Prečo sú na svete vojny?

Vojna pre svoj vznik potrebuje ľudí ochotných viesť vojny a bojovať. Čoskoro namiesto ľudí budú bojovať roboty a drony, ale to ešte nezaručí, že vo vojnách nebudú umierať nevinní ľudia. Doteraz vo vojnách zomreli stovky miliónov ľudí a nemalé množstvo ľudí bolo zmrzačených fyzicky aj psychicky. Vojny majú neblahý dopad na ľudí a životné prostredie, tak prečo sa vedú vojny? Prečo ľudia sami sebe škodia? Sú naozaj takí hlúpi?

Predpoklady pre vznik vojny

Na to, aby sme mohli mať vojnu, treba agresora. Niekoho, kto vojnu začne. Agresor môže byť a často býva vyprovokovaný. Napríklad prvá svetová vojna bola vyprovokovaná atentátom. Druhá svetová vojna bola vyprovokovaná útokom pod falošnou vlajkou.

Vojnám často predchádzajú naštrbené vzťahy medzi rivalmi. Keď tieto nedobré vzťahy vyústia do provokácie, vojna sa môže začať.

Vojaci

Na vojnu potrebujeme vojakov. Silu, ktorou vladári presadia svoje záujmy. Ja sa len čudujem ľuďom, ktorí sú ochotní ísť do vojny a položiť svoj život za… v podstate za nič. Za mocenské záujmy vladárov. Keby vojakom doplo, že nebojujú za svoju rodinu, ani za svoju krajinu, ale za mocenské záujmy chorobne ziskuchtivých vladárov, prešla by ich chuť riskovať život a zabíjať takzvaných nepriateľov. Vo vojne sú spojenci a nepriatelia. Podľa čoho sa určujú? Podľa mocenských záujmov.

Len zblbnutý človek sa môže stať vojakom a chcieť bojovať za mocenské záujmy. Zblbnutý človek totiž nevie za čo v skutočnosti bojuje. Myslí si, že bojuje za vlasť a hrdo nastúpi do armády. Našťastie už niektorí vojaci prekukli špinavosť vojny a nemlčia o tom. Snažia sa ostatným ľuďom ozrejmiť čo je vlastne vojna.

Vojna nemôže vzniknúť bez ľudí ochotných viesť vojnu. Kým však budú ľudia zmagorení a ochotní bojovať za mocenské záujmy, na svete budú vojny. Bohužiaľ.

Mocenské záujmy

Túžba po moci je u niektorých ľudí väčšia ako túžba po mierumilovnom a šťastnom spolunažívaní. Kvoli túžbe po moci sú niektorí ľudia schopní obetovať životy nevinných ľudí.

Nedohodneme sa podobrotky? Okej, pôjde to pozlotky. A vojna je na svete. Opäť pripomínam, že vojna by nemohla vzniknúť bez ľudí ochotných vo vojne bojovať. Opäť sme na úrovni jednotlivcov. Mahátma Gándhí povedal:

Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.

Pokiaľ budú existovať ľudia, ktorí budú ochotní vo vojnách bojovať, budú existovať vojny. Bez vojenskej sily by vojny neexistovali. Stačí len ak si vojaci uvedomia čo sú vlastne vojny.

Realista by povedal: Ale vojny tu boli, sú a budú. Áno, boli a sú. Ale prečo by mali byť v budúcnosti pokiaľ si vojaci uvedomia že sú len zneužívaní pre mocenské záujmy? Čo ak ľudia získajú takú úroveň vedomia, že už viac nebudú chcieť bojovať a zabíjať? Myslíte, že je nemožné, aby ľudia také vedomie získali? Prečo?

Ilúzia moci

Vojaci a policajti sú prostriedkom moci. Lenže políciu aj vojsko tvoria ľudia, ľudské bytosti ako ja a ty. Ľudské bytosti, ktoré majú city, rodiny a túžbu žiť šťastný, mierumilovný a láskyplný život. Lenže pod rúškom ochrany vlasti boli oklamaní, aby slúžili mocipánom. Polícia a vojsko sú častokrát len zneužívané pre mocenské záujmy, kvoli ktorým musia nevinní ľudia trpieť.

Prebudenie

Státisíce ľudí po celom svete sa začínajú prebúdzať a začínajú si uvedomovať čo sa v skutočnosti vo svete deje. Začínajú prekúkať špinavé praktiky mocipánov a začínajú si uvedomovať, že skutočnú moc majú bežní ľudia, ktorí túžia po mieri, láske a šťastí. Doteraz sme žili v ilúzii oddelenosti, ale ľudia začínajú prežívať jednotu. Uvedomujú si, že majú spoločné hodnoty, tak načo sa rozdeľovať? Načo jeden druhému zbytočne ubližovať?

Nový vek

Prebúdza sa stále viac a viac ľudí. Je to ako prebúdzanie sa z dlhého zimného spánku. Ľudia doteraz spali, ale začínajú sa prebúdzať a vidieť realitu takú, aká je, nie takú, aká je im prezentovaná. Stále mi píšu ľudia, že sa prebudili buď nedávno, alebo pred pár rokmi. Hlavné však je, že sa prebudili a máme spoločné hodnoty, na ktorých môžeme ďalej stavať. Naše hodnoty sú sloboda, jednota, nenásilie, šťastie, (bezpodmienečná) láska.

Zmena je na dosah. Zmena je v nás. Ak sa zmenia jednotlivci, postupne sa zmení celý svet. Buďte sami sebou, počúvajte svoje srdce a pozorujte ako sa všetko mení. Poznám už desiatky ľudí, ktorí sa zmenili a neustále sa menia ďalší. Ak sa zmení jeden, zmenia sa desiatky ďalších. Nastáva reťazová reakcia.

viral

Prebudení vymenili staré koncepty oddelenosti, strachu, hnevu, pýchy a odsudzovania za koncepty jednoty a bezpodmienečnej lásky. S týmito novými konceptami nie je možné viesť vojny. Držte si klobúk, Nový vek – vek slobody, jednoty, šťastia a lásky prichádza. Snáď to tentokrát nie je len fantasmagória. Uvidíme o pár rokov…


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥