Ako môže vedomie Krišnu zlepšiť svet

Koncom roku 2016 a začiatkom roku 2017 som strávil 3 dni v chráme Hare Krišna – Simhachalam v Nemecku. Konal sa tam Sankírtanový festival, na ktorý prišli oddaní Krišnu z rôznych kútov Nemecka, zo Slovenska, z Česka, z Chorvátska, zo Škótska a z iných krajín. Už prvý deň som pochopil, že vedomie Krišnu je to, čo môže spojiť svet. Ľudia dnes žijú v ilúzii oddelenosti – som Slovák, som Nemec, som kresťan, som buddhista, som to, som ten, som tamto… tieto označenia žiaľ vytvárajú medzi ľuďmi oddelenosť a následne nedorozumenia a konflikty. V chrámoch Hare Krišna vládne úplne iná atmosféra ako v spoločnosti ľudí, ktorí žijú v ilúzii oddelenosti. Keď som bol svedkom ako všetci spoločne – Nemci, Slováci, Česi a ďalšie národnosti spievajú spoločne Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare / Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare, pocítil som zrazu jednotu. Zrazu mi to docvaklo. Docvaklo mi, že vedomie Krišnu spája ľudí. Je jedno či je niekto Slovák, Američan, Rus, kresťan, žid, moslim, ateista,… všetci môžu spievať Hare Krišna a všetci môžu pocítiť jednotu a zbaviť sa tak ilúzie oddelenosti, ktorá v spoločnosti vytvára len problémy.

Zmyslový pôžitok a sebectvo

Ľudia si chcú neustále užívať zmyslový pôžitok (sex, intoxikáciu, hazard,…) a to v nich vytvára sebeckú mentalitu, ktorá spôsobuje v spoločnosti nemalé problémy. Ľudia tak myslia len na seba a nehľadia na ostatných. Najskôr ja, potom ostatní. Potom spoločnosť vyzerá tak ako vyzerá – je plná hnevu, strachu, chamtivosti, nenávisti, neovládnutého chtíču, pýchy a ďalších nepekných vlastností a emócií. Takto však spoločnosť nemusí vyzerať. Záchrana pre spoločnosť je vedomie Krišnu, ktoré je riešením na všetky problémy.

Vedomie Krišnu

Ľudia, ktorí nasledujú učenie Hare Krišna, teda cestu sebarealizácie, pociťujú vo svojom vedomí obrovskú pozitívnu zmenu. Zbavujú sa závislostí (na sexe, na drogách – cigarety, káva, alkohol,…, na mäse, na hazarde) zlých vlastností (sebectvo, pýcha, hnevlivosť, chamtivosť, chtíč, faloš,…) a objavujú sa v nich dobré vlastnosti (pokora, milostivosť, odriekanie, štedrosť, pravdovravnosť…). Kedysi mali tiež sebeckú mentalitu, ale tým, že úprimne, vytrvalo, pravidelne a dlhodobo rozvíjajú vedomie Krišnu, sa táto sebecká mentalita vytráca a vynára sa mentalita služobníka.

Služobnícky vs. egoistický postoj

Postoj služobníka je pre egoistických ľudí neprijateľný a podradný. Egoistický človek si hovorí: „Prečo by som JA mal niekomu slúžiť? Nech slúžia mne.“ A presne tento egoistický postoj vytvára v spoločnosti najväčšie problémy. Každý chce, aby mu slúžili ostatní, ale takmer nikto nechce slúžiť. A to je problém.

V dnešnej dobe je služobnícky postoj nepochopený. Ľudia si služobníka mylne zamieňajú za otroka. Pritom každý je služobník, aj keď si to neuvedomuje. Rodičia slúžia deťom, deti slúžia rodičom, ľudia sa starajú o svojich domácich miláčikov, o iných členov rodiny a teda im tiež slúžia. Môžeme nájsť veľa príkladov kedy ľudia slúžia bez toho, aby si to uvedomovali. Mnohí ľudia sa venujú dobročinným činnostiam, alebo ich aspoň podporujú. Pre živú bytosť je služobnícky postoj prirodzený, ale kvoli vplyvu falošného ega sa tento služobnícky postoj vytráca a strieda ho sebectvo – len JA, JA, JA. Najskôr JA a potom ostatní. To je problém.

Pokiaľ ľudia budú myslieť len na seba, na svete bude veľa utrpenia. Ak chceme, aby bol svet lepší, musíme sa naučiť odstrániť túto sebeckú mentalitu a zaujať služobnícky postoj.

Chudoba by rázom zmizla keby sa medzi chudobných rozdelilo bohatstvo tých najbohatších ľudí a organizácií na svete. Vojny a iné spôsoby vykorisťovania by neexistovali, keby ľudia nepociťovali oddelenosť namiesto jednoty.

Všetko utrpenie na svete existuje kvoli nepriaznivým vlastnostiam. Všetky nepriaznivé vlastnosti vychádzajú z falošného ega, ktoré vytvára pocit oddelenosti. Z tohto pocitu oddelenosti potom vzniká sebecká mentalita „Ja a moje – môj dom, moja rodina, moje auto, moje telo, moje peniaze,…“. Akonáhle človek považuje niečo za svoje a veľmi sa k tomu pripúta, nedokáže sa s tým podeliť. Nedokáže poskytnúť dom, auto, peniaze, alebo čokoľvek iné na dobročinné účely. Aj to je problém. Keď si každý žgrloší len pre seba, prípadne pre svoju rodinu, nie je to pre spoločnosť príliš prospešné. Ak by sa ľudia dokázali podeliť s tým čo majú, svet by vyzeral inak ako vyzerá dnes. Keby sa ľudia zbavili chamtivosti a dokázali by si navzájom slúžiť, svet by bol rajom.

Život v ISKCONe

V Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Krišnu (ISKCON) vládne služobnícka nálada. Každý sa učí slúžiť ostatným a tak sa očisťuje od falošného ega a zbavuje sa sebeckej mentality.

vedsky sposob stolovania

Spoločnosť, ktorá funguje na báze pokory a slúženia, funguje úplne inak ako spoločnosť, ktorá funguje na báze falošného ega, pýchy, chamtivosti a pocitu oddelenosti. Je to priepastný rozdiel.

Veľa ľudí, ktorí sa rozhodli začleniť do Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Krišnu, boli spočiatku pyšní a egoistickí, chceli aby boli obsluhovaní namiesto toho, aby slúžili, boli pod nadvládou falošného ega a boli plní nepekných vlastností. No vďaka procesu sebarealizácie – Bhakti jóge (jóge oddanosti) sa z nich stali lepší ľudia.

Hare Krišna mahá-mantra

Súčasťou Bhakti jógy je počúvanie, spievanie, alebo opakovanie Hare Krišna mahá-mantry. Ľudia, ktorí vyskúšali počúvať, spievať, alebo len opakovať Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare / Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare si overili teóriu, že Hare Krišna mahá-mantra očisťuje vedomie od všetkého zlého a vytvára tak priestor pre všetko pozitívne. Mnohí ľudia sa vďaka Hare Krišna mahá-mantre zbavili zlých vlastností a emócií, závislostí a rozvinuli dobré vlastnosti.

Ak by sa viac ľudí zapojilo do praktikovania Bhakti jógy, svetu by to veľmi pomohlo.

13308680_1322072101139498_7394241469994159807_o

Vedomie Krišnu a lepší svet

Ľudia potrebujú vedomie Krišnu ako soľ. Len kvoli nedostatku vedomia Krišnu existuje na svete utrpenie. Ľudia, ktorí sú na ceste sebarealizácie a rozvíjajú vedomie Krišnu, prirodzene chápu, že vedomie Krišnu je to, čo svet potrebuje najviac, pretože vedia ako im vedomie Krišnu pomohlo. Ale žiaľ ľudia pohrúžení v materialistickom vedomí vedomie Krišnu často odmietajú, považujú ho len za akúsi ďalšiu vieru a nevenujú mu ďalšiu pozornosť. Mnohí stále netušia čo vlastne vedomie Krišnu je. Preto je veľmi dôležité čo najviac šíriť vedomie Krišnu, aby ľudia aspoň mali možnosť prísť do styku s vedomím Krišnu a uvážiť či sa vydajú cestou sebarealizácie rozvíjaním vedomia Krišnu, alebo nie.

Ťažko je niekomu, kto je pod vplyvom falošného ega vysvetliť, že robí niečo zle a môže to robiť lepšie. Ťažké je ľuďom vysvetliť, že to čo v skutočnosti hľadajú a potrebujú, je vedomie Krišnu. Našťastie sa vždy nájde zopár duší, ktoré pochopili, že v hmotnom svete materiálnymi činnosťami nedosiahnu skutočné šťastie. Také duše sa vydajú cestou sebarealizácie a objavia skutočný poklad, v podobe vedomia Krišnu, ktorý tak dlho hľadali. Spievajte

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

a buďte šťastní. Skutočne šťastní.

kirtan

Úvaha o Bohu

Vzchádza Slnko či chceš či nechceš, ty ho nezastavíš. Riadenie prírody a osudu nie je úplne v tvojich rukách. Vypni gravitáciu ak môžeš. Zhasni Slnko ak môžeš. Zabráň všetkému zlu ak môžeš. No nemôžeš, lebo nie si všemohúci. Nie si Boh, Stvoriteľ, ktorý má všetko pod kontrolou. On je všemohúci, vševediaci a večný.

Vedci skúmajú Božie stvorenie, ale nerozumejú mu. Nemajú šancu porozumieť Božiemu stvoreniu pokiaľ nemajú vedomie Boha.

Ateizmus vs. teizmus

Bol som ateista, bol som hlupák. Popieral som existenciu Boha a myslel som si, že okolitý svet je len akýsi zhluk atómov, ktorý vznikol len tak, z ničoho – z veľkého tresku. Ako by mohlo tak dokonalé stvorenie vzniknúť čírou náhodou? Pozri sa okolo seba. Stromy, kvety, státisíce druhov rastlín a živočíchov, prírodné úkazy, planéty, vzdialenosti medzi planétami, obrovský vesmír,… vari je toto všetko dielom akejsi náhody a vzniklo to len tak z ničoho? Môj mozog to neberie. Nič nevzniká len tak, z ničoho nič. Každé stvorenie si vyžaduje stvoriteľa. Maliar tvorí obraz, stavbári tvoria stavby, pekári pečivo atď. Ak vidím rožok, ale nevidím pekára, vari si môžem myslieť, že rožok vznikol len tak? Zhluk atómov sa sám od seba usporiadal tak, že z toho vznikol rožok. Tento a ďalšie podobné príklady slúžia na poukázanie absurdity vedeckých teórií o vzniku vesmíru, Zeme a života. Prírodné zákony sú dané. Ale kým sú dané? Kto umiestnil nespočetné planéty vo vesmíre? Kto im zadal ako sa majú pohybovať? Kto umiestnil planétu Zem do takej vzdialenosti od Slnka, že je možné, aby tu existoval život v tejto forme? Kto zariadil, aby dážď kropil Zem a dával tak životodarnú vlahu pre rastliny, ktoré slúžia ako potrava pre mnohé živočíchy? Kto zariadil, aby z malého semienka vyrástla veľká rastlina? Kto to všetko takto dokonale zariadil? Vari to mohla byť náhoda? Zoberiem štetec a budem ho náhodne namáčať do rôznych farieb a budem ním náhodne pohybovať. S veľkou pravdepodobnosťou sa mi nepodarí vytvoriť nič, len farebnú machuľu. Ale svet, vesmír a život v ňom nie je len machuľa. Je to dokonalé usporiadanie atómov, ktoré sú očividne riadené pre nás neviditeľnou a nepochopiteľnou inteligenciou. Túto ingeligenciu mnohí nazývajú Boh a iní ju zase nazývajú Vesmír. Niektorí túto inteligenciu dokonca odmietajú, lebo ju nevedia pochopiť a vytvárajú rôzne teórie o vzniku vesmíru a života v ňom.

Mnohé náboženstvá hovoria o Bohu – Stvoriteľovi a uvádzajú, že človek bol stvorený na obraz boží. Takisto rôznymi spôsomi hovoria o stvorení vesmíru, Zeme a života. Mnohým ľuďom stačí len veriť, alebo neveriť rôznym náboženským príbehom a vedeckým teóriam bez toho, aby sa nad nimi hlbšie zamysleli. Veriť, alebo neveriť znamená nevedieť ako to naozaj je. Kým budú ľudia len veriť, neveriť a vytvárať si domnienky, budú sa medzi sebou handrkovať že to je tak, alebo onak. Inteligentný človek by sa mal snažiť vedieť ako to naozaj je, nie len veriť, alebo neveriť.

Mnohí ľudia tvrdia, že poznajú Boha osobne. Mnohí tvrdia, že Boh je Ježiš, iní zas tvrdia, že Boh je Allah, Jehova, Višnu, či Krišna. Iní považujú Boha za akúsi energiu, ktorá všetko poháňa a riadi. Ako sa z tohto guláša vysomáriť a zistiť kto, alebo čo je naozaj Boh a či vôbec niečo také existuje? Aby sme neboli odkázaní len veriť, alebo neveriť, musíme získať osobnú skúsenosť. Rodičia nám v detstve tvrdili, že Ježiško nosí darčeky. My sme im to verili a boli sme v úžase z toho, že sme našli pod stromčekom naše vysnívané darčeky. Nikdy sme Ježiška nevideli, ale verili sme, že to On nosí darčeky. Až neskôr, keď sa nám rozvinula inteligencia, sme začali zisťovať ako to s tým Ježiškom a darčekmi naozaj je a rodičia nám museli priznať, že Ježiško sú vlastne oni. Podobne mnohí ľudia len slepo veria, že existuje nejaký Boh bez toho, aby ho poznali. Bol som jedným z nich. Málokto vie, že svoju vieru si môžeme overiť a preto málokto naozaj pozná Boha.

Hľadanie Boha

Keď som sa kresťanov pýtal ako môžem spoznať Boha, všetci mi tvrdili, že mám otvoriť svoje srdce a uveriť v Ježiša Krista. Vraj keď budem túžiť spoznať Boha, dá sa mi spoznať. Veril som, že Ježiško nosí darčeky a kedysi som slepo veril v Boha. Už nechcem len veriť. Chcem vedieť kto je Boh. Rady kresťanov sú pre mňa teda nepraktické. Keby mi poradili, aby som sa modlil na ruženci, možno by som to zvážil. To je praktickejšie ako len rada: uver a budeš spasený.

Manipulácia cez vieru

Cez vieru sa dajú ľudia najľahšie manipulovať. Môže to zájsť do takého extrému ako môžeme vidieť v Islamskom štáte, alebo sme mohli vidieť v križiackych výpravách (verili, že deti sú bez hriechu a deti poslali ako vojsko) a upaľovaní čarodejníc. Prosím ľudia, neverte slepo. Použite inteligenciu. Inteligencia nám pomôže v tom, aby sme si mohli svoju vieru overiť a získať tak poznanie.

Vedomie Krišnu

Vedomie Krišnu, vedomie Boha je v každej živej bytosti. Niektorí majú toto vedomie do určitej miery prejavené, no vo väčšine ľudí je spiace. Ak chceme spoznať Boha, musíme prebudiť toto vedomie. Kým je v ľuďoch vedomie Krišnu spiace, môžu sa len dohadovať čo, alebo kto je Boh a čo je vedomie Krišnu.

Učenie Hare Krišna učí ako môžeme zistiť našu skutočnú identidu, spoznať Boha a obnoviť náš zabudnutý vzťah s Ním. Najúčinnejší spôsob v tomto veku hádky a pokrytectva je počúvanie, spievanie a recitovanie Hare Krišna mahá-mantry:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Táto mahá-mantra prebúdza naše pôvodné duchovné vedomie – vedomie Krišnu a pomáha nám očisťovať sa od hmotného znečistenia – falošné ego, chtíč, hnev, chamtivosť, strach, závislosti na drogách, sexe, mäse, hazarde,… Kvoli pripútanosti k hmote a k hmotným činnostiam nedokážeme chápať duchovné témy. Nedokážeme pochopiť popisy Boha a duchovného sveta. Pretože nemáme osobnú skúsenosť. Akonáhle sa očistíme od hmotného znečistenia, získame osobné skúsenosti a následne dokážeme chápať duchovné témy hlbšie a hlbšie. Každý si to môže vyskúšať na vlastnej koži. Je to postupný proces. Každý môže počúvať, spievať, či recitovať Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare / Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare.

Niektorí ľudia považujú opakovanie Hare Krišna mahá-mantry za uspávanie mysle, za akúsi hypnózu. Tí ľudia si vytvárajú vlastné špekulácie bez toho, aby mali s Hare Krišna mahá-mantrou osobnú skúsenosť. Vytvárajú si len domnienky a odsudzujú niečo, o čom nevedia nič. To nie je príliš rozumné.

Ľudia, ktorí praktikujú spievanie a recitovanie Hare Krišna mahá-mantry, s ňou majú nemalú osobnú skúsenosť a teda vedia ako sa vďaka mahá-mantre zmenili a čo všetko za ten čas pochopili. Stačí len 5 – 10 minút denne a môžete mať aj vy osobnú skúsenosť s účinkom Hare Krišna mahá-mantry.

Spievajte:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

a buďte šťastní.

Racionálne zmýšľanie je obmedzujúce

Kedysi som bol čisto racionálne zmýšľajúci človek a všetko iracionálne som odsudzoval a považoval za hlúposti. Dnes vnímam tento čisto racionálny pohľad na svet ako obmedzujúci. Pretože ak sa obmedzujueme len na racionalitu, uniká nám nespočetne veľa možností.

Veda neveda

Napríklad ako racionálne zmýšľajúci človek som nedokázal pochopiť ako môže niekto veriť v Boha. Nebral som ako fakt nič, čo nebolo vedecky dokázané. V tom je obmedzenosť racionálne zmýšľajúcich ľudí. Vedci toho ešte toľko nepreskúmali… a ľudia aj tak veria len tomu, čo vedci preskúmajú a potvrdia. Ničomu inému. Nie je to obmedzujúce? Tak im uniká všetko to nepreskúmané, čoho je drvivá väčšina. Vesmír je pre nás nepredstaviteľne obrovský… Racionálni ľudia si zvyčajne neuvedomujú koľko toho ešte nie je preskúmaného a vedecky dokázaného, no aj tak dávajú na vedu príliš veľký dôraz. Moderná veda nevie vysvetliť veľa vecí…

Duchovno

Keď sa povie „duchovno“, racionálny človek prekrúti očami a pomyslí si čo je to za nezmysel. Takisto všetko, čo nie je vedecky dokázané, považuje racionálny človek za nezmysel, výmysel, hlúposť. To predsa tak nemôže byť, lebo to veda nedokázala. No ale prečo to nedokázala? Pretože to asi ešte moc neskúmala a nemá o tom žiadne poznanie. Skúmať materiálno je oveľa jednoduchšie ako skúmať duchovno, preto sa to aj tak robí. Viac dôrazu sa kladie na skúmanie hmotných prvkov. Skúmať niečo nehmotné je pre súčasnú vedu výzva. Vedci sa snažia prísť na to, ako vznikol vesmír a život v ňom… no zatiaľ márne. Majú iba akúsi teóriu veľkého tresku a evolučnú teóriu. Týmto teóriam verí veľa ľudí.

Niektorí ľudia zažívajú zážitky, ktoré si racionálne nedokážu vysvetliť. Keď o nich rozprávajú verejne, mnohí ľudia tomu jednoducho neveria. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že veriť/neveriť je pre deti. Dospelí by sa mali snažiť vedieť. A tí, ktorí zažili rôzne duchovné zážitky vedia čo zažili. Ľudia, ktorí majú tieto rozumom nevysvetliteľné zážitky, sa navzájom chápu. Ľudia, ktorí nezažili nič podobné, to nedokážu pochopiť a často označujú duchovné zážitky za hlúposti a výmysly. To je ale ich obmedzený pohľad na svet. Označiť niečo za hlúposť bez toho, aby o tom niečo vedel, nie je príliš rozumné.

Jogíni

V Indii existujú jogíni, ktorí majú nevysvetliteľné mystické schopnosti. Dokážu ovládať hmotu a predvádzať tak pre nás nepochopiteľné kúsky. Veľa racionálne založených ľudí je voči týmto jogínom skeptických a považujú ich za podvodníkov. Aj keby títo ľudia uvideli ich schopnosti na vlastné oči, neverili by vlastným očiam. Skratoval by im obvod v mozgovni a nevedeli by si to racionálne vysvetliť. Ich celá predstava o svete by sa rozplynula.

Astrológia

Skúsení astrológovia dokážu na základe pozície planét určiť vlastnosti ľudí, kompatibilitu partnerov, určiť kedy je vhodné a nevhodné vykonávať určité činnosti a predpovedať zmeny na Zemi.

Pohyb planét má totiž hlbší význam. Tento hlbší význam skúma astrológia, ktorá doposiaľ nebola uznaná ako veda. Racionálna myseľ totiž nedokáže astrológiu pochopiť a prijať.

Hmota nie je všetko

Existuje viac než len hmota. To, čo je mimo hmotnej úrovne, je pre mnohých ľudí nepochopiteľné. Čo nedokážu vnímať svojimi obmedzenými zmyslami, to pre nich neexistuje.

Je veľa ďalších tém, ktorým racionálne zmýšľajúci ľudia nerozumejú a považujú ich za hlúposti, pretože s nimi nemajú osobnú skúsenosť – astrálne cestovanie, liečenie dotykom, jasnovidectvo, telepatia, čakry, prána…

Obmedzené zmysly

Naše zmysly sú obmedzené. Na oblohe vidíme Slnko ako malú žiariacu guľu. Potrebujeme rôzne prístroje a techniky, aby sme zistili, že Slnko je obrovská žeravá guľa vzdialená milióny kilometrov od Zeme.

Hmotnými zmyslami nedokážeme vnímať a chápať niečo duchovné. Ak chceme získať duchovné pochopenie, musíme nasledovať očistný proces, ktorý očistí naše zmysly a vedomie, aby sme dokázali vnímať a chápať to, čo racionálnym spôsobom nedokážeme pochopiť. Existujú rôzne spôsoby pre očistenie vedomia, ale najúčinnejší spôsob očistenia vedomia v súčasnom veku je počúvanie, spievanie a recitovanie Hare Krišna mahá-mantry:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Naše vedomie je pôvodne duchovné, ale keď sa dostane do styku s hmotou, je ňou znečistené. Hare Krišna mahá-mantra pôsobí ako sprcha a čím viac ju niekto opakuje, tým viac sa očisťuje. Pre racionálne zmýšľajúcich ľudí, ktorí nemajú s očistou vedomia skúsnenosť, je to nepochopiteľné. Ale ľudia, ktorí si to vyskúšali, majú osobnú skúsenosť a vedia aký účinok má Hare Krišna mahá-mantra.

O účinkoch Hare Krišna mahá-mantry si môžete prečítať v článku „Účinok Hare Krišna mahá-mantry“.

Každý, kto vyskúša tento jednoduchý proces očistenia vedomia, môže časom pochopiť viac a neobmedzovať sa len na racionálne poznanie, ktoré je veľmi obmedzujúce.

Život bez sexu, mäsa, hazardu a intoxikácie

V spomienkach som sa vrátil do roku 2013 keď som ešte nepoznal Hare Krišna, jedol som mäso, pil som alkohol, vyhľadával som sexuálne potešenie, bol som veľký egoista plný pýchy a chamtivosti, bol som nervák a bál som sa veľa vecí. Dnes v roku 2017 praktikujem vedomie Krišnu už tretí rok, od augusta 2016 žijem v chráme Hare Krišna a vidím priepastný rozdiel vo svojom životnom štýle predtým a teraz. Teraz vidím ako pôsobí na človeka jeho životný štýl. Predtým som to nevidel, pretože som nevidel ten priepastný rozdiel.

V Šrímad Bhágavatam 11.3.24 Šríla Prabhupáda vysvetľuje: “Ten, kdo upřímnĕ přijme útočištĕ u svatých jmen Kṛṣṇy zpíváním Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, dosáhne duchovní dokonalosti i uprostřed svých bĕžných každodenních čiností. Pokud však naneštĕstí lidská bytost zanedbá usmĕrňující zásady civilizovaného života zakazující nezákonný sex, jedení masa, požívání omamných látek a hazard, bude zcela jistĕ přemožena vlnami chtíče a hnĕvu, které zcela překryjí její vĕdomí reality duchovního života a přimĕjí ji zabývat se fantasmagorií dočasného hmotného tĕla.”

Životný štýl mnohých ľudí

Keď sa tak spätne pozerám na svoj život v roku 2013, vidím že som bol plný chtíču a hnevu, nechápal som duchovné témy a staral som sa len o to, ako si môžem užívať a uspokojovať zmysly. A vidím, že rovnako sú na tom všetci ľudia, ktorí jedia mäso, majú neobmedzený sex, požívajú omamné látky, hazardujú a myslia väčšinu času len na seba a na to ako uspokojiť svoj chtíč.

Zmietnutie ateizmu zo stola

Predtým, než som začal praktikovať vedomie Krišnu, som nechápal ako môže niekto žiť bez sexu, mäsa, alkoholu a bol som zarytý ateista. Nechápal som ľudí, ktorí veria v Boha a dokonca som ich odsudzoval a nadával na nich. Ale keď som začal chodiť na nedeľné programy v chráme Hare Krišna, postupne som začal chápať, že toto stvorenie nie je dielom náhody. Pochopil som, že za týmto stvorením musí byť Vyššia inteligencia, ktorú veriaci nazývajú Boh. Oddaní Krišnu nazývajú Boha Krišna. Krišna znamená všepríťažlivý. Súčasťou nedeľných programov je skupinové spievanie Hare Krišna mahá-mantry, prednáška z Bhagavad-gíty a vegetariánska hostina. Zo začiatku ma vôbec nebavilo dokolečka hodinu spievať Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare / Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare. Až neskôr, po niekoľkých mesiacoch som začal pociťovať chuť v počúvaní a spievaní Hare Krišna mahá-mantry. Spočiatku ma hlavne zaujímali prednášky a vegetariánska hostina, kde si človek mohol naložiť a zjesť koľko sa mu do žalúdka zmestí.

10506716_757504500953336_5597226889573483188_o

Prednášky z Bhagavad-gíty

Ešte začiatkom roku 2014 som netušil čo je Bhagavad-gíta. Až v máji 2014 som začal navštevovať chrám Hare Krišna v Brne (Prabhupád Bhavan) a tam som počúval prednášky z Bhagavad-gíty.

HareKrisna-prednaska-elfoslav

Môj ateizmus sa začal rozpadávať ako domček z kariet. Prednášajúci dokázali tak zrozumiteľne a logicky vysvetliť, že nie som toto telo, že za toto stvorenie je zodpovedná Vyššia inteligencia menom Krišna, načo je dobré dodržiavanie štyroch regulatívnych princípov, ako môže oddaná služba a védska kultúra zlepšiť životy jednotlivcov a celý svet,… jednoducho úžasné. Zo začiatku som bol síce ateista, ale nemohol som nesúhlasiť. Všetko mi dávalo zmysel. Konečne som našiel učenie, kde nemajú len reči o Bohu a o viere, ale dávajú aj praktický návod ako skvalitniť život na Zemi.

4 regulatívne princípy slobody

V článku „Význam štyroch regulatívnych princípov“ vysvetľujem o aké regulatívne princípy sa jedná a načo sú dobré. Ľudia zvyčajne nechápu prečo by sa mali vzdať sexu, ktorého účelom nie je splodenie detí, prečo nejesť mäso, neintoxikovať a nehazardovať. Nechápu to, pretože sú k týmto činnostiam veľmi pripútaní a nedokážu sa ich vzdať. Aj keď pochopia význam regulatívnych princípov, zakázaných činností sa nedokážu vzdať. Ani ja som nebol schopný prestať piť alkohol, masturbovať a jesť mäso. Bol som hlboko pohrúžený v materialistickom vedomí, ktoré ma nútilo užívať si zmyslový pôžitok v čo najväčšej miere – piť alkohol, jesť mäso, hazardovať so zdravím a uspokojovať sexuálnu túžbu.

Život bez mäsa

Až keď som si v auguste 2014 prečítal knihu „Vedecké poznanie duše“, uvedomil som si čo je vlastne mäso a prestal som ho jesť. Mäso sa mi zhnusilo keď som si plne uvedomoval ako prichádza na môj tanier. To bol prvý krok, aby sa očistilo moje vedomie. Po pol roku nejedenia mäsa som zažil svoje duchovné prebudenie, pri ktorom som zažil bezpodmienečnú lásku k celému stvoreniu. Bol to veľmi hlboký zážitok, vďaka ktorému som pocítil veľkú túžbu pomáhať ľudstvu a celej matičke Zemi. Dovtedy som bol veľký sebec a myslel som len na seba.

Život bez alkoholu

Ďalšiu zmenu vo vedomí som pocítil, keď som v máji v roku 2015 začal meditovať Hare Krišna mahá-mantrou. Postupne mi prestával chutiť alkohol, dokonca aj moje milované pivo a v novembri 2015 som prestal piť alkohol úplne. Alkohol už mi neprinášal to, čo kedysi. Keď som sa opil, bol som nešťastnejší ako za triezva. Bolo to veľmi zaujímavé zistenie.

Neskôr som si ešte zo zvyku vyskúšal dať občas jedno pivo, ale už mi nechutilo. Ani ten najlepší pivný špeciál mi už nechutil. Zmenila sa mi chuť. Nedalo sa nič robiť.

Život bez hazardu

Keď som si v októbri 2014 pri zjazdovaní na bicykli dolámal obe ruky, začal som si uvedomovať ako hazardujem so zdravím a so životom. Dovtedy som jazdil ako blázon a mal som nejaké menšie úrazy, no tie ma neodradili, aby som hazardoval so zdravím ďalej. Ale po dvoch zlomených rukách som si povedal, že budem jazdiť opatrnejšie. Ako som tak praktikoval meditáciu Hare Krišna mahá-mantrou, prestávalo ma baviť aj jazdenie na bicykli. „Štverať sa hore kopcom a spúšťať sa dole? Aký to má význam?“, hovoril som si. Začal som rozmýšľať ktoré aktivity sú pre život prospešné a ktoré nie. Jazdenie na bicykli mi prestalo dávať zmysel, moja vášeň pre spúšťanie sa z kopca zmizla a v septembri 2015 som jazdil poslednýkrát.

elfoslav-bike-jump

Život bez sexu

Zbavenie sa sexuálneho chtíču mi trvalo najdlhšie a stále som sa ho nezbavil úplne. Aj keď som už nejedol mäso, nepil alkohol, nehazardoval, stále som mal potrebu uspokojovať svoju sexuálnu túžbu. Či už zneužívaním žien, alebo masturbáciou. Aj v tomto mi pomohla Hare Krišna mahá-mantra. Rovnako ako mi postupne prestával chutiť alkohol, postupne sa znižovala aj sexuálna túžba. Ale trvalo to dvakrát dlhšie ako zbavenie sa chuti na alkohol.

meditation-small

Po roku praktikovania meditácie Hare Krišna mahá-mantrou ma už masturbácia neuspokojovala tak, ako kedysi. Písal sa rok 2016. Začal som si uvedomovať: „Čo to robím? Načo je to dobré? Veď mi to už ani neprináša uspokojenie ako kedysi, prečo to robím?“. Zo zvyku som ešte pár mesiacov pokračoval v masturbácii a skúšal som nemasturbovať pár dní, potom týždeň, pár týždňov, mesiac. Potreba masturbovať sa neustále zmenšovala. Až nakoniec po viac ako roku som stratil chuť aj masturbovať. Aj uspokojovanie sexuálnej túžby mi prestalo dávať zmysel a prestalo ma uspokojovať.

Život bez mäsa, intoxikácie, hazardu a sexu

Bez mäsa sa cítim zdravší a láskyplnejší. Bez intoxikácie som šťastnejší. Bez hazardu pociťujem v živote väčšiu istotu. Bez obrovského sexuálneho chtíču som slobodnejší. Nebyť otrokom chtíču je úžasné. Mám jasnejšiu myseľ a dokážem triezvejšie uvažovať.

Mnohí ľudia si nevedia predstaviť život bez týchto štyroch vecí a podľa seba súdia iných. Myslia si, že ani iní bez nich nemôžu žiť spokojný život. Považujú ich za najväčší pôžitok, pretože nepoznajú nič lepšie.

Skutočnosť je taká, akú ju Šríla Prabhupáda popisuje v Šrímad Bhágavatam 11.3.24. Ľudia, ktorí sa venujú týmto zakázaným činnostiam, sú príliš pripútaní k hmotnej existencii, ktorá je plná chtíču a hnevu. Ak chce človek pokročiť v duchovnom živote a zažiť tak skutočné šťastie, musí sa vzdať týchto zakázaných činností. Z vlastnej skúsenosti viem, že sa ich nemôžeme vzdať nasilu. Keď zatlačíme bublinu na koberci, bublina vyjde niekde inde. Mnohí ľudia sa snažia umelo potlačovať svoj chtíč, no márne. Ak sa chceme zbaviť chtíču, nemôžeme ho potláčať, ale musíme zapracovať na jeho odstránení.

Ako mne pomohla Hare Krišna mahá-mantra očistiť vedomie a zbaviť sa tak chtíču po zakázaných činnostiach, tak môže pomôcť aj ostatným. Opakovanie Hare Krišna mahá-mantry je odporúčaný proces sebarealizácie v tomto veku.

Ak nechápete prečo sú vyššie spomenuté činnosti zakázané, prečítajte si článok „Význam štyroch regulatívnych princípov“. A ak to nebudete chápať ani po prečítaní článku, vyskúšajte meditáciu Hare Krišna mahá-mantrou, aby ste mohli pocítiť aj vy zmenšenú túžbu po sexe, intoxikácii, hazarde a mäse, pokročiť v duchovnom živote, zažiť tak vyššiu chuť a skutočné šťastie, ktoré nie je závislé na vonkajších okolnostiach a pochopiť zmysel ľudskej existencie.

“Ten, kto je vo svojom vnútri blažený, kto nachádza vo svojom vnútri potešenie a je upriamený do svojho vnútra, je skutočne dokonalým mystikom. Je sebarealizovanou oslobodenou dušou a nakoniec dosiahne Najvyššieho.” – BG 5.24

Stojí to za to. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Aj za malé úsilie získate veľa. V tom je čaro tejto cesty. Stačí naozaj 5 – 10 minút denne recitovať Hare Krišna mahá-mantru a vo vašom živote sa udejú zázraky. Čím viac úsilia a úprimnosti dáte do opakovania mahá-mantry, tým väčší účinok dosiahnete. Ak zvládate, môžete meditovať aj 2 hodiny denne. Najdôležitejšia je pravidelnosť – stanoviť si minimálny počet opakovaní mahá-mantry a to dodržiavať každý deň.

Spievajte, alebo len opakujte

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

a buďte šťastní.

Význam štyroch regulatívnych princípov slobody

Oddaní Krišnu dodržiavajú štyri regulatívne princípy slobody:

  1. Žiadny hazard
  2. Žiadna intoxikácia
  3. Sex len v manželstve za účelom splodenia detí
  4. Žiadne mäso

Ľudia sa veľmi čudujú keď sa dozvedia, že oddaní Krišnu nepijú alkohol, kávu, nejedia mäso a nemajú sex za účelom zmyslového pôžitku. Myslia si, že oddaní Krišnu sa pripravujú o pôžitok a majú tak nudný život. Opak je pravdou. Každý z týchto regulatívnych princípov má svoje oddôvodnenie. V konečnom dôsledku tí, ktorí dodržiavajú tieto regulatívne princípy, sú šťastnejší ako tí, ktorí ich nedodržiavajú. Spočiatku to môže vyzerať ako obmedzenie, ale neskôr človek pochopí, že tieto regulatívne princípy prinášajú väčšiu slobodu a šťastie.

Hazard

Hazard nie je v modernej spoločnosti chápaný ako dobrý. Každý rozumný človek si uvedomuje ako môže človek skončiť keď sa oddá hazardu. Ľudia s vidinou zisku prehazardujú svoje peniaze a namiesto bohatstva prídu o všetok majetok.

Z nevinného hazardovania sa môže stať veľká závislosť, ktorá má neblahý dopad na životy hazardujúcich a ich okolia.

Hazardovaním sa myslí aj hazardovanie so životom. Mnohí ľudia sa oddávajú extrémnym športom, v ktorých môžu prísť o život, alebo sa zraniť. Mnohí ľudia prežijú svoj život bez toho, aby naplnili účel ľudského života. Počas svojho života nerozvíjali svoje vedomie a venovali sa len tomu, čomu sa venujú aj zvieratá – jedli, spali, párili sa a obraňovali sa. Tomu sa hovorí, že svoj život jednoducho prehazardovali.

Hazard ničí vznešenú vlastnosť pravdovravnosť.

Intoxikácia

Intoxikácia sa vzťahuje na dodávanie do tela najrôznejšie chemikálie, ktoré nie sú potrebné k udržaniu tela pri živote a majú na myseľ a telo stimulujúce, alebo depresívne účinky. Je to napríklad káva, alkohol, tabak, marihuana, atď.

Požívanie týchto látok väčšinou oslabuje zdravie, prípadne priamo spôsobuje chorobu, predčasné starnutie a neschopnosť inteligentne a vytrvalo zamerať svoju myseľ na určité téma. Intoxikácia je prekážkou v duchovnom rozvoji, pretože človeka zväzuje hmotnými pripútanosťami a zároveň rozrušuje jeho myseľ, ktorú potom nie je možné sústrediť na meditáciu o vlastnom JA a Bohu.

Intoxikácia ničí cnostú vlastnosť odriekanie.

Nedovolený sex

Nedovoleným sexom sa rozumie akákoľvek sexuálna aktivita mimo manželstva, alebo aj v rámci manželstva, ktorej účelom nie je splodenie detí. Venovanie sa sexu bez akéhokoľvek obmedzenia spôsobuje sociálne neduhy a zabraňuje dosiahnutiu duchovného vedomia.

Dôsledkom nedovoleného sexu sú nechcené deti a pohlavné choroby, čo vyvoláva sociálne a ekonomické problémy veľkých rozmerov. Aby sa im ľudia vyhli, robia potraty a používajú antikoncepciu, čo je z hľadiska písiem, vedy aj zdravého rozumu považované za vraždu.

Venovať sa sexu kvoli zmyslovému pôžitku je degradujúce nie len pre celú ľudskú spoločnosť, ale rozvíja sa tak aj nadmerná individuálna pripútanosť k telu a telesným radostiam. Pre sebeckú osobu, ktorej vedomie je hlboko pohrúžené v tele, nie je možné, aby odhalila a zakúsila blaženú povahu duše.

Nedovolený sex ničí cnostnú vlastnosť čistotnosť.

Jedenie mäsa

Ak nie je dostupná žiadna iná potrava, ak je pôda nevhodná pre poľnohospodárstvo, ľudia žijúci v takých podmienkach sú oprávnení jesť mäso. Ale systematické zabíjanie zvierat v bitúnkoch a jedenie ich mäsa je veľká hriešna činnosť, ktorá je príčinou individuálneho aj kolektívneho utrpenia a účinne marí akékoľvek pokusy o duchovný rozvoj.

Zároveň existuje aj veľa praktických dôvodov prečo nejesť mäso. Jedným z nich je, že zabitie zvieraťa je jednoznačne vražda a ktokoľvek, kto konzumuje mäso, podporuje túto vraždu.

Druhý je, že jedenie mäsa je fyzicky nezdravé. Nasýtené tuky väčšiny druhov mäsa prispievajú ku kardiovaskulárnym chorobám a toxíny rozkladajúceho sa mäsa môžu narúšať nervový systém a prispievať k senilite, obrne a duševným chorobám. Potrava vplýva na fyzické aj psychické zdravie človeka. Pokiaľ jeme mäso zvierat z bitúnkov, ktoré je nasiaknuté strachom, stresom, utrpením, steroidmi a antibiotikami, dostávame do svojho tela a vedomia strach, stres, utrpenie, steroidy a antibiotiká.

Tretí dôvod sa špecificky vzťahuje na tých, ktorí usilujú o dosiahnutie lásky k Bohu. V Bhagavad-gíte Krišna doporučuje, aby sme jedli iba jedlo, ktoré mu bolo s láskou a oddanosťou obetované. Prijímaním duchovného jedla sa očisťuje naše vedomie. Krišna výslovne žiada, aby mu boli obetované iba vegetariánske jedlá, nie mäso, ryby ani vajcia.

Jedenie mäsa ničí cnostnú vlastnosť milostivosť.

Cnostné piliere spoločnosti

Pravdovravnosť, odriekanie, čistota a milostivosť sú základné cnostné vlastnosti civilizovaných ľudí. V súčasnej takzvanej civilizácii sú tieto vlastnosti veľmi vzácne. Väčšina ľudí nemá tieto vlastnosti kvoli tomu, že hazardujú, intoxikujú, majú neobmedzený sex a jedia mäso.

Väčšia sloboda

Ľudia, ktorí si neobmedzene užívajú mäso, drogy, sex a hazard si myslia, akí sú slobodní. Pritom im zmysly hovoria: Daj si pivo, daj si cigaretu, daj si kávu, zbal túto ženu a uži si s ňou. Zmysly ich nútia vykonávať činnosti, ktoré sú škodlivé, tak o akej slobode je reč? Väčšiu slobodu majú ľudia, ktorým zmysly hovoria: Daj si mäso, daj si pivo, daj si toto, daj si hento, ale pomocou inteligencie a silou vôle dokážu zmysly ovládnuť a povedať im NIE.

Ale človek s neovládnutými zmyslami, ktorý síce vie, že cigarety, alkohol a iné drogy mu škodia, je nútený svojimi zmyslami zapáliť si cigaretu, vypiť alkohol alebo si dať inú drogu. Je nútený robiť činnosti, o ktorých mu inteligencia hovorí, že nie sú pre neho dobré, ale neovládnuté zmysly ho nútia vykonať to. Toto nie je sloboda.

Väčšiu slobodu prinášajú štyri regulatívne princípy slobody.

Dá sa žiť šťastný život bez sexu, intoxikácie, hazardovania a jedenia mäsa?

V Bhagavad-gíte (2.59) sa píše:

Vtelená duša môže byť obmedzená v zmyslovom užívaní, hoci túžba po zmyslových predmetoch zostáva. Keď však okúsi vyšší pôžitok, stratí chuť na zmyslové ukájanie a zotrváva v duchovnom vedomí.

Význam: Ak človek nie je na transcendentálnej úrovni, nemôže zanechať zmyslový pôžitok. Obmedzovať zmysly rôznymi pravidlami a príkazmi je ako zakazovať chorému niektoré jedlá. Pacient nielenže nemá tieto zákazy rád, ale mu na zakázané jedlo ani neprejde chuť. Podobne sa obmedzovanie zmyslov pomocou yogy, napr. aṣṭāṅga-yogy, ktorá zahŕňa rôzne fázy (yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna atď.), odporúča menej inteligentným ľuďom, ktorí nemajú znalosti o lepšej metóde. No toho, kto počas svojho láskyplného slúženia Kṛṣṇovi spoznal krásu Najvyššieho Pána, už viac nepriťahujú mŕtve hmotné veci. Obmedzenia v duchovnom živote sú určené pre nováčikov a sú dobré, dokým človek nezíska ozajstnú chuť pre vedomie Kṛṣṇu. Ak si je človek naozaj vedomý Kṛṣṇu, hmotné veci preňho automaticky strácajú príťažlivosť.

Oddaní Krišnu zažívajú vyššiu chuť, preto nemajú potrebu oddávať sa sexu, intoxikácii, hazardovaniu, jedeniu mäsa a honbou za zmyslovým pôžitkom. Všetko, čo živá bytosť potrebuje ku šťastiu, je obsiahnuté vo vedomí Krišnu. Ak však človek nemá ani štipku vedomia Krišnu, láka ho sex, intoxikácia, hazard, jedenie mäsa a neobmedzený zmyslový pôžitok, aby pocítil aspoň nejaké šťastie (aj keď len dočasné). Človek, ktorý nezažil vyššiu chuť, prirodzene nechápe tých, ktorí túto vyššiu chuť zažívajú. Podľa seba súdi ostatných a myslí si, že keď on je pripútaný k určitým veciam, tak k nim musia byť pripútaní aj ostatní. Keď ľuďom hovorím, že žijem v celibáte, nepijem alkohol, nefajčím, neberiem drogy, nejem mäso a nehazardujem, neveriacky sa na mňa pozerajú či mi nešibe. Tí, čo sú pripútaní k sexu, hovoria že sex predsa musím mať. Tí, čo sú pripútaní k intoxikácii, hovoria že určite si sem tam niečo vypijem. Tí, ktorí sú pripútaní k jedeniu mäsa, hovoria že mäso je k životu potrebné. Zo svojej úrovne hodnotia úroveň ostatných. Nedokážu pochopiť a prijať, že niekto je na inej úrovni a nepotrebuje k životu veci, ktoré oni považujú za životne dôležité, pretože sú k nim pripútaní.

Vedomie Krišnu prináša odpútanosť od vecí a činností, ktoré sú pre živú bytosť nepriaznivé a pripútava živú bytosť k veciam a činnostiam, z ktorých môže získať len priaznivé.

kirtan

Utrpenie na Zemi existuje v skutočnosti preto, lebo väčšina ľudí nemá ani štipku vedomia Krišnu. Robia činnosti, ktoré sú pre nich a pre okolie maximálne nepriaznivé a potom sa čudujú prečo trpia. Toto všetko robia z nevedomosti. Keby si plne uvedomovali následky svojich činov, určite by nekonali tak, ako konajú. Keby mali vedomie aspoň na začiatočníckej úrovni vedomia Krišnu, svet by vyzeral úplne, ale úplne inak.

Veď sa vyskúšajte ponoriť do štúdia a praktikovania učenia Hare Krišna a sami uvidíte aký to má účinok a dopad na vedomie a celkový život. Teraz si možno myslíte, že sex, drogy, hazard a mäso k životu potrebujete, ale keď získate vyššiu chuť, stratí sa chuť na neobmedzený sex, drogy, hazard a mäso.

Na rozvíjanie vedomia Krišnu je nevyhnutné pravidelne spievať

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

a uvidíte že sex, drogy, hazard a mäso k šťastnému životu nepotrebujete.

Myseľ výmyselník

Nechávame sa klamať vlastnou mysľou. Pokiaľ sa stotožňujeme s našou mysľou a myšlienkami, ktoré vyprodukuje, máme seriózny problém. Myseľ si často vymýšľa hlúposti a zavádza nás. Odvádza nás od reality a vytvára si rôzne vymyslené koncepty.

Domnienky

Myseľ neustále vytvára nejaké domnienky a máme tendenciu tieto domnienky považovať za pravdu. Je oveľa jednoduchšie považovať svoju domnienku za pravdu ako overiť si či je to naozaj tak. Domnienky sú nebezpečné a nepríjemné hlavne vtedy, keď sa z mysle jedného človeka šíria do mysle ďalšieho – keď ľudia svoje domnienky zdieľajú medzi sebou. To má za následok, že ľudia nežijú v realite, ale v domnienkach, ktoré považujú za skutočnosť.

Napríklad spolužiak nepríde do školy. Nám sa v hlave spustí vlna domnienok prečo asi neprišiel. Vyberieme si z toho najvhodnejšiu domnienku a keď si nedáme pozor, budeme ju považovať za pravdu a rozšírime ju medzi ostatných. Ostatní to jednoducho prijmu, lebo im to dáva zmysel. Pritom to môže byť totálny výmysel. Keď spolužiak príde do školy a dozvie sa aké domnienky sa o ňom šíria, ostane zhrozený. Môže sa akokoľvek snažiť dať veci na pravú mieru a hovoriť prečo v skutočnosti neprišiel do školy, ale ostatní už budú mať svoje domnienky v sebe tak zaryté, že nebudú veriť skutočnosti. Toto sa deje veľmi často. Veľmi často podľahneme domnienkam, či už svojim, alebo cudzím.

Prišiel som na dva spôsoby ako zneškodniť domnienky:

  1. Jednoducho domnienky ignorovať a neprikladať im žiadnu váhu.
  2. Svoje domnienky si overiť ak je to možné.

Ak si prestaneme vytvárať domnienky a prestaneme veriť domnienkam ostatných, náš život bude oveľa kvalitnejší, budeme žiť viac v realite a nenecháme sa manipulovať. Ak už máme nejakú domnienku, mali by sme si ju overiť. Domnienka je čokoľvek, čo si nemôžeme overiť.

Domýšľavosť

Často sa stáva, že niekto niečo povie a poslucháč si k významu niečo domyslí a zrazu je prekrútený celý význam. Potom sa tieto prekrútené slová šíria a keď sa dostanú až k tomu, kto povedal pôvodnú verziu, ostane prekvapený ako na to ľudia prišli, že on toto povedal. Toto sa deje veľmi často a je to veľmi nepríjemné. Vznikajú zbytočné nedorozumenia.

Nie je dobré domýšľať si a prekrúcať slová. Dajte si na to pozor.

Fantasmagória

Myseľ nám dokáže priniesť rôzne myšlienky a obrazy. Škoda, že väčšina sú len fantasmagória. Myseľ nás často metie a odnáša od reality. Často sa ukájame mentálnou špekuláciou namiesto toho, aby sme zistili aká je skutočnosť.

Mentálna špekulácia

O mentálnej špekulácii píšem v článku „Mentálna špekulácia“. Akákoľvek myšlienka, ktorej pravdivosť si nemôžeme overiť, je špekulácia.

Mentálnej špekulácie sa môžeme zbaviť tak, že nebudeme tieto špekulatívne myšlienky považovať za pravdivé kým si neoveríme ich pravdivosť. A nebudeme ich ani šíriť ďalej a miasť tak ostatných ľudí. Je lepšie priznať si, že neviem ako sa veci majú ako nad nimi špekulovať a ešte aj šíriť tieto špekulácie a miasť tak ostatných. Žiaľ ľudia to robia veľmi často. Oddávajú sa mentálnej špekulácii a ešte ju hrdo šíria a zastávajú si ju ako pravdu. Ja som to robil tiež, ale uvedomil som si aká je to hlúposť a snažím sa neoddávať sa mentálnej špekulácii a vždy si svoje myšlienky overiť predtým, než ich vypustím do sveta.

Odsudzovanie

Myseľ výmyselník často odsudzuje ostatných – ten je taký, tá je taká… ja som lepší, on je horší. Odsudzovanie pramení z falošného ega, ktoré sa nás snaží presvedčiť, že my sme najlepší a ostatní sú horší. Pritom realita je často iná. Často my sme tí horší, ale kvoli svojmu veľkému egu to nevidíme. Namiesto toho, aby sme si priznali svoje nedostatky, poukazujeme na nedostatky iných a zveličujeme ich, aby sme zakryli svoje nedostatky. To je obranný mechanizmus ega.

Práca s mysľou

Odsudzovanie na základe výzoru, správania, národnosti, majetku, vytváranie a šírenie domnienok, mentálna špekulácia, to je bežná prax. Ale dá sa s tým pracovať. Keď si uvedomíme, že do mysle prichádzajú myšlienky, môžeme ich jednoducho analyzovať a častokrát môžeme zistiť, že sú to úplne zcestné myšlienky. Môžeme tak pracovať so všetkými myšlienkami. Predpoklad k práci s mysľou je nestotožňovanie sa s ňou. Ak sa niekto stotožňuje s mysľou, nedokáže oddeliť myšlienky od svojho pravého JA.

Nie som myseľ

V poslednom čase len pozorujem čo moja myseľ vyprodukuje a nestačím sa čudovať. Nestotožňujem sa už s veľa myšlienkami (pýcha, povyšovanie sa, domnienky, odsudzovanie, mentálna špekulácia,…). Tieto myšlienky neustále prichádzajú (netuším odkiaľ), ale uvedomujem si, že nie som myseľ. Myseľ je síce súčasť môjho tela, ale nie som to ja. Ja som len pozorovateľ. Myseľ je veľmi ťažké ovládnuť.

Arjuna hovorí v Bhagavad-gíte 6.34:

„Ó, Kṛṣṇa, veď myseľ je nestála, búrlivá, spurná a veľmi silná. Myslím si, že skrotiť vietor je ľahšie.“

A Krišna mu na to vo verši 6.35 odpovedá:

„Pán Śrī Kṛṣṇa riekol: „Ó, bojovník mocných paží, ó, syn Kuntī, nepochybne je veľmi ťažké ovládnuť prelietavú myseľ, ale možno to dokázať vhodným cvičením a nepripútanosťou.““

Význam od Jeho Božskej Milosti Šrílu Prabhupádu: Śrī Kṛṣṇa súhlasil s Arjunom, že je veľmi ťažké ovládnuť prelietavú myseľ. Zároveň však povedal, že sa to dá dokázať pomocou vhodného cvičenia a nepripútanosti. Z čoho pozostáva toto cvičenie? V dnešnej dobe sa nikto nedokáže riadiť podľa prísnych pravidiel a predpisov yogy, čiže žiť sám na posvätnom mieste, krotiť myseľ a zmysly, upnúť myseľ na Najvyššiu Dušu, žiť v celibáte a tak ďalej. Zato však človek môže oddane slúžiť Pánovi deviatimi rôznymi spôsobmi a byť si tak vedomý Kṛṣṇu. Prvým a najdôležitejším z nich je načúvať o Kṛṣṇovi. To je veľmi účinná transcendentálna metóda na očistenie mysle od všetkej hmotnej nečistoty. Čím viac načúvame rozprávaniam o Kṛṣṇovi, tým viac sme osvietení a zanechávame všetko, čo odvádza naše myšlienky od Kṛṣṇu. Pri odvrátení mysle od činností, ktorých cieľom nie je potešiť Pána, sa automaticky dostaví vairāgya alebo stav, keď je myseľ odpútaná od hmoty a zapojená do duchovných aktivít. Odpútať myseľ od hmoty spôsobom, ktorý odporúčajú stúpenci neosobnej filozofie, je nepochybne omnoho ťažšie, než pripútať myseľ ku Kṛṣṇovi. To je oveľa praktickejšie, lebo vďaka počúvaniu o Kṛṣṇovi sa človek automaticky prestane zaujímať o hmotu a pripútava sa k Najvyššiemu. Táto pripútanosť sa nazýva pareśānubhava alebo duchovná spokojnosť. Podobá sa spokojnosti, ktorú cíti hladný človek pri každom súste jedla, ktoré prehltne. Čím viac hladný človek je, tým sa cíti byť silnejší a spokojnejší. Aj pri vykonávaní oddanej služby cíti človek transcendentálne uspokojenie, keďže jeho myseľ nelipne na hmotných predmetoch. Je to čosi podobné ako liečiť chorobu odbornou liečbou a špeciálnou diétou. Načúvanie o Kṛṣṇových transcendentálnych zábavách sa prirovnáva k odbornej liečbe šialenej mysle a jedlo obetované Kṛṣṇovi je pravou diétou pre trpiaceho pacienta. Táto liečebná metóda sa nazýva bhakti-yoga alebo vedomie Kṛṣṇu.

Vedomie Krišnu a ovládnutie mysle

O vedomie Krišnu sa zaujímam okrajovo od roku 2014 a v roku 2016 som sa rozhodol, že si vyskúšam život v chráme Hare Krišna (www.ekacakra.sk) a budem sa vedomiu Krišnu venovať naplno. Nejedná sa o nejakú vieru ako by si mohol niekto myslieť, ale ide o postupný proces spoznávania svojej skutočnej identity a vzťahu s Najvyššou Osobnosťou Božstva – s Krišnom. Aby sme mohli pochopiť čo vlastne vedomie Krišnu prináša, musíme sa mu začať venovať. Mnohí ľudia si vytvárajú o vedomí Krišnu rôzne domnienky bez toho, aby sa o vedomí Krišnu dozvedeli viac. Ako som spomenul, vytvoriť si domnienku je oveľa jednoduchšie ako obetovať trošku času a porovnať svoju domnienku s realitou.

O vedomí Krišnu mám už veľa článkov v kategórii „Hare Krišna“. Mám už nejakú osobnú skúsenosť s týmto učením a môžem povedať, že je funkčné a logické. To, čo sa píše v Bhagavad-gíte, si môžeme jednoducho praktikovaním vedomia Krišnu overiť. Vďaka meditácii Hare Krišna mahá-mantrou som si uvedomil, že nie som myseľ. Že moja myseľ je ako utrhnutá z reťaze a vymýšľa si rôzne hlúposti. Je veľmi nebezpečné stotožňovať sa so svojou mysľou. Myseľ vytvára predsudky, domnienky a mentálne špekulácie, ktoré sa môžu javiť ako pravdivé, no akonáhle ich konfrontujeme s realitou, môžeme zistiť, že sa jedná o výmysly.

“Človek sa musí pomocou svojej mysle oslobodiť, nie degradovať. Myseľ je ako priateľom, tak aj nepriateľom podmienenej duše.” – BG 6.5

Človek, ktorý sa stotožňuje s mysľou, nie je na tom príliš dobre. Myseľ mu neustále diktuje čo má robiť a čo si má myslieť. Ale človek, ktorý sa prestal stotožňovať s mysľou je na tom oveľa lepšie, pretože dokáže myšlienky posudzovať, filtrovať a dokonca aj zahnať preč. Nenechá sa ovplyvňovať domnienkami, predsudkami a mentálnou špekuláciou.

meditation-small

Každý, kto úprimne nasleduje proces vedomia Krišnu, sa môže postupne prestať stotožňovať s mysľou a myseľ ho už nebude ovládať, nebude mu diktovať čo si má myslieť a čo má robiť. Bude môcť analyzovať myšlienky a rozhodnúť sa ako s nimi naloží. Prestane sa stotožňovať s falošným egom, ktoré človeka drží v ilúzii, že je najlepší a neomylný a že je toto telo.

Vedomie Krišnu je spiace v každej živej bytosti a je možné ho prebudiť pravidelným počúvaním, spievaním, alebo recitovaním Hare Krišna mahá-mantry:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Ak už máte pokrk výmyslov svojej mysle, vyskúšajte proces k ovládnutiu mysle – proces vedomia Krišnu. Neoľutujete. Je to najjednoduchší a najúčinnejší spôsob sebarealizácie v tomto veku. Viac o vedomí Krišnu sa dočítate v kategórii “Hare Krišna“.

Ako sa zmenil môj život za posledné 3 roky

Z nejakého dôvodu sa rád delím o svoj životný príbeh. Možno som narcis a možno cítim, že môj život môže niekoho inšpirovať, takisto ako mňa inšpirujú príbehy ostatných ľudí.

Keď sa obzriem za svojim životom o 3 roky späť a porovnám ho so súčasnosťou, vidím obrovský rozdiel. Príde mi fascinujúce ako som sa mohol za tak krátky čas tak zmeniť.

Rok 2014

V roku 2014 som sa naplno venoval programovaniu, navštevovaniu konferencií, programátorských zrazov a barcampov.

IMG_20141123_015041

Spoznanie Hare Krišna

Myslím, že to bolo na jeseň v roku 2013, kedy som na ulici v Brne prvýkrát stretol mnícha z Hare Krišna a kúpil si od neho knihu Šrímad bhágavatam – prvý spev, prvá časť, ktorej som vôbec nerozumel. V roku 2014 som na ulici stretol mníchov z Hare Krišna ešte 2x. Prvýkrát som si kúpil ďalšie knihy s nádejou, že im budem rozumieť a druhýkrát som už mníchovi hovoril, že mám od nich kníh dosť a nemám ich kedy čítať. Tak ma mních pozval do chrámu na nedeľný program pre verejnosť. Pozvanie som prijal a návštevou som bol milo prekvapený. Píšem o tom v článku “Hare Krišna“.

10506716_757504500953336_5597226889573483188_o

Vo svojom rannom veku som bol slepo veriaci a na Boha som sa obracal len keď bolo najhoršie. Keď mi v jednom pre mňa ťažkom momente nepomohol, stratil som vieru a stal sa zo mňa ateista. Dlhé roky som bol ateista až do momentu kedy som natrafil na učenie Hare Krišna, ktoré zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje princíp stvorenia a Stvoriteľa. Začal som sa týmto učením zaoberať hlbšie a kupodivu mi dávalo stále väčší a väčší zmysel a nakoniec som sa vďaka tomuto učeniu zmenil na nepoznanie. Musím podotknúť, že sa nejedná o žiadnu slepú vieru, ale o praktický spôsob očistenia vedomia a následného pochopenia svojej pozície v stvorení. Veľa ľudí si o učení Hare Krišna myslí, že to je len dáke ďalšie náboženstvo. Nie je to tak. Každý, kto si vyskúša praktický proces očistenia vedomia, môže zistiť, že je na 100% funkčný a môže sa dozvedieť o živote veľmi veľa.

O mojej osobnej skúsenosti s učením Hare Krišna píšem v samostatnej kategórii “Hare Krišna“.

Vegetariánstvo

Na prvom nedeľnom programe v chráme Hare Krišna som zistil, že vegetariánska strava môže byť pestrá, chutná a vydatná. Súčasťou nedeľného programu je vegetariánska hostina, na ktorej moje chutové bunky zažívali orgazmus. Hovoril som si, že to jedlo je božské, také vynikajúce bolo. A to som ešte nevedel, že božské naozaj je. Neskôr som sa dozvedel, že to jedlo nie je len také obyčajné jedlo, ale je duchovné a očisťuje srdce a myseľ od všetkého zlého. Nazýva sa prasádam – božia milosť. Keď som bol veľmi spokojný s plným žalúdkom na odchode z chrámu, na chodbe vo vitríne ma zaujala kniha “Vedecké poznanie duše”. Kúpil som si ju, začal som ju čítať a po prečítaní som sa rozhodol, že vynechám mäso z jedálnička, pretože som si uvedomil čo je mäso a aká je jeho skutočná cena. Dovtedy som si neuvedomoval čo spôsobujem keď jem mäso. Nielenže zvieratá v bitúnkoch trpia, ale mäsitá strava nie je výhodná ani po ekologickej, ekonomickej ani zdravotnej stránke. Ľudia si myslia, že mäso potrebujú k životu, ale to je mýtus, ktorý propaguje mäsový priemysel. Poznám veľa ľudí, ktorí už desiatky rokov fungujú bez mäsa a sú zdraví. Oveľa zdravší ako tí, čo jedia mäso. Tu som ale trošku odbočil, no nemohol som si pomôcť.

IMG_20141005_191340

Skrátka v auguste 2014 som sa zbavoval závislosti na mäse. Áno, bol som na mäse závislý a veľa ľudí je tiež závislých, pretože majú takmer v každom jedle mäso. Bez mäsa nevedia fungovať. To je závislosť. Postupne som vynechával mäso z jedálnička kým som sa učil variť vegetariánske jedlá a po mesiaci som zistil, že mi mäso vôbec nechýba. Od septembra 2014 (okrem Vianoc 2014) som nemal mäso v ústach. Aspoň nie vedome. Párkrát sa mi totiž stalo, že som niečo zjedol a neskôr som zistil, že to bolo z mäsa. Čo už. Odvtedy si dávam veľký pozor čo strkám do úst. Výnimku tiež tvorili Vianoce, pretože som fakt nevedel čo budem jesť k zemiakovému šalátu namiesto rybieho filé. V roku 2015 som už vedel. Spravil som vynikajúce zeleninové placky, na ktoré nemám recept lebo som si ich práve vtedy vymyslel a recept som si nezapísal. Moje varenie je väčšinou intuitívny tvorivý proces.

prasadam

Rok 2015

V roku 2015 som pomaly končil s programovaním a rozbiehal som web developerskú školu, v ktorej som chcel učiť ľudí programovať a vytvárať webové stránky a aplikácie. Cez leto som sa naplno venoval e-learningovému portálu Codermania, ktorý som vytvoril za účelom výuky programovania. Ako programátor som dostával každý mesiac niekoľko pracovných ponúk a nemal som ich komu preposielať, pretože všetci programátori, ktorých som poznal, mali plné ruky práce. Tak som sa rozhodol, že si vytvorím vlastnú armádu programátorov a budem im tieto pracovné ponuky posúvať a mentorovať ich. Tento plán nevyšiel, pretože po lete sa mi opäť zmenili priority.

homelessness-look-away

Duchovné prebudenie

V januári 2015 som spoznal najkrajšiu ženu na svete, ktorá zmenila smerovanie môjho života. V jej prítomnosti som zažil bezpodmienečnú lásku nie len k nej, ale ku všetkým. K celému stvoreniu. Toľko lásky vo mne nikdy predtým nebolo. Bol som z toho celkom zmätený. Nechápal som čo sa deje. Začal som študovať o spriaznených dušiach a o duchovne. Namiesto programovania som celé dni študoval. Programoval som fakt len tak 4 – 5 hodín denne a zvyšok dňa som študoval. Celé mesiace som čítal články a pozeral videá s duchovnou tématikou. Naučil som sa toho veľa. Napísal som príručku duchovna pre čerstvo prebudených.

Screen-Shot-2014-12-16-at-1.42.59-PM

Meditácia

V máji 2015 som zo zvedavosti začal každý deň meditovať a to posunulo moje vedomie míľovými krokmi vpred. Vďaka meditácii som si uvedomil veľa vecí. Napríklad som si uvedomil, že zbytočne učím ľudí programovať keď sú na svete vojny, násilie, vraždy, bezdomovci, bieda a veľa ďalších nepekných vecí. Začal som súcitiť so všetkými trpiacimi. Zatúžil som pomáhať znižovať utrpenie vo svete. A programovaním, alebo učením programovania som nevedel ako to dosiahnuť.

Chôdza naboso

Jedného pekného dňa v Brne v máji 2015 sa mi do hlavy dostala myšlienka “Vyzuj sa”. Rozum s toutou myšlienkou dosť bojoval, ale nakoniec vyhrala myšlienka a skúsil som sa vyzuť a kráčal som po meste naboso s topánkami v ruke. Cítil som sa zvláštne, ale slobodne. Odvtedy som chodil naboso všade, kde sa dalo. Vďaka chôdzi naboso som si uvedomil, že to, čo si o mne iní myslia, neurčuje to, kto naozaj som. O svojich prvých dojmoch z chôdze naboso píšem v článku “Prvé dojmy z chôdze naboso“. A o bosochodeckých zážitkoch píšem v článku “Čo mi chôdza naboso dala a čo mi vzala“.

IMG_20150511_135641

Tvorba článkov a videí

V septembri 2015 som sa naplno začal venovať písaniu článkov na svojom blogu. Mal som pocit, že zdieľaním svojich myšlienok a zážitkov pomôžem ľuďom uvedomiť si to, čo som si uvedomil ja. Zo začiatku čítalo články len pár desiatok ľudí, ale neskôr si všimlo môj blog viac ľudí a začali články zdieľať. Tak sa moje články mohli dostať k ľuďom, ktorí ich zrovna potrebovali. Dostal som zopár ďakovných správ za to, že zdieľam svoje myšlienky s ostatnými. Vedel som, že zdieľanie svojho životného príbehu a uvedomení je cesta, ktorou mám kráčať. Písal som takmer každý deň a koncom septembra som začal robiť aj video blogy, aby som mohol cez video vyjadriť lepšie svoje emócie a ľudia si tak mohli vybrať či budú čítať, alebo si pozrú video.

Rok 2016

Rok 2016 priniesol ďalšie zaujímavé zážitky, uvedomenia a veľa tvorivosti. Darilo sa mi písať 4 – 5 článkov za týždeň a k tomu tvoriť nejaké tie videá. Robil som čo ma baví a nemal som za to ani cent. Žil som z peňazí, ktoré som si ako programátor zarobil. Jedno z najdôležitejších uvedomení bolo, že človek by mal robiť to, čo ho baví. Keď bude robiť niečo, čo ho nebaví, ako môže byť šťastný?

Utečenecký tábor

Už v roku 2015 som chcel mať osobnú skúsenosť s utečencami a ísť pomáhať do utečeneckého tábora. Až vo februári 2016 sa mi podarilo ísť do tranzitného utečeneckého táboru Slavonski Brod. Cez tento tábor utečenci len prechádzali ďalej na ich ceste do Nemecka. O svojom týždennom pobyte v tomto tábore píšem v článku “Bol som utečencom tvárou v tvár“.

DCIM100MEDIA

IMG_20160219_084823 IMG_20160219_090638

Chýbajúca spoločnosť

Ako som sa tak venoval písaniu článkov a tvorbe videí, začalo mi byť smutno za spoločnosťou podobne zmýšľajúcich ľudí. Spoznal som pár ľudí cez internet, ale to mi nestačilo. Chcel som ich poznať osobne a byť s nimi v osobnom kontakte. Kontakt cez internet mi prestával stačiť. Začal som organizovať osobné stretnutia, ale ukázalo sa, že na to ľudia celkom kašlú. Podarilo sa zorganizovať zopár pekných stretnutí, ale to boli skôr výnimky. Často sa stávalo, že na stretko nemohol prísť nikto. Tak som na stretká zanevrel a pocítil som túžbu žiť v komunite podobne zmýšľajúcich ľudí.

DCIM100MEDIA

Zaježová – Sekier

V marci som si vyskúšal týždenný dobrovoľnícky pobyt v Zaježovej v eko komunite Sekier. Bola to super skúsenosť a príjemný oddych od počítača a internetu. Nie, že by tam nemali internet, ale keď som tam prišiel, hneď na druhý deň prestal ísť internet a nešiel až do môjho odchodu. Malo to tak byť. Mal som si vyskúšať život bez internetu. A bolo to super!

Keď som zo Sekiera odchádzal, išiel som stopom zo Zvolena domov. Keď som stopol prvé auto a šoférovi som povedal, že som bol týždeň mimo civilizácie, hneď mi hovoril čo všetko sa vo svete udialo. A ja som si vtedy uvedomil, že ľudia sú zahltení informáciami, ktoré nepotrebujú. Z každej strany sú obklopovaní reklamami, ktoré v nich vzbudzujú umelé túžby. Chcú veci, ktoré ani nepotrebujú. Ani nevedia načo ich vlastne chcú. Sú bombardovaní negatívnymi správami a to v nich vytvára dojem, že ľudia sú zlí. Potom sa aj tak k ľuďom správajú.

Keď som bol na Sekieri, nechýbali mi správy, ani reklamy. Bolo mi srdečne jedno čo sa deje vo svete. Ja to nijak neovplyvním a môj život to tiež nijak neovplyvní. Na Sekieri sme si pekne spolunažívali nezávisle na tom, či do Európy prúdia milióny utečencov, či Fico vyhral voľby, či Janko zavraždil celú rodinu a potom spáchal samovraždu, či cigáni zase niekoho okradli a zbili, aká nehoda sa stala a koľko ľudí zomrelo… Možno by ma trápilo keby vypukla tretia svetová, ale ani s tým by som moc nemohol urobiť. Treba sa sústrediť na to, čo môžeme ovplyvniť a nenechať sa rozrušovať vecami, nad ktorými nemáme kontrolu.

IMG_20160314_092213

DCIM100MEDIA

Na Sekieri som spoznal fajn ľudí, spoznal som lepšie Zaježovú a zistil som, že mi nevyhovuje žiť na lazoch, lebo susedia sú od seba vzdialení na kilometre a to sťažuje výmenný obchod a sociálnu interakciu. Hľadanie komunity, v ktorej by som chcel žiť teda pokračovalo.

Školy v prírode a detské tábory

Úspory peňazí sa pomaly míňali a rozmýšľal som čo by ma bavilo robiť okrem programovania. Programovania som už mal naozaj plné zuby. Za 3 roky takmer každodenného celodenného sedenia za počítačom, som si uvedomil, že sedieť za počítačom celé dni nie je pre človeka prirodzené. Potreboval som pohyb, pokiaľ možno vonku. Tak som dostal nápad, že by som mohol skúsiť prácu animátora v detských táboroch. Detská nevinnosť, úprimnosť a jednoduchosť ma fascinovala. Tak som prišiel do Bratislavy naboso na casting, ten som absolvoval a stal sa zo mňa animátor.

DCIM100MEDIA

Práca animátora ma veľmi bavila, ale čoskoro som narazil na jej limity – obmedzenie pri stravovaní. Už som sa stravoval z veľkej časti vegánsky, to znamená žiadne mäso, vajcia, syr, kravské mlieko, maslo, med a nejedol som už moc ani pečivo. Ale na raňajkách bolo zvyčajne pečivo s maslom a nejaká zelenina. Na obed a na večeru jedlo s vajcom, s maslom, syrom, alebo mliekom. V niektorých strediskách kuchári neboli príliš nadšení keď mali variť pre 90 ľudí normálne a pre jedného zvlášť. Tak som sa musel uspokojiť s vegetariánskou stravou, ktorú kuchári ešte celkom tolerovali. Nechcel som ich zaťažovať s vegánskymi požiadavkami, lebo by nevedeli čo majú navariť. V takýchto veľkých jedálňach kuchári nepoznajú vegánske jedlá. Ďalším nedostatkom stravy bolo nedostatok ovocia. 2 – 3 kúsky ovocia za celý týždeň bolo pre mňa málo. Bol som zvyknutý jesť na raňajky len ovocie. Tak som si neskôr začal brávať na týždenné pobyty tašku s ovocím.

Chodil som len na školy v prírode a mal som ísť aj na letné tábory. Ale na letné tábory bolo potrebné zúčastniť sa školenia, na ktoré som nemohol prísť. Tak som prišiel o príležitosť byť na letných táboroch a kupodivu mi to nevadilo. Život mal pre mňa pripravenú inú cestu.

Život na farme Hare Krišna

V máji ma kamarát žijúci na farme Hare Krišna v Abranovciach (14km od Prešova) pozval na slávnosť inštalovania božstiev. Zrovna vtedy som mal voľno a tak som prišiel. Píšem o tom v článku “Inštalovanie božstiev na Novej Ekačakre“.

IMG_20160528_070146

Na Novej Ekačakre sa mi veľmi zapáčilo a moje srdce zatúžilo žiť na podobnom mieste ako je toto. V máji som ešte netušil, že v auguste prídem opäť. Od jedného oddaného som dostal pozvanie, aby som cez leto prišiel na vzdelávací kurz o védskej kultúre zvaný Bhakta program. Vtedy som si myslel, že v auguste budem na detských táboroch. No nakoniec sa veci zariadili tak, že na detské tábory som bez školenia nemohol ísť a v auguste som teda prišiel na Novú Ekačakru opäť. Tentokrát na dlhšie – 3 až 4 mesiace a možno dlhšie.

Zatiaľ sa mi na Novej Ekačakre veľmi páči a je dosť možné, že tu ostanem bývať natrvalo. Učenie Hare Krišna mi dáva dokonalý zmysel, chcem sa v ňom zdokonaliť, aby som ho potom mohol šíriť po celom svete. To je môj skromný plán na najbližšie roky.

Dôležitosť vízie

Je dôležité mať víziu. Bez vízie sa len veľmi ťažko posunieme v živote ďalej. Ideálna je taká vízia, ktorá pramení zo srdca. Túžby a vízie prameniace zo srdca sú nesebecké. Nesebecké vízie a túžby mali veľké osobnosti ako Mahátmá Gándhí, Matka Tereza, Nikola Tesla, Buddha, Šríla Prabhupáda a ďalší velikáni, ktorí žili pre blaho ostatných. Tieto osobnosti sú pre mňa veľkou inšpiráciou. Ak sa chceme niečo naučiť, mali by sme sa učiť od tých, ktorí niečo vedia.

Ak chceme v živote niečo dosiahnuť, musíme mať víziu. Na začiatku musíme aspoň vedieť ČO chceme dosiahnuť. Ako to dosiahneme, to ukáže čas. Je dôležité počúvať hlas svojho srdca a konať podľa neho. Veľa ľudí nepočuje hlas svojho srdca, pretože žijú v rušnom prostredí, ktoré hlas srdca prehlušuje. Treba sa občias stiahnuť do ústrania, do ticha aby sme počuli hlas srdca, ktorý nás povedie životom. Povie nám ČO máme robiť a AKO to máme robiť. Na začiatok odporúčam pravidelné prechádzky do prírody, ktorá má pre každého blahodárny účinok. Pobytom v prírode sa dostávame do harmónie a získavame tak schopnosť počuť volanie srdca.

Moje volanie srdca ma dotiahlo od programovania, cez učiteľa programovania, dobrovoľníctvo, animátora až k pobytu na farme Hare Krišna, kde sa mám veľmi dobre. Cítim, že tam je moje miesto. Neviem si predstaviť žiť iným spôsobom. V meste sa necítim dobre. Moje miesto je čo najbližšie k prírode.

DCIM100MEDIA

Prajem Vám, aby ste boli schopní počuť volanie svojho srdca. Ak ho budete počuť a budete konať podľa neho, vtedy budete naozaj šťastní.

Majte sa krásne!

PS: Moja ďalšia vízia je dostať sa aspoň na pár mesiacov do komunity Govardhan v Indii. Držte palce :)

Chtíč prezlečený za lásku

To, čo ľudia považujú za lásku, je zvyčajne chtíč. Chtíč je zvrátená podoba lásky. Niekedy hlavne muži hovoria: „Dnes som sa zaľúbil do dvadsiatich žien“. Skutočnosť je taká, že bol posadnutý chtíčom po toľkých ženách. Slová láska a zaľúbenosť sa v hojnej miere zneužívajú, pretože znejú vznešenejšie ako chtíč. Slová ako „Milujem“, „Som zaľúbený“, sú zvyčajne len pozlátko skutočnosti zvanej chtíč.

Chtíč

Chtíč znamená chcieť používať niečo, alebo niekoho pre svoj zmyslový pôžitok. Najsilnejší chtíč je sexuálny chtíč, okolo ktorého sa točí celé dianie na tomto svete. Tento chtíč vzniká nasledovne:

Keď vidíme krásnu osobu, máme potrebu sa na ňu dívať a chceme ju spoznať. Na úplnom začiatku sa uspokojuje len zrak – človek sa nevie vynadívať na toho druhého a neustále rozmýšľa, ako by ho oslovil a dostal sa k nemu bližšie. Už keď sa dajú do reči, uspokojuje sa sluch. Postupne sa spoznávajú. Slová, ktoré lahodia ušiam, si ukladajú do srdca a myslia si aký je ten druhý úžasný a slová, ktoré ušiam nelahodia jednoducho zahodia, tie nie sú až tak dôležité. Na začiatku vzťahu je vždy dôležité to, v čom sa partneri zhodujú. Myseľ odfiltruje všetko ostatné, čo nepovažuje za podstatné. Chtíč je taký silný, že dokáže človeku navodiť ilúziu, že ten druhý je dokonalý a že k sebe patria. Ak sa trochu spoznajú, vzbudia sa ďalšie chtíče ak už predtým neboli vzbudené – chtíč dotýkania sa a následné ovoniavanie. Jedná sa o uspokojovanie hmatu a čuchu. Ak sa partneri čo i len trošičku o seba náhodou obtrú, je to skvelý, elektrizujúci pocit. Túžia sa navzájom dotýkať, no ešte nevedia či to ten druhý dovolí. Keď sa jeden partner pokúsi dotknúť druhého a ten nenamieta, vzbudzuje sa ďalší chtíč – sexuálny. Ak už teda predtým nebol prebudený. Po nevinnom dotyku nasleduje ovoniavanie vlasov, krku a následné bozkávanie sa, ktoré vzbudzuje veľmi silný sexuálny chtíč. Neskôr to môže vyústiť až do ohmatávania genitálií a potom už je chtíč taký veľký, že je ho takmer nemožné ovládnuť. Niektorí sex nazývajú milovanie, pretože sa vraj ľúbia. No v skutočnosti ide v konečnom dôsledku vždy len o uspokojenie sexuálneho chtíču, ktorý je najsilnejší zo všetkých chtíčov. Preto je tak ťažké ho ovládnuť. Celá moderná spoločnosť je založená na uspokojovaní tohto chtíču. Ľudia sexujú hlava-nehlava. Potom sa šíria pohlavné choroby, robia sa potraty, prípadne vznikajú nechcené deti. Neovládnutý sexuálny chtíč je príčinou mnohého utrpenia.

Vo veľa vzťahoch je sexuálny chtíč prebudený hneď na začiatku. Veľa moderných vzťahov je založených na sexuálnom chtíči a uspokojovaní genitálií. Nemožno hovoriť o láske. Potom sa niet čomu čudovať, že vzťahy a manželstvá dopadajú tak, ako dopadajú.

Uvedomenie si chtíču

Raz som na jednom festivale uvidel veľmi sympatickú dievčinu. Vyčnievala spomedzi ostatných ako ruža medzi burinou. Ovládol ma chtíč zraku. Nevedel som sa na ňu vynadívať. Následne ma ovládol aj chtíč sluchu. Najskôr som sa na ňu len jedným očkom pozeral a neskôr mi to nedalo, prisadol som si k nej a prihovoril som sa jej. Slová z jej úst na mňa pôsobili ako nektár. Nestačil som sa čudovať čo je to za úžasnú dušu. Číta Bhagavad-gítu a páči sa jej, wow… Ak sa mi nejaké jej slová príliš nepáčili, povedal som si: „Nevadí, aj tak je úžasná“. V ten moment som si ešte neuvedomoval nebezpečenstvo chtíču. Chcel som ju spoznať viac a viac. To, že je to chtíč, som si uvedomil ešte v ten deň keď mi zmizla z dohľadu a celý večer sa neukázala. Povedala, že ešte príde, ale neprišla. Celý večer som myslel na to, kedy sa ukáže. Ešte aj v noci som na ňu neustále myslel a rozmýšľal som: „Kde asi tak bola? Veď povedala, že sa ešte ukáže. Chcem ju vidieť. Chcem byť s ňou“. Na druhý deň som si uvedomil čo by nasledovalo, keby som tento chtíč rozvíjal ďalej. Nasledoval by chtíč dotýkania sa, ovoniavania a nakoniec sexuálny chtíč. Skôr, či neskôr by s veľkou pravdepodobnosťou celý tento špás vyvrcholil sexom, keby sme pokračovali ďalej a nechali to zájsť až tak ďaleko. Našťastie festival skončil a každý išiel svojou cestou. Teraz je pár dní po festivale a chtíč pretrváva. Myslím na ňu, chcem ju spoznať, no už je fuč. Povedal som jej ako ma nájde na internete a nechal som rozhodnutie na ňu, či sa mi ozve. Ak by to bolo na mne, hneď by som sa jej ozval a chcel rozvíjať vzťah ďalej. Človek pobláznený chtíčom je ochotný cestovať za cieľom svojej rozkoše cez celý svet a urobiť čokoľvek. Taký veľký je chtíč, aj keď vie aké je tu riziko.

Človek zo začiatku nemusí mať za ľubom dostať toho druhého do postele. Môžu sa len spoznávať a užívať si blízkosť, ale skôr, či neskôr sexuálny chtíč príde a bude veľmi silný. Ak si hneď na začiatku uvedomíme, že nás ovláda chtíč a dokážeme ho v rannej fáze ovládnuť, nebudeme musieť prežívať ostatné fázy, ktoré vedú až k uspokojeniu sexuálneho chtíču, ktorý je zdrojom utrpenia. Ak však chtíč v rannej fáze necháme prepuknúť do väčšieho chtíču, neskôr bude tento veľký chtíč oveľa ťažšie ovládnuť. Už aj v rannej fáze je veľmi ťažké ovládať chtíč. Pretože chtíč sa nám zdá byť veľmi príjemný. A čo je príjemné, to je predsa dobré, nie? To je práve ilúzia, ktorá nás klame. Hovorí o tom Bhagavad-gíta:

Šťastie, ktoré vzniká zo spojenia zmyslov a ich predmetov, ktoré je spočiatku ako nektár a na konci ako jed — také šťastie sa pripisuje kvalite vášne.“ – BG 18.38

Dôležitá je posledná veta vo význame verša: „Radosť pochádzajúca zo spojenia zmyslov a zmyslových predmetov je vždy príčinou bolesti a mali by sme sa jej za každú cenu vyvarovať.“ Človek, ktorý nechce trpieť, by si mal túto vetu zobrať k srdcu a mať ju stále na pamäti. No chtíč je často silnejší ako rozum a človek podľahne chtíču aj keď vie, že kvoli nemu bude trpieť.

Cigarety, alkohol, sex, to sú najrozšírenejšie závislosti v modernej spoločnosti. O cigaretách sa všeobecne vie, že sú škodlivé, no aj tak veľa ľudí fajčí. Je to práve chtíč, ktorý je silnejší ako zdravý rozum. Ovládnuť chtíč je veľmi ťažké. O to ťažšie keď chtíč prepukne až do závislosti. Alkohol a sex si ľudia obhajujú, že to predsa nie je až také škodlivé. Pretože s tým nevedia, respektíve nechcú prestať. No nadmerné požívanie alkoholu spôsobuje nevoľnosť a nadmerný sexuálny pôžitok môže síce zo začiatku pôsobiť ako pôžitok, podobne ako alkohol a cigarety, no neskôr človeka dobehnú jeho následky podobne ako u cigariet a alkohole. Následky neovládnutého sexuálneho chtíču sú napríklad nechcené deti, potrat, pohlavné choroby, alebo iné zdravotné, či osobné problémy.

Ak nechápete, že príliš časté uspokojovanie (sexuálneho) chtíču je zdrojom utrpenia, je to v poriadku. Možno to pochopíte neskôr, keď to budete mať zažité. Len veľmi ťažko sa dá rozumieť veciam, ktoré človek nemá zažité. Nikto vám sex neberie. Ak si myslíte, že naplnenie sexuálnej túžby vás uspokojí, kľudne pokračujte v sexuálnych radovánkach ďalej. Možno neskôr narazíte na limity sexuálneho uspokojenia a začnete hľadať hlbší zmysel ľudského života ako je uspokojovanie zvieracích pudov. Možno začnete čítať Bhagavad-gítu a nájdete sa v nej. Kto vie…

Čo je láska?

To, čo ľudia nazývajú láska a zamilovanosť, je zvyčajne len sexuálny chtíč prezlečený za lásku. Dávajú tomu názov láska, lebo to znie vznešene.

Láska je slobodná. Ak človek skutočne miluje, dopraje milovanému slobodu a na 100% mu dôveruje. Nemá ani promile pochybností. No ak je človek posadnutý chtíčom, chce aby jeho partner bol neustále pri ňom, ak sa čo i len trošku vzdiali mimo dohľad, už mu partner chýba a v hlave kolujú myšlienky, že ho podvádza, alebo s niekym flirtuje, teda vzniká žiarlivosť. Ak je vo vzťahu žiarlivosť, vzťah nie je založený na láske, ale na chtíči.

Existuje vôbec v tomto svete láska? Alebo je všetko to, čo ľudia nazývajú láska, len chtíč prezlečený za lásku?

Významný duchovný učiteľ Šríla Prabhupáda sa k tomu vyjadril: „Okrem lásky k Bohu nie je možné nikoho iného milovať. Skôr sa jedná o chtíč. V tomto hmotnom prostredí sú všetky ľudské a nie len ľudské, ale aj zvieracie činnosti založené na pude znečistenej sexuálnej túžby, teda na príťažlivosti medzi pohlaviami. Okolo sexu sa točí dianie celého vesmíru. A výsledkom je len utrpenie. Je to kruté, ale je to pravda. Takzvaná láska tu znamená len „ja uspokojím tvoje zmysly a ty zase uspokojíš moje“. Keď tento pôžitok skončí, nasleduje rozvod, odlúčenie, hádky, nenávisť. Toľko vecí sa deje v dôsledku tejto falošnej lásky. Skutočná láska znamená láska ku Krišnovi, k Bohu“.

Každá živá bytosť túži milovať a byť milovaná. Ale na hmotnej úrovni nachádza len chtíč, ktorý je zvrátenou podobou lásky. Tento chtíč je len dočasný a časom vyprchá a dostaví sa opäť pocit prázdnoty a opät potreba milovať a byť milovaný. Keď je človek hladný, túži po jedle. Keď sa človek naje, je chvíľu sýty, ale keď mu vytrávi, je opäť hladný a túži po jedle. Rovnako je to s chtíčom, ktorý ľudia nazývajú láskou. Zo začiatku je chtíč veľký a partneri sa navzájom priťahujú. Táto príťažlivosť zrazu skončí keď chtíč pominie, alebo sa v jednom z partnerov vzbudí väčší chtíč po inej osobe.

Láska k Bohu

Túžba milovať a byť milovaný pramení z duchovnej úrovne. No ak sa ju živá bytosť snaží uspokojiť na hmotnej úrovni, výsledkom je len sklamanie a utrpenie. Každá živá bytosť je duchovná a má večný vzťah s Bohom, na ktorý vplyvom hmoty zabudla. Čím viac je živá bytosť zapletená v hmote, tým viac trpí a nevie prečo. Žije v nevedomosti. Ak chce živá bytosť skutočne milovať a byť milovaná, svoju lásku musí preniesť z fyzickej úrovne na duchovnú. Tak pocíti skutočnú lásku a šťastie.

Vyvinúť lásku k Bohu je oveľa ťažšie ako vyvinúť chtíč k nejakemu človeku. Keď človek vidí nejakú peknú osobu, automaticky sa v ňom vzbudí chtíč, ktorý má od lásky veľmi ďaleko. Je veľmi ľahké vzbudiť chtíč a myslieť si, že je to láska. Na prejavenie lásky treba oveľa viac času a úsilia ako na prejavenie chtíču. Chtíč sa prejaví instantne, no vypestovať lásku trvá mesiace, ba až roky. Môžeme si myslieť, že ten krásny pocit, ktorý zažívame je láska, no ak sa nad tým úprimne zamyslíme, tak v konečnom dôsledku je vzťah medzi partnermi často založený na chtíči – ja urobím dobre tebe, ty mne. Môžeme tomuto chtíču dať pozlátko „láska“, no to z neho lásku nerobí. Lásku nie je také ľahké vypestovať. Láska existuje len na duchovnej úrovni. A dostať sa na duchovnú úroveň, to chce tréning. Na fyzickej úrovni sa jedná vždy o chtíč.

Všetky bytosti túžia milovať a byť milované. No na hmotnej úrovni zažívajú len chtíč a neskôr zákonite sklamanie. Len na duchovnej úrovni je možné vypestovať lásku a zažívať skutočné šťastie. Ak chceme zažívať skutočnú lásku, musíme ju smerovať správnym smerom. Ak nájdeme zdroj skutočnej lásky, máme vyhrané. Z tohto zdroja môžeme čerpať neobmedzenú lásku. Ak získame prístup do zdroja neobmedzenej lásky, automaticky budeme milovať všetko a všetkých.

Kto je zdrojom lásky pre deti? Rodičia. Kto je zdrojom lásky vo vzťahu? Partner. Kto je zdrojom lásky pre všetkých? Boh, Stvoriteľ, náš Otec.

Boh je pre mnohých ľudí niečo abstraktné a neuveriteľné. Dokonca ani mnohí veriaci nevedia kto je Boh. Nemajú s ním vyvinutý vzťah. Len v Boha slepo veria a spomenú si na neho zvyčajne len keď ide do tuhého a žiadajú od Boha pomoc.

Pokiaľ sa nedostaneme na duchovnú úroveň a nevyvinieme lásku k Bohu, tak sa nezbavíme chtíču a nezažijeme skutočnú lásku. Môžeme o láske len snívať a chtíč nazývať láskou. Ak si myslíme, že niekoho milujeme a sme milovaní, je to len maličký zlomok citu, ktorý môžeme zažiť vo vzťahu s Bohom. Aby sme vypestovali lásku k Bohu, musíme nasledovať proces, ktorý lásku k Bohu vzbudí – Bhakti jogu – jogu oddanosti. Nasledovaním procesu Bhakti jogy je možné vyvinúť skutočnú lásku – lásku k Bohu. O bhakti joge píšem v článku “Bhakti joga“.

Čo s chtíčom?

Na to, aby sme dokázali prekonať chtíč, musíme získať niečo lepšie ako je chtíč. Vzťah zvyčajne stroskotá na tom, že jeden partner nájde lepšieho partnera, chtíč vyprchá, alebo zistí, že sloboda je lepšia ako vzťah. Jednoducho nájde niečo lepšie ako je súčasný vzťah.

Čo je lepšie ako chtíč? Láska. Naša prirodzená túžba je milovať. Ale v hmotnom svete je táto túžba zvrátená. Namiesto lásky pociťujeme chtíč, ktorý je najskôr zdrojom slasti a neskôr zdrojom utrpenia. Ak sa chceme chtíču zbaviť a pocítiť skutočnú lásku, stačí pravidelne počúvať a spievať Hare Krišna mahá-mantru, ktorá nás spája s našou duchovnou podstatou a prebúdza lásku k Bohu. Spievajte:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

A buďte šťastní.

Každý, kto počúva, spieva, či recituje Hare Krišna mahá-mantru sa očisťuje od hmotného znečistenia a postupne tak môže pociťovať duchovnú úroveň viac a viac. Duchovná úroveň je oveľa krajšia ako fyzická. Zvuk tejto mahá-mantry očisťuje srdce od chtíču, závislostí, všetkých zlých vlastností a emócií.

Viac o tom čo prináša spievanie Hare Krišna mahá-mantry a čo mahá-mantra znamená, sa dozviete v tomto článku: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/intro.htm#3

Chtíč je najskôr zdrojom slasti a neskôr utrpenia. Skutočná láska je zdrojom večnej blaženosti. Ten, kto chce pocítiť túto blaženosť, by mal kráčať cestou sebarealizácie, cestou bhakti jógy. Ak budeme usilovne a úprimne praktikovať bhakti jógu, naša láska sa bude neustále zväčšovať. Každý to môže pocítiť na vlastnej koži. Keď človek prijíma jedlo, postupne cíti, že sa mu zapĺňa žalúdok a je spokojnejší. Keď človek nasleduje proces bhakti jógy, postupne cíti stále väčšiu lásku a pripútanosť ku Krišnovi, k Najvyššej osobnosti božstva. Ak človek vyvinie čo i len malinkú lásku k Bohu, chtíč už viac pre neho nebude lákavý. Zameria sa na skutočnú blaženosť v podobe skutočnej duchovnej lásky.

Opäť: môžete tomuto všetkému veriť, alebo neveriť, môžete s tým súhlasiť, alebo nesúhlasiť. Alebo si môžete vyskúšať proces bhakti jógy a zistiť ako to naozaj je. Bhakti jógu na Slovensku učí hnutie Hare Krišna. Viac info nájdete na stránke www.iskcon.sk

Ateizmus, Agnosticizmus, Ezoterika, New Age, Impersonalizmus, Mayavada, Hare Krišna

Bol som vychovávaný v kresťanskom duchu, ale neskôr som stratil vieru a stal sa zo mňa ateista.

Ateizmus

Keď som prosil Boha o pomoc a On mi nepomohol, stratil som vieru a začal som popierať existenciu Boha. Ešte v roku 2014 som bol ateista, jedol som mäso, bol som veľký nervák a egoista. To všetko sa zmenilo keď som 3x stretol na ulici mníchov z Hare Krišna, kúpil som si od nich knihy a prijal pozvanie na nedeľný program v ich chráme v Brne. Z nedeľného programu som si odniesol knihu s názvom Vedecké poznanie duše, ktorú som prečítal na jeden hlt a zmenila mi pohľad na život z ateistického na agnostický.

Ateizmus je vo svojej podstate takisto viera – viera v neexistenciu Boha. Ako ateista som sa moc nezamýšľal nad životom. Prijímal som modernú vedu ako najvyššie poznanie. Až kniha Vedecké poznanie duše mi otvorila oči a ukázala mi, že za hmotou musí existovať niečo viac – nejaká vyššia sila, ohromná inteligencia – Stvoriteľ. Prijímať teóriu, že celé toto ohromné stvorenie, celá Zem, jej príroda a celý vesmír vznikol z nejakého veľkého tresku si vyžaduje veľkú fantáziu.

Keď som sa v roku 2015 začal zaujímať o duchovný život, zaujímal som sa o rôzne koncepty duchovna ako je ezoterika, impersonalizmus, mayavada (majavada), New Age a Hare Krišna. Jedným očkom som spätne pozrel aj na kresťanstvo a Bibliu, ale to ma veľmi neoslovilo. Kresťanstvo je až príliš zjednodušené a ja som chcel vedieť viac.

New Age

Na začiatku svojej duchovnej cesty som narazil na učenie New Age, ktoré vysvetľovalo veľa vecí, ktoré som zažíval. New Age učí, že v súčasnej dobe prechádzame do Nového veku, do Zlatého veku Vodnára. Nazýva sa to vzostup (anglicky ascension). New Age učí tiež o bezpodmienečnej láske, spriaznených dušiach, karme, reinkarnácii, meditácii, prúdiacich vesmírnych energiách, ktoré ovplyvňujú dianie vo vesmíre a teda aj na Zemi, o mimozemských civilizáciach a ich interakcii s ľuďmi, o jemnohmotných bytostiach a komunikácii s nimi, o astrálnom svete, lucidnom snení, videnie aury a veľa ďalších zaujímavých tém. Je to úzko späté s ezoterikou. Tieto témy vyzerajú na prvý pohľad ako pekné bludy, ale sú reálne. Veľa ľudí má s týmito vecami skúsenosti. Ja tiež. Jedna vec je niečo si prečítať a veriť tomu. Druhá vec je niečo zažiť, potom si o tom prečítať a byť z toho v nemom úžase. Ja som najskôr zažil skúsenosť s bezpodmienečnou láskou a spriaznenou dušou a až potom, keď som bol užasnutý z toho, čo sa mi stalo, som si o tom prečítal a nestačil som sa čudovať. Čítal som presné príznaky toho, čo som zažil. Vtedy som začal študovať o duchovne viac a viac.

Keď ľudia prechádzajú vnútornou transformáciou, zvyčajne narazia na učenie New Age, pretože o tejto vnútornej transformácii učí a pekne vysvetľuje konkrétne témy, ktoré sú čerstvo duchovne prebudeným známe len z praxe a chýba im teória. Táto teória je obsiahnutá v učení New Age.

Ezoterika

Ezoterika bola pre mňa príťažlivá, pretože som si z nej mohol vybrať len to, čo mi vyhovuje a čo mi nevyhovuje, jednoducho nechám tak – veštenie, liečiteľstvo, meditácie, astrológia, jemnohmotné telá, čakry… K ezoterike som sa uchyľoval, pretože som ešte nebol pripravený prijať existenciu Boha, ale lákali ma duchovné témy.

Impersonalizmus a Mayavada

Impersonalizmus hlása, že Boh je akási neosobná energia, z ktorej všetko vychádza. Tento koncept Boha mi bol celkom blízky. Nebol som pripravený prijať Boha ako všemocnú osobu. Nevedel som si ani predstaviť ako môže byť Boh osoba. Bližšia mi bola predstava Boha ako akéhosi zhluku energie. No neuvedomoval som si, že energia musí mať aj svoj zdroj.

Mayavada (majaváda) hlása, že Boh je tiež len akási energia (neosobný brahman) a táto energia tvorí všetko, čiže všetko je Boh. Ja som boh, ty si boh, mačka je boh, pes je boh, steblo trávy je boh, stôl je boh… všetko je boh. Všetko je božská energia a to, čo zanikne (zomrie, zpráchnivie, rozpadne sa,…) vraj splynie s touto energiou. Aj tento koncept ma lákal, pretože kto by nechcel byť Boh? A po smrti splynúť so všeobjímajúcou láskou, nie je to krásna predstava? Byť Boh, môcť si tvoriť život podľa seba a po smrti len splynúť s láskou a byť láskou. Nádhera nie?

Hare Krišna

Kým som sa nechal unášať impersonalizmom a mayavadou, navštevoval som nedeľné programy Hare Krišna, ktorí tvrdili, že Boh je osoba a nazýva sa Krišna. Krišna znamená všepríťažlivý. Zo začiatku mi nešlo do hlavy ako môže byť Boh osoba, lebo som bol do značnej miery ovplyvnený impersonalizmom a mayavadou. Ako som pravidelne navštevoval oddaných Krišnu, dávalo mi učenie Hare Krišna stále väčší zmysel a Krišna ma priťahoval stále viac a viac.

Keď som bol s oddanými Krišnu, priťahoval ma Krišna. Keď som pár týždňov nebol s oddanými, moja myseľ si zase ulietavala v impersonalizme a mayavade. Neustále ma lákal koncept, že ja som Boh a som tvorca svojho života. Je to veľmi lákavé, ale veľmi zradné.

Neskôr som prečítal zopár krišňáckych kníh – Vedecké poznanie duše, Cestu sebarealizácie, Život pochádza zo života, Bhagavad-gítu,… a vypočul som si zopár prednášok o Krišnovi. Všade bolo jasne popisované, že Krišna je Najvyššia Osobnosť božstva, ktorá je pôvodom všetkého. Spočiatku nebolo ľahké pochopiť, že Boh je osoba. Ale ako som tak čítal a počúval prednášky, spomínal sa v nich aj koncept impersonalizmu a mayavady. Jasne a logicky boli tieto koncepty vysvetlené.

Som osoba. Ako môže z niečoho neosobného vzniknúť niečo osobné?

Mayavada tvrdí, že všetci sú boh. Lenže všetci majú hmotné telo, ktoré podlieha chorobám, nepríjemnostiam a smrti. Naozaj boh tomuto podlieha?

Veľký oceán sa skladá z nespočetne veľa malých kvapiek, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako celý oceán. Až na kvantitu. Množstvo vody v kvapke oceánu je oveľa menšie ako množstvo vody v celom oceáne. Krišna v Bhagavad-gíte (15.7) hovorí, že živé bytosti sú Jeho fragmentárnymi (neúplnými) čiastočkami. Podobne ako kvapky v oceáne sú fragmentárnymi čiastočkami oceánu.

Vo význame verša 15.7 sa píše: „Živá bytosť je večná a fragmentárna časť Najvyššieho Pána. To však neznamená, že je individuálna iba vo svojom podmienenom stave a že po oslobodení splynie s Najvyšším Pánom.“ Vyznávači mayavady nechápu, že tak, ako sú kvapky vody v oceáne malými čiastkami celku – oceánu, tak sú živé bytosti fragmentárnymi čiastočkami Boha. Majú rovnké vlastnosti, teda rovnakú kvalitu, ale líšia sa v kvantite. Oceán je navyše oveľa mocnejší ako kvapka z oceánu. Kvapky vody môžu tvrdiť, že sú oceán, ale to z nich oceán ešte nerobí.

Krišna má osobný, aj neosobný aspekt.

Bhagavad-gíta taká, aká je jasne hovorí o Bohu – zvrchovanom vládcovi (Isvara), o živých bytostiach, hmotnej prírode, čase a činnostiach (karme). To sú hlavné témy Bhagavad-gíty.

IMG_20160722_095718

V roku 2014 som začal čítať Bhagavad-gítu, ale vôbec som jej nerozumel. Ani som jej nemohol rozumieť, lebo som bol ateista a akúkoľvek duchovnú tému som považoval za výmysel. Až neskôr v roku 2016, keď som sa vďaka spoločnosti oddaných Krišnu dozvedel viac o vedomí Krišnu, som si prečítal Bhagavad-gítu a objavil som v nej úžasné poznanie, ktoré som nenašiel ani v ezoterike, ani v New Age, ani v kresťanstve, ani v impersonalizme a už vôbec nie v mayavade. Učenie Hare Krišna je tak obsiahle, že obsahuje všetko – ezoteriku, New age, kresťanstvo a vysvetľuje, že existuje aj neosobný, aj osobný aspekt Boha, teda zahŕňa aj impersonalizmus a mayavadu zavrhuje, pretože nedáva zmysel. Učenie Hare Krišna je zmysluplné, praktické a logické, no pre ľudí, ktorí majú v sebe zaryté rôzne koncepty ako New age, kresťanstvo, impersonalizmus či mayavadu, je spočiatku nepochopiteľné. Ale ako sa tak človek dozvedá viac o učení Hare Krišna a zapojí sa do procesu vedomia Krišnu, postupne získa osobnú skúsenosť a vďaka tomu bude schopný chápať viac a viac.

Učenie Hare Krišna nie je o slepej viere. Je to o praxi a následnom pochopení aké je prirodzené postavenie živej bytosti, aké sú jej prirodzené činnosti, kto je Boh a aké rôzne vzťahy môžeme k Nemu mať a veľa ďalšieho. Učenie Hare Krišna popisuje rôzne stupne vedomia, ktoré môžeme postupne dosiahnuť. Keď sa človek vďaka procesu oddanej služby posunie ďalej, vtedy zistí, že tento proces je skutočne funkčný a veľmi mocný. Pochopí, že doteraz sa snažil nejako pohnúť ďalej, no výsledky neboli také viditeľné. Až keď sa zapojil do procesu oddanej služby, zmenil sa jeho charakter a jeho túžby. K lepšiemu samozrejme.

Pochopiť oddanú službu a Krišnu môže človek jedine v spoločnosti oddaných Krišnu. Bez spoločnosti oddaných sa dá veľmi ľahko podľahnúť rôznym špekulatívnym konceptom ako je impersonalizmus a mayavada. Aj ja som bol veľmi ovplyvnený myšlienkovou špekuláciou (myseľ vytvára rôzne vlastné koncepty, ktoré sa zdajú byť pravdivé), ezoterikou a mayavádou a inými zaujímavými a lákavými konceptami, ktoré somnou rezonovali. Ale ako som tak trávil viac času s oddanými Krišnu, oddaná služba mi začala dávať oveľa väčší zmysel ako ostatné učenia a koncepty.

13320396_1322031861143522_1189356039959119048_o vedsky sposob stolovania

Veľa oddaných Krišnu si prešlo viacerými učeniami a náboženstvami a hovoria, že radi prijmu niečo lepšie ako je vedomie Krišnu, ak im niekto niečo lepšie ponúkne. Zatiaľ sa nikto taký nenašiel.

Každý tvrdí o svojom učení, že je to najlepšie. No málokto dokáže rozumne vysvetliť prečo. Veľa učení je založených na teórii a myšlienkovej špekulácii, ktorá človeka dokáže pekne zmiasť. Učenie Hare Krišna je nie len teoretické, ale aj praktické a každý si tak môže vyskúšať a pocítiť na vlastnej koži účinok rozvíjania vedomia Krišnu. Rozvíjať vedomie Krišnu môžeme jednoducho pomocou Hare Krišna mahá-mantry.

Spievajte

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

a sami uvidíte, že Hare Krišna mahá-mantra očisťuje srdce od chtíču, hnevu, nenávisti, pýchy a ďalších nepekných vlastností a dá tak priestor pre rozvoj dobrých vlastností.

Bg 16.1-3 – Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Nebojácnosť, očista bytia, pestovanie duchovného poznania, dobročinnosť, nenásilie, pravdovravnosť, nehnevlivosť, odriekanie, vnútorný pokoj, nechuť k vyhľadávaniu chýb druhých, súcit so všetkými živými tvormi, nechamtivosť, striedmosť, skromnosť, pevná odhodlanosť, sila, schopnosť odpúšťať, odvaha, čistotnosť, nezávislosť a neočakávanie pôct — to sú transcendentálne vlastnosti, ktorými sa vyznačujú zbožní ľudia s božskou povahou, ó, potomok Bharatov.

S očisteným vedomím zaniká sebectvo a objavuje sa láska k Bohu a chuť slúžiť Bohu a teda aj všetkým jeho fragmentárnym čiastočkám – živým bytostiam. S očisteným vedomím dokážeme chápať duchovné témy a odhaliť našu skutočnú identitu – že nie sme toto telo, ani myseľ, ale večná duša, večný služobník Boha, ktorý je dočasne uväznený v hmotnom tele pod vplyvom troch kvalít hmotnej prírody. O tomto všetkom učí Bhagavad-gíta taká aká je. Toto učenie môžeme plne pochopiť jedine vtedy, keď podstúpime odporúčaný proces sebarealizácie v tomto veku – spievanie Hare Krišna mahá-mantry.

Poznanie sa skladá z dvoch častí – teória a prax. Teória je to, čo si prečítame, alebo nám niekto povie. Keď si vyskúšame teoretické znalosti v praxi, môžeme zistiť nakoľko sú pravdivé. Každý, kto vyskúša pravidelne (každý deň aspoň pár minút) spievať Hare Krišna mahá-mantru, zaručene pocíti jej pozitívny účinok. Môžete tomu veriť, neveriť, alebo si to overiť.

Hare Krišna

Účinok Hare Krišna mahá-mantry

Keď rozprávam o účinkoch Hare Krišna mahá-mantry, veľa ľudí tomu neverí. Ľudia už boli toľkokrát oklamaní, že už neveria ničomu. Lenže veriť a neveriť nestačí. Ak človek niečomu verí, to ešte neznamená, že je to naozaj tak. Ak človek niečomu neverí, to takisto nehovorí nič o realite. Môžeme niečomu veriť/neveriť, alebo si to môžeme overiť, či je to naozaj tak. A potom budeme vedieť ako to je.

Zvedavosť

Ľudia sú prirodzene zvedaví a chcú vedieť ako sa veci majú. No aj tak mnohí len slepo veria, alebo neveria a mentálne špekulujú, že je niečo tak, či onak. Nič nie je nad osobnú skúsenosť. Osobná skúsenosť môže potvrdiť, alebo vyvrátiť našu vieru.

Ja som zo zvedavosti vyskúšal meditáciu Hare Krišna mahá-mantrou, aby som zistil aký to má účinok. Vraveli mi, že počúvanie, spievanie a recitovanie Hare Krišna mahá-mantry očisťuje srdce a myseľ od chtíču, hnevu, nenávisti, pýchy, závislostí a všetkého negatívneho a prebúdza naše pôvodné vedomie – vedomie Krišnu. Tak som si to chcel vyskúšať, či je to naozaj tak. Hare Krišna mahá-mantra znie:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Význam Hare Krišna mahá-mantry

Hare Krišna mahá-mantra obsahuje 3 slová – Hare, Krišna, Ráma. Krišna a Ráma sú mená Boha. Krišna znamená všepríťažlivý. Ráma znamená pôvabný, očarujúci. Hare je božská energia blaženosti, ktorá tiež označuje Krišnovu družku Radharáni. Hare Krišna mahá-mantra doslova znamená: “Ó, Božia energia, ó, Bože (Krišna), prosím Ťa, zamestnaj ma v oddanej službe Tebe”.

Hare Krišna mahá-mantra je transcendentálna. To znamená, že presahuje hmotný svet. Pochádza z duchovného sveta. Jej zvuková vibrácia očisťuje vedomie od hmotného znečistenia a prebúdza tak naše pôvodné duchovné vedomie – vedomie Krišnu.

Každý môže začať počúvať, spievať, alebo recitovať Hare Krišna mahá-mantru a pocítiť tak jej účinok na vlastnej koži.

Osobná skúsenosť

Už po pár mesiacoch každodennej meditácie Hare Krišna mahá-mantrou som pocítil účinok. Bol som vyrovnanejší, moja myseľ bola kľudnejšia, už ma nedokázalo niečo len tak rozhnevať ako kedysi. Cítil som ako sa moje vedomie očisťuje. Neskôr sa dostavili ďalšie výsledky.

Prestal som piť alkohol

Bol som veľký milovník piva. Iný alkohol som pil len príležitostne. Každý piatok som vypil 7 – 8 pív za večer. Hare Krišna mahá-mantra spôsobila to, že mi postupne prestávalo chutiť moje kedysi milované pivo. Každý mesiac som pil menej a menej piva až som nakoniec prestal piť pivo úplne, lebo mi prestalo chutiť. Zmenila sa mi chuť. Mohol som skúšať akékoľvek pivá, no žiadne mi už nechutilo. Najviac mi chutí čistá voda.

Navyše, keď som sa opil, neprinášalo mi to šťastie ako kedysi. Bol som nešťastnejší ako za triezva.

Menšia sexuálna túžba

Sexuálna túžba je najsilnejšia zo všetkých túžob. A jej uspokojenie prináša najväčší pôžitok, ktorý ľudia poznajú. Aj mňa kedysi lákalo uspokojovať túto túžbu, či už sexom, alebo masturbáciou. Na masturbácii som bol dokonca závislý. Ale Hare Krišna mahá-mantra mi pomohla dostať sa z tejto závislosti. Trvalo to síce viac ako rok, ale výsledok stojí za to. Ako som tak recitoval každý deň

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

tak som už po pár mesiacoch cítil, že ma masturbácia už neuspokojuje ako predtým. Už to bola len akási činnosť zo zvyku, ale už neprinášala uspokojenie ako kedysi. V masturbácii som prestal mať chuť. Tak ako mi prestalo chutiť pivo, mi prestalo chutiť aj uspokojovanie sexuálnej túžby.

Vyššia chuť

Keď ľudia počujú, že oddaní Krišnu nejedia mäso, nepijú alkohol a mnohí žijú v celibáte, myslia si, že prichádzajú o pôžitok. Skutočnosť je taká, že pôžitok prameniaci z vedomia Krišnu je oveľa väčší a trvalejší ako pôžitok z uspokojovania zmyslov. Zmyslový pôžitok ako napríklad jedenie mäsa, pitie alkoholu a sex prináša len dočasné a veľmi krátkodobé, prchavé šťastie. Opijete sa a ste šťastní pár hodín. Keď to preženiete, na druhý deň je vám zle. Sexuálny akt trvá takisto len pár minút a orgazmus len pár sekúnd. Ale šťastie prameniace zo služby Bohu je trvalé a človek potom nemá potrebu získavať krátkodobé prchavé šťastie prameniace zo zmyslového pôžitku.

Vyskúšajte pravidelne každý deň spievať:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

A sami uvidíte čo znamená vyššia chuť.

Menej hmotných túžob

Jediná moja túžba je oddaná služba. Spievaním Hare Krišna mahá-mantry sa vedomie môže očistiť natoľko, že človek nebude chcieť už vykonávať žiadnu činnosť, ktorá nemá s vedomím Krišnu nič spoločné. Bol som programátor. Mal som takmer všetko, po čom som túžil, ale ako som postupne rozvíjal vedomie Krišnu, všetky tieto hmotné túžby sa stali bezpredmetné. Prestali ma dokonca baviť záľuby, ktoré som mal. Očisťovanie vedomia a šírenie vedomia Krišnu sa stali mojimi TOP prioritami.

Lepší svet

Uvedomil som si, že svet nebude lepší, keď budem len programovať, alebo učiť ľudí programovať a sebecky si užívať. Ľudia potrebujú získať iný pohľad na svet, iné vedomie, aby si uvedomili čo vlastne svojim konaním spôsobujú – vykorisťovanie, hnev, násilie, nenávisť, chtíč, chamtivosť, pýcha atď. a aby to mohli následne zmeniť. Svet bude lepší, keď budú ľudia lepší.

Ak chcem, aby bol svet lepší, musím sa najskôr polepšiť ja, aby som mohol ísť ostatným príkladom. Mahátmá Ghándhí, Matka Tereza, Ježiš, Buddha a iné veľké osobnosti išli príkladom ostatným. Boli výnimoční, veľmi sa líšili od ostatných svojim správaním. Neboli sebeckí, ale chceli to najlepšie pre všetkých a inšpirovali ostatných svojim príkladom. Takisto každý z nás môže byť príkladom pre ostatných. Dospelí sú príkladom pre deti a pre dospelých sú príkladom iní dospelí.

Mahátmá Gándhí raz povedal:

Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“.

A k tomu, aby sme boli lepší, nám môže veľmi pomôcť Hare Krišna mahá-mantra. Mne osobne veľmi pomohla. A poznám veľa ďalších ľudí, ktorým tiež pomohla a stále pomáha.