4 dohody

4 dohody znejú:

 1. Nehrešte slovom
 2. Neberte si nič osobne
 3. Nevytvárajte si žiadne domnienky
 4. Vždy robte všetko najlepšie ako viete

Tieto 4 dohody sú nevyhnutné pre harmonický život. Porušovanie ktorejkoľvek z týchto dohôd vedie človeka ku konfliktom a k nešťastnému životu.

Nehrešte slovom

Ak hrešíme slovom, ak niekomu nadávame, alebo ho urážame, ak sú v našom slovníku nadávky, hrešíme slovom a vytvárame konflikty a utrpenie, ktoré sa nám následne vracajú. Nečudujme sa, že keď niekomu vynadáme, vynadá aj on nám, častokrát ešte horšie. Nie je to nič príjemné. Kým ľudia používajú slová, ktoré rania, pohybujú sa v začarovanom kruhu, z ktorého jediná cesta von je prestať hrešiť slovom.

Slová majú veľkú moc a je dobré naučiť sa s touto mocou zaobchádzať opatrne. Slovom môžeme veľmi ublížiť, ale aj naopak pomôcť. Preto si dávajme veľmi veľký pozor aké slová volíme, aby sme zbytočne neubližovali. Slovo je ako zaklínadlo a keď toto pochopíme, budeme voliť zaklínadlá veľmi opatrne.

Už len dodržiavanie tejto prvej dohody nám môže mnohonásobne zlepšiť život. Ak prestaneme hrešiť slovom, ak prestaneme druhým nadávať, urážať ich, ponižovať a inak nepekne hovoriť, prestane sa nám to vracať. To, ako sa k nám správajú ostatní, je totiž len odraz toho, ako sa my správame k nim.

Skúsme si uvedomiť, že to, ako sa správame k ostatným a čo onich hovoríme, vypovedá v prvom rade o nás.

Neberte si nič osobne

Koľkokrát sa ľudia urazia, pretože si berú veľa vecí až príliš osobne? Koľkokrát sa ich to ani netýka, ale berú to osobne. A tak vytvárajú zmätok, chaos. Reagujú na niečo, na čo by reagovať nemuseli, keby si to nebrali osobne.

Aj keď sa nejaká situácia javí ako osobná, aj keď nás iní priamo urážajú, nemá to s nami nič spoločné. To, ako sa vyjadrujú ostatní, je v súlade s dohodami v ich mysliach. Braním si vecí osobne, sa stávame ľahkou korisťou. Keď si človek berie niečo osobne, vzniká v ňom hnev, ktorý je častokrát neopodstatnený a týmto hnevom môže veľmi ublížiť.

Skúsme si teda nebrať všetko príliš osobne.

Nevytvárajte si žiadne domnienky

Prestať si vytvárať domnienky je veľmi užitočné. Človek tak prestáva žiť v klame, v ilúzii, ktorú jeho bláznivá myseľ vytvára. Koľkokrát si ľudia radšej niečo domyslia a vymyslia namiesto toho, aby sa snažili dozvedieť ako to naozaj je? Veľakrát… snáď každý má skúsenosť s domnienkami a ich iluzornosťou. Je lepšie spýtať sa ako to naozaj je, ako vytvárať si domnienky a ešte ich aj považovať za pravdu. Je neskutočné čo všetko si bláznivá myseľ dokáže vymyslieť a uveriť tomu ako pravde.

Je dobré uvedomiť si kedy naša myseľ vytvára domnienky a následne si tieto domnienky overovať namiesto toho, aby sme ich automaticky prijali za pravdivé.

Vytváranie domnienok môže do veľkej miery za chaos v našom živote. Čudujeme sa, že dochádza k nedorozumeniam, keď považujeme svoje domnienky za pravdivé. Niet sa čomu čudovať. Prestaňte si vytvárať domnienky, respektíve keď si ich už aj vytvoríte, tak si ich overte a uvidíte ako dodržiavanie tejto dohody skvalitní Váš život.

Uvedomte si, že kým uprednostňujete svoje domnienky pred skutočnosťou, vytvárate vo svojom živote chaos, z ktorého pramenia nezhody.

Vždy robte všetko najlepšie ako viete

Ľudia sa väčšinou uchyľujú k niečomu len preto, že očakávajú odmenu a nie preto, že by ich daná činnosť tešila. Preto nerobia všetko tak, ako najlepšie dokážu. Ľudia chodia do práce s myšlienkou na peniaze, ktoré dostanú. Ale ak máme naozaj radi to, čo robíme, potom to prirodzene robíme najlepšie ako vieme, bavíme sa a necítime frustráciu. Ak začneme robiť niečo preto, lebo musíme, potom nie je možné, aby sme to robili tak, ako najlepšie vieme. Potom je lepšie, keď to nerobíme vôbec.

Prácou strávime nemalú časť nášho života. Ak človek trávi čas prácou, ktorá ho nebaví, ako môže byť šťastný?

Dodržiavanie dohôd

Keď prestaneme hrešiť slovom, prestaneme si brať všetko osobne, prestaneme si vytvárať domnienky a budeme robiť všetko najlepšie, ako vieme, náš život bude asi tak o 100% krajší. Toto sú základné predpoklady, základné dohody skutočne šťastného života.

Štyri dohody sú detailnejšie popísané v knihe: “Štyri dohody“.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

 • silvester

  čtyři dohody – Jaroslav Dušek
  https://youtu.be/zGTDgmemkDg

  .. a tá prvá dohoda NEHREŠTE SLOVOM neznamená len aby si nenadával, ale znamená niečo viac.. pozri video ☺️