Démon nie je podoba, démon je povaha

Veľa ľudí si pod slovíčkom “Démon” predstaví nejaké hrôzostrašné stvorenie.

Aj ja som kedysi za démonov považoval hrôzostrašné stvorenia a nebral som do úvahy, že démoni môžu byť aj v ľudskej podobe. Až kým som nezačal pozorovať démonské správanie mnohých ľudí:

Pýcha, spupnosť, domýšľavosť, hnev, hrubosť a nevedomosť sú vlastnosti tých, ktorí sa narodili s démonskou povahou, ó syn Pṛthy. [BG 16.4]

Význam verša: V tomto verši sa popisuje kráľovská cesta do pekla. Démoni radi predstierajú zbožnosť a pokročilosť v duchovnej vede, a to aj napriek tomu, že sa sami neriadia náboženskými zásadami. Sú veľmi domýšľaví a pyšní na svoje vzdelanie a bohatstvo. Chcú byť uctievaní, hoci si to nezaslúžia. Rozčuľujú sa nad zbytočnosťami a hovoria hrubo, nikdy nie slušne. Nevedia, čo sa smie a čo nesmie. Jednajú vždy rozmarne podľa svojich prianí a neuznávajú nijakú autoritu. Tieto démonské vlastnosti získali už v matkinom lone, a časom ich začínajú jednu po druhej prejavovať.

Takýchto démonov je medzi ľuďmi veľa. Dokonca aj na sebe môžeme pozorovať démonské vlastnosti. Byť démonom, alebo byť medzi démonmi nie je nič príjemné. Démoni nie sú šťastní a spôsobujú druhým utrpenie bez výčitiek svedomia.

Démoni neváhajú vykorisťovať druhých, aby dosiahli svoj sebecký cieľ.

Démoni klamú, podvádzajú, často sú hnevliví až násilnícki a dokážu pod vplyvom hnevu veľmi ubližovať a zabíjať. Niekedy ubližujú a zabíjajú z rozmaru a pre potešenie.

Démoni sú samoľúbi, pyšní a neschopní prijať vedenie autority. Oni chcú byť autoritou.

Keď sa pozrieme na súčasnú spoločnosť, môžeme vidieť pomerne veľa démonských ľudí. Ego u démonov prevláda a každý si myslí, že zjedol celú múdrosť sveta a tak vznikajú konflikty… Démon si nedokáže priznať, že by sa v niečom mýlil, musí mať vždy pravdu a keď mu niekto odporuje, neváha použiť násilie.

Ako môžeme vidieť, démonská spoločnosť vôbec nie je priaznivá a príjemná a ak chceme mať život v pohode, mali by sme sa strániť démonských vlastností a spoločnosti démonských ľudí, ktorí sú príčinou mnohých nepríjemností. Démonskí ľudia dokonca obhajujú škodlivosť svojich vynálezov a svojho škodlivého a ničivého počínania. Mnohé globálne problémy sú zapríčinené démonmi. Zbožný človek by nikdy nevymyslel a neuviedol do masového používania tak hrozivé a škodlivé vynálezy ako démoni.

Mali by sme sa naučiť pozorovať a prijať svoje démonské vlastnosti a pokúsiť sa ich zmeniť k lepšiemu.

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Nebojácnosť, očista bytia, pestovanie duchovného poznania, dobročinnosť, nenásilie, pravdovravnosť, nehnevlivosť, odriekanie, vnútorný pokoj, nechuť k vyhľadávaniu chýb druhých, súcit so všetkými živými tvormi, nechamtivosť, striedmosť, skromnosť, pevná odhodlanosť, sila, schopnosť odpúšťať, odvaha, čistotnosť, nezávislosť a neočakávanie pôct — to sú transcendentálne vlastnosti, ktorými sa vyznačujú zbožní ľudia s božskou povahou, ó, potomok Bharatov. [BG 16.1-3]

To sú vlastnosti, o ktoré by sme sa mali usilovať. Ak chceme vytvoriť mierumilovnú spoločnosť, základný predpoklad je, aby mala aspoň väčšina ľudí zbožné vlastnosti. Tieto vlastnosti sa prirodzene vynoria keď očistíme svoje hmotne znečistené vedomie. Najúčinnejší spôsob očistenia vedomia je spievanie:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Šríla Prabhupáda vo svojich knihách a prednáškach neustále zdôrazňuje spievanie Hare Krišna mahá-mantry v tejto dobe. Každý, kto spieva Hare Krišna mahá-mantru, postupne očistí svoje vedomie od démonských vlastností a prirodzene vyvinie zbožné vlastnosti. Z tohto vyplýva nesmierna dôležitosť šírenia spievania Hare Krišna. Táto zvuková vibrácia má potenciál urobiť z démonskej spoločnosti zbožnú.

Mnohí ľudia už majú s očistením vedomia pomocou mahá-mantry osobnú skúsenosť a mnohí ju ešte len získajú.

Spievajme Hare Krišna a svet bude krajší :) Za pokus nič nedáme a výsledok môže byť ohromný…


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥