Sloboda a slobodná vôľa

Všetci chcú byť slobodní. Aj u mňa je sloboda na vrchole rebríčku životných hodnôt. Veľa ľudí nemá slobodu a tak nie sú šťastní. Človek môže byť šťastný len vtedy, keď je slobodný. Akákoľvek nesloboda vytvára nespokojnosť. Musím toto, musím tamto. Čím viac toho človek musí, tým menej je slobodný a tým viac nespokojný. Sloboda znamená mať možnosť robiť to, čo chcem. Ak môžem robiť to, čo chcem, vtedy som spokojný.

Slobodná vôľa

Už vieme čo je sloboda, ale čo je slobodná vôľa? Slobodná vôľa je slobodné rozhodnutie. Môžem sa slobodne rozhodnúť, že pôjdem doľava, alebo doprava. Môžem sa slobodne rozhodnúť či niečo spravím, alebo nie.

Existuje teória, že slobodná vôľa neexistuje. Že všetko je vopred dané, pekne nalinajkované a človek len kráča po týchto linajkách.

Ego a slobodná vôľa

Pokiaľ človeka ovláda ego, myslí si, že má slobodnú vôľu. Pretože ego si chce robiť čo chce a kedy chce. Myšlienka slobodnej vôle vychádza z ega. Ak človek transcenduje ego, zistí, že slobodná vôľa bola ilúzia vytvorená egom. V skutočnosti je všetko riadené Vyššou vôľou.

Vyššia vôľa

Táto Vyššia vôľa ovláda ľudí, ktorí už nie sú pod nadvládou ega. Prejavuje sa v podobe nutkania v srdci. Vyššia vôľa riadi ľudí cez srdce, cez pocity. Ak má Vyššia vôľa nejaký zámer, vyšle do srdca človeka veľkú túžbu, ba až nutkanie a človek s tým nemôže robiť nič iné, len to počúvnuť. Ako keď máte nutkanie ísť na toaletu. Musíte toto nutkanie počúvnuť, inak bude zle. Akokoľvek by človek chcel tomuto nutkaniu odporovať, nedá sa. Nič ho nenaplní tak ako naplnenie tejto túžby, uskutočnenie tohto nutkania. Presne tak ako keď sa vám chce veľmi čúrať a nakoniec sa vyčúrate. Odovzdanie sa Vyššej moci je prirodzený následok ovládnutého ega. Ak človek ovládne ego, potreby ega zrazu prestanú dávať zmysel a oveľa väčší zmysel dáva Vyššia moc, ktorej sa s radosťou odovzdá. Riadenie sa Vyššou mocou prináša zvyčajne veľký pôžitok. Oveľa väčší ako plnenie túžob ega.

Riadenie sa vyššou Vôľou je podobné ako riadenie sa potrebami tela. Telo si jednoducho povie čo potrebuje a my to musíme vykonať. Ak chce jesť, najeme sa. Ak sa chce vyprázdniť, ideme sa vyprázdniť. Riadime sa pokynmi tela. Takisto do nás Vyššia moc vkladá určité potreby a my ich musíme naplniť, inak nebudeme spokojní.

Ľudia pod nadvládou ega majú ponechanú slobodnú vôľu, aby si mohli vyskúšať aké to je mať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Za každou akciou pod nadvládou ega nasleduje reakcia, aby človek pochopil čo svojim konaním spôsobuje. Každý dostane takú reakciu, akú vyšle akciu. Je to zákon akcie a reakcie, alebo tiež zákon karmy. Tento zákon existuje preto, aby sa ľudia mohli učiť. Nie preto, aby ľudí potrestal, ako si mnohí mylne myslia. Karma je ako rodič, ktorý dá dieťaťu presne to, čo si zaslúži.

karma

Zhrnutie

Slobodná vôľa teda existuje len dovtedy kým je človek pod nadvládou ega. Akonáhle sa z tejto nadvlády oslobodí, dostane sa do nadvlády Vyššej moci, ktorá bude riadiť jeho život. Ľuďom pod nadvládou ega to môže prísť zvláštne, že prídu o svoju slobodnú vôľu, ale v skutočnosti sa im nič lepšie nemôže stať.

Ešte by som upozornil, že odovzdanie sa Vyššej moci neznamená hulákať Allahu Akbar a odpaľovať sa na futbalových štadiónoch, letiskách, v lietadlách, alebo inde. Vyššia vôľa má sofistikovanejší spôsob ako uskutočniť svoj zámer.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥