Elektrosmog a jeho pôsobenie na človeka

Elektrosmog je hlavne v mestách veľmi rozšírený. Satelity, počítače, mobily, WI-FI, televízia a ďalšie elektrické zariadenia a vysielače vyžarujú elektrosmog. Z vedeckého pohľadu toho o elektrosmogu moc nevieme. Existuje len zopár štúdií. Kým sa kompetentní začnú serióznejšie zaoberať elektrosmogom, môže byť už aj trochu neskoro. Preto je na každom z nás, ako so súčasnými informáciami o elektrosmogu naloží. Či sa bude snažiť elektrosmogu vyhnúť ako sa len dá, alebo sa mu bude naďalej vystavovať.

Pôsobenie elektrosmogu

Intercellular communication is achieved with a quadrillion electrical pulses per second.

Človek vyžaruje elektromagnetické pole približne o hodnote 100 milivoltov. Ak žije v umelo vytvorenom prostredí s vyšším elektromagnetickým poľom, po čase sa to môže na človeku prejaviť ako podráždenosť a úzkosť. To by vysvetľovalo prečo je tak veľa ľudí v mestách podráždených a v úzkosti. Samozrejme samotný elektrosmog nie je jedinou príčinou, príčin môže byť viac. Pri zvýšenom elektrosmogu sa cíti človek viac unavený. To by zase vysvetľovalo prečo sa mestský človek cíti v prírode tak sviežo, akoby plný energie.

Elektrosmog ovplyvňuje produkciu hormónov potrebných pre správne fungovanie imunitného systému. Štúdie ukazujú, že elektrosmog v spálni spôsobuje zníženie tvorby melatonínu – jedného z najzásadnejších hormónov. V niektorých prípadoch bolo namerané až 50% zníženie melatonínu oproti normálu.

Melatonín, ktorý epyfíza produkuje iba v noci, je zodpovedný za relaxáciu a spánok, posilňuje imunitný systém a obraňuje nás pred poškodením buniek voľnými radikálmi.

Nocturnal melatonin production can be reduced to 40% of normal levels by electrosmog, making deep sleep impossible.

Výskumy tiež ukázali, že trvalo nízka hodnota melatonínu zvyšuje pravdepodobnosť rakoviny.

Americká vedkyňa Nancy Wertheimer viedla rozsiahly výskum zameraný na dopad nízkofrekvenčného magnetického poľa na detskú úmrtnosť. Jej výskumy dokazujú súvislosť medzi vyššou úmrtnosťou detí a trvalému sa vystavovaniu nízkofrekvenčných polí. V štúdii popísala, že pre deti, ktoré spali v blízkosti transformátorových staníc alebo podobných zariadení, bola dva až trikrát väčšia pravdepodobnosť, že zomrú na leukémiu ako u detí, ktoré spali v miestnostiach bez tohto typu elektromagnetického žiarenia. Tiež u detí, ktoré žili v okruhu 50 metrov od stĺpu vysokého napätia, bola približne o 70% vyššia pravdepodobnosť výskytu leukémie. Svoju štúdiu publikovala už v roku 1979. Vtedy tomu takmer nikto neveril a jej štúdia bola viacmenej ignorovaná. Neskôr v roku 1988 Štátne ministerstvo zdravotníctva v New Yorku potvrdilo jej štúdiu.

Môžeme elektrosmog vnímať?

Veľmi málo ľudí vníma prítomnosť elektrosmogu. Je neviditeľný a jeho účinok na človeka je veľmi jemný.

Keď sa však vzdialime miesta s vysokým pôsobením elektrosmogu, napríklad pôjdeme do prírody, môžeme cítiť, že sa cítime akosi lepšie. Samozrejme celé mestské prostredie je rušivé a nepôsobí na človeka priaznivo. Elektrosmog je už len čerešnička na torte toho všetkého.

Dosah elektrosmogu

Cell towers in the Switzerland. Cell towers in the UK/USA can be checked online

Elektrosmog môžeme merať prístrojmi, ktoré dokážu merať hodnoty radiácie v domovoch, kanceláriach a ďalších priestoroch.

Miesta, na ktorých sú vysielače, elektrárne, vedenie vysokého napätia, počítače, mikrovlnky a iné elektrické zariadenia majú vysokú koncentráciu elektrosmogu.

Ľudia, ktorých profesia vyžaduje intenzívne používanie mobilných telefónov, počítačov, alebo iných elektrických zariadení, sa vystavujú intenzívnemu žiareniu týchto zariadení. A to môže mať nemalý vplyv na ich fyzické a psychické zdravie.

Aj keď sa momentálne živím ako programátor a veľa času trávim za počítačom, sám už intiutívne cítim, že trávenie toľkého času za počítačom nie je pre mňa príliš dobré. Aj preto rozmýšľam nad zmenou profesie a celkovo životného štýlu.

Aké typy elektrosmogu sú najviac škodlivé?

Electrosmog source: transformer station. It is highly carcinogenic, especially for children if their sleeping place is in close proximity.

Vysokofrekvenčná radiácia vytvorená mobilnými telefónmi, vysielačmi, wi-fi a mikrovlnkami je najnebezpečnejšia. Nízkofrekvenčný elektrosmog môže byť tiež škodlivý keď sa mu človek vystavuje pravidelne a často.

Bezhlavé vynálezy

Je celkom smutné kam sa ľudstvo dopracovalo svojou bezohľadnosťou a ignoranciou. Vymýšľajú vynálezy a rozširujú ich medzi ľudí bez ohľadu na následky. Ľudia tieto vynálezy takisto prijímajú bez ohľadu na následky. Spočiatku sa nám tieto vynálezy zdajú ako užitočné, ale neskôr sa začínajú objavovať nemalé problémy, ktorých riešenie vyžaduje nemalé úsilie. Veď ľudstvo vytvorilo nemalé množstvo súčasných globálnych problémov. Tieto problémy sa nabaľujú a zväčšujú, až jedného dňa na ľudstvo dopadnú plnou silou a nebude to vôbec príjemné. Ľudia by sa mali čo najskôr aspoň začať zamýšľať nad svojim súčasným životným štýlom, čo všetko ním spôsobujú. Pár jedincov už sa zamýšľa a podľa svojich uvedomení mení svoje životy. No to na celosvetovú zmenu nestačí. Treba len dúfať, že sa nad sebou a nad súčasnou situáciou zamyslí viac ľudí a začnú svoje životy meniť podľa nových uvedomení.

Zdroje

Niektoré informácie boli čerpané z článku: “https://swissharmony.com/what-is-electrosmog/why-is-electrosmog-harmful/


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥