Kto je Boh a ako Ho môžeme spoznať?

Mnohí ľudia špekulujú nad tým, či vôbec existuje Boh a keď existuje, tak čo, alebo kto to vlastne je? Na toto všetko dáva odpoveď Bhagavad-gíta. Keď budeme čítať Bhagavad-gítu ako obyčajnú knihu, moc si z nej neodnesieme.

IMG_20160722_095718

Pochopenie Bhagavad-gíty

Keď som sa v roku 2014 pokúšal prvýkrát čítať Bhagavad-gítu, vôbec som jej nerozumel. Nemal som potrebnú kvalifikáciu, aby som jej rozumel. Píšem o tom v článku “Prečo som nechápal Bhagavad-gítu“. Keď bežný človek číta Bhagavad-gítu, nemá šancu jej porozumieť. Musí najskôr očistiť svoju inteligenciu, aby mohol chápať transcendentálne posolstvo obsiahnuté v Bhagavad-gíte. Očistiť ju môže v spoločnosti oddaných Krišnu a jednoduchým počúvaním a spievaním Hare Krišna mahá-mantry. Až ked som začal navštevovať nedeľné programy v chráme Hare Krišna (v Brne), začalo mi dochádzať čo je vlastne to vedomie Krišnu. Spoločné spievanie Hare Krišna mahá-mantry, prednášky z Bhagavad-gíty, jedenie duchovného jedla (prasádam) a rozhovory s oddanými Krišnu ma doviedli až k meditácii Hare Krišna mahá-mantrou.

Meditácia Hare Krišna mahá-mantrou

Začal som opakovať Hare Krišna mahá-mantru 108x denne (jedno kolo na ruženci). Chcel som vedieť aký to má účinok. Zabralo mi to iba 10 minút. Po mesiaci som pocítil potrebu pridať ďalšie kolo na ruženci. Opakoval som mahá-mantru 216x denne a zabralo mi to zhruba 20 minút. A tak som postupne takmer každý mesiac zvyšoval kolá na ruženci až som po roku opakoval Hare Krišna mahá-mantru 864x denne (8 kôl na ruženci) a výsledok na seba nenechal dlho čakať.

japa-mala

Účinok Hare Krišna mahá-mantry

Védske písma aj oddaní Krišnu tvrdia, že Hare Krišna mahá-mantra očisťuje srdce od všetkých zlých vlastností a prebúdza lásku k Bohu. Už po dvoch mesiacoch každodennej meditácie Hare Krišna mahá-mantrou som cítil na sebe zmenu. Píšem o tom v článku “Účinok Hare Krišna mahá-mantry“.

Očistenie vedomia je proces, ktorý trvá určitý čas. Podobne ako keď chodí niekto cvičiť do posilňovne, môže cítiť, že naberá silu, tak aj ten, kto sa zapojí do procesu sebarealizácie počúvaním a spievaním Hare Krišna mahá-mantry pocíti na sebe pozitívnu zmenu. Nektár oddanosti popisuje rôzne stupne vývoja vedomia: https://www.vedabase.com/cs/nod

Viac ako náboženstvo

Filozofia, náboženstvo, jóga, spoznanie Boha, toto všetko je obsiahnuté v učení Hare Krišna. Píšem o tom v článku “Prečo Hare Krišna?

Kto je Boh?

krishna-syamasundara_1

Krišna o sebe v siedmej kapitole Bhagavad-gíty (Poznanie o Absolutnom) tvrdí, že je Najvyšši Pán, ktorý je pôvodom všetkého: https://www.vedabase.com/sk/bg/7

“Tí, ktorí Ma plne poznajú ako Najvyššieho Pána vládnuceho hmotnému stvoreniu, všetkým polobohom a obetiam, Ma môžu poznať a rozumieť, kto som, aj v okamihu smrti.” [Bg 7.30]

Krišna tiež v Bhagavad-gíte 18.55 vysvetľuje, že:

“Jedine oddanou službou môžem byť pochopený taký, aký som, ako Najvyššia Božská Osobnosť. A keď si Ma niekto plne uvedomí na základe takej oddanosti, môže vstúpiť do Božieho kráľovstva.”

Čo je vlastne oddaná služba, môžete pochopiť v spoločnosti oddaných Krišnu, ktorých môžete stretnúť na ulici spievať Hare Krišna, distribuovať knihy, alebo sladkosti. Môžete ich tiež stretnúť na rôznych festivaloch. Môžete zavítať do ich vegetariánskych reštaurácií Góvinda (Bratislava, Prešov, Košice – www.govinda.sk) alebo rovno do chrámu. Každú nedeľu o 14:00 prebiehajú v chrámoch Hare Krišna programy pre verejnosť. Viac info nájdete na www.iskcon.sk

harinam

O Krišnovi ako o Najvyššej Osobnosti Božstva hovoria mnohí veľkí svätci ako šiesti gosvámi, Haridás Thákur, Nárada Muni, Šukadéva Gosvámi a veľa ďalších. Ich svedectvá sú popísané v Šrímad Bhágavatam. Títo veľkí svätci nemajú len slepú vieru, ale majú osobnú skúsenosť s Krišnom. Vedia, že Krišna je Najvyššia Osobnosť Božstva. A snažia sa učiť ľudí proces (bhakti jógu), vďaka ktorému môžu Krišnu spoznať tiež.

Veriť, alebo vedieť

Môžeme veriť, či neveriť, že Krišna je Najvyššia Osobnosť Božstva, alebo sa Ho môžeme pokúsiť spoznať procesom, ktorý stanovil – jednoduchým počúvaním a spievaním Hare Krišna mahá-mantry:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

V Bhagavad-gíte a v Šrímad Bhágavatam je všetko pekne vysvetlené. Keď poznanie nadobudnuté z týchto písiem uvedieme do praxe, môžeme spoznať Boha osobne. Nebudeme si musieť vytvárať špekulácie čo, alebo kto je Boh. Ak však toto poznanie zavrhneme, moc sa toho o Bohu nedozvieme.

Ak budeme stavať svoje mentálne špekulácie nad slová veľkých svätcov, ďaleko sa v (duchovnom) živote nepohneme. Filozofia Hare Krišna je tak obsiahla, že ju môžeme študovať do konca života a nemusíme ju úplne pochopiť. Môže byť pochopená jedine oddanou službou, ktorej súčasťou je počúvanie a spievanie Hare Krišna mahá-mantry, ktorá naše srdce očistí a budeme môcť chápať viac a viac.

Spievajte Hare Krišna a budete sa čudovať aké pozitívne zmeny nastanú. Využiť tento jednoduchý proces spievania svätých mien sa oplatí. A navyše nič sa za to neplatí! Krišna je tu pre každého zdarma.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

 • silvester

  článok z
  https://cestaduse.wordpress.com/page/2/

  Moji milí,

  dnes daleko více, než kdykoliv jindy je potřeba se propojovat se svým srdcem a hledat odpovědi na otázky v těchto energiích. Přechod do sv. fáze není otázkou nějakého „otočení vypínače“ a nelze očekávat, že odříkáním nějaké formule se vše najednou změní. Cesta je neustálým uvědomováním si svých postojů a myšlenek a ujasňování si odkud tyto informace pocházejí. Přijetí zodpovědnosti za svoji cestu a své myšlenky Vám bude otevírat cestu k energiím tvůrců. V tuto dobu více, než dříve Vám každému vystupují situace a energie, které Vás nutí se tímto zabývat. Tato energie transformace Vás neochvějně vede k cíli, a pokud jí uvidíte jako možnost změny a ne jako překážku – sama Vám ukáže tu nejlepší cestu. Důvěřujte svému srdci a vlastnímu vedení. Pro každého je cesta trochu jiná a přináší vždy vlastní a originální poznání, ale to neznamená, že cíl nemůže být společný.

  Jsme na této cestě s Vámi

  vaši Ariové

  Přechod do světelného lidství každý člověk uskutečňuje ve svém srdci svým vhledem, postojem a láskou ke všemu, co přichází. Přechod se u vás všech uskutečňuje pouze v Tady a Teď, není odkladu. Každým přítomným okamžikem jste konfrontování ve vašem srdci, v postoji, v přijetí. Vaše skupina lidí s otevřenými srdci je v této době postavena před své vlastní stíny, nezpracované energie a energií transformace. Je dobré se vzájemně podporovat a sdílet své zkušenosti, pokroky i prohry, abyste prožili již ten nejdůležitější pocit lidství – lidské vzájemnosti, soucítění a přátelství. Toto je jedním z kroků ke světelnému lidství. Sdílet a zároveň zůstat ve svém srdci spojen sám se sebou je cestou nejpřímější.

  Vaši Áriové

  To, co teď prožíváte jsou ještě dočisťovací záležitosti. Hlavní je věřit této cestě a mít neustále otevřené srdce. Vaše energie se bude posilovat. Každý z vás ještě prožíváte individuální zkoušky své víry. Také každý z vás má svou originální cestu a je důležité abyste se dokázali otevřít svému poslání. Pokud máte hlubokou lásku a víru v novou cestu do světelného lidství, pak také nemáte zmatky ani pochyby a cítíte silně opravdovost této cesty. Každý má samozřejmě nárok na pochybnosti, protože tím si více uvědomuje, co nemá ještě zpracované a co je třeba transformovat. Velký potenciál máte ve vaší skupině a toho zatím nevyužíváte. Když opět dokážete skupinu stmelit, tak se vám bude lépe čelit čemukoli. Máte spoustu možností, jak se jako skupina informovat a povzbuzovat, tak to dělejte. Většina z vás má špatné zkušenosti z Atlantidy, kde se neustále šířily zkreslené informace a domněnky. Teď se to částečně děje opět, ale proto, abyste to uchopili jinak a zbytkové strachy z Atlantidy vyčistili a dali tam nové vize. Všichni dychtivě očekávali, že budou spolupracovat na otevření nových vizí a teď jsou velmi zklamáni, že nemohou Evičce a Zdeňkovi pomáhat, že vše řeší pouze sami a nedovolují otevřít se celé skupině.

  Bylo by dobré si zadat nějakou společnou hodinu, např. v neděli večer, kde se všichni společně propojíte přes vaše srdce a budete společně zvyšovat vibrace vašeho propojení lásky a pak to společně pošlete Zdroji nejvyššímu, aby pocítil jak silná je vaše touha ukončit definitivně projekt experimentu na zemi a přejít do světelného lidství.

  Používejte i podpůrné kódy, které dal Zdroj Evičce a Zdeňkovi na pomoc, dejte je na web a tím se budete ochraňovat, léčit i zvyšovat vibrace.

  Vzájemně si důvěřujte a podporujte se láskou a upřímností a spolupracujte, to je jediná možná nová cesta k realizaci přechodu do světelného lidství.

  Vaši Áriové