Dôležitosť poznania

Každý hľadá lásku, šťastie, mier rôznymi spôsobmi. Niekomu sa to darí viac, niekomu menej, niekomu vôbec. Prečo?

Poznanie

Ak chceme niečo dosiahnuť, musíme mať najskôr poznanie ako na to. Bez poznania ako dosiahnuť lásku, mier, šťastie to sotva môžeme dosiahnuť. Môžeme dosiahnuť niečo, čo sa javí ako láska, šťastie a mier ale je to dočasné a strieda to utrpenie. S tým má každý skúsenosť. Na začiatku obrovské zamilovanie, láska, ťuťuli-muťuli a po čase to všetko vyprchá a strieda to nevraživosť až nenávisť. Prečo? Pretože nemáme poznanie čo je skutočná láska.

Keď nemáme poznanie ako dosiahnuť šťastie, snažíme sa všemožnými zmyslovými pôžitkami uspokojiť svoje zmysly a to považujeme za šťastie. A potom trpíme keď to s pôžitkom preženieme. Snažíme sa mať toľko pôžitku až nás to privádza k utrpeniu. Snažíme sa byť šťastní ale trpíme, pretože nevieme čo je skutočné šťastie a ako ho dosiahnuť.

Špekulácie

Množstvo ľudí má rôzne nápady ako žiť šťastný život ale funguje to reálne? Ako dlho? Pár mesiacov, rok, dva, tri? Kým znova nepríde utrpenie? Snažíme sa žiť šťastne a najlepšie ako vieme ale aj tak dostávame pecky od života a nechápeme prečo. Chceme byť šťastní, tak prečo trpíme? Prečo prichádzame o svojich blízkych, prečo strácame priateľov, majetok, prečo prichádzajú choroby a nakoniec smrť. Dá sa vôbec žiť v tomto svete šťastne?

Na prednáške z Bhagavad-Gíty som počul, že ľudský život neslúži na to aby sme boli šťastní v hmotnom svete, ale aby sme našli skutočné duchovné šťastie. Šťastie v hmotnom svete je dočasné a vždy ho strieda utrpenie. Duchovné šťastie je trvalé a stále sa stupňuje. To je možné dosiahnuť v ľudskom tele.

Ak chceme byť šťastní, musíme získať spoľahlivé poznanie ako to dosiahnuť. Ak chceme čokoľvek, potrebujeme spoľahlivé poznanie na dosiahnutie cieľa.

Spoľahlivé poznanie

Toto spoľahlivé poznanie ponúka Bhagavad-Gíta a Šrímad Bhágavatam. Sú to tisícky rokov overené písma miliónmy ľudí. Bhagavad-Gíta a Šrímad Bhágavatam popisujú čo je zmyslom ľudského života, ako môže ľudstvo žiť v mieri, šťastí a láske a dosiahnuť cieľ ľudského života – lásku k Bohu.

Môžeme sa to snažiť dosiahnuť vlastnými špekuláciami bez poznania ale sotva to dosiahneme bez spoľahlivého overeného poznania.

V duchovnom živote funguje rovnaký princíp ako v materiálnom. Učíme sa zo spoľahlivých zdrojov od spoľahlivých, skúsených a vzdelaných učiteľov. Ak sa budeme spoliehať len na vlastnú myseľ a inteligenciu, veľa sa toho nedozvieme a hrozí že neprídeme na nič, čo by bolo spoľahlivé a funkčné. Preto je rozumné nájsť spoľahlivé poznanie a získavať informácie odtiaľ. A to ponúka Bhagavad-Gíta a Šrímad Bhágavatam.

bhagavad-gita-en


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥