Mesačné archívy: jún 2018

Domáce násilie

Bol som svedkom domáceho násilia a uvedomil som si jednu zásadnú vec. Mnohí ľudia považujú za obeť toho, na kom je páchané násilie. Čo ak je to ale naopak? Že obeť je ten, kto pácha násilie a tyran ten, na kom je páchané násilie? Respektíve, že obaja sú tyrania? Možno to na prvý pohľad nedáva zmysel, ale poďme sa na to pozrieť bližšie.

Rola obete

Do role obete sa stavia ten, na kom je páchané násilie a zvaľuje všetku vinu na tyrana. Bol som ale svedkom, že týrať začína práve obeť. A to väčšinou psychicky. Toto psychické týranie partnera často vyústi do jeho agresie a za tyrana je zrazu považovaný on.

Treba si uvedomiť, že nič sa nedeje bez príčiny. Každá akcia vyvoláva reakciu. Ak niekto používa hrubé slová, v partnerovi tieto hrubé slová môžu vyvolať agresiu, ktorá často vyústi do fyzického ublíženia tomu, kto použil hrubé slová, alebo iný druh provokácie. Málokto je taký imúnny, že by dlhodobo dokázal znášať hrubé správanie partnera bez toho, aby ho to rozrušilo.

Dlhodobý psychický nátlak je častou príčinou domáceho násilia. Častokrát je skutočný tyran ten, na ktorom je páchané násilie. Nie vždy, ale často. No obeť sa hrá, že za nič nemôže a všetku vinu zvaľuje na svojho tyrana. Je to hrubá nevedomosť a neschopnosť uvedomiť si vlastné správanie. Mnohí ľudia považujú svoje správanie za primerané aj keď je pomerne hrubé. Či už sa jedná o psychické, alebo fyzické týranie. V oboch prípadoch majú ľudia pocit, že ten druhý si to zaslúžil. A keď takíto ľudia neschopní sebareflexie žijú spolu, je to problém.

Mnohé ženy sa čudujú prečo si priťahujú do života partnerov násilníkov. To nie je tak, že by tí muži mali potrebu mlátiť ženy. Ale ženy v nich vzbudzujú agresiu svojim správaním. Prvý partner bol násilník, druhý, tretí a štvrtý tiež… a piaty bude tiež ak žena nezmení svoje vyžarovanie, ktoré vzbudzuje v mužovi agresiu. Býva to aj tak, že muž je psychický tyran a žena ho týra fyzicky.

Nie je vždy všetko také, ako sa na prvý pohľad javí. Tyran môže byť obeť a obeť tyranom. Tyran si často neuvedomuje svoje správanie a vinu za svoje utrpenie zvaľuje na partnera. Kým si neuvedomí svoje správanie, bude žiť v rovnakých vzorcoch a priťahovať si rovnaké situácie. Márne bude striedať partnerov v nádeji, že ten ďalší bude lepší. Nebude. Nič nebude lepšie, kým sám nebude lepší. A tu sa dostávame k zákonu zrkadlenia, ktorý nepustí. Píšem o tom v článkoch “Neschopnosť prijať svoj odraz v zrkadle“, a “Človek je niekedy horší keď je vo vzťahu, ako keď je sám“.

Znečistená inteligencia

Ľudia majú v súčasnosti ohromnú inteligenciu. Problém je, že je znečistená túžbou po hmotnom pôžitku a tak ľudstvo vytvára svojou inteligenciou oveľa viac problémov ako prospechu. Vytvorili napríklad autá, ktoré sa síce zdajú byť užitočné, ale v konečnom dôsledku sú to vražedné stroje v ktorých zomiera nemalé množstvo ľudí v autonehodách a navyše znečisťujú životné prostredie. Keby mali ľudia čistú inteligenciu, nevymysleli by tak šialený a vražedný stroj ako je auto. Určite nie…

Čistá inteligencia

Istému indiánskemu kmeňu ponúkali koleso, aby mohli mať dopravné prostriedky na kolesách a cestovať tak rýchlejšie… lenže indiáni s čistou inteligenciou hneď vedeli, že kvôli takým dopravným prostriedkom na kolesách by museli vyrubovať stromy a stavať cesty, teda ničiť prírodu. To nemali za potreby. Odmietli koleso a naďalej chodili pešo, prípadne na koňoch, osloch, slonoch…

Všetky vynálezy ľudstva, ktoré spôsobujú utrpenie a problémy, sú dôkazom znečistenej materiálnej inteligencie. Ak by mali ľudia čistú inteligenciu, videli by dôsledky skôr, než by vymysleli a dali do prevádzky nejaký nebezpečný vynález.

Skutočná inteligencia znamená vedieť rozlíšiť dobré od zlého, prospešné od škodlivého. Indiáni veľmi dobre vedeli, že autá a podobné vynálezy budú v konečnom dôsledku viac škodiť ako pomáhať a rázne ich odmietli a žili naďalej jednoduchým životom v súlade s prírodou. To je čistá inteligencia.

Nebezpečné vynálezy

Autá, lietadlá, elektrárne, počítače, mobily, mikrovlnky, elektrické stožiare,… to všetko prináša určitú daň za takzvané zjednodušenie života. V skutočnosti ani len netušíme aký to môže mať dopad na ľudstvo a prírodu z dlhodobého hľadiska a pýšime sa aká sme pokročilá civilizácia. Daň môže byť obrovská. Tieto a ďalšie podobné vynálezy už teraz spôsobujú nemalé problémy a ľudia musia vynakladať ďalšie nemalé úsilie na riešenie týchto problémov. Človek niečo vymyslí, narazí na vážny problém a zase musí vymýšľať ako ho vyriešiť a tak stále dokola. Kým má znečistenú inteligenciu. Človek s čistou inteligenciou by nikdy nevymyslel nič, čo by prinieslo problémy, pretože ich hneď vidí a dokáže rozlišovať či je to v konečnom dôsledku viac prospešné, alebo škodlivé.

Očistenie inteligencie

Keď už je ľudstvo v takom bode, že používa svoju inteligenciu pre stále väčšie a väčšie pohodlie za cenu veľkého rizika utrpenia, je na nás jednotlivcoch, aby sme očistili svoju inteligenciu a uplatnili ju vo svojich životoch ako len vieme. Môžeme ostatných inšpirovať a ukázať, že žiť sa dá aj inak – naozaj veľmi jednoducho bez potreby mnohých vynálezov, ktoré boli vyrobené za účelom zjednodušenia života, ale v konečnom dôsledku ho viac komplikujú a prinášajú so sebou nemalé problémy.

Veľmi mi pomohla pravidelná, každodenná meditácia, aby som do určitej miery dokázal rozlíšiť prospešné od škodlivého. Čoraz viac si uvedomujem v akom šialenom svete so šialenými vynálezmi to žijeme. A ľudia stále vymýšľajú nové a nové na prvý pohľad úžasné vynálezy a ani len netušia aký to bude mať dopad… nie je to príjemné vedieť a zároveň vidieť, že si to mnohí ľudia neuvedomujú, pretože sú zaslepení vidinou väčšieho pohodlia pod rúškom takzvaného pokroku.

O meditácii a jej účinkoch sa môžete dozvedieť v článku “Čo mi dala meditácia“.

Prajem si, aby čoraz viac ľudí očistilo svoju inteligenciu a začali triezvejšie uvažovať a vidieť viac do hĺbky vecí. To môže zachrániť ľudstvo. Inak svojimi vynálezmi spôsobí poriadnu degradáciu aj keď chcelo pôvodne pokrok. Tak to dopadne keď sa používa znečistená inteligencia.

Čo je pokora? (časť druhá)

V článku z roku 2015 popisujem moje pochopenie pokory v tom čase: http://blog.hromnik.com/2015/12/19/co-je-pokora/

Hlbšie pochopenie pokory

Dnes sa píše rok 2018 a za tie 3 roky som získal hlbšie pochopenie pýchy a pokory aj v praxi. Zrealizoval som, že pýcha predchádza pád. Čím viac je človek pyšný, tým hlbší a drsnejší pád nastane a tým väčšiu pokoru môže získať. Ak si teda z toho zoberie ponaučenie. Niektorí ľudia padnú na dno a začnú sa ľutovať, alebo sťažovať namiesto toho, aby sa pozbierali a poučili.

S pokorou dokážeme prijímať životné lekcie oveľa jednoduchšie ako s pýchou.

Priznať si chybu

Pyšný človek si nedokáže priznať chybu aj keď mu to xx ľudí hovorí. S pokorou však človek môže vidieť čo napáchal a snažiť sa to napraviť. Dokáže sa aj ospravedlniť kdežto pyšný človek nie, pretože si svoju chybu ani neuvedomuje.

Pozrieť sa na seba

S pokorou môže človek vidieť aj svoje nepekné vlastnosti a pracovať s nimi. Pyšný človek si svoje negatívne vlastnosti a činy nepriznáva a myslí si, že je dokonalý a vinu za svoje problémy zvaľuje na druhých.

Dokáže si priznať, že je pyšný

Pokorný človek si paradoxne dokáže priznať, že je pyšný. Pyšný človek to nedokáže.

Nepresviedča

Pokorný človek nikoho nepresviedča, že jeho názor je ten najsprávnejší. Uvedomuje si, že každý sa nachádza na inej úrovni vedomia a to isté vníma inak. Môže vysvetliť ako to vidí on, ale nebude sa s niekym silou mocou hádať.

Neháda sa

Tým, že pokorný človek nemá potrebu nikoho nasilu presviedčať, nedostáva sa takmer vôbec do konfliktov. Ak sa dostane do konfliktu, nebýva to jeho pričinením. Pokorný človek nemá vôbec chuť v konfliktoch a hádkach.

Neporovnáva sa

Porovnávanie sa často vychádza z potreby dokázať si niečo. Pokorný človek takú potrebu nemá.

Nepovyšuje sa

Ak sa niekto porovnáva, buď je pyšný na to, že je na tom lepšie ako ostatní, alebo je sklamaný, že je na tom horšie. Pyšný človek sa povyšuje nad ostatných a prezentuje čo všetko robí lepšie ako ostatní. Pokorný človek túto potrebu nemá.

Prijíma kritiku

Pyšný človek nie je schopný prijať kritiku ani keď je oprávnená. Pokorný človek s radosťou prijíma kritiku a snaží sa z nej zobrať ponaučenie.

Úspech

Pyšný človek pripisuje všetok úspech sebe a svojim schopnostiam. Pokorný človek sa nepovažuje za príčinu svojho úspechu, ale pripisuje ho buď Bohu, alebo ostatným, ktorí mu pomohli úspech dosiahnuť.

Stav vedomia

Pokora a pýcha závisia od stavu vedomia. So zmenou vedomia môže človek spyšnieť, alebo spokornieť. S narastajúcim úspechom je riziko, že bude pyšný. S narastajúcim neúspechom a problémami sa zvyčajne človek dostáva viac do pokory. Aspoň ja to mám tak. Najväčšie nepríjemnosti v živote ma dostali do pokorného postavenia, lebo mi nič iné neostávalo. Keď sa mi v živote darilo, narastala vo mne pýcha a pokora šla bokom. Pýcha a pokora sa teda môžu striedať a byť v rôznych pomeroch v našom vedomí. Ideálne je, keď si ustrážime pokoru a pýche nedáme moc priestoru, pretože pýcha spôsobuje nemalé problémy v našom živote a živote ostatných.

Čím viac ľudí bude pokorných, tým krajšiu spoločnosť môžu vytvoriť.

Pojekcia mysle a (pod)vedomia

Vo vedomí a podvedomí máme určité programy, ktoré prechádzajú cez myseľ do slov a činov. Vďaka vedomiu tiež vnímame našu realitu. Ľudia s rôznym vedomím vnímajú tú istú situáciu, alebo toho istého človeka rozdielne. Pochopil som to aj vďaka tomu, že aj mňa ľudia s rôznym vedomím vnímajú rozdielne. Niekto ma vidí ako fanatika, iný ma vidí ako peknú osobu s dobrým srdcom a ďaľší ma vidí ako sebca, pokrytca a klamára. Každý vidí v iných to, čo má v sebe.

Vo vonkajšej realite môžeme vidieť len to, čo máme sami v sebe. Vonkajšia realita je vlastne plátno, na ktoré sa premieta naše vedomie a podvedomie. Na plátne nemôžeme vidieť niečo, čo vo filme nie je. Na plátne sa premieta len to, čo je na filmovej páske.

Premietanie reality

Ak je niekto klamár, vidí skoro všade klamárov. Ak je niekto pokrytec, vidí skoro všade pokrytcov. Ak mi niekto hovorí: “Vyliečim ťa”, sám potrebuje vyliečiť a podobne.

Istá osoba mi neustále niečo vyčítala a nebola somnou spokojná takmer nikdy. Bol som plátnom, na ktoré si projektovala svoju nespokojnosť sama so sebou. Snažil som sa jej vyhovieť a robiť najlepšie ako viem, no vždy si našla niečo, čo sa jej nepáčilo. Keď má človek vo vedomí a podvedomí nespokojnosť, môžete sa mu snažiť akokoľvek vyhovieť, no stále bude nespokojný…

Bol som tiež svedkom ako si ďalšia osoba prenášala do vzťahov projekciu vzťahu so svojim otcom. Každý partner ju podvádzal a mlátil ako to robil jej otec mame. A nakoniec ju aj opustil, ako to urobil aj jej otec mame. Vedomie a podvedomie jednoducho priťahuje situácie, na ktoré je naprogramované. Tieto programy sa však našťastie dajú zmeniť. Všetko to začína u nás samotných a u našich vzťahov v rodine. Aký má muž vzťah s mamou, taký vzťah bude mať aj so svojou ženou. Aký má žena vzťah s otcom, taký vzťah bude mať so svojim mužom. Ak žena vidí svojho otca ako násilníka a chlípnika, akého partnera si pritiahne, respektíve čo vo svojom partnerovi bude vidieť? Len to, čo vidí v otcovi… a skôr, či neskôr sa partner naozaj začne správať ako jej otec. Čuduj sa svetu…

Ak chceme zmeniť svoju realitu, musíme zmeniť svoje vedomie a podvedomie. Môžeme sa snažiť zasahovať do vonkajšej reality iným spôsobom, ale nebude to mať takmer žiadny efekt. Je to ako keby sme sa snažili zmeniť obraz projektoru na plátne zmenou plátna… O spôsoboch pre zmenu vedomia píšem v článku “Spôsoby pre očistenie vedomia“.

Keď pochopíme, že realitu vytvára naše vedomie a podvedomie, že je to vlastne akýsi projektor nášho života, môžeme sa naučiť zasiahnuť do filmu a zmeniť ho – vymeniť pásku v projektore a naprojektovať si úplne iný život, úplne inú realitu ako sme videli doposiaľ. Stačí len popracovať na zmene vedomia a podvedomia…

Veľa šťastia!