Laravel HTTPS assets (CSS, JS,…)

You should put in your app/Providers/AppServiceProvider.php:

public function boot(): void
{
  if (env('APP_ENV') !== 'local') {
    URL::forceScheme('https');
  }
}

And include URL class

use Illuminate\Support\Facades\URL;

Whole AppServiceProvider:

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\URL;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Register any application services.
   */
  public function register(): void
  {
    //
  }

  /**
   * Bootstrap any application services.
   */
  public function boot(): void
  {
    if (env('APP_ENV') !== 'local') {
      URL::forceScheme('https');
    }
  }
}

Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥