Ako dosiahnuť (svetový) mier?

Organizácia spojených národov a podobné organizácie sa snažia dosiahnuť svetový mier ale márne. Nedarí sa im to a ani sa im to nepodarí. Hmotným spôsobom nie je možné vyriešiť hmotné problémy. Snahou vyriešiť hmotné problémy hmotným spôsobom vzniknú ďalšie problémy.

Páni, požívatelia, ovládatelia

Pokiaľ budú mať ľudia mentalitu pánov, požívateľov a ovládateľov a budú chcieť hrabať hlavne pre seba, na svete nikdy nebude mier. Nie je to možné. Pokiaľ majú ľudia sebeckú mentalitu, nebudú žiť pre druhých, nebudú im pomáhať a budú sa snažiť všemožnými spôsobmi užívať sebecký pôžitok ako to vidíme v dnešnej spoločnosti. Prakticky každý sa snaží nejakým spôsobom si užívať a žije pomerne sebecky.

Služobníci

Mier je možné dosiahnuť jedine keď budú všetci služobníci a nie páni. Pokiaľ chcú byť ľudia páni a chcú aby bolo všetko podľa nich a pre ich pôžitok, bude dochádzať ku konfliktom, či už väčším alebo menším.

Vedomie Krišnu nás učí, že sme všetci boží služobníci a Pán je len Boh. Je len jeden jediný pán a všetci slúžia Jemu. Tak je možné žiť šťastný život v mieri.

Počkať, počkať, žiť šťastný život ako služobník a nie pán? Ako je to možné?! Ľudia nemajú radi slová “služba”, “slúžiť”. Vyvoláva to v nich dojem neslobody a zotročenia. Nikto nechce slúžiť, všetci chcú byť páni a užívať si. To je však príčina prakticky všetkých problémov vo svete. Pokiaľ ľudia nezmenia mentalitu z pánov, požívateľov a ovládateľov na služobníkov, nemôžu očakávať mier vo svojom živote a už vôbec nie vo svete.

Vedomie Krišnu

Precestoval som desiatky chrámov ISKCON v Indii a v Európe a bol som svedkom ako ľudia rôznych národností a rás dokázali spolupracovať a žiť v súlade medzi sebou vďaka tomu, že ich spája oddaná služba Krišnovi. Krišna je centrom života oddaných a všetko sa točí okolo tohto centra. Nikto iný nie je centrom, len Krišna a služba Krišnovi. Akonáhle chce byť centrom niekto iný ako Krišna, nastávajú problémy a konflikty. Stred môže byť len jeden. Akonáhle chcú byť stredobodom viacerí, obzvlášť ak majú odlišné záujmy, nastáva konflikt.

Krišna nás uči ako môžeme dosiahnuť mier – jedine v službe Krišnovi, nijak inak. Potrebujeme spoločné centrum, spoločný stred okolo ktorého sa točí celý náš život a život ostatných. Pokiaľ budeme stredobodom my a zároveň aj naši príbuzní, naši priatelia a každý bude chcieť aby sa všetko točilo okolo neho, nebude to fungovať. Budú prichádzať konflikty záujmov.

Jediný spôsob ako dosiahnuť skutočnú jednotu je v službe Bohu, v službe Krišnovi. Môžeme to vidieť na praktickom príklade oddaných Krišnu keď majú služobnícky postoj a majú v centre svojho života Krišnu. A akonáhle v centre svojho života Krišnu nemajú, ej, ej, neprináša to nič dobré, len konflikty.

Ak chceme dosiahnuť mier, musíme nájsť spoločný stred a musíme si uvedomiť, že nie sme žiadni páni, ovládatelia a požívatelia a že jediný pán je Najvyšší Pán a Jeho umiestniť do stredu nášho života. Potom môže všetko krásne harmonicky fungovať.

krishna-syamasundara_113308680_1322072101139498_7394241469994159807_okirtan

Haré Krišna Haré Krišna
Krišna Krišna Haré Haré
Haré Ráma Haré Ráma
Ráma Ráma Haré Haré


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥