4D vedomie

4D vedomie, zvané tiež Kristovo vedomie, či vedomie Krišnu, je vedomie, ktoré som získal počas roku 2015. Toto vedomie získava stále viac ľudí. Toto vedomie je akási nadstavba nad 3D vedomím. Akýsi upgrade, teda vylepšenie.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (11 min):

Vedomie si môžete predstaviť ako softvér, ktorý riadi človeka. V 3D vedomí existuje strach, hnev, nenávisť, krivda, pýcha, odsudzovanie, neustále myslenie na minulosť a budúcnosť atď. Veď to poznáte. Sami buď máte 3D vedomie, alebo ste ho mali. V 4D vedomí všetky negatívne emócie a vlastnosti už neexistujú. Človek, ktorý dosiahol 4D vedomie, ovládol ego, žije čo najviac v prítomnosti a je neustále šťastný.

To nie je možné…

Keď rozprávam ľuďom, ktorí majú 3D vedomie, že sa dá žiť bez strachu, hnevu, nenávisti, odsudzovania, pýchy a iných negatívnych emócií a vlastností, pozerajú sa na mňa ako na blázna, pretože si to nevedia predstaviť keď v sebe tieto emócie a vlastnosti živia. Nevedia si predstaviť život bez nich. Je naozaj ťažké vysvetliť chudobnému, že môže byť bohatý. Chudobný si nedokáže predstaviť ako sa z neho môže stať bohatý človek keď žije celý život v chudobe. Pritom to nie je také ťažké. Keď napríklad človek chodí do posilňovne, postupne získa silu a svaly. Taktiež keď človek začne robiť niečo preto, aby bol bohatší, tak je veľmi pravdepodobné, že bohatší bude.

Keď človek začne robiť niečo pre to, aby získal 4D vedomie, tak ho môže získať. Ak bude len sedieť na zadku, nariekať a nič nerobiť, je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa niečo zmení. Ak chceme, aby nám vyrástla rastlina, musíme zasadiť aspoň semiačko a polievať ho. Treba pochopiť, že pečené holuby nepadajú do huby.

Ľudia s 3D vedomím často odsudzujú šťastných ľudí so 4D vedomím. Nedokážu ani len pochopiť, že niečo ako 4D vedomie existuje. Rovnako ako prváci na základnej škole ešte nechápu veľkú násobilku a nevedia ani poriadne písať a čítať. Ja som tiež kedysi odsudzoval veriacich a považoval som ich za naivných a nechápal som ako môžu veriť v Boha. Ak človek niečomu nechápe, označí to jednoducho za hlúposť a je vybavené. Je to prirodzený obranný mechanizmus ega. Keď je človek pod nadvládou ega, myslí si, že je najmúdrejší a neomylný.

Príznaky 4D vedomia

Otvorenosť

Ľudia kedysi odmietali myšlienku, že Zem je elipsoid, pretože žili v domnení, že Zem je plochá. Ľudia s 3D vedomím tiež odmietajú veľa myšlienok. Je to typická črta 3D vedomia. Ľudia so 4D vedomím sú otvorení všetkému. Namiesto toho, aby niečo označili za hlúposť, sa snažia o tom dozvedieť viac, aby získali poznanie. Chápu, že ak niečo odmietnu, nič sa nedozvedia.

Vedomé žitie

So 4D vedomím úzko súvisí vedomé žitie. Ľudí s 3D vedomím ovládajú emócie a reagujú na situácie automaticky podľa naučených vzorcov. Nemôžu si vybrať, že sa nebudú hnevať keď ich niekto nahnevá. Ak človeka ovládne emócia hnevu, je to veľmi nepríjemné. Dobrá správa je, že sa dá naučiť ovládať svoje emócie a spracovať ich. Píšem o tom v článku „Vedomé žitie“.

Prítomný okamih

V 4D vedomí existuje len prítomný okamih. Ľudia so 4D vedomím sa nezaoberajú minulosťou, ani budúcnosťou. Žijú naplno v prítomnosti a z toho pramení ich šťastie. Ľudia s 3D vedomím sa príliš zaoberajú minulosťou a budúcnosťou a zabúdajú žiť v prítomnosti a to ich robí nešťastnými. Uniká im tak život pomedzi prsty.

Strava

Väčšina ľudí so 4D vedomím prestala jesť mäso a sú vegetariáni, vegáni, alebo vitariáni, prípadne breathariáni. Uvedomujú si dopad stravy na ich zdravie. Inklinujú k zdravej strave. Počúvajú svoje telo a tak zisťujú čo je pre nich dobré a čo nie.

Nezabiješ

Ľudia so 4D vedomím si uvedomujú, že život je vzácny. Nezabíjajú len tak z rozmaru, alebo pre chuť. Nejedia mäso, pretože si plne uvedomujú, čo je mäso a vedia, že prežijú aj z rastlinnej stravy. Rastliny sú síce tiež živé, ale ak človek nie je breatharián, niečo jesť musí. Ide o to nepáchať násilie tam, kde nie je potrebné. Ľudia s 3D vedomím jedia mäso, zabíjajú zvieratá a ničia rastliny ako na bežiacom páse, pretože si neuvedomujú hodnotu života. Človek so 4D vedomím neublíži ani muche, ani mravcovi a neodtrhne rastlinu ak to nie je nevyhnutné.

Vzťah k životnému prostrediu

Ľudia so 4D vedomím si uvedomujú, že Zem je ich matka a preto sa jej snažia neubližovať. Keď vidia ľudí s 3D vedomím ako ubližujú Matke Zemi a jej potomkom, je to na zaplakanie.

Jednota a bezpodmienečná láska

Ľudia so 4D vedomím vedia, že všetko pochádza z rovnakého zdroja a všetko je so všetkým prepojené. Začínajú rozumieť prírodným a vesmírnym zákonom a riadiť sa podľa nich. Zažívajú bezpodmienečnú lásku ku všetkým a všetkému. Život s touto láskou je nádherný a jednoduchý. Ľudia s 3D vedomím považujú ľudí so 4D vedomím za bláznov a slniečkarov, pretože si nevedia predstaviť aké to je milovať všetko a všetkých.

Záujem o duchovno

Ľudia so 4D vedomím pochopili, že za hmotným svetom existuje niečo viac – duchovný svet. Z duchovného sveta pramení veľká láska a šťastie, ku ktorým majú ľudia so 4D vedomím prístup.

Rozum verzus srdce

Ľudia so 4D vedomím sa riadia viac pocitovo ako rozumom. Zistili, že keď sa riadili rozumom, neboli šťastní. Keď začali počúvať svoje srdce a pocity a riadili sa podľa nich, zrazu dosiahli šťastie, po ktorom tak veľmi túžili. Viac sa môžete dozvedieť v článku „Rozum verzus srdce“.

Vzájomná pomoc

Ľudia so 4D vedomím chápu dôležitosť vzájomnej pomoci. Ak môžu, pomôžu. Vedia, že bez vzájomnej pomoci ľudstvo nedokáže efektívne fungovať.

Ovládnuté ego

Ľudí s 3D vedomím ovláda ego. Musia mať vždy pravdu a nedokážu si priznať, že by sa mýlili a spravili chybu. Píšem o tom v článku „Život pod nadvládou ega je fascinujúci“. Ľudia, ktorí dosiahli 4D vedomie, sa vyslobodili z pod nadvlády ega a zmenili sa na nepoznanie. Život bez nadvlády ega je nádherný.

Pravda, nepravda

V 3D vedomí je kladený dôraz na dva extrémy – pravda a nepravda. Ľudia s 3D vedomím buď hovoria, že je niečo pravda, alebo nepravda. No zabúdajú, že existuje aj niečo medzi. Ľudia s 3D vedomím sú ovládaní egom a preto majú potrebu mať vždy pravdu a snažia si ju obhájiť všemožnými, často smiešnymi a deravými argumentami.

Ľudia so 4D vedomím pravdu preciťujú. Nehovoria, že je niečo tak, či onak, kým si na 100% nie su istí, že to tak naozaj je. Kladú dôraz na osobnú skúsenosť. Kým si nevyskúšajú, že oheň páli, tak nebudú tvrdiť, že oheň páli. Kým nemajú osobnú skúsenosť a nevedia či je niečo tak, či onak, nemajú potrebu tvrdiť a hádať sa, že je niečo tak, či onak. Nemajú potrebu tvrdiť, že je niečo pravda, alebo nepravda. Jednoducho si priznajú, že nevedia čo je pravda a čo nie. Ale ľudia s 3D vedomím budú tvrdiť, že oheň páli aj keď si o tom len prečítali a budú to považovať za pravdu. Ľudia s 3D vedomím sú preto náchylní na manipuláciu a svoju vieru nazývajú vedomosťami ba dokonca pravdou.

All-a-matter-of-perspective

Ľudia so 4D vedomím chápu, že pravda je častokrát subjektívna a na rozdiel od ľudí s 3D vedomím nemajú potrebu hádať sa za svoju pravdu. Aj preto sú ľudia so 4D vedomím mierumilovní a nekonfliktní. Ego nad nimi nemá prakticky žiadnu moc.

Nadhľad

Ľudia so 4D vedomím vnímajú svet s nadhľadom, z viacerých perspektív. Vidia a vnímajú oveľa viac ako ľudia s 3D vedomím. Preto keď sa ľudia so 4D vedomím pokúšajú ľuďom s 3D vedomím niečo vysvetliť, ľudia s 3D vedomím to majú problém pochopiť a prijať a označujú ľudí so 4D vedomím za bláznov.

K ilustrovaniu tejto situácie nám môže poslúžiť príklad s kockou. Je to len príklad, neberte to prosím doslovne. Keď sa človek v 3D realite pozerá na kocku, vidí len časť kocky. Nevidí všetky strany.

Človek v 4D realite dokáže vidieť všetky strany 3D kocky. Dokáže sa pozerať na realitu z viacerých nezávislých uhlov pohľadu. A pre ľudí v 3D realite je toto nepredstaviteľné.

Prijímanie zmeny

Ľudia s 3D vedomím majú veľký problém prijať zmeny a prispôsobiť sa. Majú problém pochopiť, že aký som bol včera, už nemusím byť dnes. Majú problém zmeniť sa sami.

V 4D realite sa všetko neustále mení. Neostáva kameň na kameni. Ľudia so 4D vedomím sa neustále učia a menia. Akí boli včera, už nemusia byť dnes. Dnes môžu mať iné názory a iné životné hodnoty ako včera. Píšem o tom v článku “Dnes som iný ako včera – Evolúcia vedomia“.

V 3D realite majú problém toto pochopiť a nazývajú to pokrytectvo.

Moja cesta k 4D vedomiu

O mojej ceste k 4D vedomiu píšem v článkoch „Moja cesta ku šťastiu“ a „Môj wake up call (uvedomenie sa)“. Po mojom duchovnom prebudení už stúpalo moje vedomie z 3D do 4D veľmi rýchlo. Začal som študovať o duchovne, spontánne som začal chodiť naboso, meditovať, pracovať hnevom a so strachom a po pár mesiacoch sa zo mňa stal sa iný človek.

Je naozaj veľký rozdiel medzi 3D vedomím a 4D vedomím. Život človeka s 3D vedomím je úplne iný ako život človeka so 4D vedomím. Píšem o tom v článku „3D verzus 4D realita“. Ďalší level je 5D vedomie, ktoré už niektorí ľudia dosiahli.

Viac ľudí so 4D vedomím

Keď všetci ľudia dosiahnu 4D vedomie, na Zemi nastane raj. Už žiadne vojny, žiadny strach, žiadny hnev, žiadna nenávisť, žiadne ubližovanie a vykorisťovanie, len dokonalá harmónia – ako v raji. Pre niekoho utópia, pre niekoho realita.

Moje najväčšie želanie je, aby všetci ľudia dosiahli 4D vedomie, aby mohol nastať raj na Zemi. Ak si raj na Zemi nedokážeš predstaviť, máš ešte stále 3D vedomie. Každému odporúčam posnažiť sa dosiahnuť 4D vedomie. Ako na to, sa dozviete v článku „Spôsoby pre očistenie vedomia“. Popracovať na očistení vedomia sa naozaj oplatí. Veď skúste a uvidíte. Stojí to len čas a výsledok je úžasný.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥