Ľavá vs. pravá hemisféra mozgu

Drvivá väčšina ľudí používa prevažne ľavú hemisféru mozgu, ktorá ich obmedzuje na racionálne poznanie sveta. Drvivá väčšina ľudí preto nedokáže spoznať a prežiť skutočné šťastie, ktoré pramení z pravej hemisféry mozgu, ktorá je prepojená so srdcom.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (10 min):

Ľavá hemisféra

Ľavá hemisféra mozgu ovláda pravú časť tela.

Celá dnešná spoločnosť je vytvorená na základe ľavej hemisféry. Aj preto väčšina ľudí dokáže používať z veľkej časti len ľavú hemisféru. Ľudia potrebujú mať vedecké dôkazy, aby niečomu uverili, aby získali poznanie.

V ľavej hemisfére vzniká najmä analytické myslenie, lineárny sled myšlienok a verbálne myslenie, ktoré vychádza zo slov a symbolov – hovorených alebo písaných. V tejto hemisfére sa tvoria aj vety a riešia matematické rovnice. Dalo by sa povedať, že ľavá hemisféra nám sprístupňuje vedu a technológie. Je sídlom logiky, reči a vôle. Vďaka nej dokážeme pracovať s faktami, dátami a číslami, dokážeme vyriešiť matematické úlohy, či máme zmysel pre miery a váhy. Zodpovedá za naše analytické myslenie, cit pre poriadok a za systematický prístup. Vytvára hranice a štruktúru. Vytvára tiež strach a pocit odlúčenia od ostatných.

Inštinkt prežitia pochádza z ľavej hemisféry. Práca a peniaze… ľudia sú jediný druh na planéte, ktorý musí platiť za prežitie a život. Peniaze museli byť výmysel ľavej hemisféry.

Táto hemisféra vníma čas lineárne – minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Ak často rozmýšľate nad tým, či budete mať dostatok peňazí v budúcnosti, tieto myšlienky pochádzajú z ľavej hemisféry.

Ľavá hemisféra poskytuje aj kritické myslenie, ktoré je v dnešnej dobe veľmi dôležité, no málokto túto schopnosť využíva.

Ľudia, ktorí používajú prevažne ľavú hemisféru nedokážu pochopiť ľudí, ktorí využívajú pravú hemisféru. Považujú ich za čudákov, ba až bláznov, pretože racionálnym zmýšľaním nedokážu pochopiť ich činy a myšlienkové pochody.

Ľavú hemisféru mozgu si môžeme predstaviť ako väzenie. V tomto väzení máme dovolené robiť len to, čo nám rozum dovolí. Iba pomocou pravej hemisféry sa môžeme z tohto väzenia dostať.

Pravá hemisféra

Pravá hemisféra je zodpovedná za myšlienkovú syntézu – spájanie jednotlivých myšlienok alebo pojmov, chápanie v širších súvislostiach, tvorivosť, intuíciu, umenie, predstavivosť, emócie a náhľad na svet neobmedzených možností. Táto hemisféra nám slúži pri počúvaní hudby, ale aj vnímaní trojrozmerných predmetov. Dá sa povedať, že táto hemisféra nám sprístupňuje umenie a vedie fantáziu a intuíciu. Otvára a búra väzenie, ktoré bolo vytvorené ľavou hemisférou. Otvára dvere do sveta neobmedzených možností. Vďaka pravej hemisfére už človek nie je obmedzený len na racionálne poznanie.

Pravá hemisféra mozgu ovláda ľavú časť tela. Poskytuje nám spojenie so srdcom. Ľudia používajúci pravú hemisféru sa dokážu riadiť srdcom.

O ľavákoch sa hovorí, že majú talent na umenie, pretože ľaváctvo sa spája s pravou hemisférou. Ľaváci vraj dokážu využívať pravú hemisféru viac ako praváci.

Pravá hemisféra hrá tiež dôležitú úlohu v pochopení emócií a pochopení života a vesmíru. Pochopiť život a vesmír len racionálnym zmýšľaním nie je možné.

Všetky významné objavy a vynálezy vedy a aj všetky významné umelecké diela sa zrodili najskôr v našej pravej hemisfére.

Využívanie oboch hemisfér

Ak dokážeme využívať obe hemisféry, dokážeme využívať svoj potenciál naplno.

Staroveké civilizácie dokázali využívať obe hemisféry mozgu, preto boli také vyspelé. Nevyužívali len ľavú, racionálnu časť mozgu ako to dnes robí väčšina ľudí, ale využívali aj pravú hemisféru a dokázali tak úžasné veci.

Ľavá hemisféra spôsobuje odlúčenie od ostatných, kdežto pomocou pravej hemisféry môžeme vidieť a chápať, že všetko je so všetkým prepojené. Všetko je v dokonalej harmónií. Staroveké civilizácie toto vedeli.

Kto má vedomosti, ten má moc. A kto má moc, ten ju môže využiť podľa svojho uváženia. Ak by bola táto moc využitá v prospech ľudstva a života na Zemi, svet by vyzeral úplne inak. Dnes je svet taký, aký je, pretože sa táto moc zneužíva na sebecké účely.

Spôsob akým používame mozog je nielen dôležitý pre naše prežite, ale taktiež rozhoduje o našom úspechu alebo neúspechu. Náš svet sa veľmi rýchlo mení, a preto sa používanie obidvoch hemisfér stáva stále viac dôležitejšie. Pravú časť nášho mozgu používame na to, aby sme vytvárali kreatívne nápady a nové prístupy v strategickom myslení. Ľavá časť mozgu nás klame v tom, že nás núti myslieť si, že nie sme kreatívny a nedokážeme prichádzať s novými nápadmi. Ak si na to zvykneme, zostaneme zaseknutý v tomto kruhu.

Ak je ľavá strana vášho mozgu dominantnejšia, neprepadajte jej trikom.  Pokúste sa otvoriť činnostiam, ktoré vám pomôžu zapojiť pravú stranu. Pridaním kreatívnej sily do vašej ľavej časti mozgu môžete vytvoriť tajnú zbraň, ktorá bude znamenať váš úspech v dnešnom rýchlo meniacom sa svete.

Akú hemisféru používaš?

Väčšina ľudí používa ľavú hemisféru, pretože tak boli vychovaní.

Vidíš tanečnicu na obrázku otáčať sa v smere hodinových ručičiek, alebo proti smere?

Ak ju vidíš otáčať sa v smere hodinových ručičiek, používaš pravú hemisféru.

Ak ju vidíš otáčať sa proti smeru hodinových ručičiek, používaš ľavú hemisféru.

Môžeš si urobiť test či používaš pravú, alebo ľavú hemisféru: http://www.psychotest.sk/index.php?test=pouzivate_obidve_hemisfery_mozgu

Ako sa naučiť používať pravú hemisféru?

Pravá hemisféra je mocná v tom, že ti dá iný pohľad na život ako len racionálny pohľad. Učenie sa ľavým mozgom vyžaduje vedomé úsilie, pravo-mozgové učenie je podvedomé a úplne bez námahy.

Skús byť viac otvorený a nehovor na každú iracionálnu vec, že je to blbosť. Sám seba pripravuješ o poznanie.

Počúvaj svoje emócie a pracuj s nimi. Ak cítiš hnev, pýtaj sa prečo ho cítiš, čo ho spôsobilo, musíš sa naozaj hnevať? Pracuj najmä s negatívnymi emóciami a analyzuj prečo ich cítiš, čo ich vyvolalo a či sú tie negatívne emócie naozaj potrebné. Možno zistíš, že sa hneváš pre hlúposti a úplne zbytočne. Pomáha tiež akákoľvek hra, alebo činnosť, ktorú dokážeš precítiť a robiť s otvoreným srdcom.

Hudba, tanec, prechádzky, meditácia, toto všetko napomáha k rozvíjaniu a používaniu pravej hemisféry.

Môja skúsenosť

Som ľavák, ale nie úplný. Niektoré veci robím ako ľavák, niektoré ako pravák. Takže som taký polovičný ľavák. Kedysi som bol dosť racionálne založený a nevedel som pochopiť veľa vecí, ktoré sa racionálne odôvodniť nedajú. Napríklad viera v Boha. No dnes už chápem viac vecí. Oveľa viac ako racionálni ľudia riadiaci sa ľavou hemisférou. Moje poznanie sa vďaka pravej hemisfére a prepojeniu so srdcom neobmedzuje len na racionálne poznanie. Vďaka tomu chápem veci, ktoré by som ako racionálny človek nemal šancu pochopiť. Toto poznanie je úžasné. Prajem si, aby ho dosiahlo viac ľudí.

Keby sa ľudia začali riadiť viac srdcom ako rozumom, na svete by neboli vojny, krádeže, násilie a dokonca ani hnev a nenávisť. Srdce nepozná hnev, nenávisť ani strach. Srdce pozná iba lásku, šťastie a harmóniu. Ľudia riadiaci sa srdcom vytvárajú raj na Zemi. Naopak ľudia riadiaci sa rozumom často vytvárajú peklo na Zemi.

Je len na tebe, či chceš byť súčasťou raja, alebo pekla. Peklo a raj sú reálne. Sú tu na Zemi.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

  • Kiko Flak

    Tá tanečnica sa točí chvíľu doprava a potom zas doľava.

    • Ivusa

      aj ja to tak vidím