásku. Když jsi jenom pro sex, nenajdeš lásku. Když žiješ jenom pro bezpečí, nenajdeš lásku. Láska je nebezpečná cesta a jenom ti, kteří mají odvahu, po ní mohou jít.

  Výňatek z knihy A Bird on the Wing, Osho