Prečo JavaScript? Aneb JavaScript nie je Java

Koncom roku 2008 sa JavaScriptu smiali, že “Java and Javascript are similar like Car and Carpet are similar.” (Java a JavaScript sú podobné ako auto a koberec). Teda Java mala byť auto a JavaScript koberec. V roku 2008 to aj tak bolo. Java bola vyspelejšia, JavaScript bol iba skriptovací jazyk, v ktorom sa dali robiť rózne fígle pre webové stránky v prehliadačoch. JavaScript bolo možné použiť iba vo webovom prehliadači. Javu bolo a je možné použiť pre desktopové aplikácie, webové aplikácie (na strane servera) a Android aplikácie.

V roku 2009 vznikla platforma Node.js, ktorá umožnila použitie JavaScriptu na strane webového servera. Webová stránka má 2 časti – serverovú a klientskú (prehliadač) časť. Zrazu vďaka Node.js bolo možné použiť JavaScript v oboch častiach, čo prináša nesmiernu výhodu pre programátorov – nemusia rozmýšľať vo viacerých serverových jazykoch ako PHP, Java, Python, Ruby,… ale stačí im JavaScript na strane servera aj na strane klienta. Osobne som programoval weby v PHP na serveri a potom som mal niečo spraviť na klientovi v JavaScripte. Keďže PHP a JavaScript majú trochu odlišnú syntax, zrazu som bol z JavaScriptu debil. Nevedel som takmer napísať ani čiarku JavaScriptu bez googlenia. A potom som objavil server-side Javascirpt – Node.js. Nádhera. Bol som milo prekvapený, že také niečo existuje a nebol som sám. Mnoho ľudí prešlo z klasických server-side jazykov na Node.js možno aj práve kvoli tomu, že bolo možné písať server a klienta v jednom jazyku ale hlavne preto, že Node.js je výkonnejšie.

Mobilné aplikáce v JavaScripte

Áno, v JavaScripte, HTML a CSS sa dajú spraviť aj mobilné aplikácie napríklad pomocou Phonegap a Ionic. Obrovskou výhodou je, že robíte klasickú webovú aplikáciu v JavaScripte, HTML a CSS, ktorú potom môžete rovno preportovať pre rôzne mobilné operačné systémy ako iOS, Android, Windows7, Blackberry alebo FirefoxOS. Keby ste pre mobilné aplikácie nepoužili JavaScript, museli by ste pre Android programovať v Jave, pre iOS v Objective C, pre Windows7 v C#,… pre každú platformu zvlášť a znova to isté v inom jazyku. Strach a hrôza!!!

Aby som JavaScript iba nechválil, mobilné aplikácie napísané v JavaScripte môžu byť o niečo pomalšie ako natívne aplikácie. Stojí ale za rozmyslenie, či obetujem výkon za čas programovania pre ďalšie platformy… Navyše minimálne Android plánuje lepšiu podporu HTML5 + JavaScript aplikácií.

Môžte si pozrieť moje Android aplikácie Drink counter, Math homework. A takisto mám Drink counter a Math homework pre FirefoxOS. Jeden kód – viac platforiem. Nemám žiaľ  iOS ani Windows7 telefóny a tak nemám na čom testovať aplikácie pre tieto platformy. Pred vypustením aplikácie do sveta je dobré otestovať aplikáciu na reálnom zariadení, môžu (a nemusia) nastať rôzne odchylky vo funkčnosti :)

V skratke

JavaScript je univerzálny programovací jazyk. Naprogramujete v ňom webové (klient, server), mobilné (Phonegap) aj desktopové aplikácie. Stačí tak málo – vedieť JavaScript.

Záver

Osobne si myslím, že JavaScript, HTML5 a CSS je budúcnosť akýchkoľvek aplikácii, či už mobilných, desktopových, alebo webových. Samozrejme JavaScript nie je dokonalý jazyk, existujú oveľa krajšie a lepšie jazyky. Ale JavaScript je univerzálny. A tá univerzálnosť ma láka viac, než čokoľvek iné.

 


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥