Mesačné archívy: júl 2016

Prečo som musel ovládnuť ego

Kedysi som bol pod nadvládou ega. Bol som pyšný, musel som mať vždy pravdu a nedokázal som si priznať omyl. Myslel som si, že som najlepší na svete. Tak mi ego prerástlo cez hlavu. Ako som tak prestal jesť mäso a zažil som duchovné prebudenie, moje ego postupne strácalo na sile. Po pár mesiacoch od duchovného prebudenia som dokázal popracovať s egom a ovládnuť ho. Presne som vedel kedy ego vystrkuje rožky a vedel som ho skrotiť. Aj dnes si všímam ako ego z posledných síl bojuje o nadvládu. No nepodarí sa mu to. Už mám nad egom celkom slušnú kontrolu a nepustím ho len tak na špacír. Raz som pustil ego na špacír a hneď bola z toho nepríjemnosť. Píšem o tom v článku “Keď pustíš ego na špacír, máš zarobené na problém“.

Keby ma ovládalo ego

physician-ego

Keby ma dnes ovládalo ego, bol by som pyšný, že moje články a videá pomáhajú ľuďom a že im rastie počet vzhliadnutí. Som rád, to nemôžem poprieť, ale nie som pyšný. S pokorou prijímam ďakovné komentáre a správy. S pokorou sa snažím pomáhať ďalej. Ak ma niekto požiada o pomoc, nespyšniem. Pýchu si už viem celkom ustrážiť. Keď som bol pyšný, cítil som sa dobre, ale okolie to vycítilo a výsledok práce nebol taký, aký som chcel. Musel som ovládnuť pýchu, aby som bol spokojný ja aj ostatní. S pokorou je život oveľa krajší ako s pýchou. Či je človek pokorný, alebo pyšný, ľudia to z neho vycítia. A podľa toho reagujú. Od pyšného človeka si držia odstup, k pokornému človeku ich to priťahuje. O pokore píšem v článku “Čo je pokora?“.

Sláva

Keby ma ovládalo ego, stúpla by mi sláva do hlavy a bol by som pyšný. Niekedy ma ľudia na festivaloch, alebo dokonca aj na ulici oslovia a povedia, že sa im moje články a videá páčia. Keby ma ovládalo ego, v takom momente by som spyšnel. Keby som bol pyšný, len tak s niekym by som sa nebavil. Nevážil by som si pochvaly od ľudí. Bral by som to ako samozrejmosť a cítil by som sa nadradený.

Ja mám pravdu!

Na internetových diskusiách prevládajú ľudia, ktorých ovláda ego a potom to aj tak vyzerá. Ja som musel svoje ego ovládnuť, inak by som nemohol robiť to, čo robím.

Keby ma ovládalo ego, musel by som mať vždy pravdu. A to nie je najideálnejší stav pre človeka, ktorý chce osobnostne rásť. Ak si človek prizná, že nemá pravdu, vtedy sa môže niečo naučiť. Pokiaľ si človek myslí, že len tá jeho pravda je jediná a nechápe pohľad na vec ostatných, nikam sa nedostane.

Pri diskusii s ľuďmi sa snažím pozrieť na vec aj z ich uhla pohľadu a snažím sa ich pochopiť. Nie vždy sa mi to darí, ale pomaly sa učím a občas sa mi to zadarí. Vtedy mám taký pocit, že “Wau, veď ano, vlastne je to tak, prečo som to predtým nevidel?“. Vidieť a chápať pravdu ostatných je super. Je super priznať si, že pravdu nemám len ja, ale môžu ju mať aj ostatní aj keď s mojou pravdou na prvý pohľad nesúznie. Je to veľmi dôležité pre osobnostný rast.

Diskusie

Občas moje statusy na Facebooku vyvolajú vlnu odporu, strhne sa búrlivá diskusia a ja sa potom už len snažím dávať veci na pravú mieru. Ľudia si občas vytvoria domnienky, ktoré majú s realitou pramálo spoločné. A ja im musím s láskou vysvetľovať ako sa veci majú. Nemôžem si dovoliť, aby ma ovládlo ego. V diskusiách si všímam, že drvivú väčšinu diskutujúcich ovláda ego. Už keď ich niekto zaženie do kúta, odkiaľ niet úniku, nemajú žiadny rozumný argument, tak sa spúšťa obranný mechanizmus ega a začnú buď urážať diskutujúcich, alebo začnú písať totálne zcestné vety, ktoré nemajú s diskusiou nič spoločné a nedávajú hlavu ani pätu. Píšem o tom v článku “Argumentačná vojna ega“.

argumentacna vojna ega

slovanské védy

Nemôžem si dovoliť aby ma ovládalo ego a aby som za každú cenu obhajoval svoju pravdu. To by bola príliš drahá cena. Pokiaľ chcem pôsobiť verejne, musím si zachovať chladnú hlavu, mať ego pod kontrolou a dokázať sa pozrieť na argumenty ostatných objektívne.

Urážky a kritika

Keby som nemal ego pod kontrolou a niekto by mi povedal, že som hlupák, egoista, obmedzenec, alebo niečo podobné, urazilo by ma to a mal by som potrebu mu to vrátiť a uraziť ho tiež. Našťastie si kritiku a urážky neberiem osobne. Z konštruktívnej kritiky sa snažím poučiť a nad urážkami sa len pousmejem. Ak ťa niekto urazí a teba sa to dotkne, to znamená, že si mu uveril.

Konflikty

Som rád, že mám ego pod kontrolou. Keby ma ovládalo ego, nebolo by to dobré. Mohol by som viac uškodiť ako pomôcť. Život s ovládnutým egom je celkom pokojný. Mám menej konfliktov s ľuďmi. Snažím sa ľuďom vysvetľovať veci mierumilovne a s láskou. Ja konflikty nevyhľadávam, ale niektorí ľudia žiaľ áno. Sú to práve ľudia, ktorí sú pod nadvládou ega. Musia mať za každú cenu pravdu. Ak sa im snažím ukázať, že pravdu nemajú, aj tak si neustále melú svoje a vymýšľajú pochybné argumenty len aby si nejako obhájili svoju pravdu a nemuseli si priznať, že sa mýlia. Život pod nadvládou ega nie je moc príjemný. Píšem o tom v článku “Život pod nadvládou ega je fascinujúci“.

Oslobodený od nadvlády ega

Život s ovládnutým egom je plný pokory a bezpodmienečnej lásky. Vnímať všetky bytosti rovnako dokáže len človek s ovládnutým egom. Priznať si omyly a chyby dokáže len človek s ovládnutým egom. Priznať si, že viac nevie ako vie, dokáže len pokorný človek.

Vďaka správnemu poznaniu vidia múdri v učenom a pokornom brāhmaṇovi, v krave, v slonovi, v psovi a v pojedačovi psov jedno a to isté. [BG 5.18]

Kto je zbavený závisti a je láskavým priateľom všetkých živých tvorov, kto sa nepovažuje za vlastníka a je zbavený falošného ega, kto zachováva pokoj ako v šťastí, tak aj v nešťastí, kto je znášanlivý, vždy spokojný, sebaovládnutý a s odhodlanosťou sa venuje oddanej službe s mysľou a inteligenciou na Mňa upretou, taký oddaný je Mi veľmi drahý. [Bg 12.13-14]

Život s ovládnutým egom je oveľa krajší ako život pod nadvládou ega. Pozorujte kedy vás ovláda ego, kedy máte pocit nadradenosti a neomylnosti a dajte egu na frak. Len s ovládnutým egom môže byť váš život kvalitnejší. Ako pracovať s egom sa dozviete v článku “Ego verzus srdce“.

Majte sa krásne,

Hare Krišna!

Sloboda a slobodná vôľa

Všetci chcú byť slobodní. Aj u mňa je sloboda na vrchole rebríčku životných hodnôt. Veľa ľudí nemá slobodu a tak nie sú šťastní. Človek môže byť šťastný len vtedy, keď je slobodný. Akákoľvek nesloboda vytvára nespokojnosť. Musím toto, musím tamto. Čím viac toho človek musí, tým menej je slobodný a tým viac nespokojný. Sloboda znamená mať možnosť robiť to, čo chcem. Ak môžem robiť to, čo chcem, vtedy som spokojný.

Slobodná vôľa

Už vieme čo je sloboda, ale čo je slobodná vôľa? Slobodná vôľa je slobodné rozhodnutie. Môžem sa slobodne rozhodnúť, že pôjdem doľava, alebo doprava. Môžem sa slobodne rozhodnúť či niečo spravím, alebo nie.

Existuje teória, že slobodná vôľa neexistuje. Že všetko je vopred dané, pekne nalinajkované a človek len kráča po týchto linajkách.

Ego a slobodná vôľa

Pokiaľ človeka ovláda ego, myslí si, že má slobodnú vôľu. Pretože ego si chce robiť čo chce a kedy chce. Myšlienka slobodnej vôle vychádza z ega. Ak človek transcenduje ego, zistí, že slobodná vôľa bola ilúzia vytvorená egom. V skutočnosti je všetko riadené Vyššou vôľou.

Vyššia vôľa

Táto Vyššia vôľa ovláda ľudí, ktorí už nie sú pod nadvládou ega. Prejavuje sa v podobe nutkania v srdci. Vyššia vôľa riadi ľudí cez srdce, cez pocity. Ak má Vyššia vôľa nejaký zámer, vyšle do srdca človeka veľkú túžbu, ba až nutkanie a človek s tým nemôže robiť nič iné, len to počúvnuť. Ako keď máte nutkanie ísť na toaletu. Musíte toto nutkanie počúvnuť, inak bude zle. Akokoľvek by človek chcel tomuto nutkaniu odporovať, nedá sa. Nič ho nenaplní tak ako naplnenie tejto túžby, uskutočnenie tohto nutkania. Presne tak ako keď sa vám chce veľmi čúrať a nakoniec sa vyčúrate. Odovzdanie sa Vyššej moci je prirodzený následok ovládnutého ega. Ak človek ovládne ego, potreby ega zrazu prestanú dávať zmysel a oveľa väčší zmysel dáva Vyššia moc, ktorej sa s radosťou odovzdá. Riadenie sa Vyššou mocou prináša zvyčajne veľký pôžitok. Oveľa väčší ako plnenie túžob ega.

Riadenie sa vyššou Vôľou je podobné ako riadenie sa potrebami tela. Telo si jednoducho povie čo potrebuje a my to musíme vykonať. Ak chce jesť, najeme sa. Ak sa chce vyprázdniť, ideme sa vyprázdniť. Riadime sa pokynmi tela. Takisto do nás Vyššia moc vkladá určité potreby a my ich musíme naplniť, inak nebudeme spokojní.

Ľudia pod nadvládou ega majú ponechanú slobodnú vôľu, aby si mohli vyskúšať aké to je mať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Za každou akciou pod nadvládou ega nasleduje reakcia, aby človek pochopil čo svojim konaním spôsobuje. Každý dostane takú reakciu, akú vyšle akciu. Je to zákon akcie a reakcie, alebo tiež zákon karmy. Tento zákon existuje preto, aby sa ľudia mohli učiť. Nie preto, aby ľudí potrestal, ako si mnohí mylne myslia. Karma je ako rodič, ktorý dá dieťaťu presne to, čo si zaslúži.

karma

Zhrnutie

Slobodná vôľa teda existuje len dovtedy kým je človek pod nadvládou ega. Akonáhle sa z tejto nadvlády oslobodí, dostane sa do nadvlády Vyššej moci, ktorá bude riadiť jeho život. Ľuďom pod nadvládou ega to môže prísť zvláštne, že prídu o svoju slobodnú vôľu, ale v skutočnosti sa im nič lepšie nemôže stať.

Ešte by som upozornil, že odovzdanie sa Vyššej moci neznamená hulákať Allahu Akbar a odpaľovať sa na futbalových štadiónoch, letiskách, v lietadlách, alebo inde. Vyššia vôľa má sofistikovanejší spôsob ako uskutočniť svoj zámer.

Védske poznanie

Na svete je veľa druhov poznania. Existujú rôzne náboženstvá, filozofie a človek je z toho potom zmätený a nevie čo si má vybrať a čomu vôbec môže veriť. Môže študovať len tak letmo jedno, potom druhé, potom tretie, štvrté, piate a tak ďalej. Môže si toho preštudovať veľa a môže získať nejaké poznanie. Môže zistiť, že jednotlivé učenia sa prelínajú a zvyčajne sa líšia len v detailoch. Môže študovať ďalej až kým nenarazí na učenie, ktoré ho osloví tak, že ho bude chcieť celé dôkladne preštudovať.

Védske poznanie (učenie Hare Krišna)

Ja som narazil na učenie Hare Krišna, ktoré ma najviac oslovilo. Píšem o ňom v ostatných článkoch v kategórii Hare Krišna. Toto učenie vychádza zo starovekých indických textov zvaných Védy, ktoré obsahujú hlboké poznanie o živote a vesmíre. Obsahujú astronómiu, astrológiu, fyziku, matematiku, medicínu, duchovno,… všetko čo chce človek o živote vedieť. Védy sú považované za manuál pre život. Slovo “Véda” znamená vedieť, poznať pravdu. Védske poznanie je staré tisíce rokov a dá sa aplikovať aj v súčasnej dobe.

Doba sa mení, ale podstata je stále tá istá. Stále sme duše v ľudskom tele ovplyvnené kvalitami nevedomosti, vášne a dobra. O týchto kvalitách si môžete prečítať v článku “Ľudia žijú v kvalite nevedomosti, vášne a dobra“.

Védy verzus viera

Mnohí ľudia si Védske učenie mýlia s vierou. Myslia si, že Védy sú akési náboženské písma, ktorým ľudia veria. Nedá sa vylúčiť, že niektorí ľudia Védam slepo veria. Ale poznanie a viera sú dve rozdielne veci. Je rozdiel vedieť a veriť. Véda znamená vedieť, vedomosť, poznanie pravdy. Védy nám prinášajú skutočné poznanie, ktoré je aj v nás samotných. Preto si v nich môžeme čítať svoje myšlienky, svoje realizácie. To nie je viera. To je osobná skúsenosť, vedomosť. Toto musím ľuďom vysvetlovať stále dokolečka, pretože sú zvyknutí na slepú vieru z náboženstiev a potom ju mylne spájajú aj s Védami a učením Hare Krišna.

Mnohí ľudia boli veľakrát oklamaní a tak sú skeptickí voči všetkému novému čo nepoznajú. Aj voči Védam. Ak by však dali šancu štúdiu Véd, pozerali by sa na ne inak.

Dôležitosť úrovne vedomia pri štúdiu Véd

Je rozdiel s akým vedomím človek Védy študuje. Keď som v roku 2014 ako zarytý materialista začal čítať Bhagavad-gítu, ktorá je súčasťou Véd, vôbec som jej nerozumel. Keď som sa neskôr začal aktívnejšie venovať duchovnému životu a dosiahol tak inú úroveň vedomia, začal som čítať Bhagavad-gítu znova a zrazu som v nej čítal svoje myšlienky, svoj pohľad na život. V roku 2014 mi tie verše vôbec nič nehovorili. Takže:

Je naozaj veľký rozdiel či Védy študuje zarytý materialista, alebo človek s určitou duchovnou realizáciou.

Každou jednou realizáciou v duchovnom živote dávajú Védy iný rozmer a človek im rozumie stále viac a viac.

Kritizovanie bez hlbšej znalosti

Všimol som si zaujímavý fenomén. Keď ľudia niečomu nerozumejú, automaticky to označia za výmysel, alebo to prinajmenšom spochybňujú bez toho, aby mali o tom hlbšiu znalosť. Nájdu sa všeliakí špekulanti, ktorí budú o hodnovernosti a hodnote Véd pochybovať bez toho, aby ich dôkladne preštudovali. Je jednoduchšie Védy v nevedomosti skritizovať ako si ich preštudovať. Preštudovať tisíce strán Védskych textov nie je len tak. Zaberie to pár rokov. A navyše im človek nemusí poriadne porozumieť, pretože sa nachádza na svojej úrovni vedomia. Pri štúdiu Véd naozaj záleží aké má človek vedomie a ako vníma realitu.

Človek pod nadvládou ega má tendenciu si myslieť, že všetko vie, všade bol a všetko videl. Že jeho poznanie je tak veľké, že už nepotrebuje študovať nejaké Védy. A tak ich jednoducho spochybňuje bez toho, aby o nich mal hlbšie poznanie. To je veľmi nerozumné. Ak sa chce inteligentný človek o niečom vyjadrovať, najskôr si o tom naštuduje a až potom sa o tom vyjadruje. Lenže pyšní ľudia pod nadvládou ega sa vyjadrujú o veciach bez toho, aby o nich mali hlbšie poznanie. A robia tak zo seba hlupákov. Ich pochybné argumenty neobstoja pred argumentami tých, čo majú určitú realizáciu a poznanie z Véd.

Védy a veľkí učenci

To nie je tak, že ja a pár ďalších fanatikov berieme Védy ako niečo úžasné. Védy študovali aj veľkí učenci ako Albert Einstein, Nikola Tesla, Herman Hesse, Mahátma Gándhí a mnohí ďalší… nespočetne veľa učencov z celého sveta, najmä z Indie. Všimnite si, že som použil slovíčko “študovali” namiesto “čítali”. Pretože len čítať Bhagavad-gítu a ostatné védske texty nestačí. Nestačí si text len raz prečítať a myslieť si, že už som osvietený, už všetko viem. Kdeže… Mnohí ľudia študujú Védy roky rokúce a stále v nich nachádzajú nové myšlienky, nové realizácie, nové pochopenie. Preto sú Védy tak obľúbené. Je v nich komplexné poznanie, ktoré by ste inde márne hľadali. Keď začnete študovať Védy, uvidíte sami čo všetko v nich nájdete. A to, čo vo Védach nájdete, môžete dôkladne kriticky preskúmať. No pri skúmaní si treba uvedomiť či sa nachádzate na takej úrovni vedomia, aby ste tomu poriadne porozumeli. Nie všetko je hneď jasné. Na pochopenie určitých vecí musí človek dozrieť. Musí dosiahnuť potrebnú úroveň vedomia, potrebné znalosti. Prváčik tiež hneď nezačne čítať šlabikár dvojku. Potrebuje sa najskôr naučiť abecedu z prvého šlabikára a precvičiť si písanie a čítanie, aby sa mohol posunúť na druhú časť šlabikára. A tak je to aj s Védami. Na pochopenie niektorých textov sú potrebné určité vedomosti, určité realizácie.

IMG_20160722_095718

Ak sa človek bude snažiť vykladať si Bhagavad-gítu bez potrebnej kvalifikácie, nikam sa neposunie. Úprimní hľadači poznania rozvíjajú poznanie v sebe a následne ho môžu čítať v múdrych knihách ako Bhagavad-gíta alebo Šrímad bhágavatam.

Védy nie sú len nejaký výmysel nejakých špekulantov. Védy majú hlavu aj pätu. Špeciálne v Bhagavad-gíte môžeme čítať svoje myšlienky, svoj pohľad na život a realizácie ak nejaké máme. Predpoklad k pochopeniu Bhagavad-gíty je rozvíjanie duchovnej inteligencie pomocou rôznych druhov jogy a meditácii. O joge pšíem v článku “Čo je yoga?“. O meditáciach v článku “Čo mi dala meditácia“. Védske texty môžeme tiež pochopiť vďaka rozvíjaniu vedomia Krišnu, o ktorom píšem v článku “Vedomie Krišnu“.

Védska kultúra

Súčasťou védskeho poznania je aj védska kultúra, ktorá zaručuje ľuďom šťastný život. Píšem o nej v článku “Védska kultúra a životný štýl“.

Pochybnosti

Mať pochybnosti, to je fajn. Keby ľudia nemali pochybnosti, nevznikol by tento článok. Chápem, že veľa ľudí nechce slepo prijímať nejaké učenie. To je správny postoj. Ale ak sa začnú úprimne venovať duchovnému rozvoju, pochybnosti sa rozplynú, pretože získajú hlbšie pochopenie a osobnú skúsenosť, ktorá je nad všetky filozofické špekulácie. Ja som zo začiatku učenie Hare Krišna vôbec nechápal. Nechápal som ani posvätnú knihu Bhagavad-gítu. Píšem o tom v článku “Prečo som nechápal Bhagavad-gítu“. Postupne ako som sa dozvedal viac a viac, mi toto učenie dávalo stále väčší zmysel. Védske poznanie je jednoducho úžasné. Z védskeho poznania vraj vychádza všetko ostatné poznanie na svete. Akurát sa toto ostatné poznanie trošku pokrútilo a vznikol z toho miš-maš, úplný guláš. Tak to dopadne keď ľudia začnú špekulovať a prispôsobovať si pôvodné učenie na svoj obraz. Ak chceme získať skutočne hodnotné poznanie, musíme ho najskôr objaviť.

Získavanie poznania

Mnohí ľudia si myslia, že na to, aby získali poznanie, stačí čítať Védy. Keď prečítame matematickú teóriu, to ešte neznamená, že vieme aj počítať. Potrebuejme prax. Takisto je to s védskym a prakticky všetkým poznaním. Bez praxe nemôžeme povedať, že máme poznanie. Môžem teoreticky vedieť ako postaviť dom, ale keď príde na lámanie chleba, keď budem potrebovať dom postaviť, tak ho bez predošlých skúseností pravdepodobne nepostavím dobre. Spadne mi na hlavu… Takisto ak niekto tvrdí, že prečítal Védy ale nemá ich realizované, nemá pravé poznanie. Nevie prakticky nič. Je nabitý teóriou, ale v praxi zlyháva. Teória bez praxe je prakticky nanič. Hlavne v tak komplexnej oblasti ako je duchovno.

Védske poznanie je ako chémia. Duchovní učitelia sú ako učitelia chémie. Najskôr si musia dané učivo dôkladne preštudovať a ak chcú učiť, musia si získané poznatky overiť aj v praxi a robiť pokusy podľa pokynov iných učiteľov, alebo učebníc. Takto získajú praktické skúsenosti a lepšie pochopia teóriu. A keď dokonale zvládnu dané učivo teoreticky aj prakticky a urobia skúšky, môžu začať učiť ostatných. Nemôžu si len tak vymýšľať. Všetko sú presne dané funkčné postupy.

Jadro učenia ostáva stále rovnaké. Dosiahnuté poznatky sú vždy rovnaké. Teraz aj pred 5000 rokmi. Pretože život funguje stále na rovnakom princípe. Podľa doby sa mení len spôsob akým sa vyučuje. Napríklad pre súčasný vek Kali yuga (vek hádky a pokrytectva) je odporúčaný spôsob sebarealizácie počúvanie a spievanie Hare Krišna mahá-mantry.

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Pre iné veky sú odporúčané iné spôsoby realizácie podľa podmienok daného veku. V tomto veku Kali je veľmi obtiažne praktikovať iné spôsoby sebarealizácie určené pre iné veky (Satya yuga, Treta yuga, Dwapara yuga).

Každý môže vyskúšať počúvať a spievať Hare Krišna mahá-mantru a pocítiť tak jej účinok na vlastnej koži. Je to zdarma, tak prečo to nevyužiť?

Praktické učenie

Védske poznanie nie je len teória. Zahŕňa veľa praktických činností, ktoré očisťujú srdce aj myseľ a život človeka tak môže byť oveľa kvalitnejší. O tom ako mi učenie Hare Krišna zmenilo život, píšem v článku “Ako mi učenie Hare Krišna zmenilo život“.

Ak by ste chceli študovať Védy, môžete ich čítať online na: http://www.vedabase.com/cs alebo si môžte cez môj e-shop objednať nejakú tlačenú knihu: http://eshop.hromnik.com/kategoria-produktu/knihy/duchovne/

Ak ste z Bratislavy, alebo z Prešova, môžete prísť na pravidelný nedeľný program Hare Krišna o 14:00, ktorého súčasťou je spievanie Hare Krišna mahá-mantry, prednáška z Bhagavad-gíty a hostina plná chutného indického duchovného jedla. Adresy chrámov a kazateľských centier nájdete na www.iskcon.sk.

Snáď ste pochopili čo sú Védy a načo sú dobré. Ak nie, tak sa pýtajte v komentároch pod článkom. Radšej sa spýtajte ako by ste si mali vytvárať odmnienky.

Prajem Vám veľa úspechov na ceste sebarealizácie.

Hare Krišna!

Náboženstvá

Na svete je veľa náboženstiev. Kresťanstvo, judaizmus, islam, hinduizmus, pastafariánstvo,… Ako mám vedieť ktoré je to pravé? Každé hlása svoju pravdu a má svojho Boha, prípadne bohov. Je vôbec náboženstvo potrebné? Prečo ľudia vôbec potrebujú náboženstvo?

Zachovanie morálky

Náboženstvá vznikli aby udržali ako takú morálku ľudí. Stačí postrašiť ľudí, že ich všemohúci vidí a keď nebudú poslúchať, tak pôjdu do pekla. Bez všemohúcej autority by bola morálka ľudí veľmi slabá. Ľudia by robili ešte viac zlého ako robia dnes.

Viete si predstaviť čo by niektorí ľudia robili keby neverili v Boha, ktorý ich za hriechy potrestá? Kresťanské desatoro a ostatné náboženské prikázania sú morálne zásady, ktoré veľa veriacich aj tak úplne nedodržiava a robia si rôzne výnimky ako im to vyhovuje. Seriózni veriaci však desatoro dodržiavajú a písmo je pre nich sväté. Boh je akýsi strážca morálky. Pokiaľ by ľudia neverili na Vyššiu moc, tak by si mohli robiť čo chcú a svet by vyzeral úplne inak ako vyzerá.

Čo robia deti keď nie sú pod kontrolou rodičov? Robia si čo chcú. Skúšajú čo chcú. Sex, drogy, rock’n’roll. Totálna anarchia. Nemajú žiadne zábrany. Tak nejak by vyzerala spoločnosť bez náboženstiev.

Manipulácia

Mnohí považujú náboženstvá za nástroj pre manipuláciu más. V minulosti sa viedli krvavé náboženské vojny a dodnes pretrvávajú nemalé náboženské konflikty. Ľudia sú schopní kvoli náboženstvám ublížiť a položiť život. Je to šialené a smutné kam až náboženský fanatizmus môže zájsť. Jedná sa o fanatizmus, nie o náboženstvo samotné. Náboženstvo samotné má vznešený cieľ – udržať morálku ľudí nad bodom mrazu. To, že sa náboženstvo zneužíva na manipuláciu, za to už môžu fanatici, nie náboženstvo. Náboženstvo je nástroj. A je na ľuďoch ako tento nástroj použijú. Aj kladivo je nástroj. Kladivo môžeme použiť na zatĺkanie klincov, ale aj na rozbíjanie lebiek. Je mi ľúto keď niekto zvaľuje vinu na náboženstvo. Je to ako keď za vraždu kladivom zvaľujú vinu na to kladivo.

Náboženstvá samy o sebe nemôžu za nábožensky motivované útoky. Môže za to fanatizmus ľudí. Naozaj nie je na mieste zvaľovať vinu na nevinné náboženstvo.

Fanatizmus

Ak náboženstvo prejde do fanatizmu, stáva sa nebezpečným. Po svete behá veľa náboženských fanatikov, ktorí neváhajú presadzovať si svoju pravdu za každú cenu. Pokiaľ tým nikomu neubližujú, je to ešte v rámci normy, ale ak fanatizmus prerastie do ubližovania, je to problém. A tento problém existuje vo veľa krajinách sveta.

Preto si niektorí ľudia myslia, že svet by bol krajší bez náboženstiev. No neviem neviem, nemyslím si. Fanatizmus by mohol vypuknúť v inej forme. Niektorí ľudia sú náchylní na fanatizmus a sú ľahko manipulovateľní. Je jedno či je to náboženský, alebo iný fanatizmus. Pozrite sa ako Hitler dokázal zmanipulovať masy ľudí. Nepotreboval k tomu náboženstvo. Stačilo využiť ľudské ego a v ľuďoch vzbudiť pocit nadradenosti voči ostatným.

Slepá viera

Veľa ľudí sa hlása k nejakému náboženstvu bez toho, aby o ňom niečo viac vedeli. Našli by ste veľa ľudí, ktorí si hovoria “kresťania”, ale pritom nečítali Bibliu a dokonca ani nechodia do kostola. Tiež by ste našli veľa moslimov, ktorí nečítali Korán. Ale sú taj takí, ktorí sväté písmo čítali, no aj tak mu nerozumejú. Sväté písmo obsahuje metafory, ktoré ľudia žiaľ berú doslovne. Na porozumenie svätého písma je potrebná duchovná inteligencia, ktorú veľa ľudí nemá vyvinutú. Preto existuje aj sväté písmo s výkladom, no aj tak ho veľa ľudí nemá prečítané a preto nemá ani len potuchy o čom ich náboženstvo v skutočnosti je. O svojom náboženstve vedia len z počutia.

Bx8QFvPCIAAEXIE

Viac o slepej viere píšem v článku “Slepá viera“.

insanity and religion

Mnoho náboženstiev

Rôzne náboženstvá sú na mieru šité pre rôzne kultúry. Všimnite si, že každé náboženstvo vzniklo na inej časti planéty. Dnes tu máme kresťanstvo, pretože bolo presadené nasilu. Slovanské sviatky sa vymenili za kresťanské, slovanskí bohovia boli označení za démonov a hotovo. Mnohí ľudia ale stále prejavujú sympatie k pôvodnej slovanskej kultúre. Zo srdcí ľudí to nikto nevymaže.

Všetci mali svoju kultúru a svoje mená pre bohov. Takmer všetky sväté písma, sväté knihy sú písané symbolickou rečou, ktorú žiaľ veľa ľudí berie doslovne a sú z toho zmagorení. Bohovia sú symbolické označenia za rôzne prírodne úkazy. Monoteistické náboženstvá majú jediného Boha, ktorý je stvoriteľ všetkého. V rôznych náboženstvách má rôzne mená, no označujú to isté. Niektorí sú natoľko slepo veriaci, že to nedokážu pochopiť.

Prečo ľudia veria?

Viera je akési duchovné naplnenie. Človek potrebuje vieru, aby bol duchovne naplnený. Bez viery je život človeka akýsi prázdny.

Náchylnosť veriť je u veľa ľudí celkom silná. Miliardy ľudí sa hlásia k rôznym náboženstvám. Veľa z nich len slepo verí. Veriť niečomu je jednoduchšie ako vynaložiť úsilie a niečo si o tom zistiť, najlepšie osobnou skúsenosťou.

Ľuďom pomáha, keď veria, že Boh je pri nich, že ich miluje a oni môžu milovať jeho. Len veriť nestačí. Svoju vieru si treba overiť. Pokiaľ človek len slepo verí, stáva sa ľahko manipulovateľným. Môžeme to vidieť napríklad v extrémnom islame, kde ľudia veria, že nevercov treba konvertovať, alebo zabiť. Miliardy ľudí veria rôznym veciam bez toho, aby si ich overili. Potom to na svete vyzerá tak ako to vyzerá…

Treba sa neustále pýtať a mať pochybnosti. Guruovia v ľuďoch vyvolávajú naschval pochybnosti, aby sa ľudia zamysleli. Aby sa zamysleli, či ich Boh je skutočný, či to, čomu veria, nie je iba fantázia. Ľudia sú častokrát na pochybách. Častokrát veria niečomu a potom zistia, že to môže byť výmysel. Zapochybujú a začnú hľadať pravdu inde. Práve pochybnosti vzbudzujú v človeku zvedavosť a vďaka zvedavosti sa človek dozvedá viac, získava poznanie. Akonáhle niečomu uverí a prestane mať pochybnosti, získava poznanie len z tej oblasti, ktorej verí. Nič iné ho nezaujíma. A to je svojim spôsobom obmedzujúce. Na svete je toľko poznania, toľko ciest k osvieteniu, tak prečo sa obmedzovať len na jednu cestu? Pretože je lepšie ísť po jednej ceste a prísť do cieľa, ako vracať sa a skúšať ísť inou cestou.

Správna cesta

Je ťažké vybrať si tú správnu cestu. Každý si môže vybrať inú cestu. Ak človek navyše nemá ani kompas ani mapu, môže sa stratiť. Je dosť možné, že sa stratí. Stratí sa práve vtedy keď začne pochybovať, či ide správnym smerom. Či tá cesta, po ktorej kráča, ho dovedie tam, kam chce ísť. Človek, ktorý nemá kompas, ani mapu, má iba vieru, že tá cesta, po ktorej kráča ho dovedie tam, kam chce ísť. V skutočnosti nevie, či sa tam dostane. Len slepo verí, prípadne sa spolieha na intuíciu, ktorá tiež nemusí fungovať na 100%. Veriť nestačí. Treba mať mapu a kompas, aby sme vedeli ktorou cestou sa vydať, aby sme prišli tam, kam chceme ísť. Mapa môže byť duchovná kniha a kompas duchovný učiteľ.

Jeden pocestný sa raz pýtal miestneho: “Ako ďaleko je to odtiaľto k moru?”, miestny odpovedal: “Tým smerom, ktorým kráčaš, asi 2000 kilometrov“. Pocestný sa začudoval: “Tak ďaleko?“, miestny odpovedal: “Áno, ale keď sa otočíš, tak sú to len 4 kilometre“. Keby sa pocestný nespýtal na cestu, mal by pred sebou dlhú cestu.

Viera je silná dovtedy kým nepríde niekto, alebo niečo a nespochybní vieru. Ľudia môžu v ťažkých situáciach stratiť vieru. Môžu mať pocit, že sa na nich Boh vykašlal a tak sa oni vykašlú na Boha a stanú sa ateistami. No sú aj ľudia, ktorí veria nech sa deje čokoľvek. Ich viera je neoblomná. Je to fascinujúce. Niektorí veriaci majú ohromnú vnútornú silu. Ich viera v Boha je tak silná, že sa naozaj dejú zázraky.

Správne náboženstvo je to, ktoré z teba spraví lepšieho človeka.

Veľa náboženstiev je len teoretických a ľudia nevedia ako majú teóriu uplatniť v praxi. Často tápajú a zúfajú keď ide do tuhého. Teória nestačí. Je potrebné ju vedieť uplatniť v praxi. Ja som natrafil na veľmi praktické učenie Hare Krišna, ktoré mi pomohlo očistiť sa od negatívnych emócií a vlastností. Žiadne náboženstvo a žiadna filozofia mi nedala to, čo Hare Krišna. Môžeš si o tom prečítať v článku “Ako mi učenie Hare Krišna zmenilo život“.

Vyber si to, čo z teba spraví lepšieho človeka a buď šťastný.

Hare Krišna!

Obmedzené myslenie

Veľa ľudí má obmedzené myslenie. Bol som tiež jedným z nich. Ešte v roku 2014 som zaryto tvrdil, že Boh neexistuje, smial som sa z ľudí, ktorí veria v Boha a považoval som za blázna každého, kto verí iracionálnym veciam. Bol som obmedzenec.

Balíček znalostí

Ľudia majú akýsi balíček znalostí, ktoré prebrali od rodičov, učiteľov, kníh, videí a osobnej skúsenosti. Čokoľvek, čo je mimo tohto balíčka znalostí považujú za výmysel, alebo o pravdivosti informácií pochybujú. Nedokážu si totiž predstaviť, že by bola pravda aj niečo mimo ich balíčka znalostí. Kedysi si ľudia mysleli, že Zem je plochá a nevedeli si predstaviť, že by bola Zem napríklad elipsoid. Dnes si zase veľa ľudí nevie predstaviť, že by bola Zem plochá.

Mám jeden krásny príklad z detstva. Mal som asi 7 rokov. Chovali sme vodné korytnačky v akváriu. Jedného dňa mama prišla domov z práce a jedna korytnačka chýbala. Mama si automaticky domyslela, že v tom mám prsty ja a korytnačku som vybral z akvária a pustil ju behať. Začala ma z toho obviňovať. Ja som v tom bol samozrejme nevinne a snažil som sa obhájiť, no márne. Tvrdil som, že korytnačka musela vyskočiť z akvária sama. Mama mi neverila a stále si myslela, že v tom mám prsty ja. Veď kto iný, že? Hľadali sme korytnačku po celom byte a našli sme ju za skriňou. Dali sme ju späť do akvárka. O pár dní nato sme pozerali telku pri akvárku a korytnačka zrazu vyskočila z akvárka a vybrala sa na prechádzku. Keď som to uvidel, okamžite som mame povedal: “Vidíš? Korytnačka vyskočila sama!“. A mame bolo zrazu jasné ako sa korytnačka dostala von z akvárka. Kým to nevedela, vytvorila si domnienku, ktorá bola najbližšie k jej logike, že som korytnačku musel vybrať ja.

A takto podobne si ľudia vytvárajú domnienky a vlastné verzie reality v rámci svojho balíčka znalostí. Pokiaľ je niečo mimo tohto balíčka znalostí, majú veľký problém tomu uveriť. Ľudia si nevedia predstaviť, že by niečo mimo ich balíčka znalostí mohla byť pravda. Je veľmi smutné takto sa obmedzovať. Ľudia s obmedzeným zmýšľaním výrazne obmedzujú svoje poznanie.

Otvorená myseľ

Kedysi som mal tiež obmedzené zmýšľanie, ale od môjho duchovného prebudenia som viac otvorený všetkému. Nič nepovažujem za výmysel pokiaľ o tom nič neviem. Ak niečo neviem, poviem, že neviem či je to naozaj tak. Nebudem za každú cenu tvrdiť, že to tak je, alebo nie je. To je hlúposť na entú. Buď viem, alebo neviem. A keď neviem, tak sa snažím dozvedieť o tom čo najviac ak ma to zaujíma.

Veľa ľudí mi píše o svojich duchovných zážitkoch. Tieto zážitky sú pre bežných ľudí nepochopiteľné a absurdné. No ja ich nepovažujem za výmysel pretože sám mám podobné zážitky. Občas mi už niečo príde absurdné, ale to len preto, lebo je to za hranicou môjho balíčka znalostí. Ale neoznačujem ľudí za bláznov len preto, lebo mi prídu ich zážitky absurdné. Jednoducho ich beriem s rezervou. Častokrát sa stáva, že mi rôzni ľudia popisujú veľmi podobné zážitky a ja si tak môžem pospájať puzzle poznania.

Ten, kto zavrhuje nové myšlienky, ten sa toho moc nedozvie.

Honba za pôžitkom

O čo sa ľudia snažia? Mať pôžitok, aby sa aspoň na chvíľu vyplavili endorfíny do mozgu. Snažia sa o to rôznymi spôsobmi. Cestovanie, turistika, alkohol, jedlo, šport,… toto všetko prináša dočasné šťastie a tak sa ľudia ženú za ďalším pôžitkom, aby prežili šťastie znova a znova. Po čase sa tá istá vec zunuje, tak skúšajú zase niečo nové.

Neviazaný sex

Prečo majú ľudia tak radi sex? Je to pôžitok. Snáď najväčší pôžitok aký poznajú. Preto častokrát vznikajú vzťahy len za účelom užiť si. Takzvané kamarátstva s výhodami. Lenže čo sa stane ktátko potom keď si obaja užijú tento pôžitok sexu? Ak tam nie je láska, krátko po pôžitku prichádza znechutenie: “Preboha čo som to zas spravil, stálo mi to za to chvíľkové potešenie?“. Krátky sexuálny pôžitok na chvíľku človeka uspokojí, ale potom radosť a pôžitok pominú a je tu opäť obyčajná realita bez pôžitku. Keď sa raz človek sexuálne uspokojí, istú dobu trvá kým opäť pocíti túžbu po ďalšom uspokojení. Keď svoju ďalšiu túžbu ukojí, má opäť na chvíľu pokoj kým nebude mať zase chuť uspokojiť svoje potreby. A tak dokolečka kým ho partner neomrzí. Po čase človeka partner začne nudiť a tak si nájde iného partnera a keď ho začne nudiť, nájde si ďalšieho a tak ďalej. Taká je honba za pôžitkom.

Niektorí ľudia môžu zistiť, že im takáto forma pôžitku nevyhovuje a budú hľadať niečo hlbšie.

Vzťahy

Každý hľadá potešenie. Snaží sa ho nájsť v opačnom pohlaví (ak je heterosexuál), vo vzťahoch, v alkohole, drogách, v hazarde, v peniazoch,… ak aj potešenie nájde, neskôr toto potešenie pominie a môže byť z toho utrpenie. Partnerský vzťah je zo začiatku krásny harmonický, ba až rozprávkový ale neskôr zamilovanosť vyprchá, vzťah zovšednie a čo potom? Buď si na to zvyknúť, alebo vymeniť starého partnera za nového. Ak ešte zamilovanosť nevyprchá, ale partner sa chce rozísť, rozchod s milovaným partnerom je bolestivý.

Omamné látky

Požívanie alkoholu a iných omamných látok sa môže javiť ako super nápad. Veď nám predsa dajú skvelý pôžitok. No keď účinok drogy odoznie, prichádzajú nepríjemné stavy ako bolesť hlavy, nevoľnosť a tvrdá realita.

Ako z toho von?

Pôžitky zrodené zo styku so zmyslovými predmetmi sú zdrojom strastí. Majú počiatok i koniec, ó, syn Kuntī, a múdry v nich nenachádza potešenie. [Bg 5.22]

Niektorí ľudia si po intenzívnej honbe za pôžitkom uvedomia, že tadiaľto cesta nevedie. Musí existovať iný spôsob ako dosiahnuť šťastie a užiť si život. Začnú hľadať spôsob, ktorým by dosiahli trvalejšie šťastie. Namiesto plytkého zmyslového pôžitku začnú hľadať niečo hlbšie.

Šťastie, ktoré pochádza zo styku zmyslov s ich objektami a ktoré spočiatku vyzerá ako nektár, ale na konci je ako jed, má charakter vášne. [Bg 18.38]

Je jednoduché hnať sa za zmyslovým pôžitkom, ktorý nám dá takmer instantne dočasné šťastie. Taýto pôžitok má charakter vášne. A vždy trvá len chvíľočku. Človek si chce neustále užívať. Neustále hľadá niečo, čo by mu vyplavilo vlnu endofrínov do mozgu. Čo tak hľadať šťastie, ktoré je trvalé?

To, čo na nás spočiatku pôsobí ako jed, ale na konci je ako nektár, a čo prebúdza k sebarealizácii, je prehlásené za štastie, ktoré má charakter dobra. [Bg 18.37]

Činnosti, ktoré nám spočiatku nemusia dávať veľký zmysel a neprinášajú také potešenie ako činnosti, ktoré majú charakter vášne, nám v konečnom dôsledku môžu priniesť oveľa väčšie a trvalejšie uspokojenie ako činnosti charakteru vášne.

Napríklad taká meditácia. Účinky meditácie nebudeme cítiť hneď, ale až po nejakom čase. Spočiatku nám meditácia nemusí dávať žiadny zmysel, keďže účinky hneď necítime. Ale neskôr pocítime priaznivé účinky meditácie, ktoré budú pôsobiť ako nektár.

Do upratovania sa nám moc nechce. Ale keď si upraceme, budeme sa v čistom zrazu cítiť lepšie.

Takisto sa nám moc nechce do praktikovania činností, ktoré vedú k sebarealizácii a ku kvalite dobra. Hmotný svet ovládajú tri kvality prírody – nevedomosť, vášeň a dobro. Môžete si o nich prečítať v článku “Ľudia žijú v kvalite nevedomosti, vášne a dobra“. Kvalita vášne nám môže pripadať ako úžasná, ale pôžitok v kvalite vášne je vždy krátkodobý. Po čase človeka tento krátkodobý pôžitok omrzí a začne hľadať buď ďalší krátkodobý pôžitok, alebo niečo dlhodobejšie.

Tí šťastnejší narazia na nejaký spôsob sebarealizácie, ktorá prebúdza v človeku kvalitu dobra a kvality nevedomosti a vášne budú mať na človeka stále menší vplyv. Akonáhle v človeku prevláda kvalita dobra, cíti sa trvale šťastný. Nepotrebuje ku šťastiu viac ako prítomný okamih.

Ten, kto je vo svojom vnútri blažený, kto nachádza vo svojom vnútri potešenie a je upriamený do svojho vnútra, je skutočne dokonalým mystikom. Je sebarealizovanou oslobodenou dušou a nakoniec dosiahne Najvyššieho. [Bg 5.24]

Spôsoby sebarealizácie

Spôsoby sebarealizácie sú rôzne. Človek sa môže sebarealizovať čítaním duchovnej literatúry, praktikovaním meditácie, alebo jogy. Existuje veľa druhov jogy, o ktorých si môžete prečítať v článku “Čo je yoga?“. O meditácii si môžete prečítať v článku “Čo mi dala meditácia“.

Ak chcete skvalitniť svoj život, odporúčam vybrať si nejaký spôsob sebarealizácie, ktorý je vášmu srdcu najbližší. Bez sebarealizácie budete zapletení v kvalite nevedomosti a vášne a stále sa budete cítiť nenaplnení. Budete neustále prahnúť po instantnom pôžitku v kvalite vášne. Až v kvalite dobra človek nájde naplnenie. A cesta ku kvalite dobra je práve cez sebarealizáciu.

Prečo toľko používam verše z Bhagavad-gíty?

Pretože vyjadrujú to, čo chcem vyjadriť. Keď som pred dvoma rokmi začal čítať Bhagavad-gítu, vôbec som jej nerozumel. Píšem o tom v článku “Prečo som nechápal Bhagavad-gítu“.

Dnes je situácia iná. Za tie dva roky som kráčal cestou sebarealizácie a došiel som k pochopeniu mnohých veršov z Bhagavad-gíty. Prišiel som na to, že sme otrokmi svojich túžob pochádzajúcich z kvality vášne. Chceme si užívať, ale nechápeme, že tento pôžitok je len dočasný. Ak chceme byť skutočne šťastní, mali by sme hľadať pôžitok, ktorý je trvalý. Ako hovorí Bhagavad-gíta, ten trvalý pôžitok máme v sebe:

Ten, kto je vo svojom vnútri blažený, kto nachádza vo svojom vnútri potešenie a je upriamený do svojho vnútra, je skutočne dokonalým mystikom. Je sebarealizovanou oslobodenou dušou a nakoniec dosiahne Najvyššieho. [Bg 5.24]

Len tú blaženosť treba cestou sebarealizácie objaviť. V nás sa skrýva obrovské bohatstvo, obrovské šťastie, ktoré ľudia zvyčajne hľadajú niekde mimo seba. Chcú partnera, lebo chcú byť milovaní. Chcú toto, chcú tamto. Neustále po niečom prahnú. Pritom všetko bohatstvo, všetko šťastie sveta majú v sebe.

Kto dospeje do bodu kedy je šťastný sám so sebou a nič mu ku šťastiu nechýba, je oslobodenou dušou. Na záver ešte zopár výstižných veršov z Bhagavad-gíty:

Vyslobodenie na úrovni Najvyššieho dosiahnu tí, ktorí sú mimo duality prameniacej z pochybností, ktorí sú zbavení hriechu, vždy konajú pre blaho všetkých bytostí a ktorých myseľ je obrátená dovnútra. [Bg 5.25]

Vyslobodenie na úrovni Najvyššieho majú na dosah tí, ktorí sa zbavili všetkých hmotných túžob a hnevu, ktorí spoznali svoje „ja“, dokážu sa ovládať a neustále sa snažia dosiahnuť dokonalosť. [Bg 5.26]

Toto nie sú len prázdne slová. Možno sú to pre vás teraz prázdne, zvláštne slová ako boli pred dvoma rokmi aj pre mňa. Ale dnes chápem, že toto je hlboké poznanie, ktoré sa dá dosiahnuť keď sa človek vydá cestou sebarealizácie, priblíži sa ku kvalite dobra a oslabí tak v sebe kvalitu vášne a nevedomosti. Vtedy pochopí tieto verše a jeho život nadobudne úplne iný rozmer.

Ja som sa vydal cestou veľmi príjemnej bhakti jogy – jogy oddanosti. Môžete si o nej prečítať v článku “Bhakti yoga“. V Bhagavad-gíte sa píše, že: V našej dobe je najjednoduchšou a najúčinnejšou yogou bhakti-yoga alebo vedomie Kṛṣṇu. Človek vedomý si Kṛṣṇu je pri vykonávaní oddanej služby taký šťastný, že po inej radosti ani netúži. Oproti tomu haṭha-yogadhyāna-yoga a jñāna-yoga sú v našom veku spojené s mnohými prekážkami a ťažkosťami, ktoré nie sú v bhakti-yoge či karma-yoge.

Nech už sa vydáte akoukoľvek cestou, buďte šťastní!

Hare Krišna!

Stvorenie je dielom Inteligencie

Čím viac pozorujem stvorenie, tým viac sa utvrdzujem v tom, že stvorenie, ktorého sme všetci súčasťou, je dielom ohromnej inteligencie.

Všetky bytosti presne vedia čo majú robiť, aby prežili a aby si aj užili. Je veľmi fascinujúce pozorovať včely ako lietajú od jednej rastliny k druhej a vracajú sa niekoľko kilometrov späť do úľa. Také malé stvorenie a také šikovné. Pozorovanie a skúmanie prírody nám môže pomôcť k pochopeniu, že za celým Stvorením je Inteligencia.

Stvorenie je ohromné

Už len uvedomenie si, že žijeme na modrej planéte, ktorá sa točí okolo svojej osi rýchlosťou 1600 kilometrov za hodinu, má gravitačné pole, ktoré zaisťuje, aby sa všetko na Zemi pri tej rýchlosti nerozletelo do vesmíru a zároveň obieha okolo Slnka ešte väčšou rýchlosťou v obrovskom vesmíre plnom hviezd a iných planét je úžasné.

A keď začneme skúmať život na našej planéte, je to ešte ohromnejšie. Všetko je dokonalé. Všetko sa riadi podľa presne stanovených zákonov a podľa presne stanovených konštánt. Ak by sa čo i len jedna konštanta trošilinku líšila, Stvorenie by nemalo podobu ako ju poznáme. Takéto stvorenie rozhodne nie je dielom náhody. Tam, kde všetko do seba dokonale zapadá, nemôže byť reč o náhode.

Skúste náhodne zmiešať rôzne suroviny a skúste z toho upiecť koláč. Bude to vôbec koláč? A ak áno, bude chutný? Na to, aby sme dostali chutný koláč, musíme zmiešať konkrétne suroviny v konkrétnom pomere. Ak dáme príliš veľa tej, či onej suroviny, nemusí sa koláč vydariť.

Presne ako výroba koláča prebiehala výroba vesmíru a života. Pre vznik vesmíru a života potrebujeme konkrétne suroviny v konkrétnom pomere.

To, čo ľudia vedia o vesmíre, o stvorení, je len miniatúrny zlomok z celku. Viac toho nevedia ako vedia. Stvorenie je tak dokonalé a tak komplikované, že ho ľudia môžu skúmať donekonečna a aj tak mu úplne neporozumejú. Vesmír je tak obrovský, že sa nám javí ako nekonečný. Skúmať nekonečno, to chce veľa času.

Ľudia sa domnievajú, že už vedia toho o živote a o vesmíre dosť, aby mohli špekulovať o tom, či existuje Boh Stvoriteľ, alebo nie. Nájdu sa mnohí ateistickí špekulanti, ktorí tvrdia, že vesmír a život je dielom náhody. Nič nie je náhoda. Napríklad ani taká dažďová kvapka nie je náhoda. Má určitý účel a zmysel. Všetko vo stvorení má dokonalý zmysel a nič nie je náhoda. Ani jediný atóm nie je náhoda. Nič. Náhodou môžeme nazývať keď hodíme kocku a padne nám nejaké číslo. Ale ani to nemusí byť náhoda. Všetko sa deje podľa určitých pravidiel, ktoré nemusíme poznať. Vo stvorení sa všetko riadi podľa určitých pravidiel. Ak by neexistovali pravidlá, neexistoval by vesmír. Bez pravidiel, bez fyzikálnych zákonov by vesmír nedržal pokope a rozpadol by sa.

Dokonalý dizajn

Bez dokonalého dizajnu by neexistovalo toto stvorenie. Všetko je dokonale nadizajnované aby to mohlo spĺňať svoj účel. Zasadíme semeno, zo semena vyrastie rastlina a rastlinu príjmeme ako potravu, ktorá sa pretvorí do nových buniek v našom tele. Ako by tak zložitý proces mohol vzniknúť náhodou? Ako by to mohlo vzniknúť bez toho, aby to bolo nadizajnované? Všade, v prírode aj vo vesmíre môžeme vidieť dokonalý dizajn nad ktorým zostáva len rozum stáť. Tak ohromná inteligencia pôsobí v tomto vesmíre.

Tvrdenie, že všetko sú len fyzikálne zákony a chemické procesy je zcestné. Spomeňte si na príklad podobenstva vzniku vesmíru a vzniku koláča. Potrebujeme konkrétne ingrediencie v presnom množstve. Ako vedia fyzikálne zákony a chemické procesy čo kedy a ako? Bez inteligencie, ktorá ich riadi by nevzniklo to, čo môžeme vidieť okolo seba. Každý jeden atóm, každá jedna bunka, každá jedna stavebná častica je v správnom čase na správnom mieste, je presne tam, kde má byť. A sú tiež v správnom množstve. Z týchto stavebných častíc môže vzniknúť napríklad mravec, včela, človek, velryba,… čokoľvek. Ako atómy a bunky vedia čo majú vytvoriť? Stavebné častice sú ingrediencie, ktoré v presnom množstve a pomere tvoria nejaký celok. Inteligencia určuje ingrediencie, množstvo a pomer. Bez inteligencie by nemohlo vzniknúť nič inteligentné, nič zmysluplné, nič tak dokonalé ako je naše Stvorenie.

Touto jednoduchou úvahou sa dá dokázať, že za stvorením je Inteligencia. Keď sa začneme pýtať prečo niečo funguje tak ako to funguje namiesto toho ako to funguje, môžeme uvidieť dokonalosť dizajnu Stvorenia. Budeme v nemom úžase keď začneme zisťovať prečo sa Zem otáča okolo svojej osi, prečo obieha okolo Slnka, načo slúžia búrky a blesky, čo je Mesiac a načo slúži, prečo vôbec existuje, prečo existujú rôzne mikróby, rastliny, živočíchy a ľudia,… Odpovede na otázku prečo nám môžu odhaliť záblesk ohromnej Inteligencie, ktorá tvorí celé naše Stvorenie.

Veda žiaľ väčšinou skúma len AKO niečo funguje a nie PREČO to funguje tak ako to funguje. Tak je vedecké poznanie neúplné, čož je škoda. Mnohí ľudia si kvoli tomu myslia, že Stvorenie je len akýsi zhluk atómov a energie.

Inteligentný človek však pozorovaním dokonalého Stvorenia dospeje k záveru, že Stvorenie je dielom nesmiernej Inteligencie. Inteligencie, ktorú mnohí nazývajú Boh.

Pohľad našich potomkov na minulosť

Tak, ako sa pozeráme dnes na minulosť my, rovnako sa budú na minulosť pozerať naši potomkovia. Poďme sa pozrieť ako asi sa budú naši potomkovia čudovať nad tým, ako sme žili my.

Doprava

Naozaj ste na cestovanie používali autá, autobusy a lietadlá, ktoré znečisťovali životné prostredie a vo veľkých mestách vytvárali celkom hustý smog? Ľuďom to nevadilo? Ako to mohli ľudia dovoliť a znášať? Naozaj ste dovolili, aby boli tieto životu nebezpečné stroje uvedené do pohybu a využívané miliardami ľudí?

Drancovanie prírody

Vy ste si neuvedomovali, že keď ničíte prírodu, akoby ste zabíjali svoju matku? Neuvedomovali ste si, že keď zničíte pralesy, matka bude mať problémy s dýchaním a vy následne tiež? Neuvedomovali ste si, že keď budete nekontrolovateľne vraždiť zvieratá, že časom vyhynú? Nevedeli ste, že ropa je pre Zem životne dôležitá tekutina podobne ako krv v ľudskom tele? A čo znečisťovanie ovzdušia? To vám nevadilo dýchať životu nebezpečné splodiny z výfukov áut, z lietadiel a z tovární?

Globálne otepľovanie ste desiatky rokov ignorovali a potom ste museli zažívať neúnosné horúčavy. Zanechali ste nám pekne zdrancovanú Zem. Veľmi pekne Vám ďakujeme.

Vojny

To sa naozaj ľudia vraždili medzi sebou? Ako to mohli dopustiť? To boli naozaj tak zmagorení, že dokázali ísť do armády a zabíjať iných ľudí na povel? Čo to bolo za šialenú dobu? Prvá, druhá, aj tretia svetová vojna a okrem nich mnoho ďalších menších konfliktov, v ktorých zomreli milióny ľudí… šialené. V tretej svetovej ste skoro vyhubili celé ľudstvo. No zistili ste, že všetko zlé je na niečo dobré a konečne ste si uvedomili, že tadiaľto cesta nevedie.

Strava

Naozaj ste umelo rozmožovali a chovali zvieratá na mäso? Naozaj ste jedli zvieratá? To ste si neuvedomovali, že zvieratá majú podobné cítenie ako ľudia? Že prežívajú emócie ako radosť, smútok, strach, veľmi podobne ako ľudia? To vám neprišlo divné zabíjať a jesť bytosti podobné vám?

Naozaj niektorí z vás pili sladené nápoje namiesto životodarnej vody? Fuj.

Naozaj niektorí z vás jedli odpad zvaný fast-food a iné jedy ako aspartam, či biely cukor?

Životný štýl

Naozaj ľudia fajčili, pili alkohol a brali drogy? To si neuvedomovali, že fajčenie im každým dúškom skracuje život? A že alkohol a iné drogy z nich robia trosky? To ľuďom vyhovovalo umelo meniť stav svojho vedomia pomocou omamných látok a halucinogénov? Neuvedomovali si, že stav blaženosti sa dá dosiahnuť napríklad pravidelnou meditáciou a účinky sú oproti požitiu omamných látok trvalé?

Naozaj mali sex len pre chvíľkové potešenie? Naozaj si partnerov vyberali prevažne na základe fyzickej príťažlivosti?

Vykorisťovanie

Naozaj ste vykorisťovali iných ľudí a ostatné živé bytosti? Naozaj konzumný západ vykorisťoval iné krajiny len preto, aby mohol mať viac ako potrebuje? Načo mu to všetko bolo?

Naozaj ste si mysleli, že sliepky znášajú vajíčka pre vás? A to isté ste si mysleli o včelách a o mede?

Emócie

Naozaj ľudí kedysi ovládali emócie a kvoli tomu spôsobovali veľké utrpenie? To si neuvedomovali, že svojim hnevom a svojou nenávisťou spôsobujú utrpenie nie len ostatným, ale aj sebe?

Ego

Naozaj kedysi ľudí ovládalo ego, kvoli ktorému vznikali konflikty a rôzne malé aj veľké problémy? To sa ľudia neučili ovládať svoje ego?

Chôdza naboso

Naozaj ľudia kedysi chodili v topánkach a ľudí, ktorí chodili naboso, považovali za čudákov? To im nebolo v topánkach tesno a teplo? Chudáci v topánkach nemohli ani pocítiť úžasné spojenie s prírodou a veľmi sa tak ochudobňovali. Dnes je chôdza naboso bežná a čudáci sú tí, ktorí chodia v topánkach keď nemusia.

11713797_10206113614791990_4736556947214509252_o

Ateizmus a náboženstvá

Naozaj ľudia slepo verili náboženstvám? A naozaj existovali ľudia, ktorí popierali existenciu Stvoriteľa – Boha a mysleli si, že celé stvorenie je len akási zhoda náhod? Haha, to je vtipné.

Koniec

Vážne. Takto nejak bude vyzerať pohľad našich potomkov na minulosť. Ak teda ľudstvo prežije najbližších pár storočí. Pretože ak budú ľudia žiť rovnakým životným štýlom ako doteraz, príliš veľkú šancu na prežitie nemajú. Buď sa vyvražidia medzi sebou, alebo zničia prírodu tak, že príroda zničí ich.

V súčasnosti ľudstvo čelí mnohým globálnym problémom – globálne oteplovanie, narušenie biodiverzity, ohrozenie včiel, znečistenie… Je to hlavne kvoli tomu, že ľudia sa príliš vzdialili od prírody a porušujú jeden prírodný zákon za druhým.

Vedomie a zmena

Za toto všetko môže nízke vedomie ľudí. Ľudia sú ako škôlkári, ktorí si myslia, že už vedia toho dosť, aby mohli robiť čo chcú a vymýšľať a používať rôzne vynálezy. No v konečnom dôsledku ich činy a vynálezy spôsobujú veľké škody. Jediným spôsobom pre zmiernenie škôd je kultivácia vedomia. Vďaka očistenému vedomiu si ľudia dokážu uvedomiť, že svojimi vynálezmi spôsobujú veľa škody. Kým majú vedomie nízke, neuvedomujú si to a musia zákonite trpieť kvoli svojej nevedomosti. Hmotný pokrok by mal ísť ruka v ruke s duchovným pokrokom. Inak ľudstvo čaká nie moc pekná budúcnosť.

Na to, aby nastala zmena na globálnej úrovni, musí najskôr nastať zmena na individuálnej úrovni.

viral

“Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.” – Mahátma Gándhí

Ak chceme zmeniť svet, musíme najskôr zmeniť seba. Nemôžeme čakať, že vo svete bude mier keď v sebe pestujeme hnev a nenávisť. Najskôr musíme očistiť svoje vedomie a potom môžeme pomáhať ostatným a inšpirovať ich. O spôsoboch pre očistenie vedomia píšem v článku “Spôsoby pre očistenie vedomia“. Čím viac ľudí si očistí vedomie, tým lepšie.

Makajte na sebe, aby ste pomohli svojou zmenou spraviť svet krajším.

Prečo Hare Krišna?

Kresťanstvo, islam, buddhizmus, kabala, ezoterika, hatha joga, jnana (džnana) joga, raja (radža) joga, bhakti joga, kundalini joga,… toľko nástrojov pre sebarealizáciu. Už len vybrať si ten najlepší. Na svete sú miliardy vyznávačov rôznych náboženstiev a milióny jogínov. Každému jeho cesta sebarealizácie niečo dáva. Niekomu vyhovuje veriť, že bude spasený skrze Ježiša Krista, inému vyhovuje veriť v Allaha a ďalší si vybral praktickú sebarealizáciu cez nejaký druh jogy. Ja som popri študovaní ezoteriky natrafil na bhakti jogu – jogu oddanosti, ktorú učí hnutie Hare Krišna.

Ako som spoznal Hare Krišna

O Hare Krišna píšem v článkoch “Hare Krišna“, “Čo je hnutie Hare Krišna?“, “Osobná skúsenosť s Hare Krišna” a “Ako mi učenie Hare Krišna zmenilo život“.

13320396_1322031861143522_1189356039959119048_o

Spoznávanie Hare Krišna

Po čase som si v učení Hare Krišna našiel zaľúbenie. Je to ako keď muž uvidí nádhernú ženu a chce ju spoznať lepšie. Keď sa lepšie spoznájú a zistia, že si spolu veľmi rozumejú, vznikne medzi nimi nádherný vzťah. Podobne je to s vedomím Krišnu. Človek sa najskôr len rozkukáva, pozoruje. Ako tak toto učenie spoznáva lepšie, dáva mu dokonalý zmysel a nakoniec sa do neho zamiluje. Jediný zmysel mu zrazu dáva len vedomie Krišnu. Všetko ostatné prestáva dávať zmysel. Je to podobné ako so zamilovanosťou keď zameráme väčšinu svojej pozornosti na partnera a zanedbávame kamošov. S tým rozdielom, že zamilovanosť raz vyprchá a kamoši budú opäť vzácni. Ale vedomie Krišnu nevyprchá, je večné. Vedomie Krišnu nie je niečo cudzie. Je podstatou každej živej bytosti. Len je u veľa ľudí akoby zapadané prachom a nie je prejavené. Na to, aby sa vedomie Krišnu mohlo prejaviť si treba očistiť vedomie. Odporúčaný spôsob očisty pre súčasnú dobu je počúvanie a spievanie Hare Krišna mahá-mantry:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

kirtan

Prečo zrovna Hare Krišna?

Babka ma vychovávala ako kresťana. Keď som bol u nej na prázdninách, naučila ma motlidby a dohliadala, aby som sa modlil každý večer. Anjeličku môj strážničku, opatruj moju dušičku,… Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,… jednoducho typická kresťanská fantasmagória bez akéhokoľvek hlbšieho pochopenia. Len slepá viera. Slepá viera ma dohnala až k ateizmu keď som sa raz modlil k Bohu a on mi nepomohol. Keď sa na to tak spätne pozerám, bola to malichernosť, ale zároveň to bol hlboký zážitok, ktorý ma vyslobodil od slepej viery. Ako hovorí klasik ateista: vďaka Bohu.

Bx8QFvPCIAAEXIE

Zopár rokov som bol ateista. Samozrejme pyšný ateista, ktorý kydal na náboženstvá ako sa len dalo. Hlavne na kresťanstvo. Nechápal som ako môže niekto veriť v Boha. Veď je to to isté ako keď dieťa verí na Ježiška. Niekomu môže slepá viera vyhovovať, ale mne nesedí. Kresťanstvo mi jednoducho nesedí. Kostoly s Ježišom na kríži na mňa pôsobia veľmi pochmúrne. Kresťanské chorály tiež znejú veľmi smutne.

Ateizmus ma nenapĺňal. Bol som plný hnevu, strachu, pýchy a ovládalo ma ego. Z ateizmu ma dostalo učenie Hare Krišna. Pochopil som čo je duša, mäso, falošné ego, karma a veľa iných vecí. Učenie Hare Krišna je úplne iné ako kresťanstvo. Je veselé, je zmysluplné, je príťažlivé. Krišna znamená všepríťažlivý. Keď znie Hare Krišna mahá-mantra, nejeden človek má chuť spievať a tancovať.

harinam

Bhagavad-gíta a védy

Prednášky z Bhagavad-gíty sú zrozumiteľné a logické. V Bhagavad-gíte sa skrýva obrovský kus poznania, ktorý by ste v Biblii márne hľadali. Hovorí sa, že Bhagavad-gíta je ako fľaša a Biblia je len črepina z tejto fľaše. Keď človek bude rozvíjať vedomie Krišnu a študovať védske texty, začne mu všetko do seba zapadať ako puzzle. Zistí, že wow, toto poznanie dáva dokonalý zmysel.

Dáva to zmysel

Učenie Hare Krišna dáva hlavu aj pätu na rozdiel od náboženstiev, ktoré propagujú slepú vieru: “Uver a budeš spasený“. Mnohí oddaní Krišnu berú vedomie Krišnu ako vedecký proces a snažia sa ho tak aj prezentovať. Nejedná sa o slepú vieru. Ide hlavne o vedecký proces:

  1. Predpoklad
  2. Pokus, teda overenie predpokladu
  3. Záver – vyhodnotenie pokusu

Každý si môže na vlastnej koži vedecky overiť funkčnosť učenia Hare Krišna.

Predpoklad

Učenie Hare Krišna hovorí, že ak človek bude počúvať a spievať Hare Krišna mahá-mantru, očistí svoje srdce aj myseľ, zbaví sa strachu, hnevu, nenávisti, pýchy, odsudzovania a ďalších nie moc príjemných emócií, vlastností a závislostí (hazard, neviazaný sex, alkohol, cigarety a iné drogy) a prirodzene vyvynie lásku k Bohu. Okrem spievania a počúvania Hare Krišna mahá-mantry môžeme využiť aj počúvanie prednášok, čítanie duchovných kníh, jedenie duchovného jedla zvaného prasádam a zdržiavanie sa v spoločnosti oddaných. Toto všetko vedie k očisteniu vedomia a dosiahnutiu vedomia Krišnu.

Overenie predpokladu

Aby sme zistili či vedomie Krišnu nie je podvod, neostáva nám nič iné ako si overiť predpoklady na vlastnej koži. Musíme sa zahrať na vedcov a urobiť pokus. Ak máme poblíž chrám Hare Krišna, môžeme prísť na nedeľný program a dostať sa do priameho kontaktu s učením Hare Krišna. Adresy chrámov na Slovensku nájdete na stránke www.iskcon.sk a v Česku na www.harekrsna.cz.

Ak chrám poblíž nemáme a nemáme ani žiadnu krišňácku knihu, ostáva nám len vyskúšať počúvať a spievať Hare Krišna mahá-mantru:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Počúvať a spievať Hare Krišna mahá-mantru môže každý kto nie je hluchonemý. Hluchonemý môže aspoň čítať knihy a jesť duchovné jedlo.

108-preparations

Vyhodnotenie

Ja som využil všetky dostupné kroky k znovuobnoveniu vedomia Krišnu. Teda zdržiavanie sa v spoločnosti oddaných, čítanie kníh, jedenie duchovného jedla – prasádam, počúvanie prednášok a Hare Krišna mahá-mantry a tiež spievanie a recitovanie Hare Krišna mahá-mantry.

Predpoklad bol, že tieto kroky bhakti jogy vedú k očisteniu srdca a mysle a k znovuobnoveniu vedomia Krišnu. Už po pár mesiacoch praktikovania bhakti jogy som zistil čo je vlastne vedomie Krišnu. Píšem o tom v článku “Vedomie Krišnu“. Každodennou meditáciou Hare Krišna mahá-mantrou sa mi očistilo vedomie natoľko, že sa zmenil celý môj život. Píšem o tom v článku “Ako mi učenie Hare Krišna zmenilo život“.

Procesom bhakti jogy sa vedomie človeka natoľko očistí, že mu automaticky prestane chutiť mäso, alkohol, drogy, hazard, masturbácia a sex pre zmyslový pôžitok. Všetky dočasné zmyslové pôžitky prestanú dávať zmysel a zmysel začne dávať trvalý pôžitok v podobe oddanej služby.

Takže na otázku “Prečo Hare Krišna?” Existuje jednoduchá odpoveď. Pretože učenie Hare Krišna je praktické, príjemné a hlavne funkčné. Ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú vedomiu Krišnu sa dokázali zbaviť svojich nerestí a závislostí. Nepoznám účinnejší spôsob duchovnej očisty.

Vedeckým procesom som si overil funkčnosť učenia Hare Krišna. Môže tak urobiť každý a získať tak osobnú skúsenosť, ktorá je nad všetky špekulácie. Veľa ľudí odsudzuje vedomie Krišnu bez toho, aby sa k nemu čo i len trochu priblížili. Pozerajú sa naň z diaľky a vytvárajú si rôzne domnienky na míle vzdialené od reality.

Hare Krišna nie je sekta. Hnutie Hare Krišna pozýva všetkých, aby sa oboznámili s vedomím Krišnu. Každý môže spievať Hare Krišna mahá-mantru, čítať knihy, prísť do chrámu a načerpať duchovné poznanie.

Védska kultúra

Učenie Hare Krišna nie je len o procese, ktorý očistí ducha. Zahŕňa celú védsku kultúru a životný štýl. Denný program, vynikajúce jedlo, oblečenie, sviatky, slávnosti, festivaly, hostiny… védska kultúra je veľmi bohatá, veľmi pekná a hlavne zmysluplná. Všetko má nejaký zmysel. Môžete si o nej prečítať v článku “Védska kultúra a životný štýl“.

Spievajte

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

a buďte šťastní :)

Prečo sú na svete vojny?

Vojna pre svoj vznik potrebuje ľudí ochotných viesť vojny a bojovať. Čoskoro namiesto ľudí budú bojovať roboty a drony, ale to ešte nezaručí, že vo vojnách nebudú umierať nevinní ľudia. Doteraz vo vojnách zomreli stovky miliónov ľudí a nemalé množstvo ľudí bolo zmrzačených fyzicky aj psychicky. Vojny majú neblahý dopad na ľudí a životné prostredie, tak prečo sa vedú vojny? Prečo ľudia sami sebe škodia? Sú naozaj takí hlúpi?

Predpoklady pre vznik vojny

Na to, aby sme mohli mať vojnu, treba agresora. Niekoho, kto vojnu začne. Agresor môže byť a často býva vyprovokovaný. Napríklad prvá svetová vojna bola vyprovokovaná atentátom. Druhá svetová vojna bola vyprovokovaná útokom pod falošnou vlajkou.

Vojnám často predchádzajú naštrbené vzťahy medzi rivalmi. Keď tieto nedobré vzťahy vyústia do provokácie, vojna sa môže začať.

Vojaci

Na vojnu potrebujeme vojakov. Silu, ktorou vladári presadia svoje záujmy. Ja sa len čudujem ľuďom, ktorí sú ochotní ísť do vojny a položiť svoj život za… v podstate za nič. Za mocenské záujmy vladárov. Keby vojakom doplo, že nebojujú za svoju rodinu, ani za svoju krajinu, ale za mocenské záujmy chorobne ziskuchtivých vladárov, prešla by ich chuť riskovať život a zabíjať takzvaných nepriateľov. Vo vojne sú spojenci a nepriatelia. Podľa čoho sa určujú? Podľa mocenských záujmov.

Len zblbnutý človek sa môže stať vojakom a chcieť bojovať za mocenské záujmy. Zblbnutý človek totiž nevie za čo v skutočnosti bojuje. Myslí si, že bojuje za vlasť a hrdo nastúpi do armády. Našťastie už niektorí vojaci prekukli špinavosť vojny a nemlčia o tom. Snažia sa ostatným ľuďom ozrejmiť čo je vlastne vojna.

Vojna nemôže vzniknúť bez ľudí ochotných viesť vojnu. Kým však budú ľudia zmagorení a ochotní bojovať za mocenské záujmy, na svete budú vojny. Bohužiaľ.

Mocenské záujmy

Túžba po moci je u niektorých ľudí väčšia ako túžba po mierumilovnom a šťastnom spolunažívaní. Kvoli túžbe po moci sú niektorí ľudia schopní obetovať životy nevinných ľudí.

Nedohodneme sa podobrotky? Okej, pôjde to pozlotky. A vojna je na svete. Opäť pripomínam, že vojna by nemohla vzniknúť bez ľudí ochotných vo vojne bojovať. Opäť sme na úrovni jednotlivcov. Mahátma Gándhí povedal:

Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.

Pokiaľ budú existovať ľudia, ktorí budú ochotní vo vojnách bojovať, budú existovať vojny. Bez vojenskej sily by vojny neexistovali. Stačí len ak si vojaci uvedomia čo sú vlastne vojny.

Realista by povedal: Ale vojny tu boli, sú a budú. Áno, boli a sú. Ale prečo by mali byť v budúcnosti pokiaľ si vojaci uvedomia že sú len zneužívaní pre mocenské záujmy? Čo ak ľudia získajú takú úroveň vedomia, že už viac nebudú chcieť bojovať a zabíjať? Myslíte, že je nemožné, aby ľudia také vedomie získali? Prečo?

Ilúzia moci

Vojaci a policajti sú prostriedkom moci. Lenže políciu aj vojsko tvoria ľudia, ľudské bytosti ako ja a ty. Ľudské bytosti, ktoré majú city, rodiny a túžbu žiť šťastný, mierumilovný a láskyplný život. Lenže pod rúškom ochrany vlasti boli oklamaní, aby slúžili mocipánom. Polícia a vojsko sú častokrát len zneužívané pre mocenské záujmy, kvoli ktorým musia nevinní ľudia trpieť.

Prebudenie

Státisíce ľudí po celom svete sa začínajú prebúdzať a začínajú si uvedomovať čo sa v skutočnosti vo svete deje. Začínajú prekúkať špinavé praktiky mocipánov a začínajú si uvedomovať, že skutočnú moc majú bežní ľudia, ktorí túžia po mieri, láske a šťastí. Doteraz sme žili v ilúzii oddelenosti, ale ľudia začínajú prežívať jednotu. Uvedomujú si, že majú spoločné hodnoty, tak načo sa rozdeľovať? Načo jeden druhému zbytočne ubližovať?

Nový vek

Prebúdza sa stále viac a viac ľudí. Je to ako prebúdzanie sa z dlhého zimného spánku. Ľudia doteraz spali, ale začínajú sa prebúdzať a vidieť realitu takú, aká je, nie takú, aká je im prezentovaná. Stále mi píšu ľudia, že sa prebudili buď nedávno, alebo pred pár rokmi. Hlavné však je, že sa prebudili a máme spoločné hodnoty, na ktorých môžeme ďalej stavať. Naše hodnoty sú sloboda, jednota, nenásilie, šťastie, (bezpodmienečná) láska.

Zmena je na dosah. Zmena je v nás. Ak sa zmenia jednotlivci, postupne sa zmení celý svet. Buďte sami sebou, počúvajte svoje srdce a pozorujte ako sa všetko mení. Poznám už desiatky ľudí, ktorí sa zmenili a neustále sa menia ďalší. Ak sa zmení jeden, zmenia sa desiatky ďalších. Nastáva reťazová reakcia.

viral

Prebudení vymenili staré koncepty oddelenosti, strachu, hnevu, pýchy a odsudzovania za koncepty jednoty a bezpodmienečnej lásky. S týmito novými konceptami nie je možné viesť vojny. Držte si klobúk, Nový vek – vek slobody, jednoty, šťastia a lásky prichádza. Snáď to tentokrát nie je len fantasmagória. Uvidíme o pár rokov…