Moje ciele

  1. Prednášať na IT konferencii – splnené 12.5.2015 na EurOpen.
  2. Prednášať na non IT konferencii.
  3. Naučiť aspoň 5 ľudí programovať tak, aby si našli programátorský job.Naučiť aspoň 150 ľudí programovať tak, aby si našli programátorský job.
  4. Robiť kurzy programovania v JavaScripte – Splnené Web developerskou školou.
  5. Napísať aspoň 1 knihu.
  6. Živiť sa vďaka dobrovoľným príspevkom od ľudí, ktorí si vážia moju prácu.
  7. 1 rok cestovať okolo celého sveta (a učiť ľudí všetko čo viem).
  8. Navštíviť San Francisco Indiu.