Osobná skúsenosť s Hare Krišna

Keď sa povie „Hare Krišna“, mnohí si predstavia nejakú sektu, alebo prinajlepšom odnož hinduizmu. Hnutie Hare Krišna vychádza z pôvodných Védskych písiem, ktoré sú viac ako 5000 rokov staré. Vo Védach je popísané fungovanie života, vedomia a vesmíru. Védy obsahujú astrológiu, prírodné liečiteľstvo (ayurveda), yogové systémy a veľa ďalšieho. Je to akýsi manuál pre život na Zemi. Bez tohto manuálu je život na Zemi veľmi ťažký. Keď si kúpite rozložený nábytok a nedostanete k nemu manuál, pravdepodobne budete mať problém ho zložiť. S manuálom by vám šlo skladanie oveľa ľahšie. A tak je to aj so životom. Pokiaľ nemáte k nemu manuál, dokážete síce žiť svoj život, ale stále si ho neviete poskladať tak, aby ste boli spokojní. Bez manuálu k životu síce žijete, ale neviete prečo žijete, čo je vašou úlohou na Zemi. Manuál pre život je vo Védach a zároveň sa skrýva v každom z nás. Len ho musíme objaviť.

Čo je Hare Krišna?

Hare Krišna nie je len náboženstvo, alebo filozofia. Je to ucelené učenie, ktoré obsahuje védsku kultúru s duchovným poznaním, jedlom a tradíciami.

O Hare Krišna som už písal v článkoch „Hare Krišna“, „Vedomie Krišnu“ a „Čo je Hnutie Hare Krišna?“. Píšem o ňom znova a tentokrát vám ho chcem priblížiť cez moju osobnú skúsenosť. Môžete si o Hare Krišna čítať, môžete čítať Védy, ale kým nezačnete praktikovať rady spomenuté v týchto zdrojoch poznania, budete mať len teoretickú znalosť, ktorá je len malý zlomok celého poznania. Skutočné poznanie sa skrýva v každom z nás a môžeme ho objaviť vďaka nasledovaniu týchto rád.

Praktické rady do života

Na Hare Krišna sa mi najviac páči, že toto učenie je praktické. Kresťanské chodenie do kostola sa síce môže javiť ako fajn aktivita, ale je to len malý zlomok duchovného života. Hare Krišna ponúka praktické kroky k znovuobnoveniu vedomia Krišnu. Každý môže dosiahnuť určitý stupeň tohto vedomia tým, že bude nasledovať praktické rady. Nemôžete naozaj vedieť o čom Hare Krišna je, kým nezačnete praktikovať rady k znovuobnoveniu vedomia Krišnu.

Zdržiavanie sa v spoločnosti oddaných

Navštevovanie oddaných Krišnu je jedna z najdôležitejších duchovných činností. Keď sa budete stretávať s ľuďmi, ktorí pijú alkohol, budete mať tendenciu piť alkohol tiež. Keď sa budete stretávať s ľuďmi, ktorí praktikujú vedomie Krišnu, budete mať tendenciu praktikovať vedomie Krišnu tiež. Spoločnosť, v ktorej trávite čas, veľmi ovplyvňuje rozvoj osobnosti.

HareKrisna-prednaska-elfoslav

Keď som prvýkrát prišiel na nedeľný program do chrámu Hare Krišna, hneď sa mi tam zapáčilo. Píšem o tom v článku “Hare Krišna“. Spievanie, tancovanie, prednáška, hostina. Prvýkrát mi najviac učarovala hostina. Toľko chodov jedla som nikdy nemal. A také dobré jedlo som tiež nikdy predtým nejedol. Krišňácke jedlo je najlepšie jedlo na svete. Chodil som na nedeľné programy aspoň raz za mesiac a dozvedal som sa o Hare Krišna viac a viac. Z teoretickej znalosti sa postupne stávala praktická. Začal som praktikovať takmer všetky odporúčania pre znovuobnovenie vedomia Krišnu a prvé výsledky sa dostavili behom pár mesiacov. Najväčší rozdiel vo vedomí som pocítil keď som začal chantovať (čentovať).

Chantovanie

Chantovanie (čentovanie) je akási meditácia mantrou.

Hare Krišna, Hare Krišna,
Krišna Krišna, Hare Hare
Hare Ráma, Hare Ráma
Ráma Ráma, Hare Hare

Podľa Véd je to najúčinnejší spôsob k očisteniu vedomia v súčasnej dobe, ktorá sa nazýva Kali Yuga – doba hádky a pokrytectva. Chantovať som začal zo zvedavosti. Chcel som vedieť aké to má účinky. Po mesiaci chantovania som mal potrebu zvýšiť trvanie meditácie z 10 na 20 minút. Po dvoch až troch mesiacoch som pocítil prvé účinky meditácie, ktoré sa následne stupňovali a stále stupňujú. Vnútorný pokoj a šťastie, ktoré som vďaka chantovaniu dosiahol a ktoré počas chantovania prežívam, sa dajú len ťažko opísať slovami.

Skúsil som chantovať 10 minút denne a zmenilo to môj život na nepoznanie. Postupne som mal potrebu chantovať viac a viac. V súčasnej dobe chantujem skoro 1 hodinu denne. Chantovanie môže vyriešiť takmer akýkoľvek fyzický aj psychický problém. Hare, Krišna a Ráma sú slová, ktoré majú obrovskú moc. Ich neustále opakovanie má blahodarné účinky. Ich skutočnú moc pocítite keď začnete chantovať pravidelne každý deň. Ako na to sa dozviete v článku „Čo mi dala meditácia“.

Pčúvanie mahá-mantry Hare Krišna

Počúvanie mahá-mantry Hare Krišna je najjednoduchšia praktická činnosť pre praktikovanie vedomia Krišnu. Mahá-mantra znamená veľká mantra. Hare Krišna je transcendentálna mahá-mantra, ktorej načúvanie a spievanie očisťuje srdce a myseľ. Čím viac a čím dlhšie jej budete načúvať, tým viac si očistíte vedomie. Ak k tomu pridáte aj spievanie, účinok sa znásobí. Keď som prvýkrát prišiel ku Krišňákom, nemal som potrebu spievať, len som počúval. Neskôr som pocítil nutkanie aj spievať.

Spievanie mahá-mantry Hare Krišna

Ak budete dostatočne dlho načúvať Hare Krišna mahá-mantre, dostanete nutkanie spievať.

Hare Krišna, Hare Krišna,
Krišna Krišna, Hare Haré
Hare Ráma, Hare Ráma
Ráma Ráma, Hare Hare

Spievanie Hare Krišna mahá-mantry má ešte väčší očisťujúci účinok ako načúvanie. Slová Hare, Krišna a Rama majú veľmi pozitívnu vibráciu a ich vyslovovanie má blahodárny účinok na vedomie človeka. Hare Krišna mahá-mantru môžete počúvať a spievať neustále a nikdy vás neomrzí. Je to transcendentálna mantra, to znamená, že presahuje hmotný svet. Jej neustálym opakovaním môžete pocítiť duchovné šťastie a spojenie s Bohom.

Prijímanie duchovného jedla prasádam

Toto je najpríjemnejšia duchovná činnosť. Áno, aj na prvý pohľad hmotná činnosť môže byť duchovná keď sa praktikuje správne. Prasádam je duchovné jedlo, ktoré je ponúknuté najskôr Krišnovi, až potom ho môžeme ochutnať my. Kresťania takisto ďakujú Bohu za jedlo. Toto je niečo podobné.

Prijímanie prasádam patrí medzi najpríjemnejšie činnosti praktikovania vedomia Krišnu. Keď prijímate prasádam, pociťujete duchovnú chuť jedla, ktorá pôsobí na zmysly ako nektar. Hare Krišna je asi jediná filozofia, pomocou ktorej dokážete ovládnuť svoje zmysly tým, že budete prijímať výhradne Krišna prasádam. Viac o prasádam píšem v článku „Čo je prasádam?“. Milujem prasádam.

Čítanie kníh

Keď som začal čítať Krišňácke knihy ako Bhagavad-gíta a Šrímad-bhágavatam, vôbec som im nerozumel. Neskôr som sa dostal ku knihe Vedecké poznanie duše, ktorá bola zrozumiteľnejšia. Vďaka nej som pochopil čo je duša a čo je mäso. Vďaka tejto knihe sa zo mňa stal vegetarián. Po pol roku nejedenia mäsa sa moje vedomie tak očistilo, že som bol schopný zažiť bezpodmienečnú lásku. Píšem o tom v článku „Láska a bezpodmienečná láska“.

Keď som začal chantovať a pocítil som prvé blahodárne účinky očisteného vedomia, začal som znova čítať Bhagavad-gítu. Nachádzal som v nej presne popísané účinky, ktoré som práve zažíval. Môžete čítať o ohni a môžete o ňom vedieť všetko, ale až keď žiaru a teplo ohňa pocítite na vlastnej koži, dovtedy získaná teoretická znalosť nadobudne iný rozmer. A tak je to aj s vedomím Krišnu. Pre toho, kto nepraktizuje vedomie Krišnu, je Bhagavad-gíta len obyčajná kniha a len ťažko jej porozumie. Až keď začne praktikovať potrebné kroky k dosiahnutiu vedomia Krišnu, vtedy aj text z Bhagavad-gíty nadobudne iný rozmer.

Regulatívne princípy

Tak ako v kresťanstve majú božie prikázania a usmernenia, tak aj Hare Krišna majú regulatívne princípy, ktorých dodržiavanie je veľmi dôležité na duchovnej ceste. Bez ich dodržiavania je takmer nemožné dosiahnuť duchovný pokrok.

Žiadne mäso

Nejesť mäso je asi najdôležitejší regulatívny princíp. Mäso vplýva veľmi nepriaznivo na vedomie človeka. Vyskúšajte vynechať mäso z jedálnička a uvidíte sami. O tom ako vplýva strava na vedomie sa dočítate v článku “Vplyv stravy na vedomie“.

Ani vajcia, cesnak a cibuľa

Krišňáci ďalej nejedia vajcia (tekuté mäso), cesnak a cibuľu, pretože sú podľa Véd v kvalite vášne a nevedomosti rovnako ako mäso. Krišňáci prijímajú len suroviny v kvalite dobra. Cesnak a cibuľa nie sú príliš lákavé potraviny, no ľudia si z nich spravili najväčšiu pochúťku ako aj z mäsa. Zvieratá prirodzene nemajú radi cesnak a cibuľu a vyhýbajú sa im. Len ľudia sú jaksi iní. Jedia cesnak aj keď vedia, že budú z neho fajnovo zapáchať. Jedia cibuľu aj keď pri jej krájaní plačú. Cesnak je veľmi silné prírodné antibiotikum a načo by človek do seba pchal antibiotiká keď je zdravý? Jedine ak pre chuť, ale sme zas pri tom zápachu, ktorý nie je príliš vábivý. Cesnak a cibuľa sú tiež prírodné afrodizaká. A keďže pre Krišňákov nie je sex najvyšší druh pôžitku, tak sa afrodiziakám vyhýbajú.

Žiadny alkohol, hazard a nedovolený sex

Zákázané je tiež pitie alkoholu, požívanie omamných látok, hazard a nemanželský sex. Sex by mal byť využitý len na plodenie detí, pretože sex patrí medzi najväčšie lákadlá v hmotnom svete, ktoré bránia v duchovnom pokroku. Teda pokiaľ je sex využívaný len na zmyslový pôžitok. Sexuálna energia môže byť využitá aj k duchovnému rastu, no Krišňáci sa takýmto sexuálnym praktikám nevenujú. K duchovnému pokroku využívajú inú cestu.

Niekomu sa môžu zdať tieto regulatívne princípy príliš prísne a nemožné dodržiavať. Ale keď budete praktikovať vedomie Krišnu, prirodzene prestanete piť alkohol a potreba mať sex len pre potešenie takisto zmizne. Vedomie Krišnu totiž prináša oveľa väčšie potešenie ako alkohol, alebo sex. Alkohol a sex prinášajú len veľmi krátke, dočasné potešenie. Vedomie Krišnu prináša trvalé šťastie vďaka ktorému nebudete musieť vyhľadávať dočasné šťastie.

Skutočne to funguje

Ja som našiel vnútorný pokoj a trvalé šťastie vo vedomí Krišnu, vy ho môžete nájsť tiež. Stačí len prísť na nedľný program a uvidíte či vás to chytí za srdce rovnako ako to chytilo mňa. Síce som mal z toho zo začiatku zmiešaný pocit, ale keď som začal Krišňákov navštevovať pravidelne a rozvíjať vedomie Krišnu, môj život sa zmenil k lepšiemu. Píšem o tom v článku „Vedomie Krišnu“. Som vyrovnanejší, šťastnejší a láskyplnejší. Dokázal som ovládnuť ego a namiesto pýchy zo mňa srší pokora. Je to neskutočne krásny pocit pre mňa aj pre ľudí okolo mňa. Vychádzam s ľuďmi oveľa lepšie ako predtým, než som začal praktikovať vedomie Krišnu.

Na stránkach www.iskcon.sk a www.harekrsna.cz môžete nájsť kde sú krišňácke chrámy na Slovensku a v Česku. Dúfam, že tomu dáte šancu a krišňákov navštívite. Môže vám to zmeniť život.

Môžete sa domnievať o čom je Hnutie Hare Krišna a mať špekulatívne názory, ale keď si vyskúšate praktikovať toto učenie, z domnienok a špekulatívnych názorov sa stane poznanie, o ktorom sa vám ani nesnilo. Môžete sa pokúšať čítať šlabikár ako prváčikovia bez toho, aby ste vedeli čo dané písmenká znamenajú, ale nebudete tomu rozumieť. Až keď sa naučíte čo písmenká znamenajú, až keď získate náležité poznanie, až vtedy budete vedieť o čom sa v šlabikári píše. A tak je to aj s Bhagavad-gítou.

Vďaka praktikovaniu učenia Hare Krišna sa vám zmení vedomie a život na nepoznanie. Stačí len začať. Želám si aby každý dosiahol vnútorný pokoj a šťastie. Či už vďaka Hare Krišna alebo iným spôsobom.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥