Vplyv spoločnosti a význam združovania sa

Kamarátke raz jedna oddaná Krišnu, ktorá býva v chráme poradila, aby sa nezdružovala s neoddanými a prišla bývať do chrámu, kde sa môže združovať s oddanými. Kamarátku to rozrušilo, pretože jej bolo zaťažko nezdružovať sa s neoddanými. To sa nemám stretávať s priateľmi, s rodinou? Nevedela to pochopiť. Očividne jej bol daný len pokyn: „Zanechaj spoločnosť neoddaných“ bez vysvetlenia načo je to dobré. To ju vyľakalo a začala označovať Hare Krišna za sektu a hlásať to do celého sveta. Dostať radu a neporozumieť jej významu môže mať neblahý dopad. Poďme si teda pekne vysvetliť prečo by sa mal človek združovať s určitou skupinou ľudí a obmedziť, alebo prerušiť kontakt s inou skupinou ľudí.

Keď sa človek pohybuje v spoločnosti ľudí závislých na drogách, je veľká šanca, že ho táto spoločnosť ovplyvní, začne brať drogy a stane sa závislým tiež. Keď sa človek rozhodne skončiť s drogami, čo musí spraviť? Jednak vyvarovať sa drogám a druhak spoločnosti, v ktorej sa drogy užívajú. Droga je pre drogovo závislého veľké lákadlo a nemôže ostať v spoločnosti, kde sa berú drogy, pretože by drogám s veľkou pravdepodobnosťou opäť podľahol. Keď sa chce zbaviť závislosti, musí sa vzdať spoločnosti drogovo závislých, vyhľadať odbornú pomoc a ísť na protidrogové liečenie, kde bude mať spoločnosť ľudí, ktorí sa rozhodli skoncovať s drogami. V takejto spoločnosti bude mať oveľa väčšiu šancu, že sa vylieči zo závislosti ako v spoločnosti drogovo závislých.

Keď sa chce človek niečo dozvedieť o medicíne, mal by sa pohybovať v spoločnosti skúsených lekárov. Ak chce byť fakt dobrý medik, bude musieť obmedziť styk s ľuďmi, ktorí o medicíne nič nevedia, veľa študovať a stráviť veľa času v spoločnosti skúsených učiteľov a lekárov, ktorí ho zasvätia do remesla. Musí sa aspoň na určitý čas vzdať spoločnosti tých, ktorí o medicíne nič nevedia. Študenti medicíny o tom vedia svoje. Takisto tí, ktorí okúsili spoločnosť oddaných si uvedomujú dôležitosť tejto spoločnosti.

Keď chce človek čokoľvek dosiahnuť, musí sa pohybovať v spoločnosti, ktorá má to, čo chce dosiahnuť. Ak chce človek dosiahnuť vnútorný pokoj, zbaviť sa zlých vlastností, vyvinúť dobré vlastnosti, dozvedieť sa viac o védskej kultúre, musí sa pohybovať v spoločnosti, ktorá tieto vlastnosti rozvíja a má védske poznanie. Môže sa do určitej miery rozvíjať a študovať aj bez tejto spoločnosti, ale keď sa bude chcieť posunúť viac, mal by vyhľadať spoločnosť tých, ktorí vedia viac. V takej spoločnosti sa posunie oveľa rýchlejšie.

Človeka veľmi ovplyvňuje spoločnosť, v ktorej sa pohybuje. Je preto veľmi dôležité vyberať si takú spoločnosť, aký chce človek byť. Pokiaľ sa človek bude pohybovať v spoločnosti ľudí, ktorým je ľahostajná sebarealizácia, tak potom sa aj ten človek stane k sebarealizácii ľahostajný.

Ak chce niekto pochopiť vedomie Krišnu, mal by sa čo najviac pohybovať v spoločnosti oddaných Krišnu. Od skúsených oddaných sa môže veľa naučiť. Pokiaľ človek nebude tráviť dostatok času s oddanými, moc sa toho nenaučí. Funguje to tak všade. Ak chce byť niekto v niečom dobrý, musí sa učiť od tých najlepších a venovať tomu dostatok času.

Keď kamarátka dostala radu: „Vzdaj sa spoločnosti neoddaných a príď do chrámu“, táto rada bola myslená dobre. Žiaľ nebola pochopená správne. Kamarátka nechápala prečo by sa mala vzdať spoločnosti neoddaných. Oddaní sa nezdružujú spolu len tak pre nič, za nič. Chcú sa spolu rozvíjať a duchovne rásť. Majú spoločné hodnoty, spoločné aktivity, spoločný cieľ. Komunita, ktorá má spoločný cieľ, dokáže napredovať veľmi rýchlo. Ľudia v takej komunite sa dokážu navzájom podržať a podporovať a dokážu tak spolu napredovať. Je to veľmi pekné. Podmienky v takej spoločnosti sú ideálne pre sebarozvoj. V spoločnosti ľudí, ktorí neusilujú o sebarealizáciu, nie sú tieto podmienky také priaznivé. Na to môže prísť každý sám keď okúsi spoločnosť ľudí snažiacich sa o sebarealizáciu.

Človek je tvor spoločenský a môže si vybrať v akej spoločnosti sa bude pohybovať. Keď som sa pohyboval v spoločnosti ľudí, ktorí sa chodili opíjať každý piatok, opíjal som sa s nimi. Keď som sa pohyboval v spoločnosti, v ktorej boli počítačové hry na dennom poriadku, hral som sa tiež. Pohyboval som sa aj v spoločnosti fajčiarov, ale našťastie som mal dostatok rozumu a odporu k cigaretám, aby som nezačal fajčiť. Občas sa zadarí nebyť ovplyvnený spoločnosťou pokiaľ je človek dostatočne silný. Ale ponúka sa tu otázka: Je nefajčiarovi príjemná spoločnosť fajčiarov? Keď musí nefajčiar dýchať škodlivý cigaretový dym, nie je to zrovna príjemné. Je človeku, ktorý sa zaoberá sebarealizáciou príjemná spoločnosť ľudí, ktorým sebarealizácia nič nehovorí? V takejto spoločnosti je sebarealizácia veľmi ťažká. Oveľa jednoduchšia by bola v spoločnosti, ktorá sa zaoberá sebarealizáciou.

Kým som nemal spoločnosť oddaných, jedol som mäso, opíjal som sa a viedol som celkom zhýralý život. Taký bežný život bežného človeka. Ale keď som sa začal združovať s oddanými aspoň raz za mesiac na nedeľných programoch, začal som sa dostávať do filozofie Hare Krišna hlbšie a začal som jej rozumieť viac a viac. Pochopil som prečo nejesť mäso. Pochopil som, že vegetariánska strava môže byť vydatná, pestrá a veľmi chutná. Vyskúšal som meditáciu Hare Krišna mahá-mantrou a zistil som, že naozaj očisťuje srdce a myseľ ako mi oddaní tvrdili. Vďaka spoločnosti oddaných som sa zmenil v priebehu pár mesiacov na nepoznanie. Momentálne trávim s oddanými na farme Nová Ekačakra veľa času a vďaka tomu som si plne uvedomil dôležitosť spoločnosti oddaných. Keď pozorujem vlastnosti oddaných, hovorím si: „Aj ja chcem byť taký“. Niektorí oddaní majú fakt pekné vlastnosti ako pokora, milostivosť, rozvážnosť, čistotnosť… Samozrejme majú aj svoje nedostatky, ale pracujú na ich odstránení. Keď trávite čas s oddanými, máte možnosť vyvíjať vlastnosti oddaného. Keď trávite čas s neoddanými, budú vás ovplyvňovať ich vlastnosti. Treba si uvedomiť, že spoločnosť, v ktorej sa pohybujeme, nás ovplyvňuje.

Ľudia žiaľ chápu pokyn: „Vzdaj sa spoločnosti neoddaných a združuj sa s oddanými“ ako sektársky a neuvedomujú si ako ich ovplyvňuje spoločnosť, v ktorej sa pohybujú. Ako sa môže človek rozvíjať v spoločnosti, ktorá na sebarozvoj kašle? Ak chce človek seriózne pokročiť vo vedomí Krišnu, mal by prijať spoločnosť oddaných pokiaľ možno na plný úväzok. Potom pochopí aký obrovský rozdiel je medzi spoločnosťou oddaných a spoločnosťou neoddaných.

Pre niektorých ľudí je veľmi ťažké prijať, že keď chcú pokročiť v duchovnom živote, mali by prísť na určitý čas do chrámu medzi oddaných a na určitý čas sa odlúčiť od rodiny a priateľov. Až keď prídu na určitý čas medzi oddaných, potom pochopia skutočnú hodnotu spoločnosti oddaných. Rovnako ako študent medicíny ocení spoločnosť skúsených lekárov.

Človek s rozvojom vedomia Krišnu prirodzene vyvinie túžbu združovať sa s oddanými. Futbalista sa cíti dobre s futbalistami. Hokejista s hokejistami. Materialista s materialistami. Jehovista s jehovistami… oddaný s oddanými. Ale to neznamená, že by zanevreli na ostatných. Len radšej trávia čas v spoločnosti, s ktorou majú veľa spoločného.

Hare Krišna


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥