Znečistená inteligencia

Ľudia majú v súčasnosti ohromnú inteligenciu. Problém je, že je znečistená túžbou po hmotnom pôžitku a tak ľudstvo vytvára svojou inteligenciou oveľa viac problémov ako prospechu. Vytvorili napríklad autá, ktoré sa síce zdajú byť užitočné, ale v konečnom dôsledku sú to vražedné stroje v ktorých zomiera nemalé množstvo ľudí v autonehodách a navyše znečisťujú životné prostredie. Keby mali ľudia čistú inteligenciu, nevymysleli by tak šialený a vražedný stroj ako je auto. Určite nie…

Čistá inteligencia

Istému indiánskemu kmeňu ponúkali koleso, aby mohli mať dopravné prostriedky na kolesách a cestovať tak rýchlejšie… lenže indiáni s čistou inteligenciou hneď vedeli, že kvôli takým dopravným prostriedkom na kolesách by museli vyrubovať stromy a stavať cesty, teda ničiť prírodu. To nemali za potreby. Odmietli koleso a naďalej chodili pešo, prípadne na koňoch, osloch, slonoch…

Všetky vynálezy ľudstva, ktoré spôsobujú utrpenie a problémy, sú dôkazom znečistenej materiálnej inteligencie. Ak by mali ľudia čistú inteligenciu, videli by dôsledky skôr, než by vymysleli a dali do prevádzky nejaký nebezpečný vynález.

Skutočná inteligencia znamená vedieť rozlíšiť dobré od zlého, prospešné od škodlivého. Indiáni veľmi dobre vedeli, že autá a podobné vynálezy budú v konečnom dôsledku viac škodiť ako pomáhať a rázne ich odmietli a žili naďalej jednoduchým životom v súlade s prírodou. To je čistá inteligencia.

Nebezpečné vynálezy

Autá, lietadlá, elektrárne, počítače, mobily, mikrovlnky, elektrické stožiare,… to všetko prináša určitú daň za takzvané zjednodušenie života. V skutočnosti ani len netušíme aký to môže mať dopad na ľudstvo a prírodu z dlhodobého hľadiska a pýšime sa aká sme pokročilá civilizácia. Daň môže byť obrovská. Tieto a ďalšie podobné vynálezy už teraz spôsobujú nemalé problémy a ľudia musia vynakladať ďalšie nemalé úsilie na riešenie týchto problémov. Človek niečo vymyslí, narazí na vážny problém a zase musí vymýšľať ako ho vyriešiť a tak stále dokola. Kým má znečistenú inteligenciu. Človek s čistou inteligenciou by nikdy nevymyslel nič, čo by prinieslo problémy, pretože ich hneď vidí a dokáže rozlišovať či je to v konečnom dôsledku viac prospešné, alebo škodlivé.

Očistenie inteligencie

Keď už je ľudstvo v takom bode, že používa svoju inteligenciu pre stále väčšie a väčšie pohodlie za cenu veľkého rizika utrpenia, je na nás jednotlivcoch, aby sme očistili svoju inteligenciu a uplatnili ju vo svojich životoch ako len vieme. Môžeme ostatných inšpirovať a ukázať, že žiť sa dá aj inak – naozaj veľmi jednoducho bez potreby mnohých vynálezov, ktoré boli vyrobené za účelom zjednodušenia života, ale v konečnom dôsledku ho viac komplikujú a prinášajú so sebou nemalé problémy.

Veľmi mi pomohla pravidelná, každodenná meditácia, aby som do určitej miery dokázal rozlíšiť prospešné od škodlivého. Čoraz viac si uvedomujem v akom šialenom svete so šialenými vynálezmi to žijeme. A ľudia stále vymýšľajú nové a nové na prvý pohľad úžasné vynálezy a ani len netušia aký to bude mať dopad… nie je to príjemné vedieť a zároveň vidieť, že si to mnohí ľudia neuvedomujú, pretože sú zaslepení vidinou väčšieho pohodlia pod rúškom takzvaného pokroku.

O meditácii a jej účinkoch sa môžete dozvedieť v článku “Čo mi dala meditácia“.

Prajem si, aby čoraz viac ľudí očistilo svoju inteligenciu a začali triezvejšie uvažovať a vidieť viac do hĺbky vecí. To môže zachrániť ľudstvo. Inak svojimi vynálezmi spôsobí poriadnu degradáciu aj keď chcelo pôvodne pokrok. Tak to dopadne keď sa používa znečistená inteligencia.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥