Mesačné archívy: apríl 2016

4D vedomie

4D vedomie, zvané tiež Kristovo vedomie, či vedomie Krišnu, je vedomie, ktoré som získal počas roku 2015. Toto vedomie získava stále viac ľudí. Toto vedomie je akási nadstavba nad 3D vedomím. Akýsi upgrade, teda vylepšenie.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (11 min):

Vedomie si môžete predstaviť ako softvér, ktorý riadi človeka. V 3D vedomí existuje strach, hnev, nenávisť, krivda, pýcha, odsudzovanie, neustále myslenie na minulosť a budúcnosť atď. Veď to poznáte. Sami buď máte 3D vedomie, alebo ste ho mali. V 4D vedomí všetky negatívne emócie a vlastnosti už neexistujú. Človek, ktorý dosiahol 4D vedomie, ovládol ego, žije čo najviac v prítomnosti a je neustále šťastný.

To nie je možné…

Keď rozprávam ľuďom, ktorí majú 3D vedomie, že sa dá žiť bez strachu, hnevu, nenávisti, odsudzovania, pýchy a iných negatívnych emócií a vlastností, pozerajú sa na mňa ako na blázna, pretože si to nevedia predstaviť keď v sebe tieto emócie a vlastnosti živia. Nevedia si predstaviť život bez nich. Je naozaj ťažké vysvetliť chudobnému, že môže byť bohatý. Chudobný si nedokáže predstaviť ako sa z neho môže stať bohatý človek keď žije celý život v chudobe. Pritom to nie je také ťažké. Keď napríklad človek chodí do posilňovne, postupne získa silu a svaly. Taktiež keď človek začne robiť niečo preto, aby bol bohatší, tak je veľmi pravdepodobné, že bohatší bude.

Keď človek začne robiť niečo pre to, aby získal 4D vedomie, tak ho môže získať. Ak bude len sedieť na zadku, nariekať a nič nerobiť, je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa niečo zmení. Ak chceme, aby nám vyrástla rastlina, musíme zasadiť aspoň semiačko a polievať ho. Treba pochopiť, že pečené holuby nepadajú do huby.

Ľudia s 3D vedomím často odsudzujú šťastných ľudí so 4D vedomím. Nedokážu ani len pochopiť, že niečo ako 4D vedomie existuje. Rovnako ako prváci na základnej škole ešte nechápu veľkú násobilku a nevedia ani poriadne písať a čítať. Ja som tiež kedysi odsudzoval veriacich a považoval som ich za naivných a nechápal som ako môžu veriť v Boha. Ak človek niečomu nechápe, označí to jednoducho za hlúposť a je vybavené. Je to prirodzený obranný mechanizmus ega. Keď je človek pod nadvládou ega, myslí si, že je najmúdrejší a neomylný.

Príznaky 4D vedomia

Otvorenosť

Ľudia kedysi odmietali myšlienku, že Zem je elipsoid, pretože žili v domnení, že Zem je plochá. Ľudia s 3D vedomím tiež odmietajú veľa myšlienok. Je to typická črta 3D vedomia. Ľudia so 4D vedomím sú otvorení všetkému. Namiesto toho, aby niečo označili za hlúposť, sa snažia o tom dozvedieť viac, aby získali poznanie. Chápu, že ak niečo odmietnu, nič sa nedozvedia.

Vedomé žitie

So 4D vedomím úzko súvisí vedomé žitie. Ľudí s 3D vedomím ovládajú emócie a reagujú na situácie automaticky podľa naučených vzorcov. Nemôžu si vybrať, že sa nebudú hnevať keď ich niekto nahnevá. Ak človeka ovládne emócia hnevu, je to veľmi nepríjemné. Dobrá správa je, že sa dá naučiť ovládať svoje emócie a spracovať ich. Píšem o tom v článku „Vedomé žitie“.

Prítomný okamih

V 4D vedomí existuje len prítomný okamih. Ľudia so 4D vedomím sa nezaoberajú minulosťou, ani budúcnosťou. Žijú naplno v prítomnosti a z toho pramení ich šťastie. Ľudia s 3D vedomím sa príliš zaoberajú minulosťou a budúcnosťou a zabúdajú žiť v prítomnosti a to ich robí nešťastnými. Uniká im tak život pomedzi prsty.

Strava

Väčšina ľudí so 4D vedomím prestala jesť mäso a sú vegetariáni, vegáni, alebo vitariáni, prípadne breathariáni. Uvedomujú si dopad stravy na ich zdravie. Inklinujú k zdravej strave. Počúvajú svoje telo a tak zisťujú čo je pre nich dobré a čo nie.

Nezabiješ

Ľudia so 4D vedomím si uvedomujú, že život je vzácny. Nezabíjajú len tak z rozmaru, alebo pre chuť. Nejedia mäso, pretože si plne uvedomujú, čo je mäso a vedia, že prežijú aj z rastlinnej stravy. Rastliny sú síce tiež živé, ale ak človek nie je breatharián, niečo jesť musí. Ide o to nepáchať násilie tam, kde nie je potrebné. Ľudia s 3D vedomím jedia mäso, zabíjajú zvieratá a ničia rastliny ako na bežiacom páse, pretože si neuvedomujú hodnotu života. Človek so 4D vedomím neublíži ani muche, ani mravcovi a neodtrhne rastlinu ak to nie je nevyhnutné.

Vzťah k životnému prostrediu

Ľudia so 4D vedomím si uvedomujú, že Zem je ich matka a preto sa jej snažia neubližovať. Keď vidia ľudí s 3D vedomím ako ubližujú Matke Zemi a jej potomkom, je to na zaplakanie.

Jednota a bezpodmienečná láska

Ľudia so 4D vedomím vedia, že všetko pochádza z rovnakého zdroja a všetko je so všetkým prepojené. Začínajú rozumieť prírodným a vesmírnym zákonom a riadiť sa podľa nich. Zažívajú bezpodmienečnú lásku ku všetkým a všetkému. Život s touto láskou je nádherný a jednoduchý. Ľudia s 3D vedomím považujú ľudí so 4D vedomím za bláznov a slniečkarov, pretože si nevedia predstaviť aké to je milovať všetko a všetkých.

Záujem o duchovno

Ľudia so 4D vedomím pochopili, že za hmotným svetom existuje niečo viac – duchovný svet. Z duchovného sveta pramení veľká láska a šťastie, ku ktorým majú ľudia so 4D vedomím prístup.

Rozum verzus srdce

Ľudia so 4D vedomím sa riadia viac pocitovo ako rozumom. Zistili, že keď sa riadili rozumom, neboli šťastní. Keď začali počúvať svoje srdce a pocity a riadili sa podľa nich, zrazu dosiahli šťastie, po ktorom tak veľmi túžili. Viac sa môžete dozvedieť v článku „Rozum verzus srdce“.

Vzájomná pomoc

Ľudia so 4D vedomím chápu dôležitosť vzájomnej pomoci. Ak môžu, pomôžu. Vedia, že bez vzájomnej pomoci ľudstvo nedokáže efektívne fungovať.

Ovládnuté ego

Ľudí s 3D vedomím ovláda ego. Musia mať vždy pravdu a nedokážu si priznať, že by sa mýlili a spravili chybu. Píšem o tom v článku „Život pod nadvládou ega je fascinujúci“. Ľudia, ktorí dosiahli 4D vedomie, sa vyslobodili z pod nadvlády ega a zmenili sa na nepoznanie. Život bez nadvlády ega je nádherný.

Pravda, nepravda

V 3D vedomí je kladený dôraz na dva extrémy – pravda a nepravda. Ľudia s 3D vedomím buď hovoria, že je niečo pravda, alebo nepravda. No zabúdajú, že existuje aj niečo medzi. Ľudia s 3D vedomím sú ovládaní egom a preto majú potrebu mať vždy pravdu a snažia si ju obhájiť všemožnými, často smiešnymi a deravými argumentami.

Ľudia so 4D vedomím pravdu preciťujú. Nehovoria, že je niečo tak, či onak, kým si na 100% nie su istí, že to tak naozaj je. Kladú dôraz na osobnú skúsenosť. Kým si nevyskúšajú, že oheň páli, tak nebudú tvrdiť, že oheň páli. Kým nemajú osobnú skúsenosť a nevedia či je niečo tak, či onak, nemajú potrebu tvrdiť a hádať sa, že je niečo tak, či onak. Nemajú potrebu tvrdiť, že je niečo pravda, alebo nepravda. Jednoducho si priznajú, že nevedia čo je pravda a čo nie. Ale ľudia s 3D vedomím budú tvrdiť, že oheň páli aj keď si o tom len prečítali a budú to považovať za pravdu. Ľudia s 3D vedomím sú preto náchylní na manipuláciu a svoju vieru nazývajú vedomosťami ba dokonca pravdou.

All-a-matter-of-perspective

Ľudia so 4D vedomím chápu, že pravda je častokrát subjektívna a na rozdiel od ľudí s 3D vedomím nemajú potrebu hádať sa za svoju pravdu. Aj preto sú ľudia so 4D vedomím mierumilovní a nekonfliktní. Ego nad nimi nemá prakticky žiadnu moc.

Nadhľad

Ľudia so 4D vedomím vnímajú svet s nadhľadom, z viacerých perspektív. Vidia a vnímajú oveľa viac ako ľudia s 3D vedomím. Preto keď sa ľudia so 4D vedomím pokúšajú ľuďom s 3D vedomím niečo vysvetliť, ľudia s 3D vedomím to majú problém pochopiť a prijať a označujú ľudí so 4D vedomím za bláznov.

K ilustrovaniu tejto situácie nám môže poslúžiť príklad s kockou. Je to len príklad, neberte to prosím doslovne. Keď sa človek v 3D realite pozerá na kocku, vidí len časť kocky. Nevidí všetky strany.

Človek v 4D realite dokáže vidieť všetky strany 3D kocky. Dokáže sa pozerať na realitu z viacerých nezávislých uhlov pohľadu. A pre ľudí v 3D realite je toto nepredstaviteľné.

Prijímanie zmeny

Ľudia s 3D vedomím majú veľký problém prijať zmeny a prispôsobiť sa. Majú problém pochopiť, že aký som bol včera, už nemusím byť dnes. Majú problém zmeniť sa sami.

V 4D realite sa všetko neustále mení. Neostáva kameň na kameni. Ľudia so 4D vedomím sa neustále učia a menia. Akí boli včera, už nemusia byť dnes. Dnes môžu mať iné názory a iné životné hodnoty ako včera. Píšem o tom v článku “Dnes som iný ako včera – Evolúcia vedomia“.

V 3D realite majú problém toto pochopiť a nazývajú to pokrytectvo.

Moja cesta k 4D vedomiu

O mojej ceste k 4D vedomiu píšem v článkoch „Moja cesta ku šťastiu“ a „Môj wake up call (uvedomenie sa)“. Po mojom duchovnom prebudení už stúpalo moje vedomie z 3D do 4D veľmi rýchlo. Začal som študovať o duchovne, spontánne som začal chodiť naboso, meditovať, pracovať hnevom a so strachom a po pár mesiacoch sa zo mňa stal sa iný človek.

Je naozaj veľký rozdiel medzi 3D vedomím a 4D vedomím. Život človeka s 3D vedomím je úplne iný ako život človeka so 4D vedomím. Píšem o tom v článku „3D verzus 4D realita“. Ďalší level je 5D vedomie, ktoré už niektorí ľudia dosiahli.

Viac ľudí so 4D vedomím

Keď všetci ľudia dosiahnu 4D vedomie, na Zemi nastane raj. Už žiadne vojny, žiadny strach, žiadny hnev, žiadna nenávisť, žiadne ubližovanie a vykorisťovanie, len dokonalá harmónia – ako v raji. Pre niekoho utópia, pre niekoho realita.

Moje najväčšie želanie je, aby všetci ľudia dosiahli 4D vedomie, aby mohol nastať raj na Zemi. Ak si raj na Zemi nedokážeš predstaviť, máš ešte stále 3D vedomie. Každému odporúčam posnažiť sa dosiahnuť 4D vedomie. Ako na to, sa dozviete v článku „Spôsoby pre očistenie vedomia“. Popracovať na očistení vedomia sa naozaj oplatí. Veď skúste a uvidíte. Stojí to len čas a výsledok je úžasný.

Podľa seba súdim teba

Aký človek je, tak vidí realitu. Realita je odraz vedomia človeka v zrkadle. Keď sa človek pozerá na svet, akoby sa pozeral do zrkadla, kde vidí svoje vedomie. Ak je človek negativista, všíma si viac negatívne veci a pozitívne prehliada. Kedysi som bol negativista pretože som sa pozeral na to, čo všetko ešte nemám, namiesto toho, čo všetko už mám. Neuvedomoval som si čo všetko už mám, kým mi to neukázala kniha „Raz aj v pekle vyjde slnko“. Vďaka tej knihe som si uvedomil, že môžem byť vďačný za všetko, čo mám. Za pitnú vodu, za dostatok jedla, za strechu nad hlavou, za rodinu, za priateľov, za mier, za slnko,… jednoducho za všetko. Veľa ľudí na svete nemá ani len polovicu z toho, čo mám ja. Tak prečo by som mal byť nešťastný? Ľudia, ktorí majú ešte menej ako ja, dokážu byť šťastní aj z toho mála. Ľudia v konzumnej spoločnosti sú nešťastní aj keď sa majú ako prasce v žite. Sú nešťastní, pretože si neuvedomujú čo všetko majú. Keby to stratili a dostali sa na úplné dno, vážili by si každú jednu omrvinku, kvapku vody, slnečný lúč a aj spoločnosť obyčajnej muchy. Kamarát bol obvinený zo špionáže a uväznený pol roka v jednom z najprísnejších väzení v Iráne. Z toho bol 40 dní na samotke. Píše o tom v knihe „Univerzita samoty“. Odporúča každému, aby vyštudoval univerzitu samoty, aby si začal vážiť život. Keď človek stratí všetko, čo má, zrazu si uvedomí čo všetko mal a čo by dal za to, aby to dostal späť.

Ak je človek nešťastný, nedokáže pochopiť ako môžu byť ľudia šťastní. Šťastní ľudia mu prídu ako optimisti a naivky. A tiež keď sú ľudia šťastní, nevedia moc pochopiť prečo sú ľudia nešťastní. Vnímajú vždy len ten kúsok reality, v ktorej sa nachádzajú. Každý vníma realitu podľa toho, aký je on sám. Nešťastný človek vníma viac nešťastie. Šťastný človek vníma viac šťastie. Chorý človek vníma chorobu.

Kedysi som bol ateista. Nedokázal som pochopiť ako môže niekto veriť v Boha. Tvrdohlavo a výsmešne som tvrdil, že Boh predsa neexistuje. Bol som hlupák. Žil som v nevedomosti a neuvedomoval som si veľa vecí. Dnes už chápem trochu viac a mám na život iný pohľad. Dnes už nepopieram existenciu Boha, pretože je to hlúpe. Ak neviem či Boh existuje, ako môžem tvrdiť, že neexistuje? To môže tvrdiť len hlupák, ktorý si myslí, že spadol z neba učený.

Dnes už viem, že sa dá žiť bez strachu, hnevu, nenávisti, odsudzovania, pýchy a iných nie príliš pekných emócií a vlastností. Pretože sám som sa strachu, hnevu, odsudzovania a pýchy z veľkej časti zbavil. Nenávisť som si našťastie nestihol vypestovať. Ľudia, ktorí sa boja, si nevedia predstaviť život bez strachu. Ľudia, ktorí sa často hnevajú, si nevedia predstaviť život bez hnevu. Preto si myslia, že nie je možné žiť život bez týchto negatívnych emócií. A keď im niekto povie, že sa dá žiť bez nich, označia ho za slniečkára, alebo rovno za blázna. Podľa seba súdia ostatných a nedokážu pochopiť ľudí, ktorí sa neboja, nehnevajú, nenávidia a neodsudzujú. Myslia si, že je to nemožné, pretože sami to nedokážu.

Poznám veľa ľudí, ktorí odsudzujú náboženstvá, ľudí vyznávajúcich náboženstvá, ľudí inej farby pleti, ľudí s iným názorom, ľudí inej národnosti a podobne. V spoločnosti je ešte stále veľa strachu, hnevu, odsudzovania a pýchy. Ľudia súdia iných ľudí podľa seba. O mne ľudia hovoria, že som feťák, blázon, sektár, egoista a neviem čo ešte. To, čo hovoríme o iných, určuje to, akí sme my sami. Ak hovorím, že ľudia sú dobrí, mám v sebe dobro. Ak hovorím, že ľudia sú zlí, mám v sebe zlo. Náš pohľad na realitu nemôže byť iný akí sme my sami. Rovnako ako odraz v zrkadle nemôže byť iný akí sme my sami.

Ak majú ľudia nejaký problém sami so sebou, zaručene budú mať problém s ostatnými. Ak sa hnevám, tento hnev prenášam na iných ako mor.

Keďže už nejaký ten čas píšem články a vystupujem so svojimi názormi na verejnosti, často sa stretávam s nepochopením ba dokonca s odporom či odsudzovaním. Ľudia ma dokážu odsúdiť na základe jednej vety, alebo jedného článku. Je to fascinujúce. Navyše si moje vety interpretujú ako sa im zachce. Je veľmi ťažké ustrážiť, aby si ľudia neinterpretovali význam viet podľa seba. Slová sú nedokonalý nástroj komunikácie. Keby ľudia dokázali medzi sebou komunikovať telepaticky, predišlo by sa veľmi veľa nedorozumeniam.

Ak má človek v sebe nejakú ranu a na tú ranu zatlačím, jeho vnútro prirodzene zakričí „Au!“ a bude sa brániť. Presne takto sa ľudia bránia keď si prečítajú o sebe a to v nich zarezonuje a zabolí ich to. A potom ako obranu používajú odmietavý postoj, urážky a zosmiešňovanie, aby zaplátali svoje rany na duši.

Dozvedel som sa, že sa o mne šušká, že sa pretvarujem a snažím sa ukázať aký som šťastný a pritom sa vo svojom vnútri trápim. Takáto domnienka pochádza presne od človeka, ktorý sa pretvaruje, že je šťastný a pritom má vo svojom vnútri peklo. Podľa seba súdim teba.

Ak niekoho súdime, pozrime sa najskôr do seba, či tam náhodou neuvidíme to isté, čo kritizujeme. Keď sa úprimne pozrieme do seba, budeme prekvapení čo všetko tam nájdeme. A až keď to nájdeme, môžeme s tým ďalej pracovať a stať sa tak o niečo lepším človekom. Keď sa každý pozrie najskôr do seba a následne na sebe zapracuje, svet bude krajšie miesto pre život.

Moja cesta ku šťastiu

Každý človek a vlastne aj každá živá bytosť prahne po šťastí. Každý chce byť šťastný. Zvieratá s tým problém nemajú. Tie sú prirodzene šťastné keď majú uspokojené základné potreby pre život – jedlo, spánok, brloh a občas rozmnožovanie. Horšie je to s ľuďmi. Niektorým ľuďom nestačí ku šťastiu ani jedlo, ani spánok, ani strecha nad hlavou a sex ich vie spraviť šťastnými len na chvíľku. Teda pokiaľ majú mať s kým sex. Ak nemajú, smola.

Dočasné šťastie

Ľudia hľadajú šťastie tam, kde je len dočasné šťastie – sex, majetok, vzťahy, jedlo, alkohol, drogy,… toto dočasné šťastie je len chvíľkové a rázom pominie. Ľuďom sa môže zdať, že sú šťastní keď majú veľa dočasného šťastia, ale keď pominie, šťastie strieda nespokojnosť a častokrát až utrpenie. Keď ľudia stavajú svoje šťastie na krehkých základoch, niet sa čomu čudovať, že po určitom čase sa základy rozpadnú a celé šťastie pominie.

Na to, aby sme boli naozaj trvalo šťastní, potrebujeme mať kvalitné základy, ktoré sa len tak nerozpadnú.

Trvalé šťastie

Nájsť trvalé šťastie v tomto hmotnom svete, kde je všetko dočasné, je pomerne náročné. Láskyplné vzťahy raz pominú. Milovaní ľudia raz zomrú. Prístup k dobrému jedlu tiež nemusíme mať vždy…

Ak chceme byť naozaj šťastní, nemali by sme hľadať šťastie len v hmotných veciach, ktoré sú dočasné.

Moja cesta ku šťastiu

Keď som mal 19 rokov (v roku 2007), bol som nešťastný, pretože som si neuvedomoval čo všetko mám. Mal som toho dosť, ale neuvedomoval som si to. Chcel som viac. Z toho pramenila moja nespokojnosť. Po prečítaní knihy “Raz aj v pekle vyjde slnko” som si uvedomil za čo všetko môžem byť vďačný. Mám čo jesť, mám kde bývať, mám rodinu, mám priateľov, nikto blízky mi neumrel,… uvedomil som si, že veľa ľudí sa má horšie ako ja, tak prečo by som mal byť nešťastný? Začal som si viac vážiť všetko čo mám a dával som menší dôraz na to, čo nemám.

Hare Krišna

V roku 2014 prišiel ďalší životný zlom. V Brne na ulici som viackrát stretol mnícha z Hare Krišna, od ktorého som si kúpil knihy a neskôr som sa dozvedel, že robia aj program pre verejnosť každú nedeľu, tak som si našiel čas a išiel sa tam pozrieť. Bolo to pre mňa niečo úplne nové a zaujímavé. O tom ako som prvýkrát navštívil krišňákov píšem v článku “Hare Krišna“. Z krišňáckeho chrámu som si odniesol knihu “Vědecké poznání duše“. Po jej prečítaní som zmenil svoj postoj k Bohu z ateistického na agnostický. Uvedomil som si, že popierať existenciu Boha môže len hlupák. A ja som taký hlupák bol. To, či niekto verí, alebo neverí, že Boh existuje je stále len viera. Vďaka Vedeckému poznaniu duše som si tiež uvedomil čo je mäso a postupne som ho vylúčil z jedálnička úplne v auguste 2014.

Duchovné prebudenie

Po pol roku nejedenia mäsa v januári 2015 som zažil svoje duchovné prebudenie. Píšem o tom v článku “Môj wake up call (uvedomenie sa)“. Zažil som bezpodmienečnú lásku ku všetkým a všetkému. Zbavil som sa predsudkov a je mi jedno či je človek vrah, róm, moslim, kresťan, buddhista, ateista, bezdomovec, či prezident. Všetci sú to ľudia ako ja, či ty. Na každého sa pozerám ako na človeka. Ku všetkým cítim rovnakú lásku bez podmienok. Pre mňa je každý človek a dokonca každá bytosť rovnocenná. Z tejto lásky tiež pramení šťastie. Keď človek cíti lásku, automaticky je šťastný.

Duchovno a meditácia

Po svojom duchovnom prebudení som začal študovať o duchovne a neskôr som začal praktikovať každodennú meditáciu. Po pár mesiacoch pravidelnej meditácie sa moje vedomie povznieslo na vyššiu úroveň a zistil som, že moje šťastie v značnej miere nezávisí na vonkajších okolnostiach. Či prší, či sneží, či svieti slnko, či som sám, alebo v spoločnosti, či ide internet, alebo nejde, stále dokážem byť šťastný. Moje šťastie je vo mne. No ešte nie som na takej úrovni, aby ma vôbec neovplyvňovali vonkajšie okolnosti. Keď napríklad svieti slnko, som šťastnejší ako keď je zamračené. No aj keď je zamračené, dokážem byť stále šťastný. Moje šťastie je ako plynový horák. Stále horí. Vonkajšie okolnosti môžu zväčšiť plameň horáka. No nemôžu ho uhasiť. Teda aspoň myslím. Odkedy som pocítil v sebe plameň šťastia, odvtedy ešte nezhasol. Intenzita šťastia sa mení, no šťastie nezaniká. Je to úžasné a prajem to zažiť každému.

Čo zvyšuje šťastie

Zmysluplná práca

Najšťastnejší som keď môžem robiť čo ma baví a keď mám okolo seba skvelých ľudí. Keby som robil niečo, čo ma nebaví, len ťažko by som bol šťastný. Ľudia nemôžu byť šťastní, keď robia niečo, čo ich nebaví. Odpor k práci blokuje prísun šťastia. Človek ku šťastiu potrebuje robiť zmysluplné činnosti, ktoré mu prinášajú uspokojenie.

Príjemná spoločnosť

Príjemná spoločnosť tiež zväčšuje môj horák šťastia. Keď som sám, môj horák šťastia horí malým plameňom. Keď som bol s milovanou osobou, ktorá vo mne zapálila oheň bezpodmienečnej lásky, môj horák šťastia pri nej explodoval a horel obrovským plameňom. Nikdy predtým som nebol taký šťastný. Príjemná spoločnosť môže zvýšiť šťastie, no šťastie by nemalo byť na spoločnosti závislé. Človek by mal v prvom rade zapáliť oheň šťastia v sebe a potom ho môže rozdávať ďalej. Keby bolo moje šťastie úplne závislé na jednej osobe a tá osoba by odišla z môjho života, šťastie by vystriedalo nešťastie. No ja som svoje šťastie objavil v sebe a aj keď milovaná osoba odišla z môjho života, nijako extra sa ma to nedotklo až na to, že plameň šťastia sa zmenšil na pôvodnú úroveň. Ale nezhasol.

Pokora

Akonáhle som sa naučil byť viac pokorný a menej pyšný, moje šťastie sa mnohonásobne zvýšilo. Pokora je akýsi katalyzátor šťastia a lásky. O pokore píšem v článku “Čo je pokora?

Nájdi trvalé šťastie

Kým naše šťastie závisí na externých zdrojoch a tie zdroje sa minú, bude nás čakať nešťastie. Ak chceme byť trvalo šťastní, musíme hľadať nevyčerpateľný zdroj šťastia. A prístup k tomuto zdroju má každý v sebe, len ho musí objaviť. Ja som ho objavil vďaka meditácii a životným situáciam. Tiež k tomu v značnej miere prispelo učenie Hare Krišna, o ktorom píšem v článkoch “Čo je Hnutie Hare Krišna?” a “Osobná skúsenosť s Hare Krišna“.

Ak chceš byť trvalo šťastný, začni počúvať svoje srdce a konaj podľa neho. Inak to nepôjde. Píšem o tom v článku “Rob čo cíti tvoje srdce, nie čo ti hovorí tvoja hlava“.

Veľa šťastia pri hľadaní šťastia.

Nikdy nehovor nikdy

Poznám celkom dosť ľudí, ktorí používajú slovíčko “nikdy”. Nikdy to tak nebude. Ľudia sa nikdy nezmenia. Systém sa nikdy nezmení. Život na planéte sa nikdy nezmení. Eh, počkať. Život na planéte sa nikdy nezmení? Veď to je blbosť, nie? Život na planéte sa mení neustále. Neustále prebieha evolúcia. Všetko sa neustále mení. Kedysi som bol embryo, potom malý chlapec a teraz som dospelý. Ako môže niekto povedať, že sa niečo nikdy nezmení, keď je úplne jasné, že sa všetko neustále mení. To, čo tu bolo pred miliónmi rokov, tu už nie je. To, čo tu bolo pred sto rokmi, tu už nie je, alebo to má inú formu. Takže sa to zmenilo. Hovoriť, že sa nikdy nič nezmení, je veľmi naivné.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (4 min):

Ako môže byťosť, ktorá žije zhruba 80 rokov tvrdiť o niečom, že sa nikdy nestane, alebo nestalo? Ľudia, ktorí tvrdia, že nikdy to tak nebude, alebo že to sa nikdy nezmení, asi myslia, že sa to nezmení počas ich života. Inak si to neviem vysvetliť.

Napríklad ma pobavilo tvrdenie: “Ja nikdy neprestanem jesť mäso“. Hehe. Kedysi som si hovoril to isté. Dušoval som sa, že nikdy neprestanem jesť mäso. A bum! Prestal som. Uvedomil som si čo je mäso a už ho nedám do úst. A dúfam, že život vyskúša všetkých, ktorí tvrdia, že nikdy neprestanú jesť mäso. Mnohí z nich pravdepodobne prestanú keď si plne uvedomia čo je mäso a aká je jeho cena.

Ľudia sa nikdy nezmenia” – Ďalšie nezmyselné tvrdenie. Ľudia sa menia každou sekundou. Včera som mal iný názor ako dnes, pretože dnes som sa dozvedel niečo viac. Rovnako sa menia všetci ľudia. Každým dňom, každou sekundou si môžu uvedomiť viac a zmeniť sa. Tvrdenie “Ľudia sa nikdy nezmenia” je preto nepravdivé a čudujem sa prečo ho ľudia tak hojne používajú. Asi vychádzajú z histórie, ktorá ukazuje, že sa diali a stále dejú hrozné veci.

Vždy to tak bolo a bude” – Na to, aby som mohol tvrdiť, že niečo bude vždy tak, či onak, by som musel žiť večne a večne to pozorovať. Čož je pre človeka celkom náročné. To, čo bolo, môžeme zistiť z histórie, ale to, čo bude, nedokážeme určiť. Museli by sme mať jasnovidecké schopnosti. Môžeme odhadovať, že niečo bude tak, či onak, ale sú to len dohady. Tvrdenie, že vždy to tak bude, je dosť odvážne tvrdenie. A pravdepodobne je aj chybné keďže všetko sa neustále mení a ja ani neviem čo bude o sekundu.

Prečo sa používa slovíčko “Nikdy”?

Práve som pochopil prečo ľudia používajú slovíčko “Nikdy”. Používajú ho vtedy, keď sa im niečo nepáči a cítia k niečomu odpor a chcú ho zdôrazniť. “Nikdy neprestanem jesť mäso” znamená, že momentálne sa ho nechcem vzdať. Slovíčkom “nikdy” len zdôrazňujem, že odmietam prestať jesť mäso.

Ľudia sa nikdy nezmenia” znamená, že ja som sa nezmenil, alebo som aspoň zmenu nespozoroval a preto nechápem, že všetko sa mení každou sekundou. Keby som chápal, že všetko sa neustále mení, nehovoril by som takúto hlúposť, že ľudia sa nikdy nezmenia. Ja som sa zmenil a viem, že sa rovnako môžu zmeniť aj ostatní. Ľudia, ktorí používajú vetu “Ľudia sa nikdy nezmenia” sa ešte sami nezmenili a odmietajú sa zmeniť.

To isté platí pre tvrdenie “Vždy to tak bolo a bude“. To, že niečo bolo tak, či onak, ešte nezaručuje, že to tak bude aj v budúcnosti. Všetko sa môže zmeniť. Všetko podlieha zmene.

Predtým, než použijete slovíčko “nikdy”, zamyslite sa nad jeho významom vo vete. Zistíte, že častokrát toto slovíčko vyjadruje odpor a nie jeho skutočný význam.

Aj keď viem, že ľudia používajú slovíčko “nikdy” vo význame odporu, pýtam sa ich ako vedia, že to tak nikdy nebude. Táto otázka v nich vzbudí ešte väčšiu vlnu odporu a kvoli tejto emócií nedávajú zmysluplné odpovede. Je to celkom zábavné. Ešte som nedostal na svoju otázku uspokojujúcu odpoveď. Vždy sa jednalo o nejaké zlepence toho čo už bolo a čo je. A na základe toho určovali aká bude budúcnosť. Jasnovidci ako sa patrí.

Intenzita vnímania života

Každý z nás žije život inou intezitou. Niekto si užíva život viac, iný menej, niekto vôbec. Keď počúvam hudbu, môžem len vnímať nejaký  zvuk a to je všetko. Ak nevnímam jednotlivé tóny, jednotlivé vibrácie, hudba je pre mňa len akýsi hluk. Akonáhle si dokážem zvýšiť intezitu prežívania života, zrazu môžem pocítiť a dokonca uvidieť hudbu. Každý jeden tón má svoju vibráciu a svoju farbu. Niektorí ľudia dokážu vnímať život tak intenzívne, že dokážu cítiť, alebo vidieť jednotlivé tóny. Iní ľudia zase dokážu počuť zvuky a cítiť vône na veľké diaľky. Každý z nás žije život inou intenzitou. A každý z nás môže túto intenzitu zvyšovať, aby mal väčší pôžitok zo života.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (4 min):

Láska

Keď som zažil svoje duchovné prebudenie, pocítil som bezpodmienečnú lásku ku všetkým a všetkému. K celému stvoreniu. Dovtedy som takú lásku nepoznal. Myslel som si, že skutočná láska môže byť len medzi veľmi blízkymi ľuďmi, alebo zvieratami. No pocítil som lásku ku všetkému. Intenzita prežívania môjho života sa zvýšila. Intenzita prežívania lásky sa zvýšila. Milujem ľudí, zvieratá, hmyz, rastliny, vodu,… všetko. Všetko je zrazu krajšie. Život s bezpodmienečnou láskou je nádherný.

Keď rozprávam o bezpodmienečnej láske ľuďom, ktorí ju necítia, nedokážu to poriadne pochopiť. Ani ja som to nechápal. O bezpodmienečnej láske som len čítal, ale nerozumel som ako môže niekto milovať bez podmienok. Nevedel som si to predstaviť až kým som to nezažil.

Želám si, aby viac ľudí dokázalo pocítiť bezpodmienečnú lásku. Je to neskutočne krásny pocit, ktorý sa dá len ťažko opísať slovami. To jednoducho musíte zažiť. Zvýšte intenzitu prežívania života a možno dokážete pocítiť bezpodmienečnú lásku tiež.

Zvyšovanie intenzity

Intenzitu prežívania života zvyšujem pomocou každodennej meditácie. Tak ako pravidelným posilňovaním môžete nabrať svaly, tak pravidelným meditovaním môžete zvýšiť intenzitu života. Meditácia očisťuje vedomie a vďaka očistenému vedomiu dokážem vnímať viac a viac. S príliš znečisteným vedomím toho človek moc nedokáže vnímať. Rovnako ako toho moc nevidí cez zašpinené okno. Akonáhle si okno očistí, uvidí oveľa viac. Existuje viacero spôsobov očistenia vedomia, o ktorých píšem v článku “Spôsoby pre očistenie vedomia“.

Po očistení vedomia

Keď si očistíte vedomie, uvidíte svet inými očami. Váš život sa zmení na nepoznanie. Veľa ľudí má znečistené vedomie a nedokážu preto vnímať život naplno, alebo aspoň o kúsok väčšou intenzitou. Ľudia sa o svoje vedomie nestarajú a tak sa zašpiní. Vedomie je ako okno, cez ktoré sa pozeráme na život. Cez špinavé okno toho moc nevidíme. Ale akonáhle očistíme aspoň časť okna, môžeme vidieť kúsok sveta zreteľnejšie.

Ak chcete vidieť a cítiť všetky tie krásy sveta, zapracujte na očistení svojho vedomia. Neoľutujete. Práve naopak. Budete sa čudovať čo všetko dokážete vnímať a akou intezitou!

Odmietanie nikam nevedie

Všímam si, že ľudia majú veľmi často odpor napríklad k náboženstvám, filozofiám, názorom ostatných ľudí a podobne. Majú odpor k niečomu, o čom síce majú svoj názor, ale v skutočnosti to nepoznajú a odmietajú dozvedieť sa viac. Tam, kde je odpor, nemôže vzniknúť poznanie. Ak sa odmietam naučiť písať, nikdy sa nenaučím písať. Ak odmietam jesť, budem hladný a možno zomriem od hladu. Ľudia odmietajú veľa vecí, o ktorých si myslia, že ich nepotrebujú. Ak odmietnem niečo, o čom takmer nič neviem, ako môžem vedieť či to potrebujem, alebo nie, či sa mi to páči, alebo nie? Ako môžem vedieť či je jablko sladké, alebo kyselé bez toho, aby som ho ochutnal?

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (4 min):

Odmietanie poznania

Ľudia žijú v domnienkach, že niečo vedia. Svoje domnienky považujú za pravdu a odmietajú skutočné poznanie, pretože sa boja, že ich takzvané pravdy budú zborené. Mnohí ateisti žijú v domnení, že Boh neexistuje a odmietajú náboženstvá a duchovnú náuku. Odmietajú dozvedieť sa viac o svojom pôvode a o pôvode celého stvorenia. Pripravujú sa tak o poznanie, ktoré by im mohlo skvalitniť život. Ľudia bez duchovného poznania žijú ako zvieratá – jedia, spia, pária sa, a obraňujú sa. Ľudia sa pýšia, že na rozdiel od zvierat majú inteligenciu. Ale aká to je inteligencia, keď si vďaka nej pod sebou podrezávajú konár? Vďaka tejto úžasnej ingelitencii vymysleli rôzne vynálezy, ktoré ničia životné prostredie a každým dňom sa podmienky pre život zhoršujú. Vďaka ľuďom vyhynuli niektoré druhy zvierat a ďalšie sú na pokraji vyhynutia. Ľudia vďaka svojej takzvanej inteligencii ničia čo sa dá. Ničia sa dokonca aj medzi sebou. Vznikajú konflikty, v ktorých zomierajú milióny ľudí. Čo je to za inteligenciu? Je to veľmi nebezpečná inteligencia.

Ďakujem, neprosím

Keď sa snažím ľuďom vysvetliť, že môžu žiť život bez hnevu, strachu, nenávisti, odsudzovania a posudzovania, len krútia hlavou a neveria tomu, pretože tieto emócie a vlastnosti v sebe živia a nevedia si predstaviť život bez nich.  Stali sa súčasťou ich života a zvykli si na to.

Keď dám ľuďom jednoduchý návod na šťastnejší život ako vedomé žitie, meditáciu, či praktikovanie yogy, veľakrát to odmietnu pretože cítia akýsi odpor k danej činnosti a myslia si, že je to strata času. Bol som taký istý. Kedysi som si myslel, že meditácia je strata času. No keď som zo zvedavosti vyskúšal pravidelne každý deň meditovať, môj život sa zmenil k lepšiemu. Nevedel som o meditácii nič. Mohol som si o nej prečítať desiatky článkov, stále by som o nej vedel veľmi málo. Až keď som si ju vyskúšal, po pár mesiacoch som pochopil na čo je meditácia dobrá. O meditácii píšem v článku “Čo mi dala meditácia“. Môžete si prečítať článok, ale keď vyskúšate meditovať každý deň po dobu pár mesiacov, budete mať s meditáciou osobnú skúsenosť, ktorá je na nezaplatenie. Praxou získate poznanie, ktoré je nad všetku teóriu.

Odmietanie nikam nevedie

Ak nechcete uviaznuť v slepej uličke obmedzeného poznania, skúste byť viac otvorení aby ste sa mohli dozvedieť viac o sebe, svojom okolí, o Zemi, o vesmíre, o živote, o celom Stvorení. Môžete si prečítať tisíce kníh, môžete mať teoretickej znalosti koľko chcete, ale až praxou získate skutočné poznanie. Píšem o tom v článku “Osobná skúsenosť“.

Keď prestanete odmietať a začnete prijímať, váš život sa zmení na nepoznanie. Veď vyskúšajte a uvidíte.

Zviazané ruky

Drvivá väčšina ľudí trávi 8 a viac hodín denne v práci, ktorá ich nebaví a potom nemajú čas ani chuť robiť to, čo chcú robiť. Majú zviazané ruky. Niektorí by sa chceli venovať napríklad maľovaniu, písaniu, zahrádkarčeniu, hudbe, alebo niečomu inému, no moc času im na to neostáva. To je veľká škoda. Keby robil každý človek to, na čo má vlohy, naša spoločnosť by vyzerala úplne inak. Lenže mám pocit, že tento systém je nastavený schválne tak, aby v ľuďoch zabíjal individualitu a tvorivosť a vychovával z nich robotov bez vlastnej identity.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (8 min):

Všímam si na ľuďoch, že stratili schopnosť byť sami sebou a tiež stratili schopnosť tvoriť. Namiesto toho, aby niečo tvorili, sedia pred telkou, počítačom, alebo len tak klebetia v krčme, alebo do telefónu. Veľmi málo ľudí v dnešnej dobe niečo tvorí. Ich energia je zneužitá na otrockú prácu za peniaze. Ľudia by aj chceli robiť niečo zmysluplnejšie, no je to veľmi ťažké keď majú zviazané ruky. Musia zarábať, aby vôbec mohli žiť. Človek je jediný tvor na planéte, ktorý musí platiť za to, aby žil.

Kam sa podela sloboda?

Kedysi ľudia žili slobodný kočovný život, cestovali kam sa im zachcelo, boli jednoducho slobodní. A dnes? Dnes si ľudia myslia akí sú slobodní, ale pritom sú otroci. Dnes sa človek nemôže len tak zobrať a slobodne cestovať. Keby chcem ísť do Afriky, potrebujem očkovania. Keby chcem ísť do Ameriky, potrebujem víza. A tiež peniaze. Kedysi si ľudia osedlali koňa a cestovali. Dnes sa dá zadarmo cestovať stopom, ale nie do krajín, kde treba mať víza, alebo očkovania. Jednoducho dnes sloboda vyzerá inak. Dnes ľudia vôbec nie sú slobodní. Musia toto, musia tamto,… najväčší problém vidím v tom, že musia platiť za to, aby vôbec žili. Ak chcú mať strechu nad hlavou, musia platiť nájom. Ak sa chcú najesť, musia zaplatiť. Nemôžu si len tak natrhať ovocie niekde v ovocnom sade. Nemôžu si len tak hocikde zasadiť zeleninu, ktorú by neskôr mohli zjesť. Najskôr si musia kúpiť pozemok. Kúpiť od koho? Komu patrí pozemok? Asi niekomu, kto si ho kúpil od niekoho iného. Ale kde vôbec vznikla táto šialená myšlienka privlastňovania si kusu zeme? Nejaký šialenec si privlastnil kusy pôdy a potom ich začal predávať. Ľudia to z nejakého dôvodu prijali a zvykli si na to. No a tak tu máme tento úžasný “slobodný” systém, v ktorom máme síce veľa vymožeností, ale aj veľa starostí. Človek si nemôže len tak povedať: “Tak mám hotovo, teraz mám voľno“. Nie. Ak má človek v zamestnaní hotovo, dostane ďalšiu prácu. Voľno má len smiešnych pár týždňov za rok. Maká ako fretka a čo z toho? Chudák ledva uživí seba a rodinu. Je rád keď si môže raz za rok dovoliť ísť niekam k moru na dovolenku. Všetko stojí peniaze.

Vlastná cesta

Ak sa človek rozhodne ísť svojou cestou a začne sa venovať tomu, čo ho baví a napĺňa, zo začiatku môže mať problém, pretože ho to asi nedokáže uživiť. Nájom platiť musí ak nechce byť bezdomovec a jedlo tiež niečo stojí. Je celkom ťažké postaviť sa na vlastné nohy a začať robiť niečo zmysluplné. Ale nie je to nemožné. Všetko sa dá keď sa chce. Lenže ľudí odrádza práve to, že majú zviazané ruky a žijú viacmenej od výplaty k výplate. Nemôžu si dovoliť robiť niečo, z čoho nemajú finančný zisk. Potrebujú neustály príjem peňazí, pretože majú neustály výdaj peňazí. Je to začarovaný kruh, v ktorom je drvivá väčšina ľudí.

Našli sa ale aj takí ľudia, ktorí dokázali nájsť spôsob ako sa z tohoto blúdneho kruhu vymaniť. Dokázali nájsť spôsob ako minimalizovať náklady na živobytie a získať tak väčšiu slobodu. Nie je to jednoduché, ale ani nemožné. O to je to jednoduchšie, keď sa spoja viacerí a budú si navzájom pomáhať.

Vzájomná pomoc

Vzájomná pomoc je veľmi dôležitá. Jeden mravec by staval mravenisko veľmi dlho. Ak si mravce medzi sebou navzájom pomáhajú, postavajú mravenisko veľmi rýchlo. Buďme ako mravce. Pomáhajme si ako sa len dá. Ak sme už dosiahli väčšiu slobodu, pomáhajme získavať väčšiu slobodu ostatným. Tí, čo majú zviazané ruky, si nedokážu ruky rozviazať sami. Musí im niekto pomôcť. Ak teda chcú pomôcť.

Plačkovia

Niektorí ľudia len nadávajú a lamentujú aký majú naprd život a čo všetko je zle. Ale nerobia absolútne nič pre to, aby bolo lepšie. Takých ľudí nazývam plačkovia. Plačkov je v dnešnej spoločnosti celkom dosť. Určite je veľa plačkov aj vo vašom okolí. Títo plačkovia naozaj len vyplakávajú a nevedia čo majú robiť so svojim životom. Nevedia nájsť východisko zo svojej situácie, pretože hádžu vinu na iných a spoliehajú sa, že iní vyriešia ich problémy. Keby zobrali zodpovednosť za svoj život do svojich rúk, ich život by sa rázom zmenil. Kto chce, hľadá riešenia. Kto nechce, ten hľadá výhovorky a len vyplakáva.

Plačkovia moji, prestaňte vyplakávať a začnite so svojim životom niečo robiť. Nikto iný to za vás nespraví. Na začiatku vám niekto môže pomôcť, ale snáď nechcete byť odkázaní na pomoc ostatných donekonečna.

Čo chcem, to dosiahnem

Z vlastnej skúsenosti viem, že ak niečo chcem, celý vesmír sa spojí aby som to dosiahol. Chcel som ísť na vysokú školu a dostal som sa tam. Chcel som pracovať ako webový vývojár, tak som sa učil robiť weby a potom som 3 roky vyvíjal webové stránky a aplikácie. Chcel som prácu, ktorá by ma bavila a behom dvoch mesiacov som ju našiel. Chcel som učiť ľudí programovať, tak som začal robiť programátorské kurzy. Chcel som ľuďom pomáhať získať iný pohľad na svet, tak som začal písať blog, robiť prednášky a kurzy. Viem, že čo chcem, to aj dosiahnem. Len musím pre to aj niečo robiť. Nestačí sedieť doma na zadku a nariekať aký je život zlý. Preto zdvihnite svoje zadky a začnite so svojim životom niečo robiť.

Ak máte zviazané ruky, požiadajte niekoho, aby vám ich rozviazal. Požiadajte o pomoc. Ak nikoho takého nepoznáte, tak zdvihnite svoj zadok a choďte ho hľadať. Ja chodím na rôzne akcie a stretávam super ľudí, ktorí sú na rovnakej, alebo veľmi podobnej vlne ako ja. Vďaka tým ľuďom získavam nové príležitosti pre svoje ďalšie aktivity. Keby nezdvihnem svoj zadok a sedím doma, len ťažko by som získal nové príležitosti. Život je super, len si ho musíte vedieť zariadiť. Preto fakt prestaňte nariekať a začnite rozmýšľať čo by ste mohli spraviť, aby ste sa mali lepšie.

Opäť pripomínam: Kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá výhovorky.

Novodobá vlna hippies

Novodobá vlna hippies je tu. Tentokrát v oveľa väčšej sile ako v 60-tych rokoch. Vtedy to bol len slabý odvar toho, čo je tu dnes. Novodobí hipíci nepotrebujú brať drogy aby si uvedomili nezmyselnosť súčasného systému. Novodobých hipíkov je stále viac a viac. Aké hodnoty si hipíci najviac cenia? Možno si hipík aj ty a ani o tom nevieš. Ja som o tom tiež nevedel kým ma tak jeden ujo po našom rozhovore nenazval.

Sloboda

Sloboda je to, čo si hipíci najviac cenia. Čím väčšiu má človek slobodu, tým je šťastnejší. Naopak čím je neslobodnejší, tým je nešťastnejší. Ak človek musí robiť niečo, čo nechce robiť, je neslobodný. Koľko ľudí dnes musí robiť niečo nasilu? Ľudia hovoria: “Musím toto, musím tamto,…“. Nehovoria: “Chcem spraviť toto a ešte toto…“. Najčastejšie hovoria, že niečo musia. V tomto systéme musia zarábať peniaze, potom musia platiť dane, zdravotné poistenie, nájom a majú veľa iných povinností, kvoli ktorým nemajú čas ani prostriedky na to, čo chcú robiť. To je neslobodný život. Ľudia v súčasnom systéme nie sú slobodní. Tento systém ich zotročuje. Ak cítiš, že si zotročený a chceš to zmeniť, pravdepodobne si novodobý hipík.

Vzájomná pomoc

Spoločne môžeme dosiahnuť väčšiu slobodu. Keď spojíme sily, pôjde to jednoduchšie ako keď sa o to budú pokúšať jednotlivci. Niektorí ľudia už dosiahli väčšiu slobodu. Tí môžu pomáhať tým, ktorí sú ešte len na ceste k väčšej slobode. Vzájomná pomoc je ďalšia črta hipíkov.

Láska a šťastie

Láska a šťastie idú so sebou ruka v ruke. Ak je človek šťastný, pravdepodobne zažíva lásku. Ak je milovaný, určite zažíva šťastie. Láska je oveľa mocnejšia ako strach, hnev, nenávisť či iná negatívna vlastnosť, alebo akákoľvek zbraň na Zemi. Láska je v srdci každej živej bytosti. Niektorí ľudia majú zamrazené srdcia, preto nedokážu cítiť lásku a namiesto nej cítia strach, hnev, či dokonca nenávisť. Úloha hipíkov je rozmraziť srdcia ľudí aby dokázali pocítiť lásku, ktorá nemá hranice. Akonáhle človek pocíti bezpodmienečnú lásku, jeho život a vzťah ku všetkému sa zmení. Ja som ju pocítil a chcem aby ju pocítilo viac ľudí. Život s láskou je oveľa krajší ako život so strachom, hnevom, nenávisťou, či inou nepríjemnou emóciou.

Rozdávajme teda lásku všade kde sa dá. Ukážme ľuďom, že sa dá žiť s láskou v srdci a že život s láskou je oveľa krajší ako bez nej.

DSC_0049 - Copy

Šetrnosť

Bolo mi povedané, že som príliš šetrný. Ja som sa nad tým tak zamyslel a zistil som, že ľudia sú nešetrní. Žijú v obrovskom konzume. Míňajú viac ako potrebujú. Ak by bolo všetkých 7 miliard ľudí nešetrných, môžeme to na tejto planéte rovno zabaliť.

Ja nepotrebujem každý rok nový mobil. Vystačím si s mobilom, ktorý je funkčný. Jeden telefón som mal 10 rokov. Nepotrebujem aby mi čapovali pivo do nového plastového pohára. Jeden plastový pohár môžem využiť viackrát. Staré sáčky odkladám a využívam ich znova keď potrebujem. A tak je to so všetkým. Nepotrebujem všetko nové. Načo? Aby som staré veci vyhadzoval a tvoril tak zbytočný odpad? Predstavte si, že 7 miliard ľudí žije nešetrným spôsobom a vždy všetko musia mať nové. Viete si predstaviť za akú malú dobu by sme boli zahltení odpadom? Na svete by nebolo nič, len odpad.

Zamyslite sa prosím nad tým a skúste byť aspoň trošku šetrnejší. Ak vám čo i len trochu záleží na tejto planéte, šetrnosť je nevyhnutná. Nazval by som to skôr zdravá spotreba ako šetrnosť. Predsalen nepotrebujeme mať všetko nové kým sú staré veci funkčné.

Strava

Niektorí ľudia si už uvedomili, že to, čo dávajú do seba, vplýva nie len na ich telo, ale aj na psychiku. Keď som jedol mäso, bol som podráždený, dokázal som sa rozhnevať kvoli hocijakej hlúposti. V auguste 2014 som si vďaka knihe Vědecké poznání duše uvedomil čo je vlastne mäso a už som ho nedokázal dať do úst. Po pol roku nejedenia mäsa som pocítil bezpodmienečnú lásku ku všetkým a všetkému. Táto nádherná skúsenosť s bezpodmienečnou láskou zmenila môj život od základu. Začal som sa viac zaujímať o životné prostredie, o ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby, o všetky globálne a lokálne problémy. Stal sa zo mňa novodobý hippie, ktorému nie je ľahostajný osud tohto sveta a bytostí v ňom.

V článku “Ako sa stať vegánom” popisujem čo je mäso. V článku “Nebezpečenstvo nevedomosti a ignorancie” popisujem prečo je dobré byť si vedomý svojich činov a ich následkov. Ak si ľudia začnú uvedomovať čo svojimi činmi spôsobujú, veľmi rýchlo si rozmyslia čo budú a čo nebudú robiť.

Misia hipíkov

Úloha hipíkov je jednoduchá. Úlohou hipíkov je priniesť do pozornosti ľudí rôzne globálne, ale aj lokálne problémy a tiež ich riešenia aby sa ľudia nad nimi mohli zamyslieť a možno aj pre vyriešenie týchto problémov niečo urobiť.

Hipíci sú jednoducho ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud sveta a všetkých bytostí v ňom. Hipíkom je jedno čo si o nich iní pomyslia a prejavujú svoju individualitu naplno. Možno si si práve uvedomil, že hipík si aj ty.

Vyzývam všetkých hipíkov sveta – Spojme sa! Spojme svoje sily a začnime tvoriť spoločne lepší svet. Zdieľajme medzi sebou nápady a realizujme ich. Nápad bez realizácie je stále iba nápad. Je najvyšší čas konať. Spoločne. O pár rokov sa obzrieme za svojou prácou a povieme si: “Wow, dobrá práca!“.

Debilizácia – udržiavanie ľudí v nevedomosti

To, čo sa vo svete deje už dlhé roky, je takzvaná debilizácia ľudí. So vzostupom technologického pokroku je debilizácia ešte jednoduchšia. Šírenie nepravdivých a polopravdivých informácií je v dnešnej dobe veľmi jednoduché. Ľudia sú natoľko debilizovaní, že nedokážu rozlíšiť pravdivé, polopravdivé a nepravdivé informácie. Žerú takmer všetko čo im podhodia ako pravdu. Respektíve berú za pravdu len to, čo im vyhovuje.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (8 min):

Ľudia sú zamerne udržiavaní v nevedomosti, aby si elita mohla robiť čo chce. Toto nie je žiadna konšpiračná teória. Stačí sa poobzerať okolo seba, stačí otvoriť oči a uvidieť čo sa deje. Každý, kto chce, to pochopí a uvidí. Každý kto chce, uvidí, že ľudia sú v akomsi tranze.

Lenže debilizovaní ľudia to nedokážu vidieť a sú natoľko zdebilizovaní, že to ani nechcú vidieť. Takíto ľudia sú obrovský problém tejto spoločnosti. Svet nie je nebezpečné miesto pre život kvoli zlým ľuďom, ale kvoli ľuďom, ktorí s tým nič nerobia. Zatiaľ čo v Afrike umierajú ľudia od hladu, inde sú ľudia zaneprázdnení naháňaním sa za peniazmi a myslia si, že peniaze ich spravia šťastnými. Takto sú ľudia oklamaní.

Ako vzniká debilizácia

Rodičia, ktorí žijú v nevedomosti, vychovávajú aj svoje deti v nevedomosti. Debilizácia začína už výchovou a pokračuje v škole a následne aj v spoločnosti plnej alkoholu, sexu, drog, nezdravého jedla a iných šmakov.

Dnes sú ľudia debilizovaní hlavne pomocou troch veľkých periemyslov – zábavný, potravinársky a farmaceutický. Do zvláštnej kategórie spadá ropný priemysel.

Zábavný priemysel

Nie je nič jednoduchšie ako zabaviť ľudí, odpútať ich pozornosť a popritom viesť vojny, drancovať prírodu a získavať čo najviac peňazí do svojej pokladničky bez toho, aby to ľuďom čo i len trochu prišlo čudné.

Dáme ľuďom televíziu a to ich zabaví. Prestane ich baviť televízia? Dáme im počítače, počítačové hry a internet. Dáme im virtuálnu realitu, v ktorej môžu byť kým chcú, môžu si v nej tvoriť svoj virtuálny život. To je super, nie? To ich na hodnú chvíľu zabaví a my si môžeme robiť čo chceme. Môžeme naďalej drancovať prírodu, môžeme si robiť v politike čo chceme. Ľudia sa aj tak v politike nevyznajú, majú radšej hry.

A tých, ktorých už nebaví zábava a prekukli naše aktivity, označíme za konšpirátorov a za bláznov. Ľudia im aj tak nebudú veriť. Budú veriť nám, našim médiám, našim politikom, našim sľubom. A my si môžeme robiť stále čo chceme. Ľudia o tom nemajú ani najmenšieho tušenia, lebo musia pracovať 8 a viac hodín denne, musia živiť rodinu, žiť z ruky do huby a svoj voľný čas trávia zábavou namiesto vzdelávania. Voilá. Ľudia chcú zábavu, tak im ju dajme. A kým ľudia pracujú a zabávajú sa, my si môžeme robiť čo len chceme bez toho aby nám do toho kecali.

Potravinársky priemysel

Aby sme zarobili ešte viac peňazí, podstrkujme ľuďom nezdravé potraviny a podporujme ich predaj reklamou, ktorá v ľuďoch vzbudí túžbu po týchto produktoch. Začnú sa stravovať nezdravo a to spôsobí ich zdravotné problémy. A potom na nich ešte zarobíme vďaka tomu, že sa budeme tváriť, že ich liečime. Budeme predávať drahé lieky, chemoterapie a rôzne iné terapie, ktoré ich ale vyliečiť nemusia.

Farmaceutický priemysel

Takmer všetky lieky majú nejaké vedľajšie účinky, ktoré ľuďom spôsobujú len ďalšie problémy. Farmaceutický priemysel nechce, aby boli ľudia zdraví, pretože by prišiel o zisky. Len si predstavte, že by nebolo toľko chorých ľudí. O koľko peňazí by farmaceutický priemysel prišiel… To predsa nemôžu dovoliť. Biznis so zdravím ľudí je jedným z najväčších biznisov na svete. Lieky a zdravotná starostlivosť sú pomerne drahé, ale ľudia si cenia zdravie a tak sú schopní za to zaplatiť nemalé peniaze.

Ropný priemysel

Najväčší priemysel na svete je ropný priemysel. Nepríde vám divné, že za posledných 50 rokov prišlo toľko technologických noviniek v rôznych oblastiach, ale stále máme autá, ktoré jazdia na ropu? Nepríde Vám ani trochu divné, že pred šesťdesiatimi rokmi boli počítače veľké ako futbalové ihrisko a dnes nosíme počítače v podobe smartfónov vo vrecku, zatiaľ čo pohonné látky sú stále rovnaké ako pred šesťdesiatimi rokmi?

computers-then-and-now-vs-energy-then-and-now

Jasné, už sú aj autá na plyn, či na elektrinu. Ale stále je to len veľmi malá časť. Stále obrovské množstvo áut jazdí na pohonné látky z ropy. Už sme mohli mať dávno ekologické palivo a dopravu, ktorá neznečisťuje životné prostredie. Ale keďže ropný priemysel je najziskovejší priemysel na svete, kde sa točia nehorázne veľké peniaze, nemôže dopustiť aby ľudia od ropy upustili a začali jazdiť na solárnu, alebo inú ekologickú energiu. Je možné, že už máme dávno vymyslené také technológie, ale nemáme k nim prístup kvoli chamtivosti ľudí ovládajúcich najväčšie priemysly sveta. Vynálezcovia, ktorí aj niečo ekologické vymysleli, boli umlčaní. Nehovorte mi, že za viac ako 60 rokov ľudia neboli schopní vymyslieť niečo lepšie ako je ropa, plyn, alebo elektrina a zaviesť to do veľkovýroby. To moja hlava jednoducho neberie. 60 rokov je dosť dlhá doba, aby ľudia dokázali vymyslieť niečo lepšie ako je ropa.

Konzum

Dnešná spoločnosť skonzumuje oveľa viac ako pred tridsiatimi rokmi. A nie je to ani tak preto, lebo je viac ľudí, ale preto, lebo ľudia jednoducho viac konzumujú. Každý rok nový mobil, nový počitač, nové auto, nové oblečenie, všetko stále nové. Potom vzniká odpad, ktorý nie je kam dávať. Vznikajú obrovské smetiská.

Na úrodnej pôde, kde sa dá pestovať zelenina, vznikajú obrovské fabriky, ktoré dajú prácu stovkám ľuďom. Ale takisto zoberú stovkám ľuďom potravu, ktorá mohla byť na úrodnej pôde vypestovaná. Ale jasné, žiadny problém. Máme tu geneticky modifikované potraviny, ktoré vypestujeme rýchlo a jednoducho. Čo na tom, že sú škodlivé. Hlavne, že máme čo jesť a máme fabriky na úrodnej pôde a môžeme v nich pracovať. Dokonalé. Ľudská hlúposť nemá hraníc…

Ľudia sú natoľko zmagorení, že im vôbec neprekáža, že kvoli ich konzumu a nenásytnosti korporácií sa planéta Zem stále viac a viac drancuje. Ubúdajú lesy, pralesy, úrodná pôda, znečisťujú sa rieky… Bohatí majú stále viac a chudobní stále menej. Donekonečna to takto nepôjde. Kedy si to ľudia uvedomia? Kedy sa väčšina ľudí zobudí z konzumného tranzu a uvedomia si čo všetko sa pácha kvoli zisku a nenásytnosti? Kedy ak nie teraz? O niekoľko rokov už môže byť neskoro. Teraz je najvyšší čas aby sa ľudia zobudili. Teraz je najvyšší čas, aby prebudení ľudia prebudili ostatných. Čím viac ľudí sa prebudí, tým lepšie.

Prosím zobúdzajte ďalších, spojme sa a buďme aktívni. Dosť bolo vysedávania, ukážme, že sa prebúdza stále viac a viac ľudí. Povedzme “DOSŤ!” tomuto šialenému systému. Povedzme “DOSŤ!” tým, ktorí ovládajú tento svet a hrajú sa s nami ako s pokusnými myšami. Potrebujeme získať na svoju stranu väčšinu ľudí, aby sme boli úspešní. Potrebujeme ľuďom ukázať v čom žijú, aby sa mohli rozhodnúť či v tom chcú žiť aj naďalej. Pokiaľ žijú v nevedomosti, ani si neuvedomujú, že je niečo zle a že to všetko môže byť inak.

Spojme svoje sily a začnime konať. Je čas!

Život je hra, tak sa hrajme

Písal som, že Život je ako škola – škola hrou. Práve v tejto škole života hráme hru. Na to, aby sme boli v hre úspešní, musíme poznať pravidlá hry. Ak nepoznáme pravidlá, je veľmi malá šanca, že budeme v hre úspešní.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (5 min):

Pravidlá hry Život

Život má veľa pravidiel. No treba rozlišovať pravidlá, ktoré vytvorili ľudia a pravidlá, ktoré vytvoril sám tvorca hry. Ak budeme dodržiavať pravidlá, ktoré vytvorili ľudia, to ešte nezaručuje, že budeme v hre úspešní. Ľudia sú len hráči a pravidlá hry predsa neurčujú hráči. Pravidlá hry určuje ten, kto hru vytvoril. Na to, aby sme mohli vyhrať túto hru, musíme sa naučiť pravidlá. Ak si budeme vymýšľať pravidlá a nebudeme dodržiavať pôvodné pravidlá, budeme stále prehrávať.

Zaujimavosťou hry Život je to, že hráči na začiatku nepoznajú pravidlá, ale spoznávajú pravidlá počas hry. O to je tá hra zaujímavejšia a zábavnejšia. Tvorca tejto hry má zmysel pre humor. Hra Život môže byť zábavná, ale aj ukrutná a bolestivá. Záleží od toho ako dobre poznajú hráči pravidlá. Tí, ktorí poznajú pôvodné pravidlá hry, dokážu hrať s radosťou a vyhrávajú pomerne jednoducho. Tí, ktorí nepoznajú pravidlá hry, neustále prehrávajú a prehrávať budú kým sa nenaučia pôvodné pravidlá hry.

Vesmírné zákony

Žijeme vo vesmíre a tak je dobré poznať vesmírne zákony. Tieto vesmírne zákony platia pre každého bez rozdielu. Či už ich niekto pozná, alebo nie. Neznalosť zákona neospravedlňuje. Škoda, že tieto vesmírne zákony sa v škole neučia. Niekomu to takto vyhovuje. Ľudia sa ich musia naučiť sami, alebo nájdu niekoho, kto ich to naučí. Lenže nie je to také jednoduché. Na to, aby sme sa dokázali naučiť vesmírne zákony a pochopiť ich, musíme byť otvorení novým konceptom. Ľudia slepo veria tomu, čo ich učia v škole, ale už nedokážu uveriť, že existujú vesmírne zákony, ktoré si navyše môžu otestovať vo svojom živote. Takže to nie je ani tak o viere ako o snahe a ochote naučiť sa, pozorovať, otestovať a pochopiť tieto zákony.

Pokiaľ sa ľudia nenaučia žiť podľa týchto vesmírnych zákonov, budú hru Život prehrávať a budú trpieť. Jediný spôsob ako hru Život vyhrať, je naučiť sa pravidlá a dodržiavať ich. Tieto pravidlá sa v okresanej podobe objavili aj v náboženstvách, no ľudia ich neberú vážne a zosmiešňujú ich. Potom sa niet čomu čudovať, že trpia.

Nerob iným to, čo nechceš aby oni robili tebe” – toto jednoduché pravidlo stále veľa ľudí prehliada a porušuje a potom sa čudujú aký majú život a čo sa deje vo svete. Ja sa veru nečudujem keď vidím ako sa niektorí ľudia správajú.

O základných vesmírnych zákonoch sa môžete dočítať v článku “Sedem základných zákonov univerza“. Pre mňa najpodstatnejšie zákony sú Zákon akcie a reakcie a Zákon príťažlivosti. Odporúčam naštudovať si o nich viac a začať ich pozorovať v živote, aby ste ich dokázali pochopiť. Vesmírne zákony nie sú len teória, ale môžeme ich pozorovať a využívať aj v praxi. Práve Zákon akcie a reakcie a Zákon príťažlivosti sú veľmi praktické zákony, ktoré by mal každý ovládať.

Ten, kto chce žiť šťastný život, ten si naštuduje o vesmírnych zákonoch viac a bude sa im snažiť pochopiť, dodržiavať ich a využívať ich. Ten, kto nechce, bude sa stále snažiť hrať hru Život podľa svojich vlastných vymyslených pravidiel, ale hru takto nevyhrá. Bude neustále prehrávať a trpieť.

Niektorí ľudia zatiaľ nedokážu pochopiť zákony vesmíru, pretože nemajú potrebné predošlé znalosti. Prváčikovi na základnej škole nevysvetlíte veľkú násobilku kým nechápe poriadne malú. Pre pochopenie vesmírnych zákonov treba mať otvorené srdce, byť otvorený na prvý pohľad nezmyselným informáciam. Vesmírne zákony sa dajú ťažko pochopiť len rozumom. Veľa ľudí nemá takú inteligenciu, aby to dokázali pochopiť. Preto je veľmi dôležité zapojiť do chápania aj cit a precítiť Pravdu. Pravdu sa špekulatívnym filozofickým spôsobom nedozvieme. Pravdu musíme precítiť. Preto je naozaj veľmi dôležité otvoriť svoje srdce a začať chápať pocitovo. Tak ako Láska sa nedá pochopiť len z textu, tak sa nedá pochopiť Stvorenie len hmotnými zmyslami.

Ak si chcete užiť hru Život, musíte sa naučiť pravidlá tejto hry. Musíte pochopiť ako celá hra funguje, čo robiť a čo nerobiť, aby ste túto hru vyhrali. Dobrá správa je, že môžu vyhrať všetci, ktorí vedia pravidlá. V tom je čaro hry Život. Preto mám túto hru tak rád.