Život bez predsudkov, odsudzovania a strachu

Predstavte si, že by ste dokázali vnímať ľudí bez predsudkov. Dá sa to vôbec? Dá. Všetko sa dá keď sa chce. A čo keď sa naučíme ešte aj nesúdiť? Vytvoríme priestor pre ohromný prúd lásky. Kým majú ľudia predsudky a kým odsudzujú, nedokážu pocítiť naplno lásku. A keď ľudia nedokážu naplno pocítiť lásku, svet vyzerá tak, ako vyzerá.

Predsudky

Predsudok je nesprávny názor, vzniká predtým, než sme sa poriadne zamysleli, teda pred súdom. Častokrát nesprávne hádžeme ľudí s podobnými črtami do jedného vreca.

Kedysi bola moja myseľ plná predsudkov. Už len keď som uvidel róma na ulici, bál som sa, že ma okradne, alebo že si odomňa bude niečo pýtať. Pretože ako malý som zažil jednu nepríjemnosť s rómami a tiež ešte keď som pozeral správy, tak snáď v každých správach ukazovali ako rómovia niečo ukradli, alebo niekoho prepadli.

Keď som išiel okolo skupinky nabúchaných (svalnatých) chalanov, bál som sa, že mi ublížia. Žil som v strachu. Strach do ľudí zasievajú média, ale aj nepríjemné situácie. Strach a predsudky sú obranný mechanizmus, ktorý nás drží v ostražitosti aby sme boli pripravení na možné nebezpečenstvo.

Zbavenie sa predsudkov

Ako som tak chodil a stretával rómov a nabúchancov na ulici, vždy som mal pritom strach a predsudky, ale nikdy sa nič nestalo. Začal som si uvedomovať, že môj strach a moje predsudky sú zbytočné. Len tým, že som si to uvedomil, som sa sa dokázal zbaviť predsudkov a vnímam ľudí ako individuality, nehádžem všetkých do jedného vreca. Pokiaľ neviem o danom človeku nič, nevytváram si o ňom žiadne domnienky, žiadne ilúzie. Je to super.

Predsudky existujú na základe minulosti. Ak sa naučíme žiť v prítomnom okamihu, predsudky v našej hlave prestanú existovať. O prítomnom okamihu píšem v článku “Porozumenie prítomnému okamihu“.

Odsudzovanie

Nesúď ak nechceš byť súdený. Predstavil som si ako by som sa cítil ja, keby ma ľudia odsudzovali na základe vzhľadu, správania, či iných kritérií a vďaka tomu som sa naučil neodsudzovať. Aj keď nie úplne. Niekedy sa ešte prichytím, že odsudzujem: “Ten je taký, tá je taká…“. Vytváram si v hlave domnienky o danom človeku, ktoré môžu byť na míle vzdialené od reality. A často aj sú. Vidím to aj na tom ako niektorí ľudia odsudzujú mňa. Myslia si o mne, že som feťák, blázon, sektár, egoista a neviem čo ešte.

Veľký význam má veta: “Podľa seba súdim teba“. Ľudia podľa svojho vnímania reality posudzujú a odsudzujú. Keď je niekto nešťastný, vníma šťastných ľudí ako divných, pretože si nedokáže predstaviť aké to je, byť šťastný. Keď je niekto chudobný, vníma bohatých ľudí ako podvodníkov, pretože si nedokáže predstaviť ako zbohatnúť čestným spôsobom. Ak je niekto lenivý niečo spraviť so svojim životom, myslí si, že aj všetci ostatní sú leniví. Jednoducho ľudia vnímajú ostatných ľudí na základe toho, akí sú oni sami, na základe svojej subjektívnej reality. No tá realita býva často vzdialená od skutočnej reality.

Neodsudzovanie

Občas sa prichytím, že odsudzujem a uvedomujem si, že moje domnienky môžu mať ďaleko od reality. Napríklad keď stopujem a vidím ísť oproti luxusné auto, pomyslím si: “Ten je namyslený boháč, ten mi nezastaví“. Keď si uvedomím, že odsudzujem, prestanem odsudzovať a pocítim nezaujatosť. Nezaujatosť je neutrálny stav, ktorý je oveľa krajší ako odsudzovanie. Vnímam ľudí s čistým štítom, bez akýchkoľvek prívlastkov. Zrazu nevidím namysleného boháča v luxusnom aute, ale vnímam len čistú ľudskú bytosť, o ktorej neviem nič. Som nezaujatý pozorovateľ. V tomto stave si nevytváram domnienky a môžem tak prežiť prítomný okamih naplno. V prítomnom okamihu neexistujú predsudky ani odsudzovanie. A to nám dáva voľný priechod k veľkému šťastiu a láske.

Keď sa prichytím, že odsudzujem, nie je to príjemný pocit. Odsudzovanie mi bráni v prežití lásky k danému človeku. Pokiaľ mám predsudky a odsudzujem, nedokážem pocítiť lásku. Až keď sa zbavím predsudkov a prestanem odsudzovať, pocítim zrazu ohromný, nádherný príval lásky.

Život bez predsudkov, odsudzovania a strachu

Akonáhle dokážeme ľudí prijímať takých, akí sú, dokážeme k nim pocítiť ohromnú lásku. Sú to práve predsudky a odsudzovanie čo bráni k precíteniu lásky. Rovnako aj strach bráni k precíteniu lásky. Ak sa niečoho bojíme, znamená to, že to nemilujeme. Ľudia sa boja iných ľudí, alebo aj zvierat, pretože ich nemilujú.

Ak sa zbavíme predsudkov, odsudzovania a strachu, dokážeme pocítiť lásku. Kedysi som sa bál niektorých zvierat, no dnes ich milujem.

Zbavil som sa strachu a získal som voľný priechod k láske. O strachu píšem v článku “Strach a práca so strachom“. Kedysi som mal predsudky voči rôznym ľuďom, no dnes k nim cítim ohromnú lásku. Snažím sa žiť čo najviac v prítomnom okamihu kde neexistujú predsudky, odsudzovanie, ani strach. V prítomnom okamihu existuje len čisté bytie, čistá esencia šťastia a lásky.

Vedomé žitie a prítomný okamih

Na to, aby sme sa naučili žiť bez predsudkov, odsudzovania a strachu, potrebujeme sa naučiť žiť vedome v prítomnom okamihu. Vďaka vedomému žitiu si dokážeme uvedomiť, že odsudzujeme, že sa bojíme, že nás ovládajú emócie, že žijeme v spomienkach, alebo predstavách a môžeme s tým následne vedome pracovať. O vedomom žití píšem v článku “Vedomé žitie“. Tiež stojí za prečítanie článok “Porozumenie prítomnému okamihu“.

Ak sa naučíme žiť vedome v prítomnom okamihu, už viac nebudeme mať predsudky, nebudeme odsudzovať a ani sa báť. Dokážeme prežívať skutočné šťastie a lásku. V prítomnom okamihu dokážeme pocítiť lásku ku všetkým – k súrodencom, k rodičom a dokonca aj k svojim najväčším nepriateľom. Do prítomného okamihu neťaháme minulosť a preto vidíme všetkých ľudí s čistým štítom. Nezáleží na tom, čo nám kto kedy spravil. Čo bolo, to bolo. Naučme sa žiť v prítomnom okamihu a užívajme si čisté bytie plné lásky a šťastia ♥ :)


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥