Ako zvládať kritiku

Kritiku zažil snáď každý. Či už to bola kritika od rodičov, učiteľov, spolužiakov, kamarátov, alebo od zamestnávateľa. Ak nás niekto kritizuje, nie je to dobrý pocit, však? Poďme si ukázať ako zvládať kritiku bez zlých pocitov.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (3 min):

A ty si čo spravil pre slovenský hip-hop?

Ak ťa niekto kritizuje a v tebe to vyvoláva negatívny pocit, zastav sa a zamysli sa, či ten človek, ktorý ťa kritizuje vie robiť lepšie to, čo robíš ty. Či ten človek má právo na kritizovanie a prečo ťa kritizuje.

Komplexy a deštruktívna kritika

Vo veľa prípadoch si kritizujúci rieši nejaký komplex a kritizuje preto, aby ťa zhodil, alebo aby si masíroval ego. Takíto ľudia vedia len kritizovať, ale nevedia spraviť nič lepšie ako si spravil ty. Takíto ľudia väčšinou kritizujú aj to, čo je dobré. Nazývajú sa “hejteri”.

Kritika založená na komplexoch väčšinou obsahuje stručné vety typu: “To je zlé”, “Robíš to úplne zle”, “To je sračka”, atď.

Nad takouto kvázi kritikou sa netreba pozastavovať. Pokiaľ kritizujúci nevysvetlí čo je zlé a prečo je to zlé, daná kritika nemá žiadnu váhu a žiadny zmysel. Ľudia by si mohli odpustiť takúto nezmyselnú kritiku.

Konštruktívna kritika

Niekedy nás kritizujú ľudia aj obsiahlejšou kritikou ako len jednou stručnou vetou. Títo ľudia nám zvyčajne chcú dobre. Slušný človek dokáže kritizovať konštruktívne bez škaredých slov. Dokáže podať kritiku tak, aby si strana, ktorá je kritizovaná dokázala niečo zobrať z kritiky a poučiť sa.

Konštruktívna kritika sa len tak nevidí. Väčšinou kritizujú hejteri, ktorí ani nevedia poriadne vysvetliť prečo hejtujú a čo by spravili lepšie.

Takže ako na to?

Prvý krok ku zvládnutiu kritiky je identifikácia kritiky. Či je to konštruktívna, alebo deštruktívna kritika. S deštruktívnou kritikou sa netreba zaoberať, nemá to zmysel. Kým človek nepovie čo je zlé a prečo je to zlé, jeho slová sú prázdne a nezmyselné.

Naopak s konštruktívnou kritikou sa dá ďalej pracovať. Môžeme analyzovať kritiku, debatovať s kritizujúcim a zisťovať ako by spravil lepšie to, či ono. Takáto kritika nás posúva míľovými krokmi vpred. Nemusíme súhlasiť s kritikou, no je dobré sa nad ňou zamyslieť. Môžeme zistiť, že kritizujúci má v niečom pravdu a na základe tejto kritiky sa môžeme zlepšiť.

V konečnom dôsledku nám môže konštruktívna kritika pomôcť. Dôležité je zobrať si túto kritiku k srdcu, zamyslieť sa nad ňou a pracovať s ňou.

Dúfam, že keď vás nabudúce bude niekto kritizovať, už to vo vás nevyvolá negatívne pocity, ale budete vedieť ako s kritikou pracovať. Veľa šťastia.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥