Žabia filozofia

Bola raz jedna žaba, ktorá bývala celý život v studni. Raz ju navštívil priateľ a informoval ju o existencii Atlantického oceánu.

– Oh, Aký je ten Atlantický oceán?

– Je to rozsiahla plocha s vodou – odpovedal priateľ.

– Ako rozsiahla? Je dva krát tak veľká ako studňa?

– Oh, nie, nie oveľa väčšia – odpovedal priateľ.

– Ako veľká? Desaťkrát väčšia ako studňa?

A takto žaba počítala ďalej. Ale akú mala vôbec šancu niekedy pochopiť hĺbku a rozsiahlosť veľkého oceánu? Naše schopnosti, skúsenosti a sily špekulovať sú veľmi obmedzené. Žaba vždy rozmýšľala len vzhľadom ku svojej studni. Nemala žiadnu silu rozmýšľať inak.

Žaba rozmýšľa:” Atlantický oceán môže byť o trošku väčší ako studňa.” Pretože v nej vždy bývala. Žaba je neustále v studni a ak jej niekto oznámi, že je ďalšia šíra voda, Atlantický oceán, jednoducho sa zamýšľa: “Može byť o trošku väčšia ako táto studňa, trošku väčšia ako táto studňa.” Ale nevie pochopiť aký veľký je Atlantický oceán a čo všetko existuje mimo studne…

My rozmýšľame podobne ako žaba v studni vzhľadom k našej skúsenosti v tomto svete. To je naše bláznovstvo. Nedokážeme si predstaviť niečo, čo je mimo našej skúsenosti. Preto keď príde niekto, kto tvrdí niečo iné ako tvrdia naše doposiaľ nazbierané informácie, nedokážeme mu uveriť a považujeme ho za blázna, za výmyselníka. To je naša obmedzenosť. Nedokážeme prijať niečo, čo je mimo našej skúsenosti. A že naša skúsenosť je veľmi, veľmi malá. Stačí sa pozrieť aký obrovský je vesmír a čo všetko je v ňom ešte neprebádané. Čo všetko v ňom môže existovať. A čo ďalšie vesmíry? Dokážeme prijať existenciu viacerých vesmírov, keď máme sotva skúsenosť s týmto vesmírom, v ktorom žijeme? Sme naozaj ako žaba v studni, ktorá si nevie predstaviť svet mimo studne.

Nebuďte ako žaba v studni

Vyjdite zo studne, zo sféry svojich mentálnych špekulácií a obmedzených názorov a začnite objavovať svet mimo studne. Začnite s otvoreným srdcom načúvať informáciam, s ktorými nemáte osobnú skúsenosť. Ale neverte slepo.  Začnite si ich postupne overovať. Vyjdite zo studne.

Ak ste stále v studni, radšej si priznajte, že neviete čo je mimo studne ako by ste mali tvrdohlavo tvrdiť, že je to tak, alebo onak. Uvedomte si, že mentálna špekulácia a viera nehovorí nič o realite.

Ak ľudia nebudú zbytočne šíriť svoje mentálne špekulácie a svoju vieru ako pravdu, svet bude krajší. Oveľa krajší.

Treba obmedziť, alebo zastaviť túto žabiu filozofiu, pretože len spôsobuje rozruch v spoločnosti. Treba ľuďom vysvetliť, že svoju vieru a svoje mentálne špekulácie by si mali overiť, aby získali poznanie. Musia výjsť zo studne a začať objavovať širšiu realitu. Snažte sa to prosím pochopiť a vysvetliť ostatným.

Ďakujem.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥