Mesačné archívy: január 2024

Ako odpudiť muža – návod pre ženy

Ako získať muža je jednoduché. Muži sú jednoduché stvorenia. Stačí keď muž dostane jedlo, ošatenie, nemusí sa starať o udržiavanie domácnosti a môže sa naplno venovať práci, koníčkom, rodine a priateľom. To pre väčšinu mužov stačí ku šťastiu a keď mu v tom žena pomáha, muž je prirodzene šťastný. Akonáhle žena neprispieva svojou rukou k dielu a ešte muža kritizuje, vytvára to stále väčšiu a väčšiu priepasť v ich vzťahu a srdce muža viac a viac chladne.

Kritika muža

Ak chce žena veľmi rýchlo stratiť srdce muža, stačí keď ho bude neustále za niečo kritizovať. Stačí ak všetko čo muž spraví alebo nespraví je pre ženu nedostatočné a zlé. Mnohí muži s tým majú dôvernú a nedobrú skúsenosť. Akokoľvek sa snažia najlepšie ako vedia, aj keď to nie je úplne dokonalé, stále nie je dobre, stále nie je dosť. Stačí keď spravia niečo, čo žene vadí a už je oheň na streche. Môžu robiť 90% vecí dobre ale 10% vecí ženu neteší a žena bude kritizovať tých 10%. V mnohých prípadoch to tak je. Žena kritizuje muža vždy keď nerobí niečo podľa jej idealistických predstáv a keď to robí dlhodobo, čuduje sa že sa s ňou muž už radšej ani nerozpráva, nevenuje sa jej a drží si odstup. Videl som množstvo takých vzťahov.

Kritizovanie muža vedie k zatvrdnutiu jeho srdca, k vytvoreniu brnenia voči kritike až k ignorácii ženy. Žiadny muž nechce ženu, ktorá ho takmer neustále kritizuje za to aký je. Žiadny muž nechce ženu, ktorá ho neberie takého aký je so všetkými nedostatkami, či už malými alebo väčšími.

Nikto nie je dokonalý

Ženy by mali pochopiť, že mužov nezmenia keď ich budú neustále kritizovať. Dosiahnu pravý opak. Muži nebudú mať motiváciu sa zmeniť keď čelia neustálej kritike. Aby sa muž chcel zmeniť, potrebuje podporu, nie kritiku.

Tolerancia

Tolerancia je niečo, čo mnohým ľuďom chýba. Nedokážu tolerovať nedostatky druhých a chcú ich meniť k svojmu dokonalému obrazu. Tak to ale nefunguje. Nikto sa nezmení len preto že to od neho vyžadujeme. Nie je jednoduché zmeniť povahu, ktorú si so sebou každý nesie.

Oveľa jednoduchšie je naučiť sa tolerovať druhých ako snažiť sa ich zmeniť.

Pokiaľ vo vzťahu nebude tolerancia, bude dochádzať ku kritike a konfliktom. Muži znesú kritiku od mužov ale nie od žien. Čeliť kritike od ženy je pre muža potupné a extrémne nepríjemné, obzvlášť keď je žena nahnevaná. A od ženy nie je slušné kritizovať muža. Takisto od muža nie je slušné kritizovať ženu. Slušné je naučiť sa tolerancii a snažiť sa pochpopiť jeden druhého prečo je taký aký je a prečo jedná ako jedná. To mnohí ľudia nedokážu a tak sa radšej dopúšťajú kritiky, vytvárajú priepasť medzi sebou a ničia svoje vzťahy.

Krajšie vzťahy

Aby sme mali krajšie vzťahy, tolerancia je NEVYHNUTNÁ! Ak sa niekto vo vzťahu necíti tolerovaný ale je vystavený neustálej kritike, nebude to pre neho príjemné a nebude rád v takom vzťahu. Dávajte si pozor na kritiku ak nechcete zničiť svoje vzťahy. Kritika veľmi rýchlo zničí aj ten najkrajší vzťah. Obzvlášť keď je pravidelná a dlhodobá.

Robí partner/partnerka niečo, čo nám nevýslovne vadí? Ak to nevie zmeniť, neostáva nám nič iné, len naučiť sa to tolerovať. S toleranciou môžeme zachrániť vzťah. S kritikou vzťah naopak zničíme. A môžeme si myslieť že vzťah s niekým iným bude lepší. Nebude. Ak nedokážeme tolerovať a kritizujeme v súčasnom vzťahu, čaká nás to isté aj v ďalšom. Až kým sa nenaučíme tolerovať a nekritizovať.

V skutku tolerancia je extrémne dôležitá pre zachovanie dobrých vzťahov.

Snaha meniť druhých

Kedysi som chcel ľudí meniť podľa svojich ideálov. Našťastie som však pomerne rýchlo pochopil, že ľudí nezmením a nezmenia sa len preto, že to od nich vyžadujem. Mnohí ľudia s týmto majú problém a snažia sa druhých zmeniť, očakávajú že budú iní len preto, že to od nich vyžadujú. Tak to ale nefunguje. Človek sa nezmení len preto, že to od neho niekto chce. V prvom rade musí sám chcieť. Potom sa môže zmeniť. Ak sa človek nevie, alebo nechce zmeniť, neostáva nám nič iné, len ho prijať a tolerovať takého aký je. Ak to nedokážeme, bude nám stále niečo vadiť a nebudeme spokojní. Ak sa naučíme tolerovať, budeme spokojnejší, pretože budeme brať druhých takých akí sú bez toho aby sme vyžadovali aby boli ako my chceme.

Extrémne sebectvo a netolerancia

Chcieť o druhých aby boli ako my chceme je extrémne sebecké. Kto sme my aby sme druhým diktovali akí majú byť?! To je prejav obrovského ega keď vyžadujeme od druhých aby sa zmenili, aby boli ako my chceme. Ak máme takýto prístup vo vzťahoch, naše vzťahy nemajú šancu fungovať. Jedine s toleranciou sa zvyšuje šanca na funkčné vzťahy. Vyžadovať od druhých aby boli ako my chceme je prejav netolerancie. Bez tolerancie nebude žiadny vzťah fungovať.

Tolerancia, tolerancia, tolerancia

Takže ak chceme mať krajšie vzťahy, musíme sa naučiť tolerovať druhých nech sú akíkoľvek. Bez tolerancie bude dokádzať ku kritike a s kritikou sa vytvára a zväčšuje priepasť medzi ľuďmi. A už keď je priepasť tak veľká, že nie je počuť na druhú stranu, nemožno hovoriť o vzťahu. K tak veľkej priepasti môže dojsť keď neustále kritizujeme druhých za to akí sú, za to čo robia alebo za to, čo nerobia.

Tolerancia a pokora

Tolerancia úzko súvisí s pokorou. Čím väčšia pokora, tým väčšia schopnosť tolerancie. Naopak čím väčšia pýcha a menšia pokora, tým menšia schopnosť tolerancie a veľká túžba meniť druhých na svoj obraz.

Naučme sa prosím pokore a vzájomnej tolerancii, ďakujem!

O pokore píšem v článkoch:

Čo je pokora? a Čo je pokora (druhá časť)

PS: Tento článok predpokladá, že muži sú mužmi a ženy ženami. V dnešnej dobe je moderné, že ženy sú mužmi a muži ženami a majú úplne popletené role.

Ako dosiahnuť (svetový) mier?

Organizácia spojených národov a podobné organizácie sa snažia dosiahnuť svetový mier ale márne. Nedarí sa im to a ani sa im to nepodarí. Hmotným spôsobom nie je možné vyriešiť hmotné problémy. Snahou vyriešiť hmotné problémy hmotným spôsobom vzniknú ďalšie problémy.

Páni, požívatelia, ovládatelia

Pokiaľ budú mať ľudia mentalitu pánov, požívateľov a ovládateľov a budú chcieť hrabať hlavne pre seba, na svete nikdy nebude mier. Nie je to možné. Pokiaľ majú ľudia sebeckú mentalitu, nebudú žiť pre druhých, nebudú im pomáhať a budú sa snažiť všemožnými spôsobmi užívať sebecký pôžitok ako to vidíme v dnešnej spoločnosti. Prakticky každý sa snaží nejakým spôsobom si užívať a žije pomerne sebecky.

Služobníci

Mier je možné dosiahnuť jedine keď budú všetci služobníci a nie páni. Pokiaľ chcú byť ľudia páni a chcú aby bolo všetko podľa nich a pre ich pôžitok, bude dochádzať ku konfliktom, či už väčším alebo menším.

Vedomie Krišnu nás učí, že sme všetci boží služobníci a Pán je len Boh. Je len jeden jediný pán a všetci slúžia Jemu. Tak je možné žiť šťastný život v mieri.

Počkať, počkať, žiť šťastný život ako služobník a nie pán? Ako je to možné?! Ľudia nemajú radi slová “služba”, “slúžiť”. Vyvoláva to v nich dojem neslobody a zotročenia. Nikto nechce slúžiť, všetci chcú byť páni a užívať si. To je však príčina prakticky všetkých problémov vo svete. Pokiaľ ľudia nezmenia mentalitu z pánov, požívateľov a ovládateľov na služobníkov, nemôžu očakávať mier vo svojom živote a už vôbec nie vo svete.

Vedomie Krišnu

Precestoval som desiatky chrámov ISKCON v Indii a v Európe a bol som svedkom ako ľudia rôznych národností a rás dokázali spolupracovať a žiť v súlade medzi sebou vďaka tomu, že ich spája oddaná služba Krišnovi. Krišna je centrom života oddaných a všetko sa točí okolo tohto centra. Nikto iný nie je centrom, len Krišna a služba Krišnovi. Akonáhle chce byť centrom niekto iný ako Krišna, nastávajú problémy a konflikty. Stred môže byť len jeden. Akonáhle chcú byť stredobodom viacerí, obzvlášť ak majú odlišné záujmy, nastáva konflikt.

Krišna nás uči ako môžeme dosiahnuť mier – jedine v službe Krišnovi, nijak inak. Potrebujeme spoločné centrum, spoločný stred okolo ktorého sa točí celý náš život a život ostatných. Pokiaľ budeme stredobodom my a zároveň aj naši príbuzní, naši priatelia a každý bude chcieť aby sa všetko točilo okolo neho, nebude to fungovať. Budú prichádzať konflikty záujmov.

Jediný spôsob ako dosiahnuť skutočnú jednotu je v službe Bohu, v službe Krišnovi. Môžeme to vidieť na praktickom príklade oddaných Krišnu keď majú služobnícky postoj a majú v centre svojho života Krišnu. A akonáhle v centre svojho života Krišnu nemajú, ej, ej, neprináša to nič dobré, len konflikty.

Ak chceme dosiahnuť mier, musíme nájsť spoločný stred a musíme si uvedomiť, že nie sme žiadni páni, ovládatelia a požívatelia a že jediný pán je Najvyšší Pán a Jeho umiestniť do stredu nášho života. Potom môže všetko krásne harmonicky fungovať.

krishna-syamasundara_113308680_1322072101139498_7394241469994159807_okirtan

Haré Krišna Haré Krišna
Krišna Krišna Haré Haré
Haré Ráma Haré Ráma
Ráma Ráma Haré Haré

Konverzia náboženstva

V poslednej dobe sledujem trend konverzie mnohých kresťanov na Islam. Ako keby nepoznali nič iné ako kresťanstvo a Islam, ale budiž. Tento trend je veľmi zaujímavý pretože mnohí ľudia nenachádzajú v kresťanstve pravdu a sú viac a viac zmätení keď počúvajú vysvetlenia kresťanov a keď čítajú Bibliu, častokrát dochádza k rozporom, celé kresťanstvo im prestáva dávať zmysel a obracajú sa na prvé čo poznajú – Islam.

Môžeme nájsť mnohých konvertovaných Moslimov, ktorí prešli z kresťanstva na Islam, pretože im Islam dáva oveľa väčší zmysel ako kresťanstvo. A niet sa čomu čudovať. Pokiaľ nepoznajú Islam a je pre nich nový, skutočne sa môže zdať zmysluplnejší ako kresťanstvo.

A zase na druhej strane môžeme nájsť zopár Moslimov, ktorým Islam nedával zmysel a prešli na kresťanstvo. Viera sa dá veľmi rýchlo zmeniť. Uveríte v niečo iné a hotovo. Zrazu je z kresťana Moslim alebo z Moslima kresťan.

religious-conversion

Kresťanstvo a ateizmus

Mnohí ateisti, ktorí študujú Bibliu a kresťanstvo sú ešte väčší ateisti, pretože im kresťanstvo nedáva žiadny zmysel a pre racionálnych ľudí je to obyčajná ničím nepodložená dogma s deravými argumentami a falošnými tvrdeniami o neomylnosti a pravdivosti Biblie. Kresťania tvrdia, že Biblia je pravdivá, plná naplnených proroctiev ale ateisti a moslimovia zároveň nachádzajú množstvo nenaplnených biblických proroctiev a zmien v Biblii.

Nie len ateisti majú problém s kresťanstvom ale aj Moslimovia a ďalší racionálne založení ľudia, ktorí hľadajú Pravdu, nie dogmu.

Hľadanie PRAVDY

Môžeme nájsť mnohé argumenty od ateistov a Moslimov prečo kresťanstvo nie je pravdivé.

Takisto môžeme nájsť mnohé argumenty od kresťanov a ateistov prečo Islam a Korán nie sú pravdivé.

A všetky argumenty sú pádne. Nachádzame pádne argumenty prečo Biblia a kresťanstvo nie sú pravdivé a nachádzame pádne argumenty prečo Korán a Islam nie sú pravdivé. Z toho vychádza, že ani jedno z dvoch hlavných náboženstiev nie je pravdivé, pretože ich dogmy sú vyvrátiteľné argumentami protistrán, ktoré čerpajú z ich vlastných písiem.

Ak chceme spoznať Pravdu, môžeme sa ponoriť do dogmy, uveriť prvej svätej knihe, na ktorú narazíme a myslieť si, že sme našli pravdu. To ale nie je rozumné. Oveľa rozumnejšie je vytvoriť si objektívnejší obraz na základe argumentov od protistrán prečo dané náboženstvo nie je pravdivé. To nám môže priniesť oveľa hlbšie pochopenie a poznanie ako uverenie nejakej dogme ako to majú vo zvyku kresťania a Moslimovia.

Moslimovia sa tvária racionálnejšie ale aj v Islame nájdeme mnohé nezhody a zvláštnosti. Napríklad hneď prvá do očí bijúca zvláštnosť je, že Mohammed tvrdí, že Korán mu bol vyjavený prostredníctvom Archanjela Gabriela. To môže povedať každý a vytvoriť náboženstvo. Prečo zrovna Archanjel Gabriel? A prečo Mohamed viedol toľké vojny a zabíjal toľkých ľudí a vyzýval svojich nasledovníkov aby zabíjali nevercov atď. Mnohé zvláštnosti nájdeme v Islame, ktoré Moslimom vôbec neprídu divné ale racionálnemu človeku áno.

V poslednej dobe študujem hlavne Islam. A čím viac ho študujem, tým viac nachádzam zvláštností, ktoré sú pre moju kritickú myseľ vemi podozrivé a svieti pri nich červená kontrolka “POZOR, POZOR, toto nemusí byť pravda, ako sa dá vôbec zistiť či to je pravda?”.

Bhagavad-Gíta

Bhagavad-Gíta je písmo, ktorému človek nemusí veriť a môže si ho overiť. V tom je veľký rozdiel medzi Bibliou, Koránom a Bhagavad-Gítou. Islam je založený na viere v Korán. Kresťanstvo je založené na viere v Bibliu. Vedomie Krišnu je však založené na aplikovaní poznania Bhagavad-Gíty a Šrímad Bhágavatamu. Ak niekto neverí Koránu, nemôže sa nazývať Moslimom. Ak niekto neverí Biblii, nemôže sa nazývať kresťanom. Nezáleží však či niekto Bhagavad-Gíte verí alebo neverí, dôležité je čo vie. Nasledovaním poznania Bhagavad-Gíty získame skúsenosti, ktoré Bhagavad-Gíta popisuje a dokážeme pochopiť Bhagavad-Gítu oveľa lepšie.

Bhagavad-Gíta je hlavne o pochopení, nie o viere. Keď pochopíme princípy, ktoré popisuje Bhagavad-Gíta a aplikujeme ich v živote, náš život to rozhodne zmení a v Bhagavad-Gíte budeme môcť čítať svoje skúsenosti, ktoré sme získali vďaka nasledovaniu poznania Bhagavad-Gíty.

V Šrímad Bhágavatame sú popísané ďalšie princípy oveľa detailnejšie, ktoré môžeme takisto zažiť vďaka praktickému nasledovaniu poznania Bhagavad-Gíty a Šrímad Bhágavatamu.

Vedomie Krišnu je pre každého, komu nestačí len veriť a potrebuje si overiť teóriu aby mohol vedieť či je pravdivá.

Haré Krišna

Kde zohnať Bhagavad-Gítu sa dozviete v tomto článku: https://blog.hromnik.com/2024/01/19/biblia-koran-bhagavad-gita

Biblia, Korán, Bhagavad-Gíta

Keď čítam Bibliu alebo Korán, o Bohu sa dočítam maximálne niečo nekonkrétne, všeobecné, abstraktné. Keď však čítam Bhagavad-Gítu, ktorá bola vyslovená samotným Bohom – Krišnom, je v nej oveľa hlbšie a konkrétnejšie poznanie o Najvyššom Pánovi.

Poznanie Bhagavad-Gíty

V Bhagavad-Gíte sa dočítame kto je Boh, ako sa volá, ako vyzerá, ako Ho môžeme spoznať osobne, aké má schopnosti a moc, kde je Jeho sídlo a ako vyzerá, aká je povaha hmotnej a duchovnej existencie a veľa veľa ďalšieho. Ak chceme vedieť ešte viac, Šrímad Bhágavatam ide oveľa viac do hĺbky ako Bhagavad-Gíta a je omnoho obsiahlejši. Bhagavad-Gíta obsahuje 700 veršov, Šrímad Bhágavatam má 18 000 veršov. Nejde ani tak o obsiahlosť ako o detailnosť poznania.

Dočítame sa v Biblii a v Koráne to, čo v Bhagavad-Gíte a Šrímad Bhágavatame? Mnohým ľuďom poznanie Biblie a Koránu nestačilo, chceli vedieť ešte viac a našli to, čo hľadali v Bhagavad-Gíte a Šrímad Bhágavatame. Niektorí ľudia sa uspokoja s poznaním Biblie, niektorí s poznaním Koránu. Ale niektorí hľadajú niečo oveľa oveľa hlbšie, obšírnejšie a detailnejšie.

Prax Bhagavad-Gíty

Čo je na učení Bhagavad-Gíty najúžasnejšie nie je ani tak samotné poznanie ako to, že si môžeme toto poznanie overiť praxou – keď začneme žiť podľa Bhagavad-Gíty a nasledovať zásady bhakti jógy, dokážeme pochopiť Bhagavad-Gítu oveľa lepšie ako bez praxe. Vďaka praxi môžeme zažiť mnoho veršov z Bhagavad-Gíty vo svojom živote a zistiť ako sa veci majú. Nemusíme len niečomu slepo veriť a považovať to naivne za pravdu. To je krása Bhagavad-Gíty.

Kresťania a Moslimovia sa oháňajú vierou. Ale čo má viera spoločná s realitou a s pravdou? Racionálnemu človeku nestačí veriť a už vôbec nie považovať svoju vieru za pravdu. To je detské. Rozumný človek sa snaží zistiť ako sa veci naozaj majú a neverí len tak niečomu ako pravde. Potrebuje si veci overiť aby zistil či sú naozaj pravdivé. A to práve ponúka Bhagavad-Gíta ak sa snažíme úprimne nasledovať jej poznanie.

Tak čo, dáte šancu Bhagavad-Gíte a vedomiu Krišnu, alebo vám stačí ateizmus, buddhizmus, kresťanstvo, Islam, ezoterika alebo kadejaké iné náuky, ktoré neponúkajú tak obsiahle poznanie a častokrát sa ani nedajú overiť praxou a človeku neostáva nič iné, len veriť niečomu ako pravde bez toho aby pravdu naozaj poznal.

bhagavad-gita

Kde zohnať Bhagavad-Gítu?

Martinus: https://www.martinus.sk/705651-bhagavad-gita/kniha

Kniha knih: https://www.knihaknih.cz/kniha

Góvinda butik: https://govindabutik.cz/shop/bhagavad-gita-takova-jaka-je/284-bhagavad-gita-takova-jaka-je.html

Prečo si myslíš, že Hinduizmus je správny?

Keď som prezentoval vedomie Krišnu a Bhagavad-Gítu, dostal som otázku “Prečo si myslíš, že Hinduizmus je správny?” V Hinduizme je predsa toľko bohov, každý verí v iného, robia kremáciu a kvôli tomu rúbu stromy, prečo by mal byť Hinduizmus to pravé náboženstvo?

Čo je Hinduizmus?

Väčšina ľudí považuje Hinduizmus za náboženstvo. Hinduizmus nie je náboženstvo samo o sebe ale skôr názov pre rôzne náboženstvá v Indii. Keď prišli Angličania do Indie a videli tú zmes rôznych podôb bohov, obradov a náuk, boli z toho zmätení a nazvali všetky náuky v Indii Hinduizmus. Vo védskych písmach nenájdeme pojem “Hinduizmus”. Je to moderný pojem zavedený na označenie všetkých možných náboženstiev a náuk vychádzajúcich z véd. Vo védach sú popísané rôzne spôsoby uctievania rôznych božstiev pre ľudí na rôznych úrovniach vedomia. Niekto uctieva polobohov aby získal dočasné materiálne výdobytky, iní chcú získať mystické schopnosti, tak sa venujú odriekavému životu a jóge a ďalší chcú spoznať Boha, tak uctievajú Pána Višnua alebo Pána Šivu.

Védske písma sú v skutku pestré a ponúkajú každému na akejkoľvek úrovni vedomia možnosť duchovného pokroku cez rôzne náuky.

Vedomie Krišnu

Dá sa povedať, že vedomie Krišnu a Bhagavad-Gíta sa dajú zaradiť medzi náboženstvá radiace sa do Hinduizmu, pretože vedomie Krišnu vychádza z védskych písiem, ktoré sú pre všetky náuky Hinduizmu smerodatné. Keď sa dozvieme o vedomí Krišnu viac, môžeme zistíť že je to prakticky to najlepšie, čo súčasné náboženstvá ponúkajú. Prečo?

Vojna medzi náboženstvami

Kresťania a Moslimovia častokrát medzi sebou filozoficky súperia ktoré náboženstvo je to pravé a ktoré falošné. Ani jedno z nich sa však nevyrovná vedomiu Krišnu. Pretože ani jedno z nich neponúka pochopenie nenásilia nie len voči ľuďom, ale aj zvieratám.

Kresťania a Moslimovia kritizujú Hinduizmus kvôli modlárstvu a polyteizmu. Nevedia však, že v rámci Hinduizmu existujú monoteistické náuky, ktoré sa môžu na prvý pohľad javiť polyteisticky, pretože učia o polobohoch, nie však o bohoch. Bhagavad-Gíta učí o jednej zvrchovanej Osobnosti Božstva – o Krišnovi.

Kresťania a Moslimovia nepoznajú podobu Boha, tak hovoria že Boh nemá podobu, alebo sa nepodobá ničomu z tohto sveta. Neviem skadiaľ to zobrali, ale Krišna v Bhagavad-Gíte hovorí Arjunovi:

Môj milý Arjuna, jedine čistou oddanou službou môžem byť priamo videný a poznaný tak, ako tu pred tebou stojím. Len tak môžeš vniknúť do záhady ako Ma pochopiť. – BG 11.54

Krišna dáva praktický návod ako Ho môžeme spoznať. Ktoré náboženstvo dáva praktický návod na spoznanie Boha? Ktoré náboženstvo učí o nenásilí voči zvieratám? Islam síce tvrdí, že Moslimovia by mali ochraňovať zvieratá, ale zároveň im podrezávajú krky a nechávajú ich vykrvácať. Na druhej strane oddaní Krišnu ochraňujú zvieratá, obzvlášť kravy, ktoré dávajú mlieko a sú preto považované za naše matky.

cows-vrindavan

Celkovo v Hinduizme je ochrana kráv veľmi rozšírená, pretože to je súčasť védskej kultúry.

Veľa bohov

Bhagavad-Gíta učí o jednom Zvrchovanom Pánovi a polobohoch, ktorí sú Mu podriadení. Takisto mnohé védske náuky učia o polobohoch a jednej Zvrchovanej Absolútnej Pravde, z ktorej všetko pochádza. Niektorí majú neosobné pochopenie Absolútnej Pravdy, iní chápu Absolútnu Pravdu ako Zvrchovanú Osobu s vlastnosťami, činnosťami, podobami a dokonca sídlom – Božím kráľovstvom.

Jedine oddanou službou môžem byť pochopený taký, aký som, ako Najvyššia Božská Osobnosť. A keď si Ma niekto plne uvedomí na základe takej oddanosti, môže vstúpiť do Božieho kráľovstva. – BG 18.55

Bhagavad-Gíta dáva jasné pochopenie Zvrchovanej Osoby – Krišnu, ktorý osobne vysvetľuje Arjunovi kto je a ako Ho možno pochopiť a spoznať.

V ktorej náboženskej knihe nájdeme tak jasný popis Boha, Jeho kráľovstva a návod ako Boha spoznať osobne?

Životný štýl

Hovorí sa, že strom spoznáme podľa ovocia. Duchovnú náuku takisto možno spoznať podľa nasledovníkov danej náuky, aj keď nie vždy musia nasledovníci dané učenie správne nasledovať. V dnešnej dobe sa stáva, že krásne učenia degradujú kvôli neschopnosti takzvaných nasledovníkov nasledovať dané učenie a potom pôsobia ako zhnité ovocie a náuka pôsobí ako strom, ktorý plodí hnilé ovocie.

Ak chceme spoznať danú náuku lepšie, musíme nájsť úprimných nasledovníkov danej náuky, nie tých ktorí tvrdia že vyznávajú danú náuku ale v skutočnosti ju nenasledujú. A tých je veru viac ako úprimných.

Keď som spoznal oddaných Krišnu, bol som užasnutý ich životným štýlom – vegetariánstvo, celibát, služba Bohu, čistotnosť, žiadna intoxikácia, žiadny hazard, to sa v dnešnej dobe sotva vidí! Hovoril som si, že títo ľudia stoja za spoznanie. A veru stáli.

Vedomie Krišnu a Islam

Keď sa pozrieme na životný štýl oddaných Krišnu, najbližšie okrem iných védskych náuk má k vedomiu Krišnu Islam. Islam zastáva podobné hodnoty ako vedomie Krišnu, okrem vegetariánstva. Ak by Islam prezentoval nenásilie vočí zvieratám a vegetariánstvo, mohlo by to byť krásne náboženstvo. Bez toho má však Islam na svedomí životy mnohých zvierat.

Islam je navyše veľmi zvláštna náuka, ktorá vznikla za zvláštnych okolností  a Mohammed je veľmi zvláštna osobnosť, ktorú niektorí považujú za svätca, iní za nie príliš dobrého človeka. Každý nech si spraví svoj obraz štúdiom Islamu a života Mohammeda.

A každý nech si spraví svoj obraz o vedomí Krišnu tým, že spozná oddaných Krišnu, preštuduje knihy o vedomí Krišnu, vyskúša spievať Hare Krišna mahá-mantru:

Haré Krišna Haré Krišna
Krišna Krišna Haré Haré
Haré Ráma Haré Ráma
Ráma Ráma Haré Haré

a na vlastnej koži zistí aký to má účinok. Vedomie Krišnu nie je náuka založená na viere, ale na duchovnej praxi a zmene vedomia vďaka praxi. Každý tak môže vedomie Krišnu overiť na vlastnej koži – to čo číta v knihách môže zažiť vo vlastnom živote. A v tom je najväčšia krása vedomia Krišnu. Naozaj nemusíme ničomu veriť, všetko si môžeme postupne overiť.

Ktoré náboženstvo ponúka overenie teórie praxou? Ktoré náboženstvo ponúka zmenu vedomia, zmenu charakteru, zmenu životného štýlu natoľko, že z ľudí ktorí kedysi pili alkohol, fajčili, sexovali kade-tade, jedli mäso sa stávajú oddaní Krišnu, ktorí také veci už nerobia, pretože stratili na to chuť?

Mnohí ľudia majú nesprávne a veľmi obmedzené poznanie o vedomí Krišnu a ďalších duchovných náukách, pretože s nimi častokrát nemajú skúsenosť alebo ich skúsenosti sú obmedzené, ale najlepšie ako môžeme dané náuky spoznať je spoznať ľudí, ktorí dané náuky nasledujú a aplikujú v živote. Tak môžeme spoznať lepšie kresťanstvo, Islam, vedomie Krišnu a ďalšie náuky.

Haré Krišna

Súčasná civilizácia

Zamýšľali ste sa niekedy nad životom v súčasnej takzvanej civilizácii a nad dopadom takého života?

Smeti

Kedysi prakticky neexistovali smeti. Všetko čo ľudia mali bolo z prírody, neboli žiadne plasty, či výrobky ktoré končia v odpade. Život v dnešnej takzvanej civilizácii produkuje tony odpadu denne.

smeti

Technológia

Mnohí ľudia sa pýšia technologickým pokrokom, ale je sa vôbec čím pýšiť? Na čo sme pyšní? Na autá a vlaky, ktoré prinášajú smrteľné dopravné nehody? Respektíve na ich neopatrné používanie? Ľudia nie sú pripravení na technológiu, ktorú majú dostupnú a preto im spôsobuje množstvo ťažkostí a utrpenie.

car-accident

Sme pyšní na mobily, ktoré síce umožňujú komunikovať na diaľku ale častokrát nás oddeľujú od tých, ktorí sú najbližšie?

smartphones

Sme pyšní na bitúnky, v ktorých zomierajú milióny zvierat denne?

Sme pyšní na drancovanie a znečisťovanie prírody?

Sme pyšní na obrovské továrne, ktoré síce produkujú potrebné suroviny, ale za cenu nemalého znečistenia ovzdušia?

air-pollution

Život v minulosti

Život v minulosti možno nebol tak pohodlný ako dnes. Nebolo svetlo a teplo na jeden dotyk vypínača. Nebola možnosť rýchlej komunikácie na veľkú diaľku. Nebola možnosť tak rýchlo cestovať…

Ale zamyslime sa nad tým. Stoja všetky tieto moderné vymoženosti za to? Stoja za znečisťovanie ovzdušia, za produkciu nesmierneho množstva odpadu, za smrteľné nehody atď.?

Nebol život v minulosti síce náročnejší, ale o to krajší viac v súlade s prírodou?

Potrebujeme naozaj k životu všetky moderné výdobytky, alebo sme si len na ne tak zvykli, že si len myslíme že ich potrebujeme, ale dokázali by sme žiť aj bez nich?

Čo je zlé na jedení mäsa?

Raz som čakal v Indii na stanici na vlak a rozprával som sa jedným mladým Indom. Spýtal sa ma: “Čo je zlé na jedení mäsa?”

Okamžite som si predstavil všetky tie úbohé zabité zvieratá kvôli zvráteným chúťkam ľudí. Čo je zlé na jední mäsa? Veď aj tigre jedia mäso. Samozrejme, tigre sú mäsožravce, nemajú na výber. Musia jesť mäso, nemôžu sa živiť rastlinnou stravou. Človek však môže. Človek si môže vybrať či bude podporovať zabíjanie zvierat, alebo sa uspokojí s rastlinnou stravou a prípadne mliečnymi výrobkami a medom.

Rastlinná ríša ponúka veľmi pestré možnosti a človek naozaj nemusí zabíjať zvieratá aby prežil v zdraví a ešte si aj pochutil.

prasadam

Zvieratá majú city a trpia

Zvieratá majú spoločenstvá podobné ľuďom – rodiny, priateľstvá a podobne. Zvieratá sa bránia rovnako ako ľudia ak im niekto ubližuje alebo ich chce nebodaj zabiť. Zabíjať zvieratá znamená ubližovať im a ich rodine a priateľom, ktorí smútia keď niekto blízky zomrie.

Čo je zlé na jedení mäsa? Len to, že kvôli tomu prichádzajú o život zvieratá, ktoré chcú žiť, majú city a trpia veľmi podobne ako ľudia.

Kto by dokázal zabiť zviera aby ho mohol zjesť? Vykostiť, zbaviť vnútorností, naporcovať a pripraviť na tanier. V dnešnej dobe sú ľudia veľkí hrdinovia keď nemajú pred očami masaker, ktorý predchádza tomu kým sa ich milované mäso dostane na pulty supermarketov a na ich tanier.

Ekologický faktor

Z ekologického hľadiska nie je príliš prospešné pestovať potravu pre zvieratá, ktoré skončia nakoniec na tanieri. Oveľa ekologickejšie by bolo vypestovať rovno potravu pre ľudí.

Zdravotný faktor

Mäso je pomerne ťažké na trávenie. Tráviaci systém dokáže stráviť rastlinnú strávu oveľa rýchlejšie a človek sa cíti ľahšie ako keď si dá mäso. Nehovoriac o tom, že prakticky do seba dáva utrpenie zvierať keď je ich mrtvoly.

Záver

Na jedení mäsa nie je nič zlé. Okrem toho, že spôsobuje utrpenie mnohým zvieratám. Spôsobuje nemalú ekologickú záťaž a tiež môže spôsobiť zdravotné problémy a človek sa skutočne cíti oveľa lepšie keď do seba nedáva utrpenie zvierat. Mnohí môžu hovoriť z vlastnej skúsenosti keď prestali jesť mäso.

Duša

Aby sme zistili, či existuje duša, nemusíme robiť zložité vedecké výskumy, ktoré aj tak nemusia nič dokázať. Stačí keď budeme pozorovať život a svoje okolie.

Fatamorgána šťastia

Ľudia pohrúžení v telesnom poňatí života – Ja som telo a všetko čo prináša pôžitok telu je šťastie nikdy nie sú trvale šťastní. Neustále sa ženú od jedného pôžitku k druhému. Jeden pôžitok vyprchá a hneď sa musia hnať za ďalším aby zase cítili akési šťastie, akýsi dočasný pôžitok. Takto žije drvivá väčšina ľudí a to považujú za šťastný život.

Je to však skutočne šťastný život alebo len otroctvo telu a zmyslom?

Duchovný život

Keď sa pozrieme na ľudí, ktorí majú serióznu dennú duchovnú prax – či už sú to buddhisti, kresťania, moslimovia, oddaní Krišnu, ktorí vážne praktikujú duchovný život, môžeme vidieť že ich hodnoty, charakter, túžby a životný štýl sú odlišné ako majú materialisti, ktorí považujú za svoje JA svoje telo.

Kto pochopí, že existuje aj duchovná sféra života a že práve duchovný život a duchovná identita sú tie skutočné a to, čo žijeme v hmotnom svete je dočasné a iluzorné, prenikne do hlbšieho pochopenia života.

Drvivá väčšina ľudí v dnešnej dobe považuje duchovný život a duchovné náuky za zbytočnosť. Myslia si, že peniaze a zmyslové pôžitky stačia ku šťastiu a tak sa za nimi ženú hlava-nehlava a mnohí z nich končia s drogovými závislosťami, na psychiatrii a nebodaj spáchajú samovraždu, pretože už to so svojou šialenou mysľou nedokážu vydržať.

Autentické duchovné náuky nás učia, že nie sme telo ani myseľ. Myseľ si môže vymýšľať čo chce, koľko chce, ale to nie sme my. Môžeme to pozorovať v každodennej meditácii. Koľko myšlienok počas meditácie myseľ samovoľne vyprodukuje bez toho aby sme sa o to vedome snažili. Myseľ si ide svoje aj keď nechceme, aj keď sa snažíme nemyslieť, myseľ generuje myšlienky takmer neustále. Vďaka meditácii môžeme pochopiť, že nie sme myseľ.

Duša

Duša – naša pravá večná duchovná podstata. Existuje množstvo teórií o duši a o tom ako a prečo sa ocitla v hmotnom svete. Šrímad Bhágavatam učí, že pôvodný domov duše je duchovný svet kde večne slúži Bohu a je v tejto službe neustále blažená. Duša má však večnú čiastočnú nezávislosť a môže sa rozhodnúť či chce slúžiť Bohu v duchovnom svete alebo zatúži čo i len trochu byť ako Boh a to je začiatok jej pádu do hmotného sveta. Túžba vládnuť, panovať, užívať si. Vidíme, že v hmotnom svete majú tieto túžby všetci vrátane zvierat. V zvieracej ríši sú tieto túžby obzvlášť viditeľné, ľudia sa ich snažia rafinovaným spôsobom zakrývať, ale u mnohých sú tieto túžby tak výrazné, že ich nemožno zakryť žiadnou kamufláciou.

soul

Aby sme mohli zistiť či existuje duša, musíme zistiť aká je prirodzenosť duše. Čo teší dušu? Služba a pomoc. Keď sa duša v hmotnom tele snaží o sebecký pôžitok, nie je z toho šťastná a trpí, cíti úplnú prázdnotu. Keď však svoj čas a prostriedky využije v službe druhým, v službe Bohu, v snahe spojiť sa s Bohom cez službu, zrazu cíti naplnenie, ktoré jej nedokáže dať žiadne množstvo zmyslového pôžitku. Zmyslový pôžitok dáva dočasný, prchavý pocit šťastia a následný pocit prázdnoty. Vždy keď sa snažíme užívať si sex, drogy a kadejaké iné telesné pôžitky, následne prichádza pocit prázdnoty. Preto nie je možné byť šťastný cez zmyslové pôžitky. Tí, ktorí sa o to snažia touto cestou sa zvyčajne nakoniec zbláznia, alebo trpia natoľko, že im neostane nič iné len obrátiť sa k Bohu alebo spáchať samovraždu. Tak to je.

Jednať ako duša

Keď sa naučíme o duši od tých, ktorí o duši vedia a žijú ako duše, môžeme sa takisto naučiť jednať ako duša a byť trvale šťastní. Činnosti, ktoré tešia dušu, neprinášajú prázdnotu ale naplnenie. Činnosti, ktoré nás spájajú s Bohom, pomáhajú druhým, prinášajú duši príjemný pocit šťastia a naplnenia – skutočného zmyslu života.

Nestačí sa dozvedieť, že sme duša a žiť ako keby sme boli telo. Mnohí ľudia tak žijú. Vedia o duši, vedia že sú duša, ale celý svoj život venujú telu a mysli. To je veľká škoda. Mnohí ľudia, ktorí vedia o duši, nežijú pre druhých ale stále žijú pre seba, sebeckým spôsobom života a tak sa snažia byť šťastní. Načo nám však budú všetky získané pôžitky a majetky na konci života? Nebolo by lepšie využiť svoj život v prospech druhých v rámci svojich možností? Nie je oveľa najplňujúcejšie pomáhať druhým ako žiť len pre seba?! JA, JA, JA, MOJE, môj pôžitok! Pozrime sa kam táto mentalita doviedla ľudstvo – vojny, konflikty, sebevraždy, psychické problémy, závislosti, bezdomovectvo a množstvo ďalších problémov. Toto chceme? Chceme žiť v takejto spoločnosti kde každému ide len o seba a svoj prospech a pôžitok? Kde každý len zarába peniaze pre seba a druhým nedá nič? Možno len niečo málo? Naozaj chceme takto žiť a byť veľkí sebci? Alebo sa môžeme naučiť žiť inak, oveľa lepšie, štedrejšie, láskyplnejšie, šťastnejšie, naplňujúcejšie… žiť ako duša, nie ako telo.

Písma o duši

O duši sa môžeme dočítať do nejakej miery v Bibli a Koráne, ale v týchto písmach je o duši veľmi obmedzené poznanie. Bhagavad-Gíta ponúka oveľa obšírnejšie poznanie o duši a Bohu a ich vzťahu.

bhagavad-gita

Ešte obšírnejšie poznanie ponúka Šrímad Bhágavatam, ale na začiatok stačí keď porozumieme Bhagavad-Gíte a budeme sa snažiť aplikovať poznanie Bhagavad-Gíty v živote. To nám zmení život na nepoznanie. Nie len že budeme šťastnejší a naplnenejší, ale náš charakter a naše vedomie budú oveľa čistejšie a už nám viac nepôjde len o seba. Aj keď máme v živote mnoho povinností, budeme hľadať spôsoby ako pomôcť druhým aby sa aj oni mohli dozvedieť o duši a žiť šťastnejší, láskyplnejší a naplňujúcejší život.

Kto pochopí a aplikuje poznanie Bhagavad-Gíty vo svojom živote, má zaručené, že bude mať lepší život ako doteraz. Pretože poznanie Bhagavad-Gíty pochádza od Krišnu a je vysvetlené jeho veľkým oddaným Šrilom Prabhupádom, ktorý cestoval z Indie do Ameriky keď mal 69 rokov a nasledujúcich 12 rokov strávil cestovaním po celom svete a šírením poslania Bhagavad-Gíty a Šrímad Bhágavatamu, ktorý ponúka ešte obšírnejšie poznanie ako Bhagavad-Gíta. Poznáte niekoho, kto v tak vysokom veku cestoval po celom svete a snažil sa ostatným priniesť osvietenie duchovným poznaním? A podarilo sa mu to? Kto nesedel len na zadku a neužíval si, ale obetoval svoje pohodlie v prospech druhých v tak vysokom veku… neskutočné.

Máme na výber

Máme na výber žiť život len pre seba, alebo hlavne pre seba, alebo použiť svoj život pre prospech druhých a naplniť tak potreby duše. Duša nikdy nebude šťastná keď budeme jednať len pre uspokojenie tela. Je to ako keď leštíme klietku vtáka ale vtáka v klietke nekŕmime – zomrie od hladu. Duša zomiera od hladu a trpí keď jednáme len pre sebecký zmyslový pôžitok. Môže z toho zošalieť, dostať depresiu a pod.

Návšteva chrámov

Keď nevieme o duši, neostáva nám nič iné, len uspokojovať telo a to považovať za šťastie. V škole nás o duši nenaučia, po škole tiež nie. Ak chceme vedieť o duši, musíme sa o dušu sami zaujímať. Môžeme navštíviť rôzne chrámy – kresťanské, budhistické, moslimské, hinduistické,… a načerpať duchovnú atmosféru a zistiť kde sa cítime najlepšie. Jedna skúsenosť je oveľa viac ako tisíc slov. Môžeme čítať roky rokúce teóriu ale bez praxe nie sme schopní pochopiť o čom sa vlastne píše. Bez skúseností, bez zážitkov nemožno vedieť. Preto odporúčam každému zdvihnúť zadok a ísť za skúsenosťami, za zážitkami, zažiť a vedieť, nezostávať len na suchej teoretickej úrovni. Navštíviť rôzne chrámy, rôzne komunity, snažiť sa pochopiť rôzne učenia a vybrať si to najlepšie pre dušu.

ayodhya-dham

Želám veľa šťastia v hľadaní svojej duchovnej cesty!

Ja som ju našiel v učení Bhagavad-Gíty a Šrímad Bhágavatamu, vo vedomí Krišnu, ktoré je logické a praktické aj v súčasnej dobe a oveľa obsiahlejšie ako akékoľvek dostupné duchovné učenie, minimálne na západnej pologuli. Odkazy na chrámy dávam nižšie:

Chrámy ISKCON v ČR

http://www.krisnuvdvur.cz/
https://nitainavadvipacandra.cz/
https://bhavan.cz/
https://gokula.cz/
http://www.harekrsna.cz/centra

Chrámy ISKCON v SR:

https://ekacakra.sk/
https://goloka.sk/
https://iskcon.sk/

Haré Krišna!