Osobná skúsenosť s Hare Krišna

Keď sa povie „Hare Krišna“, mnohí si predstavia nejakú sektu, alebo prinajlepšom odnož hinduizmu. Hnutie Hare Krišna vychádza z pôvodných Védskych písiem, ktoré sú viac ako 5000 rokov staré. Vo Védach je popísané fungovanie života, vedomia a vesmíru. Védy obsahujú astrológiu, prírodné liečiteľstvo (ayurveda), yogové systémy a veľa ďalšieho. Je to akýsi manuál pre život na Zemi. Bez tohto manuálu je život na Zemi veľmi ťažký. Keď si kúpite rozložený nábytok a nedostanete k nemu manuál, pravdepodobne budete mať problém ho zložiť. S manuálom by vám šlo skladanie oveľa ľahšie. A tak je to aj so životom. Pokiaľ nemáte k nemu manuál, dokážete síce žiť svoj život, ale stále si ho neviete poskladať tak, aby ste boli spokojní. Bez manuálu k životu síce žijete, ale neviete prečo žijete, čo je vašou úlohou na Zemi. Manuál pre život je vo Védach a zároveň sa skrýva v každom z nás. Len ho musíme objaviť.

Čo je Hare Krišna?

Hare Krišna nie je len náboženstvo, alebo filozofia. Je to ucelené učenie, ktoré obsahuje védsku kultúru s duchovným poznaním, jedlom a tradíciami.

O Hare Krišna som už písal v článkoch „Hare Krišna“, „Vedomie Krišnu“ a „Čo je Hnutie Hare Krišna?“. Píšem o ňom znova a tentokrát vám ho chcem priblížiť cez moju osobnú skúsenosť. Môžete si o Hare Krišna čítať, môžete čítať Védy, ale kým nezačnete praktikovať rady spomenuté v týchto zdrojoch poznania, budete mať len teoretickú znalosť, ktorá je len malý zlomok celého poznania. Skutočné poznanie sa skrýva v každom z nás a môžeme ho objaviť vďaka nasledovaniu týchto rád.

Praktické rady do života

Na Hare Krišna sa mi najviac páči, že toto učenie je praktické. Kresťanské chodenie do kostola sa síce môže javiť ako fajn aktivita, ale je to len malý zlomok duchovného života. Hare Krišna ponúka praktické kroky k znovuobnoveniu vedomia Krišnu. Každý môže dosiahnuť určitý stupeň tohto vedomia tým, že bude nasledovať praktické rady. Nemôžete naozaj vedieť o čom Hare Krišna je, kým nezačnete praktikovať rady k znovuobnoveniu vedomia Krišnu.

Zdržiavanie sa v spoločnosti oddaných

Navštevovanie oddaných Krišnu je jedna z najdôležitejších duchovných činností. Keď sa budete stretávať s ľuďmi, ktorí pijú alkohol, budete mať tendenciu piť alkohol tiež. Keď sa budete stretávať s ľuďmi, ktorí praktikujú vedomie Krišnu, budete mať tendenciu praktikovať vedomie Krišnu tiež. Spoločnosť, v ktorej trávite čas, veľmi ovplyvňuje rozvoj osobnosti.

HareKrisna-prednaska-elfoslav

Keď som prvýkrát prišiel na nedeľný program do chrámu Hare Krišna, hneď sa mi tam zapáčilo. Píšem o tom v článku “Hare Krišna“. Spievanie, tancovanie, prednáška, hostina. Prvýkrát mi najviac učarovala hostina. Toľko chodov jedla som nikdy nemal. A také dobré jedlo som tiež nikdy predtým nejedol. Krišňácke jedlo je najlepšie jedlo na svete. Chodil som na nedeľné programy aspoň raz za mesiac a dozvedal som sa o Hare Krišna viac a viac. Z teoretickej znalosti sa postupne stávala praktická. Začal som praktikovať takmer všetky odporúčania pre znovuobnovenie vedomia Krišnu a prvé výsledky sa dostavili behom pár mesiacov. Najväčší rozdiel vo vedomí som pocítil keď som začal chantovať (čentovať).

Chantovanie

Chantovanie (čentovanie) je akási meditácia mantrou.

Hare Krišna, Hare Krišna,
Krišna Krišna, Hare Hare
Hare Ráma, Hare Ráma
Ráma Ráma, Hare Hare

Podľa Véd je to najúčinnejší spôsob k očisteniu vedomia v súčasnej dobe, ktorá sa nazýva Kali Yuga – doba hádky a pokrytectva. Chantovať som začal zo zvedavosti. Chcel som vedieť aké to má účinky. Po mesiaci chantovania som mal potrebu zvýšiť trvanie meditácie z 10 na 20 minút. Po dvoch až troch mesiacoch som pocítil prvé účinky meditácie, ktoré sa následne stupňovali a stále stupňujú. Vnútorný pokoj a šťastie, ktoré som vďaka chantovaniu dosiahol a ktoré počas chantovania prežívam, sa dajú len ťažko opísať slovami.

Skúsil som chantovať 10 minút denne a zmenilo to môj život na nepoznanie. Postupne som mal potrebu chantovať viac a viac. V súčasnej dobe chantujem skoro 1 hodinu denne. Chantovanie môže vyriešiť takmer akýkoľvek fyzický aj psychický problém. Hare, Krišna a Ráma sú slová, ktoré majú obrovskú moc. Ich neustále opakovanie má blahodarné účinky. Ich skutočnú moc pocítite keď začnete chantovať pravidelne každý deň. Ako na to sa dozviete v článku „Čo mi dala meditácia“.

Pčúvanie mahá-mantry Hare Krišna

Počúvanie mahá-mantry Hare Krišna je najjednoduchšia praktická činnosť pre praktikovanie vedomia Krišnu. Mahá-mantra znamená veľká mantra. Hare Krišna je transcendentálna mahá-mantra, ktorej načúvanie a spievanie očisťuje srdce a myseľ. Čím viac a čím dlhšie jej budete načúvať, tým viac si očistíte vedomie. Ak k tomu pridáte aj spievanie, účinok sa znásobí. Keď som prvýkrát prišiel ku Krišňákom, nemal som potrebu spievať, len som počúval. Neskôr som pocítil nutkanie aj spievať.

Spievanie mahá-mantry Hare Krišna

Ak budete dostatočne dlho načúvať Hare Krišna mahá-mantre, dostanete nutkanie spievať.

Hare Krišna, Hare Krišna,
Krišna Krišna, Hare Haré
Hare Ráma, Hare Ráma
Ráma Ráma, Hare Hare

Spievanie Hare Krišna mahá-mantry má ešte väčší očisťujúci účinok ako načúvanie. Slová Hare, Krišna a Rama majú veľmi pozitívnu vibráciu a ich vyslovovanie má blahodárny účinok na vedomie človeka. Hare Krišna mahá-mantru môžete počúvať a spievať neustále a nikdy vás neomrzí. Je to transcendentálna mantra, to znamená, že presahuje hmotný svet. Jej neustálym opakovaním môžete pocítiť duchovné šťastie a spojenie s Bohom.

Prijímanie duchovného jedla prasádam

Toto je najpríjemnejšia duchovná činnosť. Áno, aj na prvý pohľad hmotná činnosť môže byť duchovná keď sa praktikuje správne. Prasádam je duchovné jedlo, ktoré je ponúknuté najskôr Krišnovi, až potom ho môžeme ochutnať my. Kresťania takisto ďakujú Bohu za jedlo. Toto je niečo podobné.

Prijímanie prasádam patrí medzi najpríjemnejšie činnosti praktikovania vedomia Krišnu. Keď prijímate prasádam, pociťujete duchovnú chuť jedla, ktorá pôsobí na zmysly ako nektar. Hare Krišna je asi jediná filozofia, pomocou ktorej dokážete ovládnuť svoje zmysly tým, že budete prijímať výhradne Krišna prasádam. Viac o prasádam píšem v článku „Čo je prasádam?“. Milujem prasádam.

Čítanie kníh

Keď som začal čítať Krišňácke knihy ako Bhagavad-gíta a Šrímad-bhágavatam, vôbec som im nerozumel. Neskôr som sa dostal ku knihe Vedecké poznanie duše, ktorá bola zrozumiteľnejšia. Vďaka nej som pochopil čo je duša a čo je mäso. Vďaka tejto knihe sa zo mňa stal vegetarián. Po pol roku nejedenia mäsa sa moje vedomie tak očistilo, že som bol schopný zažiť bezpodmienečnú lásku. Píšem o tom v článku „Láska a bezpodmienečná láska“.

Keď som začal chantovať a pocítil som prvé blahodárne účinky očisteného vedomia, začal som znova čítať Bhagavad-gítu. Nachádzal som v nej presne popísané účinky, ktoré som práve zažíval. Môžete čítať o ohni a môžete o ňom vedieť všetko, ale až keď žiaru a teplo ohňa pocítite na vlastnej koži, dovtedy získaná teoretická znalosť nadobudne iný rozmer. A tak je to aj s vedomím Krišnu. Pre toho, kto nepraktizuje vedomie Krišnu, je Bhagavad-gíta len obyčajná kniha a len ťažko jej porozumie. Až keď začne praktikovať potrebné kroky k dosiahnutiu vedomia Krišnu, vtedy aj text z Bhagavad-gíty nadobudne iný rozmer.

Regulatívne princípy

Tak ako v kresťanstve majú božie prikázania a usmernenia, tak aj Hare Krišna majú regulatívne princípy, ktorých dodržiavanie je veľmi dôležité na duchovnej ceste. Bez ich dodržiavania je takmer nemožné dosiahnuť duchovný pokrok.

Žiadne mäso

Nejesť mäso je asi najdôležitejší regulatívny princíp. Mäso vplýva veľmi nepriaznivo na vedomie človeka. Vyskúšajte vynechať mäso z jedálnička a uvidíte sami. O tom ako vplýva strava na vedomie sa dočítate v článku “Vplyv stravy na vedomie“.

Ani vajcia, cesnak a cibuľa

Krišňáci ďalej nejedia vajcia (tekuté mäso), cesnak a cibuľu, pretože sú podľa Véd v kvalite vášne a nevedomosti rovnako ako mäso. Krišňáci prijímajú len suroviny v kvalite dobra. Cesnak a cibuľa nie sú príliš lákavé potraviny, no ľudia si z nich spravili najväčšiu pochúťku ako aj z mäsa. Zvieratá prirodzene nemajú radi cesnak a cibuľu a vyhýbajú sa im. Len ľudia sú jaksi iní. Jedia cesnak aj keď vedia, že budú z neho fajnovo zapáchať. Jedia cibuľu aj keď pri jej krájaní plačú. Cesnak je veľmi silné prírodné antibiotikum a načo by človek do seba pchal antibiotiká keď je zdravý? Jedine ak pre chuť, ale sme zas pri tom zápachu, ktorý nie je príliš vábivý. Cesnak a cibuľa sú tiež prírodné afrodizaká. A keďže pre Krišňákov nie je sex najvyšší druh pôžitku, tak sa afrodiziakám vyhýbajú.

Žiadny alkohol, hazard a nedovolený sex

Zákázané je tiež pitie alkoholu, požívanie omamných látok, hazard a nemanželský sex. Sex by mal byť využitý len na plodenie detí, pretože sex patrí medzi najväčšie lákadlá v hmotnom svete, ktoré bránia v duchovnom pokroku. Teda pokiaľ je sex využívaný len na zmyslový pôžitok. Sexuálna energia môže byť využitá aj k duchovnému rastu, no Krišňáci sa takýmto sexuálnym praktikám nevenujú. K duchovnému pokroku využívajú inú cestu.

Niekomu sa môžu zdať tieto regulatívne princípy príliš prísne a nemožné dodržiavať. Ale keď budete praktikovať vedomie Krišnu, prirodzene prestanete piť alkohol a potreba mať sex len pre potešenie takisto zmizne. Vedomie Krišnu totiž prináša oveľa väčšie potešenie ako alkohol, alebo sex. Alkohol a sex prinášajú len veľmi krátke, dočasné potešenie. Vedomie Krišnu prináša trvalé šťastie vďaka ktorému nebudete musieť vyhľadávať dočasné šťastie.

Skutočne to funguje

Ja som našiel vnútorný pokoj a trvalé šťastie vo vedomí Krišnu, vy ho môžete nájsť tiež. Stačí len prísť na nedľný program a uvidíte či vás to chytí za srdce rovnako ako to chytilo mňa. Síce som mal z toho zo začiatku zmiešaný pocit, ale keď som začal Krišňákov navštevovať pravidelne a rozvíjať vedomie Krišnu, môj život sa zmenil k lepšiemu. Píšem o tom v článku „Vedomie Krišnu“. Som vyrovnanejší, šťastnejší a láskyplnejší. Dokázal som (do určitej miery) ovládnuť ego a pýchu vystriedala väčšia pokora. Je to neskutočne krásny pocit pre mňa aj pre ľudí okolo mňa. Vychádzam s ľuďmi oveľa lepšie ako predtým, než som začal praktikovať vedomie Krišnu.

Na stránkach www.iskcon.sk a www.harekrsna.cz môžete nájsť kde sú krišňácke chrámy na Slovensku a v Česku. Dúfam, že tomu dáte šancu a krišňákov navštívite. Môže vám to zmeniť život.

Môžete sa domnievať o čom je Hnutie Hare Krišna a mať špekulatívne názory, ale keď si vyskúšate praktikovať toto učenie, z domnienok a špekulatívnych názorov sa stane poznanie, o ktorom sa vám ani nesnilo. Môžete sa pokúšať čítať šlabikár ako prváčikovia bez toho, aby ste vedeli čo dané písmenká znamenajú, ale nebudete tomu rozumieť. Až keď sa naučíte čo písmenká znamenajú, až keď získate náležité poznanie, až vtedy budete vedieť o čom sa v šlabikári píše. A tak je to aj s Bhagavad-gítou.

Vďaka praktikovaniu učenia Hare Krišna sa vám zmení vedomie a život na nepoznanie. Stačí len začať. Želám si aby každý dosiahol vnútorný pokoj a šťastie. Či už vďaka Hare Krišna alebo iným spôsobom.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

 • petero m6062

  Velmi nebezpecne nabozenstvo. Nenahradzal by som tym krestanstvo. Plne klamu, iluzie, navyse zle sa z toho vystupuje potom. Videl som, ako to vela ludi negativne ovplyvnilo. Jedlo maju dobre, to sa musi suhlasit. Problem nabozenstva je ten, ze to zhltnu aj z tou zlou pilulkou, ktoru tam maju, akoze si myslia, ze zem je plocha a drzi ju nejaka korytnacka, kym vesmirny vyskum ukazuje nieco ine. To je problem kazdeho nabozenstva. Preto, lepsie ist vlastnou cestou, a ostat verny duchu svatemu a modlit sa. Nez sa dostat do takejto manipulativnej iluzie, ktora siri bludy skrze knizky. Treba byt samozrejme slusny, dobry, zdvorily a mravny. Ale nezhltnut celu pilulku manipulativneho nabozenstva, ktorym hare krisna je. Aj ako sa obliekaju po indicky, uniformne. Na nase konciny sa to nehodi, ani ich kultura, mentalita, ani styl obliekania. Jednoznacne ruky prec od toho, a chodit si do govindy a ich restik, maximalne po dobre vegetarianske jedlo.

  • http://hromnik.com Tomáš Hromník

   Pekne si tu popísal svoj názor. Každý má svoj názor a názory sa môžu líšiť, je tak? Naše názory teda nie sú absolútnou pravdou, ale len jej čiastočkou. Našťastie…. želám ti, aby si zažil hlbšiu skúsenosť s Hare Krišna, Prabhupádom, Krišnom a mahámantrou a získal tak lepší obraz o čom to celé je :) a nemusel mať iba skreslený názor na základe svojej obmedzenej skúsenosti. Slovíčko obmedzené prosím neber ako urážku, ale ako fakt. Pokiaľ s týmto učením nemáš hlbšiu skúsenosť, chápem tvoj názor, ktorý má veľa ľudí, ktorí tiež nemajú hlbšiu skúsenosť.

   • petero m6062

    Pravda je len jedna. Samozrejme, mozem sa mylit aj ja. Mysel mam otvorenu. Pripustam to. Hare Krisna som preskumal dostatocne do hlbky. Treba sa popytat aj ludi, ktori v tom boli roky a opustili to nabozenstvo. Nemozu mat pravdu dve nabozenstva. To je typicka loz. Pretoze pravda je len jedna. Vyslobodit z pekla sa neda napriklad tym, ze maso jes aj nejes, ze si sexualne hriesny, alebo cisty. Vzdy su to protiklady, takze jedni su oklamani a idu do pekla a druhi do neba. Filozofovat tu nemienim. Mal som hodinove diskusie s Hare Krisnakmi, nikdy to nikam neviedlo. Fanatizmus je fanataizmus. Neboli schopni vidiet pravdu, bali sa jej. To som pochopil, ze niekto nechce byt neveriaci, takze nemozes mu proste vyvratit jeho vieru, lebo sa zruti. Musis mu ukazat novu cestu, svetlo. Pochopitelne, na to este nemam dost informacii. Takze disuksia a prevracanie je zbytocne. Bol som svedkom, ako aj ked niekomu predkladas pravdu, bud utecie, alebo ju nechce vidiet. Casom zacne byt dokonca agresivny, utocit. Tym myslim teraz, ked som vedel, ze sa v niecom nemylim. Fanatizmus je fanatizmus. Prajem vam, aby ste co najskor zistili, ze Hare Krisna nieje pravda, len to len polopravda, a v mnohom je to dokonca klam a iluzia. K spase duse to nevedie. Treba to zistit samzorejme pred smrtou. Vela stastia, viac tu diskutovat nemienim. Ani po 10 stranach textu a protiargumentov by sme nikam nedosli. To uz mam vyskusane.

    • http://hromnik.com Tomáš Hromník

     Samozrejme, Boh je tak milostivy, že dá svojim milovaným len jedno pravé náboženstvo pre všetkých… Logika ako sa patrí. Tvrdiť, že len jediné náboženstvo je pravé, to nie je fanatizmus?

     • petero m6062

      Cize, naozaj uveris nabozenstvu, ktore Ti tvrdi, ze Zem je pancier korytnacky, ktory drzia 4 slony? Ty, velky programator, ucitel, elfoslav? Ale no tak…. nevidis, ze je to diabol? Ved by to narusilo cely vedecky model vesmiru. Ako programator musis mat predsa exaktne a logicke myslenie, inak by Ti nefungovala ani informatika. Vzdy som smutny, ked takej lzi naleti inteligentny clovek v modernej dobe. Koniec-koncov, nad ludskou naivitou sa musime placnut po cele este aj teraz, ked miliony ludi stale veria na placatu zem.

    • http://hromnik.com Tomáš Hromník

     Poznám tiež ľudí vychovávanych v kresťanskej viere, ktorým táto viera nedávala odpovede na ich otázky a skončili u Hare Krišna, ktoré im odpovede dalo. To, že niekto odpadol z Hare Krišna ešte nedokazuje nesprávnosť učenia, ale chyba bude zrejme inde…

  • http://hromnik.com Tomáš Hromník

   A ešte taká otázka: Čo ak v blude žiješ ty? Si schopný a ochotný to prijať?

 • Peter

  Cize, naozaj veris, ze Zem drzia 4 slony a korytnacka? Ty, velky Elfoslav, informatik, exaktny clovek, vedec, ktory vie, ze aby program fungoval, vsetko musi do bodky sediet? Naozaj si uveril nabozenstvu, ktore siri zjavne nepravdy a bludy o vesmire? Tym nechcem obhajovat katolicku cirkev, lebo skutocny krestan, ktory hlada pravdu, uz pochopil, ze tie veci o vesmire su skutocne, musi to pripustit. Skutocny krestan uz pochopil, ze katolicka cirkev nema vo vsetkom pravdu. Ale Big Bang nevylucuje Boha, naopak, potvrdzuje ho. Treba ist dopredu. Ale uverit ISKCONU a jeho nazorom, v dnesnej dobe, je scestne. Treba updatnut program, a updatnut Vedy. Lebo zjavne sa mylia. Je to rozpravka na pobludenie mysle.

  • Peter
   • petero m6062
    • http://hromnik.com Tomáš Hromník

     Obrázok z Googlu nie sú védy! To si aj ja môžem načmárať čokoľvek a povedať, že je to z Véd… chcem konkrétny verš, kde je popísaná Zem ako plochá a vyvažujú ju slony…

  • http://hromnik.com Tomáš Hromník

   Kde je prosímťa vo védach popísané, že Zem držia 4 slony a korytnačka? Aké nepravdy a bludy o vesmíre? Nerozumiem ti pokiaľ nedáš konkrétne príklady. Treba hlavne updatnuť vedomie :) Aby si sa nemusel rozrušovať nad takýmito vecami a zameriaval sa na dôležitejšie, hlavne na seba :) Želám veľa šťastia.

  • http://hromnik.com Tomáš Hromník

   Páči sa, vzdelávaj sa keď chceš byť múdry. https://www.youtube.com/watch?v=mKyQxI1Q3UU

   • petero m6062

    Vzdelavat sa? Vsak pozri komenty:

    Arborele Sephirot wrote:
    “what??????? vedic says clear GEOCENTRIC …not globe…why is the globe showed??????? why is that? this video is beautifull and full of truth. but this guy is making it a mith by his words…THE VEDIC IS REALITY PEOPLE ….”

    Soolaba
    “Good question Arborele, the Earth is shown as a globe in this video to help westerners know where live on the Bhu-Mandala. However, the Earth we know as Bharata-Varsha is not described in the sacred text as a globe.”

    Oni este ani nevedia, ci je Zem gulata, a ci je v strede slnecnej sustavy slnko alebo zem. Aj o to su tam hadky. To kde sme v stredoveku este? Nemoze Ti nabozenstvo klamat, alebo zavadzat Ta o pravde. To proste vedie k chaosu. Musi byt vsetko presne. Preto sa koniec koncov nazyvaju Vedy, co je podobne so zapadnou vedou. Su to rozpravky na oblbnutie mysle. Jasne, ze vedecky vyskum ma pravdu,a vesmir zobrazuju spravne. Vsetko totiz sedi, aj podla fyzikalnych zakonov.

    • petero m6062

     Mysel je lahko oblbnutelna, aj viera v nepravdu je viera. Na to si daj pozor. Vola sa to verit bludom, byt v iluzii. Vela ludi tak ostava az do smrti. Dost tazko sa z toho dostava, cim dlhsie sa clovek mylil, tym vacsi sok je potom, ked mu niekto dokazuje, ze sa mylil a tazko sa z toho dostava. Neraz sa uchyly aj k uteku, alebo utoku, aby nemusel pravdu prijat. Preto Ti hovorim, zastav to uz v zarodku. Nenalet na toto falosne nabozenstvo. Velmi velmi tazko sa z toho potom dostava.

     • http://hromnik.com Tomáš Hromník

      😀 Hare Krišna nie je o viere. Nekecaj keď nevieš… čoskoro vyjde článok o Hare Krišna ako duchovná veda. Ak ani to nepochopíš a neprijmeš, tak už neviem čo s tebou :)

    • http://hromnik.com Tomáš Hromník

     Takže veda je neomylná hej? Ako to zjavne vedecká história dokazuje keď sa neustále menia vedecké dôkazy a objavy… skvelé, fakt skvelé. Ja nikde netvrdím, že niečomu verím. To si len ty domýšľaš :)