Vibrácia človeka – úroveň vedomia

Keďže všetko vo vesmíre sa skladá z vibrácií, aj vedomie je vibrácia, vibrujúca energia. Čo bytosť, to iná úroveň vedomia, iná frekvencia vibrácie. To platí aj pre ľudí. Vibrácia určuje úroveň vedomia.

Pre materiálne založených ľudí je ťažké pochopiť, že človek má dušu a vedomie. Nie to ešte, aby chápali vibrácie. Vibrácie často nechápu ani duchovne, respektíve nábožensky založení ľudia. Označujú vibrácie za akýsi ezoterický výmysel. Ak človek nevie, že všetko je zložené z vibrácií, z energie, len ťažko pochopí vibráciu vedomia. Treba si naštudovať kvantovú fyziku a tiež získať určitú úroveň vedomia, aby tie vedomosti človek dokázal vstrebať. Vibrácie a základy kvantovej fyziky vysvetľujem v článku “Myšlienka má oveľa väčšiu moc ako si myslíte“.

Nikola Tesla povedal:

Ak chcete nájsť tajomstvá vesmíru, musíte rozmýšľať v energiách, frekvenciách a vibráciach.

Ďalej Albert Einstein povedal:

Všetko na svete je vibrácia.

Ak sa chceme niečo naučiť, mali by sme sa učiť od tých, ktorí niečo vedia. Mali by sme ich počúvať a snažiť sa ich pochopiť.

Rozličné vibrácie

Všetko vibruje na rôznej frekvencii a podľa tejto frekvencie má vlastnosti. Aj ľudia a ich vedomie vibruje na určitej frekvencii. Každý človek má trochu inú frekvenciu vedomia a preto vníma realitu inak. Ak má človek vyššiu frekvenciu, dokáže vnímať a teda aj chápať viac ako človek s nižšou frekvenciou. Napríklad pes počuje zvuky, ktoré človek nedokáže počuť. Takisto ľudia s vysokou frekvenciou vnímajú a vedia veci, ktoré ľudia s nízkou frekvenciou nedokážu vnímať a chápať.

Ľudia na podobnej frekvencii majú podobné vlastnosti a podobné vnímanie reality. Ak si s niekym dobre rozumiete, ste na podobnej frekvencii. Ľudia s odlišnou frekvenciou si príliš nerozumejú. Čím viac sa líši ich frekvencia, tým väčší rozdiel je v ich vnímaní reality a tým viac si nerozumejú.

Neštudoval som či sa dá vibrácia vedomia nejak merať. Pravdepodobne nie. Ja vibráciu ľudí cítim. Nie fyzicky, ale pocitovo. Cítim približne na akej úrovni vedomia je človek, s ktorým komunikujem. Som empat.

Prirodzený stav bytia

Prirodzený stav bytia je vysoká frekvencia, ktorá vytvára stav pohody, šťastia a bezpodmienečnej lásky. Ľudia, ktorí žili v súlade s prírodou, mali prirodzene vysoké vibrácie. Pretože príroda nesie vysokú vibráciu. Žiaľ v dnešnej spoločnosti ľudí ovplyvňuje veľa nízkovibračných vecí a veľa ľudí má nízku frekvenciu. Sú preto podráždení, ustráchaní, majú sklon k násiliu a k intoxikácii.

Nízke vibrácie

Alkohol, káva, cigarety, drogy (nie všetky – napríklad psychedeliká rozširujúce vedomie – marihuana, LSD, DMT, ayahuasca), mäso, vina, smútok, strach, hnev, pýcha…  všetko čo nejakým spôsobom človeku škodí a je pre neho nepríjemné, má nízku vibráciu.

Vysoké vibrácie

Vyššie vibrácie má radosť, láska, ovocie, zelenina, voda, slnko, príroda,… Aj preto sa človek cíti dobre v prírode, pretože sú v nej vysoké vibrácie. Vyššie vibrácie sú pre človeka priaznivé a príjemné.

Vibrácia a prostredie

Všetko má vibráciu. Aj prostredie. Ak sa človek pohybuje vo vysokovibračnom prostredí, dokáže sa postupne preladiť na vyššiu vibráciu. Aj preto oddaní Krišnu tak zdôrazňujú dôležitosť zdržiavania sa v spoločnosti oddaných, kde je vysoká vibrácia. Je to podobné ako keď vojdete do studenej vody a bude vám zima, alebo keď vojdete do teplej vody a bude vám teplúčko. Rovnako sa vám môže zmeniť frekvencia vedomia podľa toho v akom prostredí sa pohybujete.

Nízkovibračné prostredie znižuje vibráciu človeka. Ak sa človek pohybuje v spoločnosti, kde sa pije alkohol a nebodaj sa berú aj drogy, bude na podobne nízkej vibrácii a bude priťahovaný k nízkovibračným veciam ako alkohol a drogy. Takisto prostredie plné nízkovibračných emócií ako vina, smútok, strach, hnev je nepriaznivé a človek sa v ňom necíti dobre.

Ak chce človek zvýšiť svoju vibráciu a teda aj kvalitu života, mal by sa vyhýbať nízkovibračnému prostrediu. Mal by nízkovibračné prostredie vystriedať za vysokovibračné. To znamená žiadny alkohol, káva, drogy, mäso a negatívne emócie. Namiesto toho vegetariánska/vegánska strava, na pitie najlepšie čistá voda, spoločnosť pohodových vysokovibračných ľudí a samozrejme príroda. Vyskúšajte ísť len tak na pár dní do prírody na vandrovku a uvidíte čo sa s vašim vedomím stane. Budete milo prekvapení. Ak budete kráčať naboso a spojíte sa tak s Matkou Zemou, účinok bude mnohonásobne väčší. Len dva – tri dni v prírode a výsledok zaručene pocítite.

Vysokovibračné prostredie vytvára aj Hare Krišna mahá-mantra a každý, kto počúva a spieva túto mahá-mantru, dosahuje vyššiu vibráciu. Preto je aj meditácia touto mahá-mantrou taká účinná.

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Keď recitujem, alebo spievam Hare Krišna mahá-mantru, moja frekvencia vyletí do extatických výšin. Čím má človek vyššiu frekvenciu vedomia, tým väčší pôžitok z mahá-mantry má. Keď som mal nižšiu frekvenciu vedomia, ani som nedokázal spievať Hare Krišna mahá-mantru a nerozumel som načo je to dobré. Len som ju počúval. Neskôr som začal spievať a až oveľa neskôr som začal cítiť extatický účinok mahá-mantry. Ľudia s nízkou vibráciou nedokážu oceniť vysokovibračné veci. Nedokážu ich vnímať. Tak ako ľudia nedokážu vnímať vysokofrekvenčné zvuky.

Keby všetci ľudia začali spievať Hare Krišna mahá-mantru, Zem by vyletela do vysokovibračných výšin.

Vibrácia a životný štýl

Nízkovibrační ľudia holdujú mäsu, drogám, alkoholu, cigaretám a utápajú sa v negatívnych emóciach. Vysokovibrační ľudia frčia na ovocí, vode a ovocných šťavách a sú pozitívne naladení. Je tam určitý rozdiel.

Ako som si tak pomocou meditácie očisťoval vedomie a zvyšoval vibráciu, môj život sa úplne zmenil. Prirodzene ma prestali lákať nízkovibračné veci a prešiel som na vysokovibračné. Píšem o tom v článku “Ako sa zmenil môj postoj k životu za posledný rok“.

Zmena vibrácie

Keď som zmenil prostredie, vynechal som mäso z jedálnička a začal som pracovať s negatívnymi emóciami, moja vibrácia sa behom pár mesiacov skokom navýšila. Pocítil som výraznú zmenu vo vedomí a vnímaní života. Akoby som vyšiel na vrchol hory a uvidel nádherný výhľad.

Za pomerne krátky čas som sa veľa naučil a veľa som pochopil, prekopal som životné hodnoty a môj život sa zmenil. S vyššou vibráciou prichádza aj lepšie pochopenie života, lepšie vlastnosti a schopnosti.

Komunikácia v rozdielnych vibráciach

Komunikácia ľudí s rozdielnymi vibráciami je zaujimavá pretože ľudia s nízkymi vibráciami vnímajú svet úplne inak ako ľudia s vysokými vibráciami. Môžete si to predstaviť ako turistov, ktorí šlapú na vrchol. Vysokovibrační sú tí, ktorí už sa dostali na vrchol, majú rozhľad a vidia oveľa viac ako nízkovibrační, ktorí ešte vrchol nedosiahli. Tí na vrchole sa môžu pokúšať popisovať tým dole čo vidia, ale tí dole si to nedokážu predstaviť. Aby dokázali pochopiť o čom tí na vrchole hovoria, musia výjsť na vrchol a uvidieť to na vlastné oči.

Jaroslav Dušek to obsiahol v jednej vete keď v jednom rozhovore povedal:

Ľudia si často nerozumejú len preto, lebo obhajujú nejakú úroveň vedomia.

Úroveň vedomia si môžete predstaviť ako keď spolu komunikuje prváčik a deviatak na základke. Deviatak môže používať slovíčka, ktorých význam prváčik nechápe, alebo si ich význam interpretuje inak. Deviatak má vedomosti a skúsenosti, ktoré prváčik nemá. Ak sa deviatak snaží vysvetliť prváčikovi deviatacke učivo, prváčik mu nebude rozumieť. Môže sa snažiť prváčika naučiť a vysvetliť mu to, no prváčik ho stále nemusí chápať, pretože je to nad jeho chápanie. Aby prváčik chápal deviatackemu učivu, potrebuje si prejsť druhú, tretiu a všetky ostatné triedy, kde získa potrebný základ pre pochopenie deviatackeho učiva. V ideálnom svete by sa mal prváčik snažiť niečo naučiť, no v reálnom svete je veľa ľudí prváčikov, ktorí si myslia, že sú deviataci a že už všetko vedia a nepotrebujú sa nič učiť. Niektorí sú dokonca takí trúfalí, že sa snažia deviatakom vysvetľovať ako sa veci majú. Deviataci sa ich snažia usmerniť, no prváčikovia si melú stále svoje a nedajú si povedať. Nechápu, že deviataci im chcú dobre. Navyše si o deviatakoch myslia, že sú prváci a že nič nevedia. Takým ľuďom sa ťažko niečo vysvetľuje. Zvyčajne je to ako hádzanie hrachu na stenu. Márnosť nad márnosť.

Nejde o žiadne povyšovanie sa: “Ja som viac, ty si menej“, “Ja viem všetko, ty nevieš nič“. Tí vo vyšších triedach majú za úlohu učiť ostatných v nižších triedach. No keď žiaci nižších tried neberú žiakov z vyšších tried vážne, nedajú si povedať a hrajú sa na deviatakov, nič sa nenaučia. V konečnom dôsledku sa aj tak ukáže kto je prváčik, kto je deviatak a kto má aké vedomosti. Som si vedomý, že slová ako “vysokovibračný” a “nízkovibračný” môžu znieť ako povyšovanie a ponižovanie, ale je to len pomenovanie rozdielnosti úrovní vedomia. Nejde o povyšovanie ani o ponižovanie.

Keď sa stretnú dvaja ľudia na extrémne rozličných vibračných úrovniach, nedokážu si porozumieť. V ich komunikácii je akýsi šum. Vysokovibračná bytosť môže hovoriť čo chce, no nízkovibračná tomu nedokáže porozumieť. Predstavte si, že ladíte rádio a snažíte sa trafiť správnu frekvenciu. Až keď sa priblížite k správnej frekvencii, budete počuť nejaký zvuk so šumom a až keď trafíte správnu frekvenciu, vtedy budete počuť čistý zvuk. Nízkovibračná bytosť sa nedokáže naladiť na vysokovibračnú bytosť a vysokovibračné bytosti si nerady znižujú frekvenciu, len aby sa vyrovnali nízkovibračným bytostiam, pretože to nie je príjemné. Nízkovibračné bytosti si často myslia, že komunikujú so seberovným, že má podobné skúsenosti, vedomosti a vnímanie reality. Keď sa vysokovibračná bytosť snaží vysvetliť nízkovibračnej ako vníma realitu, nízkovibračná bytosť to nedokáže pochopiť, pretože sa nachádza na úplne inej frekvencii, jej realita je úplne iná a nemá realizované to, čo vysokovibračná bytosť. Šum v komunikácii je veľký a tým pádom vznikajú veľké nedorozumenia.

Zato bytosti na podobnej frekvencii si rozumejú veľmi dobre. Nízkovibračné bytosti si rozumejú s nízkovibračnými a vysokovibračné zas s vysokovibračnými. Ja tiež úplne nerozumiem ľuďom, ktorí sú na vyššej frekvencii ako ja. Častokrát si hovorím: “Wow, ten/tá je inde. Na takej úrovni ešte nie som, aby som tomu úplne rozumel.” Slová vysokovibračných ľudí znejú nízkovibračným ľuďom ako bláznivé, nedokážu ich pochopiť a tak ich jednoducho označia za bláznov. Toto krásne ilustruje film K-pax. Odporúčam si ho pozrieť.

Nízkovibrační ľudia tento článok vôbec nepochopia a budú ho považovať za blud a autora za blázna. Vysokovibračným je jasné o čom sa tu píše, pretože to majú zažité, sú na vyššom mieste na hore, majú väčší rozhľad a dokážu vnímať viac.

Posolstvo článku

Týmto článkom som chcel vysvetliť prečo ma niektorí ľudia nedokážu pochopiť aj keď sa im snažím určité veci vysvetľovať stále dokola. Stále ma nechápu a niekedy z toho chytám zúfalé stavy. Možno aj vy sa denno denne stretávate s ľuďmi na inej úrovni vedomia a s nepochopením. Nič si z toho nerobte. Sám som bol kedysi nízkovibračný a nechápal som veľa veciam. Bol som príliš uzavretý a príliš obmedzený aby som tomu chápal. Súcitim s ľuďmi s nižšou vibráciou a verím, že jedného dňa sa dostanú vyššie a pochopia, čo som sa im celý čas snažil vysvetliť. Keď začnú vnímať realitu ako ja, určite to pochopia. Vyjdu na kopec, kde teraz stojím ja a uvidia rovnaký výhľad.

Znova pre istotu pripomínam, že nejde o povyšovanie a ponižovanie. Ide o pomenovanie úrovne vedomia. Tak ako pomenúvame, že je voda teplá a studená. Ten, kto je na kopci vyššie je jednoducho vyššie a mä väčší výhľad. Ten, kto je na kopci nižšie, nemá taký výhľad. Tak je to aj s úrovňami vedomia.

Doplnkové čítanie: http://www.2012rok.sk/wp/veda-a-technika/13208-na-akej-frekvencii-vibrujeme

Tiež pekný článok: http://www.2012rok.sk/wp/psychologia/19321-predpoklady-radikalniho-zhmotnovani

Do You Have a “Low” or “High Vibration”?: http://lonerwolf.com/low-or-high-vibration-signs/


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

 • Šimon Hric

  Zaujal ma tento odsek

  “…Alkohol, káva, cigarety, drogy (nie všetky), mäso, vina, smútok, strach, hnev, pýcha… všetko čo nejakým spôsobom človeku škodí a je pre neho nepríjemné, má nízku vibráciu…”

  a nerozumiem zopár veciam. Drogy – z akého hľadiska? Fyziologického? Psychologického? Pretože alkohol je droga aj z jedného aj druhého hľadiska. A aké drogy nie sú zlé? Prečo je káva niečo zlé? Veď mi predsa nespôsobuje nepríjemnú skúsenosť. Práve naopak. Oleje a antioxidanty v káve sú prospešné pre telo. Kofeín (ktorý je aj v čajoch, alebo teda teín ktorý má podobný účinok) tiež nie je škodlivý pre telo. Samozrejme záleží na kvalite zrna, praženia, mletia a v neposlednom rade prípravy a množstva.

  • http://hromnik.com Tomáš Hromník

   Drogy zo všetkých hľadísk. Alkohol je droga, ale veľa ľudí ho za drogu nepovažuje, preto je spomenutý zvlášť. Pod drogami si ľudia zvyčajne predstavia kokaín, marihuanu, pervitín,… Už keď sme pri tých drogách, aj kofeín je definovaný ako droga: https://sk.wikipedia.org/wiki/Droga_(omamn%C3%A1_l%C3%A1tka)

   To, že ľudia si myslia, že im káva pomáha, je ilúzia. Je to droga ako všetky ostatné. Kofeín dočasne zvýši energiu a potom hladina energie výrazne klesne. Nie je to nič prirodzené a príjemné. Zažil som to s energeťákmi. Kávu som nikdy nepil, lebo mi nepríjemne zapácha.

   Prospešné drogy sú napríklad marihuana, LSD, DMT a Ayahuasca, ktoré rozširujú vedomie. Človek si vďaka nim môže uvedomiť duchovnú úroveň života. Tieto psychedeliká môžu byť použíté len pre zábavu, alebo pre duchovný rast. Je to len nástroj, ktorý môžeme a nemusíme využiť na duchovnej ceste. Poznám veľa ľudí, ktorým psychedeliká pomohli uvedomiť si veľa vecí. Ako príklad môžu slúžiť hipisáci, ktorí požívali psychedeliká vo veľkom a uvedomovali si nezmyselnosť nastavenia systému a nezmyselnosť vojny, proti ktorej aj aktívne vystupovali. Ak by si dal každý človek čo i len raz v živote psychedelikum, už by sa na život nepozeral rovnako ako predtým :) Samozrejme psychedeliká sú len pomôcky. K uvedomeniu človek môže dospieť aj bez nich.

   • Šimon Hric

    A čo čaj? Čaj takisto obsahuje kofeín. Piješ ho? Asi áno. To, že ti káva zapácha, to je tvoj osobný vnem, ktorý pre mňa nemusí nič znamenať. A prepáč ale porovnávať dobre pripravenú a vypestovanú kávu (ktorá je mimochodom súčasť prírody – rovnako ako konopa ktorú schvaľuješ) k energetickým nápojom je podľa mňa urážka kávy ako takej a smrdí mi to trochu egom. A pokiaľ si dáš ristretto (cca 75 mg kofeínu) je to rovnaké množstvo kofeínu ako má šálka zeleného čaju. Zhruba. Čiže tá energia je na rovnakej hojdačke pokiaľ si spravíš kanvičku zeleného čaju ako keď si dáš šálku kávy. Kofeín vo forme kávy označuješ za “zlý” ale vo forme “čaju” za dobrý. A forma predsa nie je dôležitá. K tým drogám. Pokiaľ sa bavíme o vedomí, tak súhlasím s konopou. LSD, DMT a Ayahuasca – tieto som nevyskúšal. Áno, konopa mi určite niečo dala z hľadiska vedomia. Ale z fyzického hľadiska mi niečo aj vzala. Je pravda, Pravda a potom sú fakty. Fakty si môžeš naštudovať a kvalitnú pravdu na ich základe vystavať.

    • http://hromnik.com Tomáš Hromník

     Čaj pijem príležitostne. Ak je možnosť, tak len taký, ktorý neobsahuje kofeín. Väčšinu času nemám potrebu piť iné nápoje ako vodu.

     “Kofeín vo forme kávy označuješ za “zlý” ale vo forme “čaju” za dobrý.” – K tomuto si ako prosímťa dospel? Odkiaľ pramení táto pre mňa nepochopiteľná domnienka? Stále ma udivuje ako sú ľudia schopní vytvárať si vo svojej hlave domnienky, ktoré majú s realitou pramálo spoločné. Nikde som nič také nespomenul. Tak kde si na to prišiel? Wow… fascinujúce.

     Energeťáky obsahujú kofeín. Káva obsahuje kofeín. Aký je v tom rozdiel? V množstve? Z osobnej skúsenosti neviem ako káva pôsobí na telo človeka. Nemám to vyskúšané. A ani nechcem keď mi káva nevonia a nechutí. Ale keď porovnám energiu ľudí, ktorí pravidelne pijú kávu a energiu ľudí, ktorí kávu nepijú, vidím tam značný rozdiel. Ľudia, ktorí kávu nepijú, dokážu efektívne fungovať aj bez kávy. Kdežto ľudia závislí na káve potrebujú k efektívnemu fungovaniu svoju dávku kofeínu. Čiže aj kávu považujem za drogu. A nie je to len môj osobný názor.

     • Šimon Hric

      Áno, máš pravdu. To bola moja domienka. Ospravedlňujem sa. Energetické nápoje okrem kofeínu obsahujú aj veľa cukru. Veľmi veľa cukru. Sladidlá, ktoré na telo pôsobia ako jed a mnoho iných neprirodzených látok. Hormonálne odozva na kvalitnú kávu je úplne iná ako na taký redbull. Okej. Na káve sa fyziologicky závislý stať nemôžeš. Psychicky áno. Takisto ako na LSD alebo konope. Má to iný vplyv na organizmus, ale prepáč keď mi niekto povie, že káva je škodlivejšia ako marihuana alebo LSD tak ho vysmejem. Na základe toho čo viem a čo mám odskúšané to nie je fakt. Pre teba môže byť pravda iná ako pre mňa. Ale fakt – konkrétne proces v tele ktorý nastane pri konzumácií jedného alebo druhého je pre nás oboch ten istý. To ako to vnímaš je tvoja vec. Lenže pokiaľ sa chceme baviť o pravdách a nie o faktoch, tak ku konsenzu nedospejeme. :)

     • http://hromnik.com Tomáš Hromník

      Prečo si zas vytváraš domnienky, že tvrdím, že káva je škodlivejšia ako marihuana, alebo LSD? Alebo to nebolo mierené na mňa? Lebo tak som to pochopil. Mohol by som tu popísať výhody a nevýhody kávy, marihuany, LSD a iných drog. Zabralo by to celkom dosť času. Ale to ešte neznamená, že jednu drogu považujem za lepšiu a inú za horšiu. Všetky sú v podstate na podobnej úrovni a mali by sme sa ich vyvarovať ak chceme žiť kvalitný život v kvalite dobra bez závislostí. Požívanie drog len značí, že človek je v kvalite vášne a nevedomosti. Ľudia v kvalite dobra sa prirodzene vyhýbajú povzbudivým a omamným látkam. O kvalitách nevedomosti, vášne a dobra sa môžeš dozvedieť tu: http://blog.hromnik.com/2015/06/03/ludia-ziju-v-kvalite-nevedomosti-vasne-a-dobra/

     • Šimon Hric

      Nie nie. Toto nebolo mierené na teba. Aj keď si to svojím spôsobom vyjadril, resp. tak som to pochopil. Fúha. Vášeň je zlá? Som človek. Žijem na zemi. Pokiaľ zomriem a moja duša sa prenesie do tela niekoho s vyšším vedomím asi to tak budem vnímať. Ale ja si myslím, že vášeň je jedna z najkrajších pocitov. Surový a pozitívny, krásny. Chcem žiť tu, teraz. Užívať si schopnosti svojho tela, emócie svojho srdca a myšlienky mojej mysle. Zatiaľ je to mimo moje chápanie. Možno v ďalšom živote. :)

  • Šimon Hric

   + To mäso mi stále nejde do hlavy. Nič nie je dobré ani zlé. Ide iba o to, ako sa na to ty pozeráš. To znamená, že keď zabijem zviera, ale spravím to s rešpektom, úctou a vďakou (moje svedomie ostane čisté a viem sa s tým vysporiadať), spotrebujem všetko čo mi dá, na to, aby som mohol žiť kvalitnejší život (fyziologické hľadisko), znamená to, že nemám právo na také vedomie ako niekto kto žije len z ovocia a zeleniny? Teraz sa zameriam na telesnú stránku človeka. Pokiaľ sa chcem vedieť hýbať kvalitne a teda naplniť maximálny potenciál svojho tela, potrebujem na to živočíšnu stravu. Pokiaľ si vegán, nikdy nedosiahneš také výsledky pohybu a telesného stavu ako niekto kto konzumuje živočíšne potraviny (mäso, syry, vajcia, mlieko resp. výrobky z neho). A tak ako som už raz spomínal. Pokiaľ je tvoje telo v zlom stave, vývin tvojho vedomia bude limitovaný. Vždy vidím veľmi veľa dier, keď niekto dáva vedomie do korelácie s vegetariánstvom/vegánstvom. Rád by som to pochopil. Tak mi to prosím vysvetli. Ale z faktického hľadiska.

   • http://hromnik.com Tomáš Hromník

    “Pokiaľ si vegán, nikdy nedosiahneš také výsledky pohybu a telesného stavu ako niekto kto konzumuje živočíšne potraviny” Toto je zaužívaný mýtus, ktorý boria vegánski športovci. Našťastie. Tento názor vychádza z čistej nevedomosti o vegánskych športovcoch, ktorí dosahujú úžasné výsledky: http://www.greatveganathletes.com/

    Ak si nepochopil, že mäso nie je pre človeka vhodné zo Sadhguruového videa, tak ja ti to už lepšie nedokážem vysvetliť. https://www.youtube.com/watch?v=dQwvTywVrEY

    Strava má vplyv na vedomie či chceš, alebo nechceš. Je to prírodný zákon. Telo inej bytosti sa pretvára na tvoje telo. Čím zložitejšia bytosť, tým ťažšie sa pretvorí na tvoje telo a môžu ostať nejaké zvyšky, ktoré ovplyvňujú nie len telo, ale aj vedomie. Duchovne vyspelí ľudia prirodzene dospeli do štádia kedy im prestalo chutiť mäso a postupne prešli na vegánsku až čisto fruitariánsku stravu, ktorá je pre človeka najprirodzenejšia. Sám si môžeš vyskúšať ako sa cítiš krátko potom keď zješ steak, alebo iný kus mäsa a potom keď zješ tanier ovocia. Všetko je to o osobnej skúsenosti. Ak si myslíš, že mäso potrebuješ, je to v poriadku. Je to tvoja osobná skúsenosť na tvojej úrovni vedomia. Možno neskôr prirodzene dospeješ k tomu, že ti mäso prestane chutiť ako sa to stalo mnohým ľuďom.

    • Šimon Hric

     Zle som sa vyjadril. Môžeš to dosiahnuť, áno. Ale je to časovo oveľa náročnejšie. K tej stránke. Ten chlapík v prvom článku. Hmmm. Je to o tom, či veríš tomu, že neberie žiadne suplementy. Vieš, ono je jednoduché oprieť sa o niekoho úspešného, kto sa k niečomu hlási.
     Tento pán hovorí veľmi pekne o tom ako jesť. Ale hlavná myšlienka, ktorú podľa mňa vysunul do popredia je, že sa nemáš pýtať nikoho čo máš jesť. A potom ti v podstate on povie, že je dobré jesť to čo je od teba najďalej. Je to v podstate postavené na evolučnej teórií a nič prevratné nepovedal. Ponúkol iný pohľad na vec.
     Ja sa sledujem veľmi pozorne po hocakom jedle ktoré zjem. A poviem ti, že keď si dáš misku ovocia, tak ti inzulín vystrelí do výšin, pretože väčšina ovocia, bežne zohnateľného na Slovensku v obchodoch a na trhoch (banány, jablká, hrušky, hrozno, citrusové plody) majú veľký obsah cukru a vo väčšine vysoký glykemický index a veľkú glykemickú nálož. Pokiaľ máš veľa glukózy v krvi, vylúči sa ti veľa inzulínu, ktorý (spolu s kortizolom – hormón stresu) blokuje iné hormóny. Takýto stav je z dlhodobého hľadiska pre telo veľmi náročný na udržanie a podpisuje sa na zdraví. Civilizačné ochorenia – cukrovka, rakovina, srdcovo-cievne ochorenia atď. Naopak taký steak s maslom má z fyziologického hľadiska na hormonálnu sústavu a tým pádom aj na telo úplne iný vplyv. Z duchovného hľadiska asi negatívny, ale z fyziologického jednoznačne lepší ako miska ovocia, nedajbože nejaký džús, čo je čistá glukóza/fruktóza.

     • http://hromnik.com Tomáš Hromník

      Ty máš očividne informácie z druhej strany barikády. Každý má iné informácie, ktoré považuje za pravdu. No pri hľadaní pravdy je dôležitá osobná skúsenosť. Existujú tisíce, ba možno milióny ľudí, ktorí frčia čisto na ovocí a nemajú žiadny problém. http://www.revolucni-vyziva.cz/cukr-a-ovoce/

      Práve niektoré informácie ukazujú, že za civilizačné choroby môže zvýšená konzumäsia mäsa a celkovo nezdravý životný štýl. Ľudia pred pár desiatkami rokov ani z ďaleka nekonzumovali toľko mäsa ako ľudia dnes. Kedysi bolo mäso veľmi vzácne. Dnes to ľudia s mäsom preháňajú. A ešte si aj myslia aké to je pre nich dobré. Ach. Smutné.

     • Šimon Hric

      Pokiaľ si bol na Sekierskych lúkach možno vieš alebo ti to možno uniklo, Arvid a Hana mali prednášku o strave. V podstate som sa tam nedozvedel nič čo by som už nevedel, ale utvrdil som si zopár vecí. Weston Price. Pozri si jeho výskumy. Ja som presvedčený o pravdivosti evolúcie a o prírode ako celku. Nie len ako voda, stromy, ovocie, bylinky a chill. K prírode patrí aj tá druhá stránka. Útok/útek, násilie, smrť a schopnosť prežiť a prispôsobiť sa. Pokiaľ nezačneš vnímať veci v ich celistvosti, stále budeš vnímať len tú jednu stranu barikády ako si povedal. Dokážem zabiť zviera s úctou, rešpektom a vďakou s čistým svedomím. Smrť patrí k životu. Dokážem sa s tým vyrovnať. Je to môj pohľad a myslím si, že je správny. Ak si povedal. Myslím, že túto tému môžeme uzavrieť pretože asi nie je prínosná ani pre jedného z nás. :)

     • http://hromnik.com Tomáš Hromník

      Výskumy ma príliš neoslovujú. Ľudia, ktorí veria výskumom sú vlastne slepo veriaci. Pokiaľ nemajú osobnú skúsenosť, nevedia nič. Ostáva im len veriť.

      Na prednáške som nebol, bol som na 3 hodinovom workshope tantry. Ale ľudia, ktorí na prednáške boli, mi hovorili o čom zhruba bola. Klasická generalizácia: robte toto, toto, toto a to bude pre vás najlepšie. Hádzanie všetkých do jedného vreca. Absurdné. Každý sme individuálna bytosť na inej úrovni vedomia a každý potrebuje pre život niečo iné. Niekomu vyhovuje mäso, inému ovocie. Strava sa nedá generalizovať rovnako ako sa nedá generalizovať povaha človeka. Každý jeden je originál. Tiež sa nedá generalizovať, že kresťania sú takí, moslimovia sú onakí… každý jeden človek je iný a vyhovuje mu niečo iné. Akákoľvek generalizácia je zbytočná. Občas tiež urobím chybu a generalizujem.

      K prírode patrí násilie a smrť. To je jasné ako facka. No to nás ešte neoprávňuje umelo chovať a zabíjať zvieratá vo veľkom pre svoj pôžitok. Ak niekto propaguje jedenie mäsa, mal by rátať s tým, že propaguje veľkochovy a bitúnky. Čož mi príde celkom zvrátené. S Arvidom som sa už bavil o vegetariánstve a jedení mäsa. Má o tom veľa naštudované a má aj skúsenosť s vegetariánstvom. Chápem ho. Dobre sa mu hovorí, že jedenie mäsa je v pohode keď má možnosť zabiť vlastnoručne zviera a spracovať ho. No veľa ľudí tú možnosť nemá a neuvedomujú si akú cenu má vlastne mäso. V tom vidím najväčší problém. Že ľudia podporujú niečo, čo by možno nepodporovali keby si uvedomovali čo mäso naozaj je.

      Daj pred dieťa jablko a sliepku. Uvidíš čo bude jesť a s čím sa bude hrať. Nie všetci majú potrebu zabíjať bytosti veľmi blízke ľuďom keď nemusia.

     • Šimon Hric

      Ja píšem na základe skúsenosti, ku ktorej ma doviedlo presvedčenie, ktoré viem podložiť faktami, resp. výskumom. Ale áno, máš pravdu. Každý je iný a cesta každého človeka je iná. K tomu dieťaťu. Daj pred neho upečené kura a jablko. Uvidíš čo bude jesť. Vieš. Tento príklad je zasa len otázka uhla pohľadu. Môžem argumentovať tým, že dieťa nemá silu zabiť ani vedomosť ako spracovať to čo zabilo. Ty zasa tým, že dieťa je nepošpinená bytosť. Ale je to v konečnom dôsledku jedno. :) Ďakujem za diskusiu. Nech sa darí.

   • Lenka Valek

    Videl si niekedy bojovych majstrov na vychode? Nieco na zamyslenie.Jeden z mojich planov dosiahnut take vedomie ak my to je dane.

  • Lenka Valek

   Ahoj Simon ja citim ze mne kava vysusuje telo. Moze posobit roznorodo. Len pocuvaj telo.

 • Lubica Pavlovicova

  zaklady / takto to vidim ja: https://youtu.be/S7y7YEDv_ms

 • Lenka Valek

  Ked ma clovek vyssie vybracie a chce ucit nema problem sa sklonit a podat ruku a ucit alebo odovzdat informaciu. Nejde o to ci to pochopil ,ide o to ze sme zasiali semienko. Treba len cas kym semienko vzklici a ci je clovek pripraveny. Sme tu na to tolky aby sme si navzajom pomahali ,tak ako to robis ty alebo hocikto iny. Viem ze vsetci mame nieco krasne vnutri len to musime objavit ,alebo nam pomozu na tej ceste iny. Lasku ,spokojnost ,zdravie ,mier, bohatstvo ,lasku v slovach a myslienkach vsetkym na svete a vsade.???