Žijem vo vákuu

Bolo mi povedané, že žijem vo vákuu, pretože si predstavujem život príliš jednoducho. Ale ja viem, že život je jednoduchý. Len ľudia si ho zbytočne komplikujú. Všetko to utrpenie, ktoré prežívajú, si vytvárajú sami. A pre niektorých je veľmi ťažké pochopiť a hlavne prijať, že utrpenie si vytvárajú sami. Nedokážu pochopiť prečo by si robili sami sebe zle. Dôvod je ten, že ľudia žijú v nevedomosti. Neuvedomujú si čo svojimi činmi spôsobujú a neuvedomujú si čo spôsobuje ich utrpenie.

Myseľ

Myseľ je dobrý sluha, ale zlý pán. Drvivá väčšina utrpenia pochádza z mysle. Drvivá väčšina utrpenia je výmysel ľudskej mysle! Z toho ako ľudia reagujú na situácie, vzniká buď radosť, alebo nespokojnosť a utrpenie. Neskrotená myseľ je zlý pán. Tento zlý pán ľuďom vytvára utrpenie, ktoré nie je skutočné. Je vymyslené.

Sklamanie, krivda, závisť, žiarlivosť, strach, hnev, nenávisť,… toto všetko je výplod mysle. Ľudia žijú nevedome. Ich život riadi autopilot a nevedia, že môžu prepnúť riadenie na manuál a ovládať tak svoj život, svoje myšlineky a emócie a tým pádom svoje radosti a strasti. Myseľ si dokážu preprogramovať tak, aby prestala vytvárať strasti a môžu tak dosiahnuť stav blaženosti. Akonáhle nie je v mysli ani jedna negatívna myšlienka, je to stav blaženosti. Ľudia zažívajú tento stav blaženosti keď sú v príjemnej spoločnosti a zabúdajú tak na negatíva vo svojom živote. Nemyslia na nič negatívne, tak dokážu byť šťastní. Akonáhle prídu k negatívnej situácií, ich šťastie strieda utrpenie. Situácia sama o sebe nie je negatívna, len myseľ ju takú vytvára. Pre každého človeka môže byť dobré a zlé niečo iné.

Myseľ je úzko prepojená s vedomím. Človek s rôznym stupňom vedomia vníma rôzne situácie inak a rôzne na ne reaguje. Píšem o tom v článku “Vedomie a vnímanie reality“.

Zbav sa utrpenia

Ak nie si sadomasochysta, pravdepodobne sa budeš chcieť zbaviť utrpenia. Zbaviť sa utrpenia znamená ovládnuť myseľ a utíšiť ju. Bežný človek má počas dňa v hlave nespočetné množstvo myšlienok. Niektoré myšlienky v ľuďoch vytvárajú emócie. Či už radosti, alebo strasti. Ak sa chceme zbaviť strastí, musíme popracovať na tom, aby sme to ako strasti nevnímali. Musíme popracovať na očistení svojho vedomia, pretože znečistené vedomie vytvára veľa utrpenia. Ako na očistenie vedomia píšem v článku “Spôsoby pre očistenie vedomia“.

Kedysi som da dokázal rozhnevať kvoli úplnej hlúposti. Naozaj stačilo málo a rozhneval som sa tak, že som svojim hnevom spôsoboval utrpenie nie len sebe, ale aj všetkým naokolo. Hlavne rodine. Mama a sestra ma dokázali vytočiť do nepríčetnosti. To boli jediné dve osoby, ktoré ma dokázali tak rozhnevať. Problém nebol v nich. Problém bol vo mne. Ja som reagoval na ich reči tak ako som reagoval. Ich reči ma dokázali rozhnevať a potom ma ovládal hnev. Všetky problémy ľudstva siahajú až k jednotlivcom. Píšem o tom v článku “Pôvod všetkých problémov ľudstva“.

Nevedomých ľudí ovládajú emócie. Strach, hnev a nenávisť sú emócie, ktoré ovládajú veľké množstvo ľudí. Mal som problém aj so strachom. Bál som sa v noci chodiť do lesa, lebo som si myslel, že z každej húštiny na mňa môže vybehnúť diviak a začne ma naháňať. Môj strach bol iba v mojej mysli. Moja myseľ vytvárala hrozbu, ktorá v danom momente neexistovala. Začal som si svoj strach uvedomovať a začal som mu čeliť. Začal som chodiť pravidelne v noci do lesa a vždy keď na mňa myseľ zaútočila so strachom, uvedomoval som si, že je to len výplod mysle. Časom som si uvedomoval viac a viac, že je to len výplod mysle a bál som sa menej a menej až som sa strachu dokázal zbaviť úplne. Teraz chodím v noci do lesa a užívam si to bez strachu. Užívam si nočné zvuky lesa, nočnú oblohu a nevytváram si umelé strachy v hlave. Báť sa budem keď bude existovať reálne nebezpečenstvo tu a teraz. Naučil som sa žiť v prítomnom okamihu.

Nežijem vo vákuu

Mnohým ľuďom sa môže zdať, že žijem v akomsi vákuu lebo si nevytváram utrpenie a môj život je plný radostí namiesto strastí. Mnohým sa môže zdať, že strasti jednoducho ignorujem. Nie. Ja si strasti jednoducho nevytváram. Nežijem vo vákuu ale uvedomujem si, že utrpenie vytvára myseľ. Žijem vedome a uvedomujem si, že radosť je oveľa krajšia ako strasť. Ak aj narazím na nejakú strasť, snažím sa ju okamžite spracovať a vyriešiť, aby som opäť mohol žiť v radosti.

Kým som sa naučil žiť vedome, prešiel som si utrpením ako každý. Ale pochopil som, že každá situácia v živote nás má niečo naučiť a začal som sa teda učiť. Stal sa zo mňa podstivý študent a naučil som sa veľa. Život je ako škola. Píšem o tom v článku “Život je ako škola, škola hrou“.

Vedomý život

Vedomý život je naozaj život plný radosti. Akonáhle dokážete ovládnuť myseľ a nedovolíte jej aby vytvárala strasti, môžete žiť život plný radosti. Ak náhodou narazíte na nejaké strasti, dokážete zistiť odkiaľ prišli, prečo prišli a dokážete s nimi pracovať, spracovať ich a vrátiť sa tak do stavu radosti. Je to úžasné a nie je to vôbec ťažké. Chce to len úsilie a prax. Žiť vedome sa dokáže naučiť naozaj každý kto chce. Ten kto nechce, nech si vytvára utrpenie. Je to jeho voľba.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥