Nový svetový poriadok

Návrh nového svetového poriadku je už na svete. Bude predstavený 25. Septembra 2015 na zasadnutí OSN. Nazýva sa “Sustainable development agenda” – program pre trvalo udržateľný vývoj.

Čo je to ten Nový svetový poriadok?

Účel Nového svetového poriadku je urobiť svet lepším. Po prečítaní dokumentu “Transforming our world” som ostal v nemom úžase čo všetko chcú zmeniť do roku 2030. Za 15 rokov chcú nastaviť jednotné ľudské práva po celom svete. Chcú zmenšiť nerovnosť medzi krajinami, nastoliť celosvetový mier, vymietiť chudobu a mnoho iného. Znie to fajn, poďme sa na to pozrieť bližšie.

Preambula

Tento program je plán akcie pre ľudí, planétu a blahobyt. Hľadá spôsob ako posilniť všestranný mier a slobodu. Uznávame, že vykorenenie biedy vo všetkých formách a rozmeroch, vrátane extrémnej biedy, je najväčšia svetová výzva a nevyhnutná požiadavka pre udržateľný vývoj.

Všetky krajiny a všetci partneri, posobiac spoločne, zavedú tento plán. Sme odhodlaní oslobodiť ľudstvo od nadvlády, biedy a chceme zaceliť a ochrániť našu planétu. Zaväzujeme sa učiniť odvážne kroky, ktoré sú naliehavo potrebné k posunutiu sveta na udržateľnú a prispôsobiteľnú dráhu. Akonáhle sa pustíme na túto spoločnú cestu, sľubujeme, že nikto nebude zaostávať.

Majú 17 cieľov, ktoré chcú dosiahnuť počas 15 rokov, do roku 2030, ktoré ovplyvnia nasledovné:

Ľudia

Sme odhodlaní ukončiť biedu a hlad vo všetkých formách a rozmeroch a zaistiť, že všetci ľudia budú môcť naplniť svoj potenciál rovnako a dôstojne v zdravom prostredí.

Planéta

Sme odhodlaní chrániť planétu pred chátraním cez udržateľnú spotrebu a produkciu, riadiť spotrebu prírodných zdrojov a uskutočniť nevyhnutné kroky týkajúce sa klimatickej zmeny tak, aby sme mohli podporovať potreby súčasnej a budúcich generácií.

Blahobyt

Sme odhodlaní zaistiť aby si mohli všetci ľudia užívať prosperujúci a naplňujúci život, ktorý bude ekonomicky, sociálne a technologicky v súlade s prírodou.

Mier

Sme odhodlaní vychovávať mierumilovnú spoločnosť, ktorá nemá dôvod na strach ani násilie. Udržateľný vývoj nemôže nastať bez mieru a mier nemôže nastať bez udržateľného vývoja.

Spolupráca

Sme odhodlaní zaktivizovať zdroje potrebné k uskutočneniu tohto programu. Sme pripravení oživiť Celosvetovú spoluprácu pre udržateľný vývoj založenú na duchu posilnenej celosvetovej solidarity, zameranú na konkrétne potreby tých najchudobnejších a najzraniteľnejších v spolupráci so všetkými krajinami, partnermi a ľuďmi.

17 cieľov

 1. Ukončiť biedu vo všetkých jej formách všade na svete.
 2. Ukončiť hladovanie, zabezpečiť jedlo všetkým v dostatočnom množstve a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo.
 3. Zabezpečiť zdravý život a presadzovať blaho pre všetkých bez rozdielu.
 4. Zaistiť rovnosť a kvalitu vzdelania a presadzovať celoživotnú možnosť vzdelávania pre všetkých.
 5. Dosiahnuť rovnosť pohlaví a splnomocniť všetky ženy a dievčatá.
 6. Zaistiť a trvale udržiavať dostupnosť vody a hygieny pre všetkých.
 7. Zaistiť prístup k cenovo prístupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých.
 8. Presadzovať trvale udržateľný ekonomický rast, riadne a produktívne zamestnanie a patričnú prácu pre všetkých.
 9. Vybudovať pružnú, odolnú infraštruktúru, podporovať udržateľnú industrializáciu a inováciu.
 10. Znížiť nerovnosť v krajinách a medzi krajinami.
 11. Urobiť mestá a osady bezpečné, pružné a udržateľné.
 12. Zaistiť trvale udržateľnú konzumáciu a produkciu.
 13. Podniknúť potrebné kroky v boji s klimatickou zmenou a jej dopadmi.
 14. Chrániť a udržateľne používať oceány, moria a morské zdroje pre trvale udržateľný vývoj.
 15. Chrániť, obnoviť a podporovať udržateľné používanie pozemských ekosystémov, starať sa o lesy, zabrániť dezertifikácii, zastaviť a zvrátiť chátranie pôdy, zabrániť strate biologickej rozmanitosti.
 16. Presadzovať mierumilovnú spoločnosť pre trvalo udržateľný vývoj, spravodlivosť pre všetkých a vybudovať efektívne inštitúcie.
 17. Posilniť prostriedky pre implementáciu a oživenie celosvetového partnerstva pre trvalo udržateľný vývoj.

Všetko to znie krásne, no je v tom malý háčik.

Presadzovať zmenu inak ako cez jednotlivca je totalita

Pánovia z OSN hlásajú akúsi slobodu, blahobyt, mier a lepší svet. No obávam sa, že zmena, ktorá prichádza zhora je nútená zmena. Kto to kedy videl stavať pyramídu zhora? Pyramída (spoločnosť) musí mať dobrý základ, aby sa nezrútila. V spoločnosti musí byť dostatok ľudí ochotných priložiť ruku k dielu, k lepšiemu životu.

Dokázať zaručiť mier a blahobyt na celom svete? Viete si to predstaviť? Možno majú plán ako zmeniť jednotlivcov. No stále je to nútená zmena. Presvedčiť 7 miliard ľudí sladkými slovami, že za 15 rokov zlepšia svet nie je ťažké. Ľudia im to zhltnú aj s navijakom. Ľudia sa chcú mať dobre, chcú žiť v mieri, blahobyte a slobode. No len tak lusknutím prsta to nepôjde. Ľudia sami musia chcieť pomôcť zmeniť svet k lepšiemu. Sami musia priložiť ruku k dielu.

Stále mi v hlave rezonuje slovíčko sloboda. Presadzovať zmenu a zároveň hlásať slobodu, je to zvláštne. Som zvedavý ako budeme slobodní po 25. Septembri 2015.

Veľký podvod

Biblia varuje pred akýmsi “Veľkým podvodom”.

V skratke: V týchto dňoch kresťania očakávajú druhý príchod Ježiša. Tomu majú predchádzať prírodné katastrofy, utrpenie, Veľký podvod a príchod antikrista. Antikrist sa bude javiť ako dobrý, bude hlásať jednotu a lásku. To je súčasť Veľkého podvodu. Tento antikrist bude požadovať od ľudí, aby prijali jeho značku na ruku, alebo na čelo. Kto neprijme túto značku, nebude môcť nakupovať, ani predávať a bude prenasledovaný. Vláda antikrista mala pôvodne trvať 7 rokov, no mala by byť skrátená [MAT 24, 22] a trvať približne 2 roky. Potom je očakávaný príchod pravého Ježiša, ktorý zabije antikrista, uvrhne do večného zatratenia tých, ktorí prijali antikristovu značku a spasí kresťanov.

Viac si o tom môžete prečítať tu: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/biblia-a-koniec-casov/

Bibliu nemôžeme brať doslovne, je písaná v symboloch. Či už si veriaci, alebo nie, môžeš sa zamyslieť nad spojitosťou Nového svetového poriadku a Veľkého podvodu. Ak ti budú ponúkať značku na ruku (čip), ktorá ti zaručí dostatok všetkého, môžeš ju prijať a žiť opäť tak, ako si žil. Môžeš opäť skákať podľa toho ako iní pískajú. Už nikdy viac nebudeš slobodný, už nebude cesty späť. Ak sa túto značku rozhodneš neprijať, jediná možnosť prežitia bude v samostatne fungujúcich komunitách, nezávislých na systéme. Jedine tam nájdeš naozajstnú slobodu.

Zamysli sa nad tým.

Zdroje

Towards a sustainable development agenda: http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

Sustainable development document: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891Transforming%20Our%20World.pdf


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

 • milpos@gecom.sk1

  Ako sa dá všetko otočiť ? Pravda je lož a lož je pravda.