Stvorenie je dielom Inteligencie

Čím viac pozorujem stvorenie, tým viac sa utvrdzujem v tom, že stvorenie, ktorého sme všetci súčasťou, je dielom ohromnej inteligencie.

Všetky bytosti presne vedia čo majú robiť, aby prežili a aby si aj užili. Je veľmi fascinujúce pozorovať včely ako lietajú od jednej rastliny k druhej a vracajú sa niekoľko kilometrov späť do úľa. Také malé stvorenie a také šikovné. Pozorovanie a skúmanie prírody nám môže pomôcť k pochopeniu, že za celým Stvorením je Inteligencia.

Stvorenie je ohromné

Už len uvedomenie si, že žijeme na modrej planéte, ktorá sa točí okolo svojej osi rýchlosťou 1600 kilometrov za hodinu, má gravitačné pole, ktoré zaisťuje, aby sa všetko na Zemi pri tej rýchlosti nerozletelo do vesmíru a zároveň obieha okolo Slnka ešte väčšou rýchlosťou v obrovskom vesmíre plnom hviezd a iných planét je úžasné.

A keď začneme skúmať život na našej planéte, je to ešte ohromnejšie. Všetko je dokonalé. Všetko sa riadi podľa presne stanovených zákonov a podľa presne stanovených konštánt. Ak by sa čo i len jedna konštanta trošilinku líšila, Stvorenie by nemalo podobu ako ju poznáme. Takéto stvorenie rozhodne nie je dielom náhody. Tam, kde všetko do seba dokonale zapadá, nemôže byť reč o náhode.

Skúste náhodne zmiešať rôzne suroviny a skúste z toho upiecť koláč. Bude to vôbec koláč? A ak áno, bude chutný? Na to, aby sme dostali chutný koláč, musíme zmiešať konkrétne suroviny v konkrétnom pomere. Ak dáme príliš veľa tej, či onej suroviny, nemusí sa koláč vydariť.

Presne ako výroba koláča prebiehala výroba vesmíru a života. Pre vznik vesmíru a života potrebujeme konkrétne suroviny v konkrétnom pomere.

To, čo ľudia vedia o vesmíre, o stvorení, je len miniatúrny zlomok z celku. Viac toho nevedia ako vedia. Stvorenie je tak dokonalé a tak komplikované, že ho ľudia môžu skúmať donekonečna a aj tak mu úplne neporozumejú. Vesmír je tak obrovský, že sa nám javí ako nekonečný. Skúmať nekonečno, to chce veľa času.

Ľudia sa domnievajú, že už vedia toho o živote a o vesmíre dosť, aby mohli špekulovať o tom, či existuje Boh Stvoriteľ, alebo nie. Nájdu sa mnohí ateistickí špekulanti, ktorí tvrdia, že vesmír a život je dielom náhody. Nič nie je náhoda. Napríklad ani taká dažďová kvapka nie je náhoda. Má určitý účel a zmysel. Všetko vo stvorení má dokonalý zmysel a nič nie je náhoda. Ani jediný atóm nie je náhoda. Nič. Náhodou môžeme nazývať keď hodíme kocku a padne nám nejaké číslo. Ale ani to nemusí byť náhoda. Všetko sa deje podľa určitých pravidiel, ktoré nemusíme poznať. Vo stvorení sa všetko riadi podľa určitých pravidiel. Ak by neexistovali pravidlá, neexistoval by vesmír. Bez pravidiel, bez fyzikálnych zákonov by vesmír nedržal pokope a rozpadol by sa.

Dokonalý dizajn

Bez dokonalého dizajnu by neexistovalo toto stvorenie. Všetko je dokonale nadizajnované aby to mohlo spĺňať svoj účel. Zasadíme semeno, zo semena vyrastie rastlina a rastlinu príjmeme ako potravu, ktorá sa pretvorí do nových buniek v našom tele. Ako by tak zložitý proces mohol vzniknúť náhodou? Ako by to mohlo vzniknúť bez toho, aby to bolo nadizajnované? Všade, v prírode aj vo vesmíre môžeme vidieť dokonalý dizajn nad ktorým zostáva len rozum stáť. Tak ohromná inteligencia pôsobí v tomto vesmíre.

Tvrdenie, že všetko sú len fyzikálne zákony a chemické procesy je zcestné. Spomeňte si na príklad podobenstva vzniku vesmíru a vzniku koláča. Potrebujeme konkrétne ingrediencie v presnom množstve. Ako vedia fyzikálne zákony a chemické procesy čo kedy a ako? Bez inteligencie, ktorá ich riadi by nevzniklo to, čo môžeme vidieť okolo seba. Každý jeden atóm, každá jedna bunka, každá jedna stavebná častica je v správnom čase na správnom mieste, je presne tam, kde má byť. A sú tiež v správnom množstve. Z týchto stavebných častíc môže vzniknúť napríklad mravec, včela, človek, velryba,… čokoľvek. Ako atómy a bunky vedia čo majú vytvoriť? Stavebné častice sú ingrediencie, ktoré v presnom množstve a pomere tvoria nejaký celok. Inteligencia určuje ingrediencie, množstvo a pomer. Bez inteligencie by nemohlo vzniknúť nič inteligentné, nič zmysluplné, nič tak dokonalé ako je naše Stvorenie.

Touto jednoduchou úvahou sa dá dokázať, že za stvorením je Inteligencia. Keď sa začneme pýtať prečo niečo funguje tak ako to funguje namiesto toho ako to funguje, môžeme uvidieť dokonalosť dizajnu Stvorenia. Budeme v nemom úžase keď začneme zisťovať prečo sa Zem otáča okolo svojej osi, prečo obieha okolo Slnka, načo slúžia búrky a blesky, čo je Mesiac a načo slúži, prečo vôbec existuje, prečo existujú rôzne mikróby, rastliny, živočíchy a ľudia,… Odpovede na otázku prečo nám môžu odhaliť záblesk ohromnej Inteligencie, ktorá tvorí celé naše Stvorenie.

Veda žiaľ väčšinou skúma len AKO niečo funguje a nie PREČO to funguje tak ako to funguje. Tak je vedecké poznanie neúplné, čož je škoda. Mnohí ľudia si kvoli tomu myslia, že Stvorenie je len akýsi zhluk atómov a energie.

Inteligentný človek však pozorovaním dokonalého Stvorenia dospeje k záveru, že Stvorenie je dielom nesmiernej Inteligencie. Inteligencie, ktorú mnohí nazývajú Boh.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥