Kniha, ktorá mi priniesla najväčšie osvietenie

Na svete je veľmi veľa kníh, či už románov, hororov, životopisov, encyklopédií, náboženských,… no jedna kniha medzi tými všetkými vyniká svojou múdrosťou. Pre mnohých je tou knihou Biblia, Korán, Kabala alebo Bhagavad-gíta. No poznanie, ktoré je obsiahnuté v Šrímad Bhágavatam je oveľa komplexnejšie a hĺbavejšie.

Šrímad Bhágavatam obsahuje 18 000 veršov v dvanástich spevoch a ďaleko prevyšuje svojou komplexnosťou Bhagavad-gítu, Bibliu, Korán aj Kabalu. Obsahuje hlboké poznanie o Bohu, Jeho stvorení, o úskaliach zmyslového pôžitku, o zmysle (ľudského) života, o histórii a budúcnosti sveta…

Keď čítame Šrímad Bhágavatam pozorne, môžeme veľmi rýchlo pochopiť čo je zmyslom ľudského života a ako celý tento svet funguje. Ostatné náboženské knihy dávajú veľmi stručný návod a vysvetlenie zmyslu života, ale Šrímad Bhágavatam dáva veľmi detailné popisy a pozorný čitateľ tak môže ísť oveľa viac do hĺbky a pochopiť lepšie základné princípy života v tomto svete.

Správny postoj

Aby sme sa niečo dozvedeli, Šrímad Bhágavatam je nutné čítať ako žiak. To znamená prijať autoritu učiteľa Šukadéva Gosvámiho, ktorý Šrímad Bhágavatam predniesol Maharádžovi Paríkšitovi, ktorý vďaka tomu dokázal zrealizovať Absolútnu pravdu a oslobodil sa tak z pút hmotnej existencie. Mali by sme načúvať rovnako pozorne ako Maharádž Paríkšit, ktorý na sklonku svojho života chcel vedieť čo je zmyslom ľudského života. Ak sa budeme stavať do role niekoho, kto vie lepšie ako sebarealizovaný svätec Šríla Šukadéva Gosvámi, moc si zo Šrímad Bhágavatamu neodnesieme. Ale ak budeme pozorne čítať/načúvať, môžeme získať rovnaký prospech ako Maharádž Paríkšit.

V mnohých veršoch Šrímad Bhágavatamu je zdôrazňovaná nezmyselnosť snahy o zmyslový pôžitok, ktorý živú bytosť (dušu) odvádza od zmyslu ľudskéh oživota – od hľadania Absolútnej pravdy. Tieto verše sú tak trefné, že ich nemožno filozoficky vyvrátiť a jediná možnosť je ich prijať ako pravdivé.

Vše, co materialista vytvoří těžkou a namáhavou prací pro své takzvané štěstí, to Nejvyšší Osobnost jako časový faktor zničí, a proto podmíněná duše naříká. [SB 3.30.2]

Práve preto Šrímad Bhágavatam prináša pre ľudstvo ohromné osvietenie o zmysle ľudského života a navádza čitateľov, aby nemárnili čas zmyslovým pôžitkom a ponorili sa do hľadania Absolútnej pravdy a získali tak skutočné šťastie, nie iluzorné šťastie zo zmyslového pôžitku, ktoré môžu mať aj zvieratá. Ľudský život je veľmi vzácny. Človek sa na rozdiel od zvierat môže pýtať a dostávať odpovede. Človek je prirodzene zvedavý, ale svoju zvedavosť často smeruje nesprávnym smerom. Pozerá správy, číta svetskú literatúru, alebo sa zaujíma o technologický rozvoj atď. Ale nič z toho mu reálne nepomôže z dlhodobého hľadiska. Správne smerovanie zvedavosti je na zmysel našej existencie – prečo sme sa tu ocitli? Prečo trpíme? Ako to tu celé vzniklo?… Veľmi veľa otázok, na ktoré dáva Šrímad Bhágavatam jasné odpovede.

Ak pochopíme čo sa nám Šrímad Bhágavatam snaží povedať, máme veľké šťastie. Začneme sa venovať činnostiam, ktoré prospievajú nášmu pravému JA – duši. Pochopíme, že nie sme toto telo, ale večná duša, ktorej prirodzené prostredie nie je v hmotnom svete, ale v duchovnom. Rovnako ako ryba nemôže byť šťastná na súši, pretože to nie je jej prirodzené prostredie, ani duša nemôže byť úplne šťastná v hmotnom svete, pretože patrí do duchovného sveta. Toto všetko a veľa ďalšieho môžeme nájsť do detailu logicky vysvetlené v Šrímad Bhágavatam.

Prax

Veľmi dôležitý je verš:

“Pravidelnou návštěvou přednášek z Bhāgavatamu a službou čistým oddaným je vše nepříznivé v srdci takřka zničeno. Láskyplná služba Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi, který je opěvován transcendentálními písněmi, se tak stane nezvratitelnou skutečností.” [SB 1.12.18]

Šrímad Bhágavatam prináša síce osvietenie, ale viacmenej na teoretickej úrovni. Môžeme teoreticky chápať, že zmyslový pôžitok nám neprináša žiadny prospech, ale keď máme veľmi silnú túžbu po zmyslovom pôžitku, aj tak si ho budeme užívať, aj keď chápeme jeho nezmyselnosť. Šrímad Bhágavatam dáva aj prakticky návod ako sa očistiť od tejto túžby po zmyslovom pôžitku – službou čistým oddaným. Vysvetľuje tiež kto je čistý oddaný a kde ho môžeme nájsť. Všetko tam je a je na nás, aby sme urobili potrebné kroky k praxi a zistili tak, či je teória pravdivá, alebo nie.

Ako vravím, Šrímad Bhágavatam je najkomplexnejšie filozofické  a duchovné dielo, na ktoré som narazil a dáva mi dokonalý zmysel. Stačí ho len čítať, vykonávať oddanú službu, hmotné túžby zrazu zmiznú jedna za druhou a nakoniec zostane len čistá oddaná služba, ktorá prináša živej bytosti skutočnú blaženosť. To je cieľ ľudského života, ktorý Šrímad Bhágavatam popisuje.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥