Dôkaz existencie Boha

Niektorí ľudia veria v Boha bez toho aby vedeli či Boh existuje a niektorí ľudia neveria v Boha bez toho aby vedeli či existuje, alebo nie. Obe skupiny NEVEDIA!

Len veľmi málo ľudí VIE o existencii Boha a uvedomuje si ju.

Ateisti chcú častokrát dôkazy, že Boh existuje. Zamýšľal som sa aké sú najväčšie dôkazy existencie Boha a či vôbec nejaké sú.

Kozmologický argument

Kozmologický argument je najčastejší argument pre existenciu vyššen inteligencie – Boha. Keď sa pozrieme na komplexitu, inteligenciu a dokonalosť vesmíru a prírody, ako všetko dokonale spolu funguje a súvisí, ako je to komplexne a inteligentne nadizajnované, hĺbavého človeka napadne ako to všetko vlastne vzniklo. Stačí naozaj akýsi výbuch, po ktorom sa po miliardách a miliardách rokov všetko usporiadalo do dnešnej podoby? Hĺbavému človeku nad takým niečim zostáva rozum stáť ako tomu vôbec niekto môže veriť a presadzovať to ako úžasné poznanie. Hĺbavý človek vidí ohromnú inteligenciu všade vôkol seba a nezdá sa mu, že by stačil akýsi veľký tresk a miliardy rokov aby sa to všetko samo usporiadalo do dnešnej komplexnej podoby. Je to veľmi málo pravdepodobné až nemožné.

Andromeda Galaxy imaged from 12,500 feet in California's White Mountains
Andromeda Galaxy imaged from 12,500 feet in California’s White Mountains

Hĺbaví ľudia začinajú uvažovať nad existenciou vyššej inteligencie, ktorá to tu všetko nadizajnovala a vytvorila. To je jedno z vodítok pre existenciu Boha.

Veľkí svätci

Existujú veľkí svätci s úžasným životným štýlom a charakterom, o ktorom sa ateistom môže len zdať. Toľká pokora, milostivosť, skromnosť, súcit, starostlivosť, odovzdanosť, to sa u ateistov len veľmi ťažko hľadá. Mnohí ľudia obetovali celý svoj život hlbšiemu zmyslu života ako len honbou za materiálnymi vecami a pôžitkom a sú tak oveľa šťastnejší. Ako je to možné ak by Boh a duchovné záležitosti boli len výmysel?

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Nebojácnosť, očista bytia, pestovanie duchovného poznania, dobročinnosť, nenásilie, pravdovravnosť, nehnevlivosť, odriekanie, vnútorný pokoj, nechuť k vyhľadávaniu chýb druhých, súcit so všetkými živými tvormi, nechamtivosť, striedmosť, skromnosť, pevná odhodlanosť, sila, schopnosť odpúšťať, odvaha, čistotnosť, nezávislosť a neočakávanie pôct — to sú transcendentálne vlastnosti, ktorými sa vyznačujú zbožní ľudia s božskou povahou, ó, potomok Bharatov.

– Bhagavad-Gíta 16.1-3

Radhanath-Swami-with-devotees

Hľadanie Boha

Mnohí ľudia hľadajú hlbší zmysel života a hľadajú Boha. Nehľadajú Mikuláša, či Santa Clausa, alebo víly, či škriatkov. Hľadajú príčinu existencie, hľadajú Absolútnu Pravdu a zmysel existencie. Túžba po tomto poznaní je hlboko zakódovaná v našom srci a dozrieva v mnohých ľuďoch, ktorí sa vydávajú na duchovnú cestu.

Veľká zmena života

Ľudia, ktorí sa dali na duchovnú cestu, výrazne zmenili svoj životný štýl a zmenil sa tiež ich charakter. Prestala im dávať zmysel honba za materialistickými hodnotami, ktoré dušu aj tak nikdy nenaplnia a začali hľadať niečo zmysluplnejšie, niečo hlbšie. Niečo, čo dáva oveľa väčší zmysel ako hnať sa celý život za peniazmi a snažiť sa užívať si zmyslový pôžitok, ktorý sa neustále strieda s nemalým utrpením. Začali hľadať cestu z utrpenia von a skutočné šťastie. A mnohí veru našli šťastie a naplnenie v duchovnom živote s Bohom.

Skúsenosti s Bohom

Mnohí ľudia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s Bohom považujú skúsenosti s Bohom alebo niečim duchovným za výmysly. Sú však ľudia, ktorí zažili množstvo skúseností a dá sa povedať až zázrakov keď sa obracali na Boha. A zmenilo im to život. Zrazu si uvedomili, že Boh nie je nejaká mystická postavička popísaná v náboženských knihách, ale je reálny a interaguje s nami keď sa na Neho obraciame.

Keď som v situácii, ktorú nedokážem vyriešiť vlastnými silami, obraciam sa na Krišnu a všetko sa zrazu vyrieši. Mám množstvo takých skúseností. A mám stále viac a viac skúseností so situáciami, na ktoré som jednoducho prikrátky. Obzvláš pri cestovaní v cudzej krajine sa cítim v mnohých prípadoch bezmocný a všetko nechávam na Krišnu aby to nejako zariadil ako uzná za vhodné. Kto môže vedieť lepšie ako Boh?

Keď sa rozprávam s oddanými Krišnu, majú mnohé skúsenosti s Krišnom. Buď si všetci namýšľajú, alebo Krišna skutočne existuje.

Hare Krišna mahá-mantra

Keď si niekto pýta dôkaz o existencii Boha, hovorím mu aby vyskúšal meditáciu Hare Krišna mahá-mantrou, ktorá mi zmenila vedomie a život.

Haré Krišna Haré Krišna
Krišna Krišna Haré Haré
Haré Ráma Haré Ráma
Ráma Ráma Haré Haré

Kto vydrží každý deň meditovať niekoľko mesiacov, nebude rovnaký človek ako predtým. Otvoria sa mu úrovne vedomia a vnímanie sveta, o ktorých dovtedy netušil…

Vo videu “Prečo meditovať” ukazujem 3 druhy meditácií: https://www.youtube.com/watch?v=MUK9UbzgbyQ

Záver

Ohromná inteligencia v prírode, veľkí svätci, osobné skúsenosti s Bohom, výrazná zmena života a charakteru sú značné vodítka pre existenciu Boha. Každý vníma Boha podľa svojej úrovne vedomia. Niekto považuje za Boha Ježiša, pretože je to najbližšia osoba k Bohu ktorú poznajú. Niekto považuje za Boha Krišnu, pretože to sám o sebe hovorí v Bhagavad-Gíte a dokazuje Arunovi a mnohým ďalším. Niekto pristupuje k Bohu ako k niečomu neosobnému, ako k vesmíru, energii, láske,… ale mnohým to časom prestane stačiť a začnú hľadať Boha ako Osobu a rozvinú s ním hlboký vzťah. A tento vzťah je pre nich tým najpodstatnejším v živote, je to to najvyššie útočisko aké majú.

Lekári, rodina, priatelia, majetok, to všetko sú dočasné a nespoľahlivé útočiská, ktoré ľudia majú. V tom najhoršom im nepomôžu ani lekári, ani rodina, ani priatelia, ani majetok. Keď príde smrť, alebo iná extrémne ťažká životná situácia, jediná skutočná opora je v Bohu, vďaka ktorému sa celá situácia stane zvládnuteľnou. Mnohí s tým majú skúsenosti či už osobné alebo videli, zažili a počuli skúsenosti ostatných.

S Bohom je život oveľa ľahší, krajší, šťastnejší a naplňujúcejší ako bez Neho. Bez Boha nám ostáva prijať nespoľahlivé útočiská, ktoré nám nakoniec aj tak nepomôžu. Ak chceme spoľahlivé útočisko, neostáva nám nič iné, len prijať Boha do svojho života a rozvinúť s Ním osobný vzťah. To nám mnohonásobne skvalitní život.

Môžete tomu všetkému veriť, neveriť, alebo si to overiť.

Zadubenci neveria, aj keby to bola pravda. Naivní uveria aj keby to pravda nebola. A rozumný človek sa snaží všetko overiť a vedieť ako to naozaj je.

Haré Krišna


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥