Ľudia žijú v kvalite nevedomosti, vášne a dobra

Z kvality dobra sa rodí pravé poznanie, z kvality vášne žiadostivosť a z kvality nevedomosti vzniká hlúposť, šialenstvo a klam. [Bg 14.17]

Kvalita nevedomosti

V kvalite nevedomosti dnes žije veľmi veľa ľudí. Ľudia žijúci v kvalite nevedomosti nejavia záujem o duchovný život a osobný rozvoj. Považujú to za zbytočnosť. Je im dobre v nevedomosti. Nadmerne požívajú omamné látky, hazardujú, spia viac ako 8 hodín denne, sú leniví a žijú vlastne iba preto, aby zase zomreli.

Kvalita vášne

Kvalita vášne je zmiešaná. Nachádza sa uprostred medzi kvalitou dobra a kvalitou nevedomosti. Kvalita vášne je charakterizovaná príťažlivosťou medzi mužom a ženou. Vášniví ľudia dokážu vnímať a užívať si život oveľa viac ako ľudia žijúci v nevedomosti. Aj ľudia žijúci v kvalite vášne mávajú sklony k hazardu, požívaniu omamných látok, nadmernému spánku, prejedaniu sa, promiskuite… ale nie v takom rozsahu ako ľudia žijúci v nevedomosti. Ľudia v kvalite vášne si uvedomujú dôležitosť osobného rozvoja a často sa zaujímajú o duchovný život.

Kvalita dobra

Tí, ktorí sú umiestnení v tejto kvalite, podliehajú pocitu šťastia a poznania. Človeka v kvalite dobra natoľko neovplyvňujú hmotné útrapy a má pocit, že robí pokroky v hmotnom poznaní. Typickým príkladom je bráhmana, o ktorom sa predpokladá, že sa nachádza v kvalite dobra. Pocit šťastia človeka umiestneného v kvalite dobra pramení z vedomia, že je viac-menej oslobodený od následkov hriešnych činností. Vo vedskej literatúre sa hovorí, že kvalita dobra prináša väčšie poznanie a väčší pocit šťastia.

Ľudia žijúci v kvalite dobra jedia len toľko, aby sa nasýtili, nepožívajú omamné látky, nemajú nemanželský/nedovolený sex, nehazardujú, nespia viac ako 8 hodín, zaujímajú sa aktívne o duchovný život, nejedia mäso.

Kvality sa prelínajú

Tieto tri kvality sa prelínajú. Človek žijúci v kvalite nevedomosti môže žiť čiastočne aj v kvalite vášne, ale nemôže dosiahnuť kvalitu dobra kým je v nevedomosti. Človek žijúci v kvalite vášne môže mať sklony ku kvalite nevedomosti, ale aj ku kvalite dobra. Človek žijúci v kvalite dobra máva sklony kvality vášne. Mám priateľov žijúcich v kvalite nevedomosti, pre ktorých je duchovný život tabu, každý víkend sa opíjajú… Mám priateľov žijúcich v kvalite vášne, ktorí si ľúbia vypiť alebo požívajú iné omamné látky. Poznám aj pár ľudí, ktorí žijú v kvalite dobra. Ja balancujem medzi kvalitou vášne a dobra.

A ty čo? V akej alebo akých kvalitách žiješ?


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥