Kam smeruje tvoj život?

Mnohí ľudia žijú svoj život bez hlbšieho zamýšľania sa nad svojimi činmi a ich následkami. Jednoducho robia to, na čo sú zvyknutí a to, čo je v ich okolí považované za bežné. Napríklad sa chodia každý piatok s kamošmi opiť. Poznám ľudí, ktorí takto žijú desiatky rokov a zdá sa, že im to vyhovuje.

Smerovanie života

Naše činy v súčasnosti určujú smerovanie nášho života v budúcnosti. Ak niekto pije veľa alkoholu, aká budúcnosť ho asi čaká? Pravdepodobne závislosť na alkohole, cirhóza pečene a iné zdravotné problémy. Ak niekto fajčí cigarety a ignoruje varovanie na krabičkách cigariet, čo sa asi stane? Presne to, čo je napísané na krabičkách od cigariet, ktoré sa ho snažia varovať, ale on to neberie na vedomie.

Ak niekto pravidelne každý deň medituje, aká budúcnosť ho čaká? Zrejme kľudnejšia, vyrovnanejšia myseľ, lepšia schopnosť rozlišovania a rozhodovania, hlbšie pochopenie zmyslu života atď.

Môžeme vidieť rôzne výsledky rôznych činov. A je na každom z nás aké činy chceme vo svojom živote vykonávať a taký výsledok môžeme aj očakávať.

Staroveké hinduistické učenie popisuje zákon akcie a reakcie ako karmický zákon. Karma je jednoducho výsledok našich činností z minulosti. Aké činnosti sme konali v minulosti, taký výsledok máme v prítomnosti. Aké činnosti konáme v prítomnosti, taký bude výsledok v budúcnosti. Akcia vyvoláva reakciu, alebo dokonca sled viacerých reakcií. Dokonca sa nám vracia to, čo robíme druhým, aby sme na vlastnej koži pocítili aké to je. Popisujem to v článku “Ako ma karma dostihla“.

Si so svojim životom spokojný?

Ak áno, gratulujem! Ak nie, je na čase niečo zmeniť. Už vieš, že tvoj súčasný život je výsledkom tvojich minulých činov. Zamysli sa čo si robil v minulosti a čo ťa doviedlo tam, kde si teraz. S týmto pochopením môžeme svoj život nasmerovať tam, kam chceme.

Je dobré poznať zmysel života a napĺňať ho. Je dobré vedieť čo v tomto živote má zmysel a čo nie. Čo nám prospeje, čo nám uškodí. O zmysle života píšem v článkoch “Zmysel života podľa véd” a “Zmysel života podľa véd 2“.

Pokiaľ budeme jednať bez poznania zmyslu života, nič nám nezaručí budúce šťastie. Pokiaľ budeme jednať v nevedomosti, taký bude aj výsledok – plný sklamania a utrpenia. No pokiaľ si budeme vedomí následkov svojich činov, môžeme si veľmi dobre rozmyslieť čo budeme a čo nebudeme robiť. Či budeme fajčiť, piť, mať neobmedzený sex, jesť mäso atď… alebo budeme čítať knihy, ktoré nám pomôžu na našej ceste životom, združovať sa s ľuďmi, od ktorých sa môžeme veľa naučiť o duchovnom živote, navštevovať chrámy, meditovať, upravíme jedálniček atď… možností čo robiť je veľa. No na základe následkov našich činností by sme si mali veľmi dobre rozmyslieť ako budeme jednať. Je to veľmi dôležité. Naše činy v súčasnosti totiž určujú našu blízku budúcnosť… a môže byť svetlá, alebo temná.

Rozhodnutie je na každom z nás…

Veľa šťastia.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥