Archívy kategórie: Nový svetový poriadok

Pravá tvár Nového svetového poriadku

Plán Nového svetového poriadku je už na svete. Prečítajte si čo treba spraviť aby mohol nastať Nový svetový poriadok (ďalej NSP).

Nový svetový poriadok bude vyzerať ako nebo… spočiatku

Keď NSP príde na scénu, bude vyzerať lákavo, ba priam neodolateľne, ako niečo, čo tento svet potrebuje ako soľ. No nechci to.

Problém -> reakcia -> riešenie

NSP bude vyzerať ako RIEŠENIE na všetky problémy ľudstva. Bude sa zdať, že korupcia bola zastavená, zabráni sa 3. svetovej vojne, všetky regionálne konflikty budú vyriešené, bieda bude zmiernená, dlhy prestanú existovať, tajomstvá budú odhalené,… A masy ľudí, ktoré boli dlhodobo kŕmené negatívnymi správami s radosťou prijmu NSP.

A tak funguje problém -> reakcia -> riešenie keď chce niekto nastoliť NSP pre celý svet. Zámerne vytvorí veľa hrozných problémov a katastrof. Zaistí, že verejnosť je dostatočne informovaná o týchto udalostiach (neustálym bombardovaním negatívnymi správami cez mainstreamové a alternatívne médiá) a následne im predstaví riešenie na všetky problémy – NSP. V tejto poslednej fáze ľudia nedostanú niečo škaredé či desivé. Dostanú niečo veľmi príjemné a lákavé. A keď to prijmu a začnú byť na tom opäť závislí, začnú sa uťahovať skrutky znova.

Úplná kontrola financií

Bude platiť iba elektronická mena. Vaše útraty peňazí budú monitorované a vaša transakcia bude zablokovaná ak sa im nebude zdať účel transakcie. Samozrejme vám dajú dobrý dôvod prečo musia monitorovať všetky peniaze – pretože je dôležité zastaviť “terorizmus”.

Dajú všetkým štartovací účet

Najväčšie lákadlo pre ľudí bude “niečo zdarma”. Jeden zo spôsobov ako vykoreniť biedu vo svete, je zaviesť jednotnú menu a všetkým dať rovnaké podmienky na štart. Všetkým zaviesť štartovací účet, na ktorom budú mať určitú sumu peňazí.

Jednoducho nalákať ľudí do klietky a neskôr ju zaklapnúť. Lišiacky plán, čo?

Ako vyzerá dnešný svet?

Len sa pozrite vôkol seba ako vyzerá dnešný svet. Prakticky všetky krajiny sú zadĺžené až po uši a ich dlh stále rastie. Svet sužujú neustále vojny a konflikty. Státisíce ľudí utekajú do Európy aby si zachránili život. Európa nedokázala ustrážiť svoje hranice a tak je možné, že sú medzi utečencami aj extrémisti z teroristických organizácií. Vylúčiť sa to nedá. Európania sú z toho zúfalí. Jediné riešenie situácie je mier a ten je v nedohľadne. A veľa iných svetových problémov… Príde Nový svetový poriadok s riešením na všetky tieto problémy? Čo myslíte?

Doplnkové štúdium

False East/West Paradigm Hides The Rise Of Global Currency: http://www.alt-market.com/articles/2126-false-eastwest-paradigm-hides-the-rise-of-global-currency

The Multilateral/Multipolar New World Order will seem like heaven… at first: http://redefininggod.com/2014/11/the-multilateralmultipolar-new-world-order-will-seem-like-heaven-at-first/

Nový svetový poriadok: http://blog.hromnik.com/2015/08/26/novy-svetovy-poriadok/

Nový svetový poriadok

Návrh nového svetového poriadku je už na svete. Bude predstavený 25. Septembra 2015 na zasadnutí OSN. Nazýva sa “Sustainable development agenda” – program pre trvalo udržateľný vývoj.

Čo je to ten Nový svetový poriadok?

Účel Nového svetového poriadku je urobiť svet lepším. Po prečítaní dokumentu “Transforming our world” som ostal v nemom úžase čo všetko chcú zmeniť do roku 2030. Za 15 rokov chcú nastaviť jednotné ľudské práva po celom svete. Chcú zmenšiť nerovnosť medzi krajinami, nastoliť celosvetový mier, vymietiť chudobu a mnoho iného. Znie to fajn, poďme sa na to pozrieť bližšie.

Preambula

Tento program je plán akcie pre ľudí, planétu a blahobyt. Hľadá spôsob ako posilniť všestranný mier a slobodu. Uznávame, že vykorenenie biedy vo všetkých formách a rozmeroch, vrátane extrémnej biedy, je najväčšia svetová výzva a nevyhnutná požiadavka pre udržateľný vývoj.

Všetky krajiny a všetci partneri, posobiac spoločne, zavedú tento plán. Sme odhodlaní oslobodiť ľudstvo od nadvlády, biedy a chceme zaceliť a ochrániť našu planétu. Zaväzujeme sa učiniť odvážne kroky, ktoré sú naliehavo potrebné k posunutiu sveta na udržateľnú a prispôsobiteľnú dráhu. Akonáhle sa pustíme na túto spoločnú cestu, sľubujeme, že nikto nebude zaostávať.

Majú 17 cieľov, ktoré chcú dosiahnuť počas 15 rokov, do roku 2030, ktoré ovplyvnia nasledovné:

Ľudia

Sme odhodlaní ukončiť biedu a hlad vo všetkých formách a rozmeroch a zaistiť, že všetci ľudia budú môcť naplniť svoj potenciál rovnako a dôstojne v zdravom prostredí.

Planéta

Sme odhodlaní chrániť planétu pred chátraním cez udržateľnú spotrebu a produkciu, riadiť spotrebu prírodných zdrojov a uskutočniť nevyhnutné kroky týkajúce sa klimatickej zmeny tak, aby sme mohli podporovať potreby súčasnej a budúcich generácií.

Blahobyt

Sme odhodlaní zaistiť aby si mohli všetci ľudia užívať prosperujúci a naplňujúci život, ktorý bude ekonomicky, sociálne a technologicky v súlade s prírodou.

Mier

Sme odhodlaní vychovávať mierumilovnú spoločnosť, ktorá nemá dôvod na strach ani násilie. Udržateľný vývoj nemôže nastať bez mieru a mier nemôže nastať bez udržateľného vývoja.

Spolupráca

Sme odhodlaní zaktivizovať zdroje potrebné k uskutočneniu tohto programu. Sme pripravení oživiť Celosvetovú spoluprácu pre udržateľný vývoj založenú na duchu posilnenej celosvetovej solidarity, zameranú na konkrétne potreby tých najchudobnejších a najzraniteľnejších v spolupráci so všetkými krajinami, partnermi a ľuďmi.

17 cieľov

 1. Ukončiť biedu vo všetkých jej formách všade na svete.
 2. Ukončiť hladovanie, zabezpečiť jedlo všetkým v dostatočnom množstve a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo.
 3. Zabezpečiť zdravý život a presadzovať blaho pre všetkých bez rozdielu.
 4. Zaistiť rovnosť a kvalitu vzdelania a presadzovať celoživotnú možnosť vzdelávania pre všetkých.
 5. Dosiahnuť rovnosť pohlaví a splnomocniť všetky ženy a dievčatá.
 6. Zaistiť a trvale udržiavať dostupnosť vody a hygieny pre všetkých.
 7. Zaistiť prístup k cenovo prístupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých.
 8. Presadzovať trvale udržateľný ekonomický rast, riadne a produktívne zamestnanie a patričnú prácu pre všetkých.
 9. Vybudovať pružnú, odolnú infraštruktúru, podporovať udržateľnú industrializáciu a inováciu.
 10. Znížiť nerovnosť v krajinách a medzi krajinami.
 11. Urobiť mestá a osady bezpečné, pružné a udržateľné.
 12. Zaistiť trvale udržateľnú konzumáciu a produkciu.
 13. Podniknúť potrebné kroky v boji s klimatickou zmenou a jej dopadmi.
 14. Chrániť a udržateľne používať oceány, moria a morské zdroje pre trvale udržateľný vývoj.
 15. Chrániť, obnoviť a podporovať udržateľné používanie pozemských ekosystémov, starať sa o lesy, zabrániť dezertifikácii, zastaviť a zvrátiť chátranie pôdy, zabrániť strate biologickej rozmanitosti.
 16. Presadzovať mierumilovnú spoločnosť pre trvalo udržateľný vývoj, spravodlivosť pre všetkých a vybudovať efektívne inštitúcie.
 17. Posilniť prostriedky pre implementáciu a oživenie celosvetového partnerstva pre trvalo udržateľný vývoj.

Všetko to znie krásne, no je v tom malý háčik.

Presadzovať zmenu inak ako cez jednotlivca je totalita

Pánovia z OSN hlásajú akúsi slobodu, blahobyt, mier a lepší svet. No obávam sa, že zmena, ktorá prichádza zhora je nútená zmena. Kto to kedy videl stavať pyramídu zhora? Pyramída (spoločnosť) musí mať dobrý základ, aby sa nezrútila. V spoločnosti musí byť dostatok ľudí ochotných priložiť ruku k dielu, k lepšiemu životu.

Dokázať zaručiť mier a blahobyt na celom svete? Viete si to predstaviť? Možno majú plán ako zmeniť jednotlivcov. No stále je to nútená zmena. Presvedčiť 7 miliard ľudí sladkými slovami, že za 15 rokov zlepšia svet nie je ťažké. Ľudia im to zhltnú aj s navijakom. Ľudia sa chcú mať dobre, chcú žiť v mieri, blahobyte a slobode. No len tak lusknutím prsta to nepôjde. Ľudia sami musia chcieť pomôcť zmeniť svet k lepšiemu. Sami musia priložiť ruku k dielu.

Stále mi v hlave rezonuje slovíčko sloboda. Presadzovať zmenu a zároveň hlásať slobodu, je to zvláštne. Som zvedavý ako budeme slobodní po 25. Septembri 2015.

Veľký podvod

Biblia varuje pred akýmsi “Veľkým podvodom”.

V skratke: V týchto dňoch kresťania očakávajú druhý príchod Ježiša. Tomu majú predchádzať prírodné katastrofy, utrpenie, Veľký podvod a príchod antikrista. Antikrist sa bude javiť ako dobrý, bude hlásať jednotu a lásku. To je súčasť Veľkého podvodu. Tento antikrist bude požadovať od ľudí, aby prijali jeho značku na ruku, alebo na čelo. Kto neprijme túto značku, nebude môcť nakupovať, ani predávať a bude prenasledovaný. Vláda antikrista mala pôvodne trvať 7 rokov, no mala by byť skrátená [MAT 24, 22] a trvať približne 2 roky. Potom je očakávaný príchod pravého Ježiša, ktorý zabije antikrista, uvrhne do večného zatratenia tých, ktorí prijali antikristovu značku a spasí kresťanov.

Viac si o tom môžete prečítať tu: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/biblia-a-koniec-casov/

Bibliu nemôžeme brať doslovne, je písaná v symboloch. Či už si veriaci, alebo nie, môžeš sa zamyslieť nad spojitosťou Nového svetového poriadku a Veľkého podvodu. Ak ti budú ponúkať značku na ruku (čip), ktorá ti zaručí dostatok všetkého, môžeš ju prijať a žiť opäť tak, ako si žil. Môžeš opäť skákať podľa toho ako iní pískajú. Už nikdy viac nebudeš slobodný, už nebude cesty späť. Ak sa túto značku rozhodneš neprijať, jediná možnosť prežitia bude v samostatne fungujúcich komunitách, nezávislých na systéme. Jedine tam nájdeš naozajstnú slobodu.

Zamysli sa nad tým.

Zdroje

Towards a sustainable development agenda: http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

Sustainable development document: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891Transforming%20Our%20World.pdf