Nedostatky vedy

Poznám veľa ľudí, ktorí sa spoliehajú na vedecké poznatky ako na absolútnu pravdu, ako na niečo nemenné a ich argumenty znejú – to veda nedokázala, tak to neexistuje, nie je to možné… Pritom je jasné, že vedecké poznatky sa neustále menia, neustále objavujú niečo nové a častokrát sa stáva, že nové poznatky vyvracajú staré. Nerozumiem preto, ako sa niekto môže spoliehať na tieto takzvané poznatky ako na niečo, čo platí. Chvíľu to platí a neskôr už to neplatí. Vedci pred sto rokmi si vymysleli jednu teóriu a v súčasnosti ju už stihli vyvrátiť. V budúcnosti je šanca, že zase vyvrátia ďalšie a ďalšie teórie… a tak stále dokola. Niektorí ľudia si myslia, že súčasná veda je tak pokročilá, že poznatky sa až tak nemenia. To si možno mysleli aj pred sto rokmi…

Ak ľudia veria vedeckým poznatkom, ktoré sú chvíľu platné a neskôr už nie, to znamená, že nežijú v pravde. Nevedia ako to v skutočnosti je, iba si myslia, že vedia. A to je na tom to najsmutnejšie. Ešte aj budú obhajovať vedu ako neomylnú a nemennú. To je nanajvýš nerozumné. Nie je hanba priznať si, že súčasné vedecké poznatky nemusia byť úplne presné a nemenné. Nie je hanba priznať, že v budúcnosti môžu byť zase tieto poznatky zmenené, alebo dokonca vyvrátené ako tomu bolo už mnohokrát.

Nedokonalosť

Máme nedokonalé zmysly a nedokonalými zmyslami vytvárame nedokonalé stroje. Ako teda môžeme týmito nedokonalými strojmi a zmyslami získať dokonalé poznanie? O pár sto rokov budú súčasné moderné prístroje primitívne.

Nesprávne závery

Na základe tejto nedokonalosti sú často vedecké poznatky nesprávne. Keď majú vedci lepšie podmienky na pozorovanie, môžu zistiť viac a pozmeniť, alebo vyvrátiť staré poznatky.

Nedostatok poznatkov

Aj keď sa môže zdať, že moderná veda je pomerne vyspelá, aj tak nevie uspokojivo odpovedať na mnohé otázky ako je existencia duše, duchov, Boha, karmy, rôznych energií atď.

Veda nevie všetko

Moderná veda ani z ďaleka nepreskúmala všetko no aj napriek tomu ľudia považujú vedecké poznatky za smerodatné – čo veda nepreskúmala, to neexistuje. Duša neexistuje, lebo nie sú o nej vedecké dôkazy. Boh neexistuje, lebo nie sú vedecké dôkazy… Ty neexistuješ, lebo veda ťa nepreskúmala. Takéto pseudo argumenty ma len vedú k otázke: A ty si myslíš, že veda všetko preskúmala? Že už pozná všetko a ďalej skúmať nemusí? To, že veda o niečom nemá poznatky, neznamená že niekto iný tie poznatky nemá. To, že sa veda nezaujíma o určité sféry bytia neznamená, že tie sféry neexistujú, alebo že sa o ne nezaujíma niekto iný.

Obmedzená vzorka

Ďalší problém vedeckých poznatkov je obmedzená vzorka objektov skúmania, neúplnosť vstupných dát. Napríklad môžu existovať štúdie, ktoré skúmali povedzme 1000 ľudí a dospeli k nejakému záveru. No môžu existovať ľudia, ktorí sa vymykajú záveru tejto štúdie.

Záver

Záver č. 1

Veda je omylná.

Súčasné vedecké poznatky môžu, ale aj nemusia byť správne. To treba brať do úvahy a netreba sa na vedu spoliehať ako na niečo neomylné a nemenné. Ak to niekto robí, zrejme mu chýbajú v hlave kolieska a takého človeka netreba brať vážne.

Záver č. 2

Považovať vedecké dôkazy za platné a neomylné nie je príliš rozumné.

Záver č. 3

Veda ešte ani z ďaleka nepreskúmala všetko a ani v blízkej dobe nepreskúma a tak prijímať vedecké dôkazy za jediný zdroj poznania je príliš obmedzujúce.

Našťastie existujú ľudia, ktorí idú za hranice súčasných vedeckých poznatkov a nespoliehajú sa len na tieto poznatky. Skúmajú aj sféry, ktoré sú súčasnej vede neznáme a tak môžu získať oveľa viac poznatkov ako keby sa spoliehali len na vedecké poznatky. A to je úžasné.

Ľudia, ktorí sa spoliehajú len na vedecké poznatky a o tom, čo veda nepreskúmala hovoria, že je to hlúposť, alebo nemožné… takí ľudia sú veľmi obmedzení. Prečo hovoriť o niečom, že to neexistuje keď o tom nemám absolútne žiadne poznatky? Veď je to hlúpe… veľmi hlúpe. No aj napriek tomu takíto hlupáci existujú a navyše si ani neuvedomujú akí sú hlúpi a ešte sa považujú za múdrych. Smutné… veľmi smutné.

PS: Nie som proti vede, len sa mi nepáči prístup akým ľudia k vede pristupujú, mysliac si, že vedecké poznatky sú všetko a sú presné. Tento prístup považujem za naivný a nanajvýš hlúpy.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥