Technologický pokrok bez rozmyslu

Strach, vojny, násilie, hnev, chamtivosť, egoizmus,… toto všetko tu je už od nepamäti. Dnešná spoločnosť sa vyznačuje technologickou vyspelosťou. Technológia mala pôvodne slúžiť na zjednodušenie života, ale ako môžeme vidieť, akosi sa to vymklo spod kontroly. Ľudia sa pomaly, ale isto stávajú závislými otrokmi technológie a nevedia si už život bez mobilu, auta, elektriny a ďalších vymožeností ani predstaviť.

Výhody a nevýhody technológie

Autá na jednej strane zrýchľujú dopravu a na druhej zas spomaľujú (dopravné zápchy) a znečisťujú životné prostredie. Dopravné nehody pripravujú tisíce ľudí o život. Počítače na jednej strane pomáhajú automatizovať veľa práce, ale na druhej strane veľa ľudí pripravujú o prácu.

Technologickému pokroku sa prikladá príliš veľká váha a technológia sa rozvíja bez rozmyslu na úkor životného prostredia a zdravia. S takýmto bezohľadným rozvojom technológie ľudia v konečnom dôsledku narobia viac škody ako úžitku. Je vari jeden ľudský život stratený v dopravnej nehode menej ako milióny najazdených kilometrov?

Rozvoj technológie s inteligenciou

Technológia by sa mala rozvíjať s inteligenciou a nie bez rozmyslu. Je obrovský rozdiel medzi tým, čo nazývajú inteligenciou materialisti a tým, čo je skutočná inteligencia. Človek môže mať aj desať titulov, mať na konte desiatky úžasných vynálezov, ale to ešte neznamená, že je inteligentný. Je to druh materiálnej inteligencie, ale skutočná inteligencia znamená schopnosť rozlišovať medzi tým, čo je prospešné a čo nie. Je to schopnosť uvažovať, či tieto vynálezy nespôsobia ľuďom viac problémov ako úžitku. Istý indiánsky kmeň odmietol vynález koleso, pretože indiáni boli spojení s prírodou, so svojou podstatou a uvedomovali si, že kvoli dopravným prostriedkom na kolesách by museli vyrubovať stromy a upravovať povrch, aby mohli postavať cestu. Kvoli cestám by museli zničiť značný kus prírody a to nechceli. Ale človek zmagorený súčasnou propagandou materialistického pokroku nehľadí ani doprava, ani doľava, ani za seba. Hľadí iba pred seba a na seba. Hľadí len na hmotný pokrok a nepoučí sa z chýb minulých civilizácií. Robí opäť tie isté, ba ešte väčšie chyby.

Atómová energia, atómové bomby a iné zbrane hromadného ničenia, bitúnky, chemicky postrekovaná zelenina a ovocie, obrovské továrne namiesto ornej pôdy, vykorisťovanie, ničenie prírody,… to sú výdobytky súčasnej takzvanej civilizácie. Inteligentný človek nad tým všetkým len krúti hlavou a žasne nad tým ako toto mohli ľudia dovoliť. Takáto degradácia… Každý, kto vidí túto degradáciu spoločnosti, by sa mal pokúsiť vysvetliť ostatným ľuďom, čo je zlé a dať alternatívy na zlepšenie. Pár ľudí sa o to snaží. Lenže ľudia zaslepení materializmom si častokrát nedajú povedať a ďalej pod rúškom takzvaného pokroku si obhajujú svoje činnosti a pokračujú v nich.

Pozeranie sa na svet triezvymi očami

Odkedy som zažil svoje duchovné prebudenie a začal som rozvíjať vedomie Krišnu, pozerám sa na svet inými očami ako predtým. Vidím veci, ktoré som predtým nevidel. Vidím extrémne drancovanie prírody, zneužívanie ľudí na otrockú prácu za minimálnu mzdu, vymývanie mozgov pomocou médií (televízia, internet,…), chamtivosť, hnev a iné ohavnosti oveľa jasnejšie. Je to do očí bijúce. Ale bohužiaľ veľa ľudí to nevidí tak jasne, alebo to prehliadajú so slovami: „Čo my len s tým môžeme spraviť“. Pár jednotlivcov toho proti mase zblbnutých ľudí moc nezmôže. Je nutné systematicky pracovať na celospoločenskej osvete. Je nutné, aby uvedomelí ľudia spojili svoje sily a začali spolupracovať. Zopár ľudí si už pomaly, ale isto začína uvedomovať, že súčasný systém len zotročuje ľudí stále viac. Stále viac nezmyselných príkazov a zákazov, ktoré ľuďom berú slobodu. Ľudia stále viac času trávia v slabo platenej práci, nemajú čas zamýšľať sa nad životom a médiá do nich zasadzujú túžby a strach. Ustráchaní ľudia plní materiálnych túžob s nedostatkom času na rozmýšľanie sa dajú veľmi ľahko manipulovať. Niektorí ľudia si dokonca stále myslia, že politici vyriešia ich problémy a ostávajú preto nečinní. Jednoducho prenechávajú zodpovednosť za svoj život iným. Do takéhoto bodu dospelo celkom dosť ľudí.

Chýbajúci článok spoločnosti

V súčasnej spoločnosti chýba trieda ľudí, ktorí by boli všeobecne uznávaní ako mudrci a ich slová by si všetci ľudia brali k srdcu. Dnes sa však takmer každý považuje za mudrca a svoj názor považuje za pravdivý a veľmi dôležitý. V dnešnej spoločnosti chýba aspoň štipka pokory, vďaka ktorej by sa ľudia dokázali navzájom počúvať a štipka skutočnej inteligencie, vďaka ktorej by dokázali uvažovať triezvejšie a aj technológia a celá spoločnosť by sa mohla uberať iným, oveľa lepším smerom.

Pokora a skutočná inteligencia

K prejaveniu a rozvíjaniu pokory a skutočnej inteligencie pomáhá jednoduché počúvanie a opakovanie Hare Krišna mahá-mantry:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Každý, kto počúva, spieva, alebo len opakuje Hare Krišna mahá-mantru, očisťuje svoje vedomie od hmotného znečistenia (strachu, chtíču, hnevu, pýchy, nenávisti,…) a prebúdza pôvodné duchovné vedomie – vedomie Krišnu, vďaka ktorému môže vidieť svet inými očami. S vedomím Krišnu začneme chápať čo je falošné ego, tri kvality hmotnej prírody, skutočná inteligencia, myseľ, pokora a veľa iných vecí. S vedomím Krišnu prichádzajú všetky dobré vlastnosti ako pokora, čistotnosť, milostivosť, pravdovravnosť a odchádzajú všetky zlé vlastnosti a závislosti. S vedomím Krišnu prichádza skutočná inteligencia a následné rozlišovanie priaznivého od nepriaznivého a pochopenie zmyslu ľudského života. Kým neočistíme svoju inteligenciu od chtíču, hnevu, pýchy a ďalších nepekných vlastností pochádzajúcich z falošného ega, nedokážeme rozlišovať čo je skutočne priaznivé a čo nie.

Ľudia vymýšľajú rôzne spôsoby pre zlepšenie sveta, ale žiadny z nich nie je tak účinný ako počúvanie a spievanie Hare Krišna mahá-mantry. Len s očistenou inteligenciou, s očisteným srdcom môžeme vidieť čo je skutočne priaznivé a čo nie. Niektorí ľudia neveria, že Hare Krišna mahá-mantra má taký účinok, pretože nemajú s účinkom Hare Krišna mahá-mantry žiadnu skúsenosť. Keby vyskúšali pravidelne spievať Hare Krišna mahá-mantru, sami by pocítili výsledok na vlastnej koži a nemuseli by len veriť, či neveriť.

Hare Krišna mahá-mantra – riešenie na všetky problémy

Keď sa inteligencia a vedomie ľudí pomocou počúvania a spievania Hare Krišna mahá-mantry očistí, veľa osobných aj spoločenských problémov sa vyrieši. Ľudia, ktorí tento jednoduchý proces vyskúšali, to potvrdzujú. Je to veľmi jednoduchý spôsob zlepšenia súčasnej situácie, tak prečo ho nevyužiť? Vyskúšajte jednoduché počúvanie a spievanie Hare Krišna mahá-mantry a keď pocítite jej účinok na vlastnej koži, šírte mahá-mantru ďalej, aby mohla pomôcť aj ostatným. Keď sa viac ľudí zapojí do počúvania a spievania Hare Krišna mahá-mantry, svet bude krajší, oveľa krajší.

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

 • silvester

  mahamantra nemusí fungovať každému
  https://youtu.be/HK2g4E3DJWM
  bavia ťa ženy, behaj za ženami

  v článku si písal výhody a nevýhody technológie a tri obrázky, ktoré sú v článku sú nevýhody, žiadny obrázok upozorňujúci výhodu…

  • http://hromnik.com Tomáš Hromník

   Mahá-mantra je transcendentálny zvuk presahujúci tento homotný svet. Je to najčistejšia vibrácia s akou sa môže živá bytosť združovať a pôsobí na každého. Aj na toho, kto o nej vôbec nič nevie. Stačí len keď bude človek počúvať mahá-mantru a neskôr vyvinie chuť v spievaní. Stačí to vyskúšať… netreba nad ničím špekulovať.

   Nevýhody technológie momentálne prevládajú nad výhodami. Pretože ako bolo spomenuté, technológia sa rozvíja s nečistou inteligenciou a ľudia nedokážu triezvo uvažovať čo je správne a čo nie.

   Jednoduchý človek nepotrebuje modernú technológiu k životu. Niektorí ľudia aj dnes žijú bez moderných výdobytkov techniky a je im dobre. Možno lepšie ako ľuďom, ktorí majú výdobytky techniky a používajú ich nesprávnym spôsobom.

   • silvester

    ďakujem

 • silvester
 • silvester