Prijať pravdu o sebe

Kvôli egu máme skreslenú predstavu o sebe. Ego nám nedovolí vidieť sa takých, akí v skutočnosti sme, ale vždy sa nás snaží presvedčiť, že sme lepší, že nie sme takí, ako o nás iní hovoria a podobne. Keď nám niekto hovorí: “Si klamár”, “Si pokrytec”, “Si drzý”, “Si ľahostajný”, “Si bezcitný”, “Si zranený”, “Príliš súdiš”, “Porovnávaš sa”,… kvôli veľkému egu to nedokážeme prijať. A ešte sa aj hneváme na toho, kto nám to hovorí!

Nachádzame sa v nezávideniahodnej situácii, v ktorej nedokážeme prijať pravdu o sebe, ktorú o nás vidia ostatní, ale my ju nevidíme. Je pravda, že čo v nás vidia ostatní, je aj v nich, ale zároveň je to aj v nás. Keby to v nás nebolo, nevideli by to tam. Je to vzájomné zrkadlenie. S troškou pokory to dokážeme prijať.

Čím skôr dokážeme prijať pravdu o sebe, tým lepšie. Keď sa budeme brániť, že takí nie sme, nikam nás to neposunie. Keď však prijmeme aj to, čomu sme sa dlho bránili, môžeme svoj charakter a následne aj život mnohonásobne skvalitniť.

Keď mi hovorili, že som bezcitný, egoista a pokrytec, nerozumel som tomu. Nechcel som si to priznať, že som naozaj taký. Ego sa ma samozrejme snažilo presvedčiť, že somnou je všetko v poriadku, to len tí druhí majú o mne skreslený obraz. Dlho mi trvalo kým som si dokázal priznať aký naozaj som. Že som naozaj bezcitný egoista a pokrytec. No toto priznanie mi zmenilo pohľad na samého seba a aj na ľudí, ktorí mi to hovorili. Mali celý ten čas pravdu a snažili sa mi povedať aký som, no ja som ich kvôli veľkému egu nepočúval. Teraz už viem, že keď mi niekto o mne niečo hovorí, niečo na tom pravdy zrejme bude a snažím sa zobrať si to k srdcu. Nepríjemné slová často neprejdu cez ego až do srdca a nemôže preto nastať zmena. Keď sa však naučíme prijať aj tieto nepríjemné slová, ktoré sa nás bytostne týkajú, môže nastať zmena v srdci a následne aj zmena navonok. Je to veľmi žiadané. Je veľmi žiadané naučiť sa prijať pravdu o sebe.

Ak by som neprijal, že som bezcitný, egoista a pokrytec, nemohol by som to zmeniť. Nevravím, že už taký nie som, ale robím všetko, čo je v mojich silách, aby som to aspoň zmiernil. Aby som si bol vedomý svojej prípadnej bezcitnosti, egoizmu a pokrytectva. Ak mi niekto povie, že som pokrytec, už to dokážem prijať a nebrániť sa. Už viem, že som pokrytec a hľadám spôsoby ako to zmeniť, aby som bol čo najmenší pokrytec.

Keď prijmeme pravdu o sebe, môže nám to výrazne zmeniť a skvalitniť život. Aspoň mňa to dosť zmenilo a zmenilo to výrazne aj môj vzťah s okolím, ktoré sa mi snažilo naznačiť aký vlastne som.

Poznám ľudí, ktorí nie sú schopní prijať pravdu o sebe a bránia sa, že takí nie sú. To je typický obranný mechanizmus ega, ktoré sa nás snaží presvedčiť, že nemáme zlé vlastnosti. S týmto postojom moc toho v živote na sebe nezmeníme a naše zlé vlastnosti nás budú naďalej sprevádzať a robiť nám nemalé problémy.

Mnohí ľudia si volia žiť v sebaklame namiesto pravdy. Je to jednoduchšie, no nie vždy lepšie. Priznať si aký vlastne som, bolo jedno z mojich najlepších krokov v živote.

A čo vy? Dokážete prijať keď niekto hovorí o vašich nepekných vlastnostiach?


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥