Prečo som nechápal Bhagavad-gítu

Bhagavad-gíta je jednou z najvýznamnejších posvätných kníh hinduizmu. Je súčasťou rozsiahleho staroindického eposu Mahábhárata, ktorý vznikol v roku 800 – 400 pred našim letopočtom. Dej v Mahábhárate sa odohráva približne v rokoch 3200 – 3100 pred našim letopočtom. Pre hinduistov je Bhagavad-gíta podobná kniha ako Biblia pre kresťanov. Avšak Bhagavad-gíta nie je len náboženská kniha. Je to univerzálny text, ktorý je prospešný pre všetkých bez rozdielu viery. Bhagavad-gíta pomáha mnohým ľuďom rozširovať ich myslenie, dáva silu čeliť rôznym problémom v živote, smrti, strachu, chamtivosti, utrpeniu, nenávisti, úzkosti atď. Bhagavad-gítu si pochvaľujú mnohí učenci. Napríklad Albert Einstein, Herman Hesse, Gándhí a mnohí ďalší.

Neporozumenie

Keď som si v roku 2014 zaobstaral Bhagavad-gítu a začal som ju čítať, vôbec, ale vôbec som jej nerozumel. Čo tam nejaký Krišna hovorí niečo Arjunovi (ardžunovi)… Vôbec som nevedel kto je Arjuna (aržduna) a len som tušil kto je Krišna. Na otázku prečo som nechápal Bhagavad-gítu a ostatné duchovné texty existuje jednoduchá odpoveď – pretože som na to nebol dostatočne kvalifikovaný.

Bg 5.22 — Pôžitky pochádzajúce zo styku hmotných zmyslov so zmyslovými objektami sú zdrojom neštastia. Mají svoj počiatok a koniec, synu Kuntī, a múdry v nich preto nenachádza potešenie.

Potrebná kvalifikácia

Mnohí dospelí si myslia, že keď sú dospelí, tak predsa rozumejú všetkému. Nemôžu byť ďalej od pravdy. Určitá kvalifikácia je potrebná všade. Aj na to, aby sa prváčik dostal do druhej triedy, potrebuje určitú kvalifikáciu. Potrebuje získať určité vedomosti, vďaka ktorým sa dostane do druhej triedy. Keby sme sa snažili prváčikovi hneď vysvetliť veľkú násobilku, asi by ju nechápal. Musíme mu najskôr vysvetliť malú násobilku.

Ja som bol taký istý prváčik v duchovnom živote a nechápal som Bhagavad-gíte, ani Šrímad-bhagavatam a ostatným duchovným textom. Bolo to pre mňa niečo nepochopiteľné. Nemal som potrebnú kvalifikáciu na to, aby som tieto texty pochopil.

Bg 5.24 — Ten, kto je vo svojom vnútri blažený, kto je aktívny a radostný vo svojom vnútri a kto je upriamený do svojho vnútra, je skutočne dokonalým mystikom. Je oslobodený na úrovni Najvyššieho a nakoniec Najvyššieho dosiahne.

Získanie kvalifikácie

Na to, aby sme sa niečo naučili a získali potrebnú kvalifikáciu, potrebujeme zvyčajne učiteľov – ľudí ktorí vedia viac ako my. V duchovnom živote sú duchovní učitelia, ktorí vysvetlia prváčikom čo a ako, aby mohli postúpiť do druhej triedy. Pokiaľ bude žiak poslušný a usilovný, môže sa dostať do ďalšej triedy celkom rýchlo. O duchovných učiteľoch píšem v článku „Načo sú duchovní učitelia a guruovia?“.

Špekulanti

Nájdu sa špekulanti, ktorí sa snažia vyložiť si duchovné texty po svojom bez akejkoľvek kvalifikácie a vznikajú tak rôzne dezinterpretácie. Je to ako keby sa chirurg miešal do jadrovej fyziky bez toho, aby niečo o jadrovej fyzike vedel. Títo špekulanti si myslia, že padli z neba učení. Myslia si, že všetko vedia a všade boli. Nemajú ani štipku pokory, aby si dokázali uvedomiť a prijať čo všetko ešte nevedia.

Pochopenie

Ako som sa tak zaujímal o učenie Hare Krišna viac a viac, začínal som tomuto učeniu rozumieť viac a viac. Ešte v roku 2014 som ani len netušil, že niečo ako Hare Krišna vôbec existuje. V roku 2015 som začal praktikovať každodennú meditáciu Hare Krišna mahá-mantrou v kombinácii s OM meditáciou a po pár mesiacoch som pocítil prvé účinky meditácie. Účinky som cítil ako po fyzickej, tak aj po duševnej stránke. Dokázal som si otvoriť všetky čakry a prebudiť úžasnú božskú tvorivú energiu Kundalini. Ak vám pojmy ako čakry, či Kundalini nič nehovoria, nevadí. Keď budete usilovní študenti, budete môcť mať s nimi aj osobnú skúsenosť.

V nemom úžase som ostal keď som po dlhom čase otvoril Bhagavad-gítu a čítal som si v nej svoje myšlienky. Chápeš to? Najuznávanejšia duchovná kniha stará pár tisíc rokov a ja v nej nájdem svoje myšlienky? To čo je? To bude nejaký vtip. Alebo aj nie. Začal som čítať Bhagavad-gítu znova a tentokrát som si v nej čítal o svojej osobnej skúsenosti. O tom, čo zrovna prežívam, ako vnímam svet. Vtedy som pochopil, že v Bhagavad-gíte sa skrýva úžasné poznanie. Doslova skrýva, pretože ľudia bez potrebnej kvalifikácie tomuto poznaniu nerozumejú. Niektorí ľudia čítajú Bhagavad-gítu bez potrebnej kvalifikácie a nemajú z nej žiadny úžitok. Akonáhle však získajú potrebnú kvalifikáciu, v Bhagavad-gíte objavia poklad.

Predstavte si, že objavíte knihu, v ktorej budete čítať svoje myšlienky, svoje zážitky, svoj život. To je pre mňa a pre mnohých ostatných Bhagavad-gíta.

Poznanie obsiahnuté v Bhagavad-gíte platí pre každého človeka. Je jedno akého je vierovyznania, či národnosti. Každý môže čítať Bhagavad-gítu a nájsť v nej poznanie na základe svojej aktuálnej úrovne vedomia. Žiaľ veľa ľudí nemá potrebnú kvalifikáciu, aby Bhagavad-gíte rozumeli aspoň trochu.

Ak sa budete riadiť podľa pokynov pravého duchovného učiteľa, získate potrebnú kvalifikáciu na pochopenie Bhagavad-gíty, Šrímad-bhagavatam a ďalších duchovných textov. Získate osobnú skúsenosť s očisteným vedomím a vďaka očistenému vedomiu budete môcť chápať duchovným textom. Materiálne založený človek nedokáže pochopiť žiadny duchovný text. Duchovné texty sú pre neho kopa nezmyslov. Až keď človek úprimne bude chcieť očistiť svoje srdce a začne pre to niečo robiť – nasledovať pokyny pravého duchovného učiteľa, vtedy dokáže pochopiť duchovné texty.

Pravý duchovný učiteľ je ten, ktorý je v nepretržitej postupnosti duchovných učiteľov. Pravý duchovný učiteľ je napríklad Šríla Prabhupáda, ktorý napísal a preložil do angličtiny Bhagavad-gítu takú aká je, Šrímad-bhagavatam a veľa ďalších kníh. Praví duchovní učitelia sú aj jeho žiaci, ktorí získali od Šrílu Prabhupádu poznanie a šíria ho v nezmenenej podobe.

Dôležitá je prax

Ak chcete pochopiť duchovno, dôležitá je prax. Ak chcete vedieť ako postaviť dom, musíte si to vyskúšať. Môžete si prečítať desiatky kníh o tom ako postaviť dom, ale to ešte neznamená, že ho budete vedieť naozaj postaviť. Prax je častokrát iná ako teória. Rovnako je to s duchovnom. Môžete prečítať tisíce strán duchovného textu, ale kým nadobudnuté poznatky neuvediete do praxe, nebudete vedieť takmer nič. Môžete čítať o posilňovaní, ale vďaka tomu vám ešte svaly nenarastú. Musíte začať cvičiť, aby vám svaly narástli. Môžete mať teoretickú znalosť meditácie, ale keď si vyskúšate meditáciu v praxi, Vaše poznanie nadobudne iný rozmer. Keď mi hovorili, že meditácia mahá-mantrou Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare / Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare očisťuje srdce a myseľ, príliš som tomu neveril. Zo zvedavosti som začal praktikovať túto meditáciu a po pár mesiacoch som bol v nemom úžase čo to somnou spravilo. O meditácii a jej účinkoch píšem v článku „Čo mi dala meditácia“.

Špekulovanie k poznaniu nevedie

Môžete špekulovať a filozofovať koľko chcete, môžete si myslieť akí ste múdri, ale kým neuvediete nadobudnuté poznatky do praxe, neviete skoro nič. Ak chcete pocítiť účinky očisteného vedomia a pochopiť duchovné texty, začnite pre to niečo robiť. Uveďte do praxe pokyny pravých duchovných učiteľov a uvidíte čo sa stane. Len to skúste. Za skúšku nič nedáte, je to zdarma. Stojí to len trochu času. A výsledok za to rozhodne stojí.

Veľa šťastia, Hare Krišna!


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥