Skutočný dôvod prečo vzťahy krachujú

Opäť nie je náhoda, že Teal Swan v jej novom videu hovorí o tom, čo som prežíval v poslednom vzťahu. O dvoch partneroch, ktorí si navzájom nerozumejú, pretože žijú v dvoch rozdielnych realitách. O tom ako je neporozumenie obrovská priepasť medzi partnermi, ktorá nakoniec vyústi do rozchodu. Hovorí tiež o dôležitosti videnia, cítenia a chápania reality druhých.

Keby som si to nezažil, moc by som nechápal o čom hovorí. Ale už to viem, mám to zažité na vlastnej koži a chcem sa naučiť vcítiť do reality druhých ľudí a neodsudzovať ich pretože majú odlišný pohľad na život ako ja.

Ak chceme, aby boli naše vzťahy trvácne, musíme sa vedieť vcítiť do druhých a pochopiť ich. Musíme sa vžiť do ich vnímania reality. Ak tak neurobíme a budeme žiť v dvoch rozličných realitách bez vzájomného pochopenia, všetky naše vzťahy na tomto stroskotajú.

Vzájomné pochopenie a vcítenie sa do partnera je pre funkčný a naplňujúci vzťah nevyhnutné.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥