Spoznaj svoje ego

Ego vytvára ilúziu oddelenosti – ja som Slovák, ja som Čech, ja som Američan, ja som kresťan, ja som buddhista, ja som ten a ten. Kým sú ľudia pod nadvládou ega, budú vytvárať oddelenosť namiesto jednoty. Budú sa deliť podľa národnosti, vierovyznania, svetonázoru, rasy atď. Keď však prekukneme túto falošnú identitu vytvorenú egom, zistíme, že každá živá bytosť je vo svojej podstate rovnaká. Každý chce byť šťastný, chce žiť večne a mať poznanie. Večnosť, blaženosť a poznanie sú prirodzené atribúty duše. Kým je však duša prekrytá mysľou a egom, zažíva obmedzené šťastie, nezažíva večnosť a má veľmi obmedzené poznanie.

Filter ega

Naše ego určuje čo sa nám páči a čo sa nám nepáči. Aké slová prijímame a aké nie. Keď nám niekto niečo hovorí, prechádza to najskôr cez filter ega a potom prípadne cez filter inteligencie. Na základe týchto filtrov buď súhlasíme, alebo nesúhlasíme. Buď tieto slová preniknú do našeho srdca, alebo ich zastaví filter ega a inteligencie a vytvorí nesúhlas. Ak sme pod nadvládou ega, filter ega je aktívny a všetky informácie vyhodnocuje ego, nie inteligencia. Mnohí ľudia často zamieňajú svoju inteligenciu so svojim egom. Potom to aj tak vyzerá.

Ilúzia oddelenosti

Ego si môžete predstaviť ako bublinu, v ktorej človek žije. Pre človeka je prípustné iba to, čo je v tejto bubline – názory, životné hodnoty, záľuby, čo má a nemá rád.

Keď sú ľudia v tejto bubline, ostatných ľudí vidia ako cudzích. Ježiš učil, že náš blížny je každý. „Miluj svojho blížneho ako seba samého“, hovorieval Ježiš. Lenže ľudia v bubline ega zažívajú oddelenosť od ostatných a nedokážu ich milovať, ani k nim aspoň prejavovať náklonnosť. Milujú len to, čo je v ich bubline – seba, svoj majetok, rodinu, priateľov,… Niekedy ani to nie. To je príliš obmedzené.

Bublina ega vytvára ilúziu oddelenosti a bráni v bezpodmienečnej láske – vo videní všetkých ako svojich blížnych. Keď zapracujeme na zmenšení ega, budeme môcť vidieť a cítiť aj mimo bubliny ega. Budeme cítiť, že všetci sú naši blížni a že každý má rovnaké základné potreby a túžby. Každý chce byť šťastný, milovať a byť milovaný.

Predsudky

Pod nadvládou ega máme tendenciu odsudzovať ľudí a situácie vopred. Na základe našich skúseností a vedomostí ego vytvára predsudky. Keď každý deň v správach pozeráme, že rómovia niekoho okradli, alebo zmlátili, automaticky sa nám v podvedomí vytvorí predsudok, ktorý spôsobí to, že budeme považovať všetkych rómov za zlodejov a násilníkov. Ešte len uvidíme róma na ulici a v mysli budeme mať myšlienku: „Daj si pozor, aby ťa neokradol, alebo nezbil“.

Môžeme mať rôzne predsudky – predsudky voči ľuďom inej farby pleti, voči ľuďom s iným vierovyznaním, či národnosťou atď.

predsudky

Predsudky nám bránia vidieť realitu takú, aká je. Bránia nám vidieť, že aj ľudia voči ktorým máme predsudky sú ľudia ako my. Majú rovnaké základné potreby a túžby ako my. Chcú byť šťastní, milovať a byť milovaní.

Ak sa ľuďom nedostáva šťastie a láska, nesprávajú sa príliš pekne.

Ja mám pravdu

Ten, kto je pod nadvládou ega, sa dokáže za svoju pravdu hádať kým nevyhrá. Za pravdu považuje iba svoj pohľad. Ak človek ovláda svoje ego, dokáže sa na veci pozerať z viacerých uhlov, dokáže pripustiť, že sa možno mýli a pravdu môže mať aj iný.

Povyšovanie sa

Ego sa nás snaží presvedčiť, že sme lepší než ostatní. Aby sme sa povýšili nad ostatných, máme tendenciu v ostatných vidieť chyby a na tieto chyby poukazovať – „Ten je taký, tá je taká…

Vyhľadávanie chýb na iných

Ego má záľubu vyhľadávať chyby na iných, aby svoje chyby zakrylo. Veľmi ľahko si všimneme chyby na ostatných. Ale už nevidíme svoje nedostatky.

Neschopnosť priznať si chyby

Kvôli egu nie sme schopní vidieť a priznať si svoje chyby. Ego vytvára ilúziu, že som dokonalý. Alebo že nie som taký zlý ako o mne hovoria.

Keď sme pod nadvládou ega a niekto nám hovorí aké chyby máme a akých chýb sme sa dopustili, nedokážeme to prijať. Tieto slová o našich nedostatkoch prejdu do filtru ega, ktoré ich zastaví a do filtru inteligencie neprejdu. Vo filtri ega tieto trpké slová vytvoria nesúhlas a následne hnev. Začneme sa hnevať na toho, kto sa nám opovážil povedať naše zlé vlastnosti, alebo činy, ktoré nanešťastie kvoli egu nevidíme. Začneme dokonca svoje zlé vlastnosti a činy obhajovať namiesto toho, aby sme si ich priznali a snažili sa s nimi niečo robiť. Taká je povaha ega. Kvôli egu si nedokážeme priznať, že by bolo s nami niečo zle. Ego sa nás snaží presvedčiť, že zlí sú všetci naokolo, ale nie my. To je tá ilúzia.

Chamtivosť

Ego spôsobuje ilúziu oddelenosti a ilúzia oddelenosti spôsobuje chamtivosť. Pod vplyvom ega si neuvedomujeme, že aj ostatní majú rovnaké potreby ako my. Chamtivosť často spôsobuje to, že chceme mať viac na úkor ostatných.

Ja a moje

Ego vytvára pocit, že niečo je moje. Tento pocit vychádza zo stotožňovania svojho JA so svojím telom. Ten, kto pochopí, že vlastné JA je odlišné od tela, ten prestane byť v ilúzii, že niečo vlastní. V skutočnosti nemôžeme nič vlastniť. Všetko máme len požičané na určitý čas. Čas nám zoberie ako majetok, rodinu, priateľov, tak aj telo.

Urážlivosť

Ak nám niekto povie niečo nepekné, môže sa nás to dotknúť a urazíme sa na toho, kto nám to povedal a nebodaj mu aj my povieme niečo nepekné. Ak máme ego pod kontrolou, neberieme si nič osobne. Ani nadávky. A dokážeme reagovať s chladnou hlavou, bez zbytočných negatívnych emócií.

Konflikty

Konflikt môže vzniknúť len tam, kde sa stretnú aspoň dve egá. Keď človek dokáže pracovať s egom a rozoznať jeho príznaky, zasvieti mu kontrolka: „Pozor, teraz za teba hovorí a koná ego.“ A následne môže človek ego ovládnuť a prejaviť svoje vlastné JA, ktoré nemá chuť v konfliktoch. Konflikty vznikajú iba kvoli neovládnutému egu. Ego sa snaží vydupať za každú cenu to svoje, bez ohľadu na iných. Keď dokážeme ovládať ego, nebudeme mať žiadne konflikty. Aké jednoduché, však?

Čo s egom?

Našťastie s egom sa dá pracovať a dá sa zmierniť jeho vplyv na nás. No vyžaduje to dlhodobú, systematickú a hlavne vedomú prácu na sebe. Ľudia často konajú na základe podvedomia, nekonajú vedome. V podvedomí sú uložené vzorce ako reagujeme na určité situácie. Ak si toto začneme uvedomovať, môžeme to na vedomej úrovni pozorovať a zmeniť. Z vedomej úrovne sa to ukladá do podvedomia. Môžeme prepísať staré vzorce správania a nahradiť ich novými. Ak začneme na vedomej úrovni pozorovať príznaky ega, začneme si uvedomovať, že: „počkať, počkať, toto nie som ja, ja taký nechcem byť“ a začneme so sebou niečo robiť. Začneme odlišovať bláznivú myseľ a ego od nášho skutočného JA. Začneme si uvedomovať emócie, začneme reagovať na rôzne situácie vedome a dokážeme s emóciami pracovať. Dokážeme zachytiť emócie a analyzovať ich.

Vedomé žitie

Napríklad keď pocítim hnev, v prvom rade si musím uvedomiť, že sa hnevám. Vedome môžem zachytiť hnev v mysli a nedať ho najavo na hrubej úrovni. Chce to cvik, ale ide to. Tak môžem pátrať: „Prečo sa hnevám? Čo hnev spôsobilo? Je to niečo vážne, alebo len malichernosť?“ Treba dôkladne analyzovať emóciu a celú situáciu, ktorá túto emóciu vyvolala. Na podvedomej úrovni reagujeme okamžite ako sa emócia prejaví, ale na vedomej úrovni môžeme zapracovať na tom, aby podobná situácia už túto emóciu nevyvolávala. Tiež to chce cvik a budeme potrebovať viacero podobných situácií, aby sme dokázali svoje emócie zachytiť, ovládnuť a analyzovať. Celé je to o tom, preniesť naše bytie z podvedomého na vedomé. Akonáhle si budeme uvedomovať naše myšlienky a správanie, môžeme sa zmeniť. Môžeme dosiahnuť to, že už nebudeme ovládaní egom, ale ego bude pod našou vedomou kontrolou. Tento stav je veľmi žiadaný. V tomto vedomom stave nie je možné, aby sme s niekym vyvolali konflikt. Vždy dokážeme negatívnu emóciu zachytiť už v zárodku, analyzovať a vyhodnotiť situáciu a tak často negatívna emócia jednoducho zmizne a my už budeme na tú istú situáciu reagovať inak ako predtým.

Z ega vyplýva veľa zlých vlastností a emócií ako je chtíč, chamtivosť, neschopnosť priznať si chyby, závisť, hnev, nenávisť, žiarlivosť… keď začneme pozorovať na sebe tieto vlastnosti a emócie, môžeme začať s nimi pracovať. A keď na sebe začneme pracovať, už o pár mesiacov z nás môžu byť iní ľudia, ktorých ani vlastná matka nespozná.

Prajem veľa šťastia v spoznávaní a ovládaní svojho ega. Čím čistejší stav vedomia dosiahneme, tým ľahšie sa nám bude s egom pracovať. Odporúčam článok “Spôsoby pre očistenie vedomia“.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥