Ľudia majú obmedzené poznanie kvoli obmedzenému uhlu pohľadu

Stretávam sa s ľuďmi, ktorí keď niečo vidia, nevidia to celé. Ak existuje nejaký problém, niektorí ľudia ho nevidia, jednoducho ho prehliadajú. Iní zase vidia len časť problému. No k pochopeniu celého problému a vymysleniu správneho riešenia potrebujeme vidieť celok. Predstavte si mincu, ktorá je vidieť spredu:

Minca na obrázku je 2D, vidíme len prednú stranu. No v skutočnosti je 3D a okrem prednej strany má bočnú stranu a zadnú stranu. Z tohto obrázku nevieme usúdiť aká hrubá je minca a čo je na zadnej strane. Z tohto obrázku nedokážeme zistiť ako minca v skutočnosti vyzerá. Potrebovali by sme mincu držať v ruke, alebo aspoň vidieť viac obrázkov.

Ľudia, ktorí v živote tú mincu nevideli, si len sotva budú vedieť predstaviť ako minca v skutočnosti vyzerá.

Veľa ľudí vidí nejaký problém ako mincu v 2D. Vidia ho len z jednej strany, z jednej perspektívy. Je to ich obmedzený pohľad. Niektorí ľudia sa dokážu na problémy pozerať z viacerých uhlov a tak dokážu vidieť celý problém, celú mincu. A dokážu prísť s riešeniami na celý problém. Tento dar nemá veľa ľudí.

Samozrejme ľudia, ktorí vidia mincu iba v 2D budú tvrdiť, že to je celá minca, veď čo iné by ešte mohla obsahovať. Pokiaľ sa nedokážu pozrieť na mincu z 3D perspektívy, nedokážu ju vidieť celú, nedokážu vidieť celý problém. Nedokážu ani pochopiť, že minca má aj bočnú a zadnú stranu. Nedokážu prísť s rozumným riešením na celý problém. Dokážu prísť iba s čiastočným riešením na čiastočný problém.

A to je problém mnohých ľudí. Veria svojim 2D úsudkom. Nedokážu si predstaviť 3D priestor. Nedokážu sa na problém pozrieť z viacerých uhlov pohľadu. A preto je ich poznanie obmedzené a riešenia problémov neúplné.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥