Mesačné archívy: marec 2017

Nenávistní ľudia kazia dobré meno náboženstva

Keď rozdávam knihy Šrílu Prabhupádu na ulici, občas stretnem nenávistných ľudí, najmä fanatických kresťanov a niektorých Jehovistov. Myslia si, že objavili Absolútnu pravdu a snažia sa svoje koncepty tvrdohlavo nanútiť ostatným. Nie sú schopní prijať iné myšlienky okrem tých, ktoré sú v Biblii. Väčšinou ani len netušia, že podobné myšlienky sú aj v iných učeniach. Neprijímajú iné písma ako Bhagavad-gíta, Šrímad Bhágavatam, Korán, Tóru a iné. Väčšinou ani len nechcú vedieť čo učia iné učenia a tak sa ani nedozvedia, že iné učenia učia to isté, len iným spôsobom.

Egoizmus v náboženstve

Považovať svoje učenie za jediné pravé, je prejav falošného ega. Rôzne učenia slúžia ľuďom na rôznych stupňoch vedomia. Rovnako ako v škole je v každej triede učivo prispôsobené žiakom v ich veku. Niekomu stačí čítať Bibliu a iný hľadá odpovede na svoje otázky v Bhagavad-gíte, Koráne, Tóre, alebo v iných písmach a učeniach. Poznám veľa ľudí, ktorým nestačilo učenie Biblie a siahli po obsiahlejších písmach ako Bhagavad-gíta a Šrímad Bhágavatam.

Náboženstvo a nevraživosť

V minulosti aj v súčasnosti môžeme vidieť, že náboženský fanatizmus spôsobuje veľa škody – náboženské vojny, násilie, nenávisť. Náboženstvo samo o sebe nie je zlé. Zlý je prístup ľudí k nemu. Rovnako ako nôž môže slúžiť na krájanie aj zabíjanie, aj náboženstvo môže slúžiť na duchovný pokrok a na zámienku nenávisti a násilia. Menej inteligentní ľudia sa nechajú strhnúť fanatizmom a spôsobujú tak veľa utrpenia. Fanatikom sa prakticky nedá vysvetliť, že robia niečo zle. Zvyčajne bývajú totálne zaslepení.

Kamarát čítal Bhagavad-gítu a keď ho videl jeho fanaticky veriaci otec, okamžite mu to začal vyčítať a hádal sa s ním. Takto sa pravý kresťan nespráva.

Uzavretosť

Fanatickí veriaci aj ateisti bývajú často uzavretí voči poznatkom, ktoré nesúladia s ich doterajšími poznatkami. Napríklad kresťania si myslia, že žijú len raz a reinkarnáciu považujú za výmysel, niektorí dokonca za Satanovo dielo. S takýmto postojom sa moc toho nedozvedia a to je veľmi smutné. Aby sme sa mohli niečo dozvedieť, musíme sa otvoriť novým poznatkom. Aj tým, ktoré nám na prvý pohľad nedávajú zmysel. Keď tieto poznatky budeme študovať hlbšie, možno nám neskôr budú dávať zmysel.

Ja si napríklad rád prečítam aj Bibliu, Bhagavad-gítu, Šrímad Bhágavatam a iné zaujímavé texty, ktoré mi môžu priniesť nové informácie na zamyslenie a môžem tak spájať puzzle poznania.

Ateizmus

Ateisti majú tiež zvláštny postoj k náboženstvám a rôznym učeniam. Sám som bol ešte v roku 2013 zarytý ateista a odsudzoval som náboženstvá a veriacich ľudí. Nechápal som ako môže niekto veriť v Boha. Našťastie som nebol taký uzavretý a chcel som sa o živote dozvedieť viac. Nechcel som len slepo veriť (či už vedcom, alebo náboženstvám). V roku 2014 som stretol mníchov z Hare Krišna, začal som študovať a praktikovať vedomie Krišnu a môj život sa zmenil na nepoznanie.

Skutočné náboženstvo

Pravé náboženstvo je to, ktoré pomôže človeku stať sa lepším. Keď som bol ateista, bol som veľký sebec, dokázala ma rozhnevať hocijaká maličkosť, musel som mať za každú cenu pravdu, nevedel som si priznať chybu, bol som príliš pyšný, nedokázal som sa ospravedlniť a mal som veľa ďalších nepekných vlastností. Tým nechcem povedať, že každý ateista je taký, ale ja som bol. Až praktikovanie učenia Hare Krišna (Bhakti jógy) zmenilo moje srdce a veľa z mojich zlých vlastností takmer zmizlo. Jóga znamená spojenie – spojenie duše s Najvyššou dušou, s Bohom (nie splynutie). Bhakti znamená oddanosť. Praktikovaním Bhakti jógy (jógy oddanosti) sa srdce človeka postupne očisťuje od chtíču, hnevu, nenávisti, pýchy, chamtivosti, prakticky od všetkých zlých vlastností a závislostí, ktoré pochádzajú z falošného ega. Keď sa človek očistí od falošného ega, postupne rozvinie všetky dobré vlastnosti – milostivosť, pravdovravnosť, odriekanie, čistotnosť, pokoru a iné. Nie len Bhakti jóga, ale aj iné procesy pomáhajú očisťovať našu skutočnú podstatu (vlastné JA) od falošného ega. No o Bhakti jóge sa vraví, že je najúčinnejšia a pre živú bytosť (dušu) najprirodzenejšia. Môžeme sa pokúšať nečinne sedieť a meditovať, ale živá bytosť je vo svojej podstate stále činná. Oveľa jednoduchšie je zamestnať svoje zmysly zmysluplnými, nesebeckými činnosťami. Bhakti jóga a karma jóga učí ako svoje činnosti zamerať zmysluplným a nesebeckým spôsobom. Takisto Ježíš učí „Miluj blížneho svojho ako seba samého“ a dáva vysvetlenie čo to znamená (Lukáš 10.27 – 37):

29 Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ 30 Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. 31 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obišiel ho. 32 Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. 33 No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. 34 Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. 35 Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.« 36 Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ 37 On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

Nesebecké činnosti dušu očisťujú od falošného ega (poňatia JA a moje) a prebúdzajú skutočnú povahu duše, ktorá je večná, neustále blažená a plná poznania. Keď robíme nesebecké činnosti, dosiahneme viac blaženosti ako keď sa budeme pokúšať uspokojiť len seba. Keď zdieľame radosť s ďalšími živými tvormi, cítime väčšiu spokojnosť ako keď sme spokojní len my. V každom náboženstve môžeme nájsť nabádanie na nesebecké činy a odriekanie – rôzne milodary, pôsty atď. Ak človek pristupuje k týmto činnostiam úprimne, je veľká šanca, že jeho srdce sa očistí a stane sa tak milostivým, pravdovravným, čistotným, pokorným atď. Ak však človek svoje náboženstvo považuje za jedinú správnu cestu, jeho srdce naopak stvrdne a stane sa nevraživým voči tým, ktorí nie sú rovnakého vierovyznania. Stava sa to žiaľ veľmi často. Toto Ježiš ani žiadny iný svätec neučil. Ľudia, ktorí sú nevraživí voči ľuďom iného vierovyznania, si myslia, že konajú Božiu vôľu, ale v skutočnosti idú proti Božej vôli a proti učeniu veľkých svätcov. Veľkí svätci učili ako dosiahnuť lásku k Bohu. Ak človek usiluje o lásku k Bohu, nie je možné, aby bol nevraživý voči ostatným.

MT 21-23: 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. 22 Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? 23 A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!

Hľadajme podstatu, nie rozdiely

Nie je podstatné či je človek kresťan, moslim, Žid, oddaný Krišnu, alebo vyznávač iného učenia či náboženstva. Ak svoje učenie, alebo náboženstvo berie dostatočne vážne a úprimne a chce skutočne urobiť (duchovný) pokrok, jeho srdce sa očistí a dospeje do bodu, kde bude vidieť všetky živé bytosti na rovnakej úrovni a dosiahne bezpodmienečnú lásku – lásku ku všetkým a všetkému.

„Vďaka správnemu poznaniu vidia múdri v učenom a pokornom brāhmaṇovi, v krave, v slonovi, v psovi a v pojedačovi psov jedno a to isté.“ [BG 5.18]

Na to, aby človek dospel do tohto bodu, musí praktikovať správne učenie správnym spôsobom. Ak sa jeho srdce dlho neočisťuje, treba zmeniť buď prístup, alebo učenie. Ten, kto je úprimný, nájde pre neho vhodné učenie a s úprimným prístupom urobí pokrok. Ale neúprimný a ľahostajný človek môže praktikovať akékoľvek učenie a stále bude jeho srdce tvrdé.

Nech už je vaša cesta akákoľvek, buďe úprimní

Buďte úprimní a vytrvalí a uvidíte ako sa zmení vaše srdce a váš život. Proste a dostanete. Klopte a bude vám otvorené. Pýtajte sa a dostanete odpoveď. Skôr, alebo neskôr. Trpezlivosť ruže prináša.

Dosť bolo rečí. Hor sa do práce,

Hare Krišna!

Technologický pokrok bez rozmyslu

Strach, vojny, násilie, hnev, chamtivosť, egoizmus,… toto všetko tu je už od nepamäti. Dnešná spoločnosť sa vyznačuje technologickou vyspelosťou. Technológia mala pôvodne slúžiť na zjednodušenie života, ale ako môžeme vidieť, akosi sa to vymklo spod kontroly. Ľudia sa pomaly, ale isto stávajú závislými otrokmi technológie a nevedia si už život bez mobilu, auta, elektriny a ďalších vymožeností ani predstaviť.

Výhody a nevýhody technológie

Autá na jednej strane zrýchľujú dopravu a na druhej zas spomaľujú (dopravné zápchy) a znečisťujú životné prostredie. Dopravné nehody pripravujú tisíce ľudí o život. Počítače na jednej strane pomáhajú automatizovať veľa práce, ale na druhej strane veľa ľudí pripravujú o prácu.

Technologickému pokroku sa prikladá príliš veľká váha a technológia sa rozvíja bez rozmyslu na úkor životného prostredia a zdravia. S takýmto bezohľadným rozvojom technológie ľudia v konečnom dôsledku narobia viac škody ako úžitku. Je vari jeden ľudský život stratený v dopravnej nehode menej ako milióny najazdených kilometrov?

Rozvoj technológie s inteligenciou

Technológia by sa mala rozvíjať s inteligenciou a nie bez rozmyslu. Je obrovský rozdiel medzi tým, čo nazývajú inteligenciou materialisti a tým, čo je skutočná inteligencia. Človek môže mať aj desať titulov, mať na konte desiatky úžasných vynálezov, ale to ešte neznamená, že je inteligentný. Je to druh materiálnej inteligencie, ale skutočná inteligencia znamená schopnosť rozlišovať medzi tým, čo je prospešné a čo nie. Je to schopnosť uvažovať, či tieto vynálezy nespôsobia ľuďom viac problémov ako úžitku. Istý indiánsky kmeň odmietol vynález koleso, pretože indiáni boli spojení s prírodou, so svojou podstatou a uvedomovali si, že kvoli dopravným prostriedkom na kolesách by museli vyrubovať stromy a upravovať povrch, aby mohli postavať cestu. Kvoli cestám by museli zničiť značný kus prírody a to nechceli. Ale človek zmagorený súčasnou propagandou materialistického pokroku nehľadí ani doprava, ani doľava, ani za seba. Hľadí iba pred seba a na seba. Hľadí len na hmotný pokrok a nepoučí sa z chýb minulých civilizácií. Robí opäť tie isté, ba ešte väčšie chyby.

Atómová energia, atómové bomby a iné zbrane hromadného ničenia, bitúnky, chemicky postrekovaná zelenina a ovocie, obrovské továrne namiesto ornej pôdy, vykorisťovanie, ničenie prírody,… to sú výdobytky súčasnej takzvanej civilizácie. Inteligentný človek nad tým všetkým len krúti hlavou a žasne nad tým ako toto mohli ľudia dovoliť. Takáto degradácia… Každý, kto vidí túto degradáciu spoločnosti, by sa mal pokúsiť vysvetliť ostatným ľuďom, čo je zlé a dať alternatívy na zlepšenie. Pár ľudí sa o to snaží. Lenže ľudia zaslepení materializmom si častokrát nedajú povedať a ďalej pod rúškom takzvaného pokroku si obhajujú svoje činnosti a pokračujú v nich.

Pozeranie sa na svet triezvymi očami

Odkedy som zažil svoje duchovné prebudenie a začal som rozvíjať vedomie Krišnu, pozerám sa na svet inými očami ako predtým. Vidím veci, ktoré som predtým nevidel. Vidím extrémne drancovanie prírody, zneužívanie ľudí na otrockú prácu za minimálnu mzdu, vymývanie mozgov pomocou médií (televízia, internet,…), chamtivosť, hnev a iné ohavnosti oveľa jasnejšie. Je to do očí bijúce. Ale bohužiaľ veľa ľudí to nevidí tak jasne, alebo to prehliadajú so slovami: „Čo my len s tým môžeme spraviť“. Pár jednotlivcov toho proti mase zblbnutých ľudí moc nezmôže. Je nutné systematicky pracovať na celospoločenskej osvete. Je nutné, aby uvedomelí ľudia spojili svoje sily a začali spolupracovať. Zopár ľudí si už pomaly, ale isto začína uvedomovať, že súčasný systém len zotročuje ľudí stále viac. Stále viac nezmyselných príkazov a zákazov, ktoré ľuďom berú slobodu. Ľudia stále viac času trávia v slabo platenej práci, nemajú čas zamýšľať sa nad životom a médiá do nich zasadzujú túžby a strach. Ustráchaní ľudia plní materiálnych túžob s nedostatkom času na rozmýšľanie sa dajú veľmi ľahko manipulovať. Niektorí ľudia si dokonca stále myslia, že politici vyriešia ich problémy a ostávajú preto nečinní. Jednoducho prenechávajú zodpovednosť za svoj život iným. Do takéhoto bodu dospelo celkom dosť ľudí.

Chýbajúci článok spoločnosti

V súčasnej spoločnosti chýba trieda ľudí, ktorí by boli všeobecne uznávaní ako mudrci a ich slová by si všetci ľudia brali k srdcu. Dnes sa však takmer každý považuje za mudrca a svoj názor považuje za pravdivý a veľmi dôležitý. V dnešnej spoločnosti chýba aspoň štipka pokory, vďaka ktorej by sa ľudia dokázali navzájom počúvať a štipka skutočnej inteligencie, vďaka ktorej by dokázali uvažovať triezvejšie a aj technológia a celá spoločnosť by sa mohla uberať iným, oveľa lepším smerom.

Pokora a skutočná inteligencia

K prejaveniu a rozvíjaniu pokory a skutočnej inteligencie pomáhá jednoduché počúvanie a opakovanie Hare Krišna mahá-mantry:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Každý, kto počúva, spieva, alebo len opakuje Hare Krišna mahá-mantru, očisťuje svoje vedomie od hmotného znečistenia (strachu, chtíču, hnevu, pýchy, nenávisti,…) a prebúdza pôvodné duchovné vedomie – vedomie Krišnu, vďaka ktorému môže vidieť svet inými očami. S vedomím Krišnu začneme chápať čo je falošné ego, tri kvality hmotnej prírody, skutočná inteligencia, myseľ, pokora a veľa iných vecí. S vedomím Krišnu prichádzajú všetky dobré vlastnosti ako pokora, čistotnosť, milostivosť, pravdovravnosť a odchádzajú všetky zlé vlastnosti a závislosti. S vedomím Krišnu prichádza skutočná inteligencia a následné rozlišovanie priaznivého od nepriaznivého a pochopenie zmyslu ľudského života. Kým neočistíme svoju inteligenciu od chtíču, hnevu, pýchy a ďalších nepekných vlastností pochádzajúcich z falošného ega, nedokážeme rozlišovať čo je skutočne priaznivé a čo nie.

Ľudia vymýšľajú rôzne spôsoby pre zlepšenie sveta, ale žiadny z nich nie je tak účinný ako počúvanie a spievanie Hare Krišna mahá-mantry. Len s očistenou inteligenciou, s očisteným srdcom môžeme vidieť čo je skutočne priaznivé a čo nie. Niektorí ľudia neveria, že Hare Krišna mahá-mantra má taký účinok, pretože nemajú s účinkom Hare Krišna mahá-mantry žiadnu skúsenosť. Keby vyskúšali pravidelne spievať Hare Krišna mahá-mantru, sami by pocítili výsledok na vlastnej koži a nemuseli by len veriť, či neveriť.

Hare Krišna mahá-mantra – riešenie na všetky problémy

Keď sa inteligencia a vedomie ľudí pomocou počúvania a spievania Hare Krišna mahá-mantry očistí, veľa osobných aj spoločenských problémov sa vyrieši. Ľudia, ktorí tento jednoduchý proces vyskúšali, to potvrdzujú. Je to veľmi jednoduchý spôsob zlepšenia súčasnej situácie, tak prečo ho nevyužiť? Vyskúšajte jednoduché počúvanie a spievanie Hare Krišna mahá-mantry a keď pocítite jej účinok na vlastnej koži, šírte mahá-mantru ďalej, aby mohla pomôcť aj ostatným. Keď sa viac ľudí zapojí do počúvania a spievania Hare Krišna mahá-mantry, svet bude krajší, oveľa krajší.

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Spoznaj svoje životné poslanie pomocou životného čísla

Ako som tak študoval o duchovne, narazil som na životné čísla. Zistil som, že moje životné číslo je 9 a kupodivu ma jeho charakteristika dokonale vystihuje:

Múdrosť a vedomie

Deviatka je symbolom múdrosti, pochopenia a účasti. Úlohou deviatky je prinášať svoje nabyté znalosti a poznanie ostatným, načúvať múdrosti svojho srdca, inšpirovať a motivovať ostatných svojim príkladom. Preto by mali dbať na to, aby sa v živote riadili tým, čo hlásajú. Hlavným rysom tohto čísla je určité napojenie na vyššie sféry, veľmi silná intuícia a pochopenie vyššieho zmyslu života a zákonitostí. Deviatky sú ľudia veľmi ohľaduplní, chápajúci a veľmi často berú na svoje ramená zodpovednosť za druhých ľudí. Deviatka obsahuje vlastnosti všetkých predošlých čísel, preto je číslom veľkých možností, schopností. Vyznačuje sa analytickou mysľou, filozofickou povahou a fyzickou kondíciou. Pre deviatku je najdôležitejší život v pravde a na morálnych princípoch. Pre svoje postoje a chápanie sveta býva často druhými nepochopená, ba dokonca zatracovaná.

Ďalšie charakteristiky sú sklony k ilúziam a ideám, náladovosť a netolerancia, obavy a prehnaná starostlivosť a zodpovednosť. Uplatnenie nájde vo všetkých oblastiach vďaka svojmu potenciálu a všestrannému nadaniu, hlavne vo vede, technike, poradenstve a školstve.

Výstižné

Drvivá väčšina popisu ma vystihuje. Nesúznim s náladovosťou a netoleranciou. Keď som si prečítal popis svojho životného čísla, už som vedel, že moje poslanie je byť učiteľom a šíriť poznanie, ktoré som nadobudol. Prekvapila ma však výstižnosť charakteristiky ako to všetko do seba zapadá a súhlasí s mojim cítením.

Výpočet životného čísla

Výpočet životného čísla je jednoduchý. Stačí zrátať cifry vo svojom dátume narodenia, potom pravdepodobne dostanete dvojciferné číslo. Cifry dvojciferných čísel sčítavate dovtedy kým nedostanete jednociferné číslo, alebo čísla 11, či 22. Napríklad:

12.10.2001 => 1 + 2 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 = 7

Ak dostanete hneď jednociferné číslo, je to vaše životné číslo. Iný príklad:

28.8.1981 => 2 + 8 + 8 + 1 + 9 + 8 + 1 = 37

3 + 7 = 10

1 + 0 = 1

Životné čísla sú od 1 po 9 a dvojciferné čísla 11 a 22 majú špeciálny význam.

Charakteristiky jednotlivých čísel nájdete na stránke: http://www.dadyart.estranky.sk/clanky/cisla-vasho-osudu/

Význam životného čísla

Pomocou životného čísla môžete zistiť svoje smerovanie. No najskôr musíte poriadne spoznať sami seba. Potom vlastne zistíte smerovanie aj bez toho, aby ste si prečítali charakteristiku životného čísla. Spoznať samých seba a kráčať v súlade so životným zámerom je dôležité pre naplnenie životného poslania. Ak sa spoznáte a zistíte svoje smerovanie, váš život bude naplnený spokojnosťou.

Materialistom sa môže zdať, že je absurdné deliť 7 miliard ľudí do 11 chlievikov so životnými číslami. Je to veľmi podobné ako deliť ľudí na znamenia. Na mňa charakteristika životného čísla sedí. Poznám tiež pár ľudí, ktorí sa v popise svojho životného čísla našli. Podľa toho usudzujem, že na tom niečo bude. Ako ste na tom vy? Sedí charakteristika aj na vás? Ak nie, spoznali ste sami seba? Viete čo máte v živote robiť? Čo je vaším životným poslaním?