Programovanie pre neprogramátorov – 4. lekcia

Blížime sa ku koncu základov programovania. Ostáva nám naučiť sa čo sú funkcie a objekty. V ďalšej lekcii si ukážeme už aj praktické využitie JavaScriptu. Tešíte sa?

Funkcie

Funkcia vo veľa programovacích jazykoch vyzerá takto:

//definícia funkcie
function addition(a, b) {
  return a + b;
}

//zavolanie funkcie
var additionResult = addition(5, 2); // 7

Definícia funkcie začína kľúčovým slovom “function“, nasleduje názov funkcie a jej parametre v zátvorke oddelené čiarkou. Funkcia môže mať ľubovoľný počet parametrov. Aj nula. Parametre môžu mať ľubovoľný názov. Kľučové slovo return vracia výsledok/hodnotu funkcie. Existujú funkcie bez return, ktoré zvyčajnie niečo vykresľujú alebo robia iné výpočty. Samotné definovanie funkcie nerobí nič, musíme ju zavolať. Funkciu zavoláme tak, že napíšeme jej názov a v zátvorke jej predáme parametre. Nesmieme zabudnúť na ukončenie príkazu stredníkom ; Všimnite si, že za definíciou funkcie nemusí byť stredník. Hodnotu, ktorú vráti funkcia môžeme uložiť do premennej, alebo s ňou inak pracovať.

Načo sú dobré funkcie? Funkcie sa používajú keď potrebujeme ten istý kód spustiť viackrát. Napríklad nasledujúca funkcia toCelsius, môžeme ju použiť na viacerých miestach a nepotrebujeme si tak pamätať vzorec:

function toCelsius(fahrenheit) {
  return (5/9) * (fahrenheit - 32);
}

//Niekde chceme previesť 90 stupňov
var temp90 = toCelsius(90);

//Niekde inde chceme previesť 60 stupňov
var temp60 = toCelsius(60);

Objekty

Na http://www.w3schools.com/js/js_objects.asp sú objekty pekne vysvetlené aj s obrázkom. Ja sa ich pokúsim vysvetliť bez obrázku.

var person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  age:50,
  getFullName: function() {
    return this.firstName + ' ' + this.lastName;
  }
};

console.log(person.firstName); //John
console.log(person.getFullName()); //John Doe

Vytvorili sme objekt s názvom person, ktorý má niekoľko atribútov. Medzi atribútmi je aj funkcia getFullName(), ktorá po zavolaní person.getFullName() vypíše “John Doe”. Všimnite si, že atribútom priraďujeme hodnotu dvojbodkou, nie rovná sa. Vo funkcii getFullName používame kľúčové slovo this. This znamená, tento objekt. This.firstName nám vráti hodnotu atribútu firstName daného objektu.

Pomocou objektov môžeme simulovať objekty reálneho sveta. Každý objekt má nejaký atribút a môže obsahovať aj funkcie.

var car = {}; //definujeme prázdny objekt
car.name = 'Porsche'; //postupne objektu pridávame atribúty
car.color = 'red';
car.getNameAndColor = function() {
  return  this.color + ' ' + this.name;
};

Môžeme definovať aj prázdny objekt “{}”, ktorý nemá žiadne atribúty a neskôr mu môžme atribúty pridať. Z hľadiska výkonu kódu sa to ale nevyplatí. A je dobré vopred poznať štruktúru objektu.

var car = {
  name: null, //null je prazdna hodnota
  color: null,
  getColorAndName: function() {
    return this.color + ' ' + this.name;
  }
};

console.log(car.getColorAndName()); //null null
car.name = 'Porsche';
car.color = 'red';
console.log(car.getColorAndName()); //red Porsche

Problematika objektov je široká, nám zatiaľ stačia základy. Viac o objektoch sa dočítate na w3schools alebo na Mozilla Developer Network.

Cvičenie

Funkcie: http://jsfiddle.net/elfoslav/3gwd3xa5/
Objekty: http://jsfiddle.net/elfoslav/xt227wtb/

Ako odovzdávať cvičenia? Keď sa ti zobrazí stránka s cvičením, klikni v hornom menu na “Fork”. To vytvorí tvoju kópiu cvičenia. Keď budeš chcieť spustiť kód, klikni v hornom menu na “Run”. Keď budeš mať cvičenie hotové, klikni na “Update”, to uloží tvoje cvičenie. Potom už len skopíruješ link cvičenia a odošleš mi ho do mailu. Ja ti cvičenie skontrolujem a oznámkujem.

Prihlásiť sa k odberu noviniek o programovaní

* povinné poleChcem dostávať novinky o:


 


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥